start-btn-sv

Upptäck mer om OLS språkbedömning med vår presentation!

Vad händer med bedömningsresultatet?

Endast deltagarna och lärosätena/organisationerna som har valt ut dem får resultatet av bedömningarna. För EVS-volontärer skickas inte resultaten till övriga organisationer i projektet. För högskolestuderande skickas inte resultaten till mottagande lärosäte/organisation.

Här kan du läsa användarmanualen för språkbedömningen om du vill veta mer.

Här kan du också läsa igenom presentationen av våra Erasmus + OLS språkbedömningar!

Vilka steg ingår i bedömningen?

Deltagarna måste genomföra den första språkbedömningen före mobilitetsperioden för att bedöma sina språkkunskaper. För högskolestuderande är det ett krav att göra den webbaserade språkbedömningen före mobilitetsperioden förutom om det är vederbörligen motiverat. Bedömningsresultatet hindrar inte deltagarna från att delta i mobilitetsprogrammet, men det kan användas av det sändande lärosätet/den samordnande organisationen för att identifiera vilka deltagare som är i störst behov av språkligt stöd.

Baserat på sina språkkunskaper kan deltagarna få tillgång till OLS-kursplattformen för att delta i en webbaserad språkkurs före och under sin mobilitetsperiod. Detta ska ske enligt överenskommelse mellan eleven och lärosätet/organisationen som har valt ut honom eller henne.

I slutet av mobilitetsperioden blir deltagarna ombedda att genomföra en andra bedömning för att bedöma sina framsteg.

Hur går språkbedömningen till och vem riktar den sig till?

Den webbaserade språkbedömningen är obligatorisk för alla deltagare i Erasmus+ mobilitetsaktiviteter som varar i minst två månader (studier/praktik/EVS-volontärarbete), med något av följande språk som huvudspråk för studier, arbete eller volontärarbete (med undantag för modersmåltalare).

Sedan 2015 är tjänsten också tillgänglig för elever inom yrkesutbildning (VET) som deltar i ett mobilitetsprogram under minst en månad.

Erasmus+ mobilitetsdeltagarna måste göra bedömningen två gånger – före och efter mobilitetsperioden – i syfte att kontrollera sina framsteg på mobilitetsspråket.

Den webbaserade bedömningen bedömer deltagarnas språkkunskaper – när det gäller att lyssna, läsa och skriva – i enlighet med de Gemensamma europeiska referensramarna för språk CEFR.