1. Friskrivningsklausul

 

Erasmus+ OLS (Online Linguistic Support) är en tjänst som finansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för Erasmus+ programmet.

Konsortiet (Centre de Langues, Université Catholique de Louvain och Altissia International S.A.) har skapat denna webbplats för att göra dess initiativ kända för allmänheten. Materialet på denna webbplats är endast avsett som information och utbildning.

Konsortiet UCL – Altissia – CLL strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt. Om fel påpekas för oss kommer vi att försöka rätta till dem.

Innehållet i språkbedömningarna, kurserna och alla relaterade områden som deltagarna i Erasmus+ mobilitet har tillgång till är uteslutande konsortiets (Konsortiet UCL – Altissia – CLL) ansvar och ska inte på något sätt tänkas återspegla ståndpunkterna hos Europeiska kommissionen eller Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur.

Den sekretessbelagda delen av systemet för förvaltning av licenser gällande nationella programkontor och Erasmus+ sändande lärosäte/organisation matas med data från Europeiska kommissionens IT-verktyg och ändras genom dessa. Dessa data omfattas av den rättsliga grunden i direktiv 95/46 och förordning 45/2001.

Följande bör påpekas om innehållet:

  • Det rör sig endast om allmän information som inte riktas till någon enskild fysisk eller juridisk person.
  • Informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, korrekt, fullständig eller aktuell.
  • Denna information är ibland länkad till externa webbplatser som konsortiet UCL – Altissia – CLL inte har kontroll över och för vilka konsortiet UCL – Altissia – CLL inte tar ansvar för.
  • Informationen ska inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (om du behöver särskilda upplysningar bör du vända dig till en kvalificerad fackman).

Konsortiet UCL – Altissia – CLL förbehåller sig rätten, enligt direkta anvisningar från Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur, att när som helst hålla inne, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av webbplatsen.

Denna friskrivningsklausul är inte avsedd att inskränka ansvaret för konsortiet UCL – Altissia – CLL i strid med tillämplig nationell lagstiftning eller att utesluta dess ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt denna lagstiftning.

Ansvar för innehåll

Även om webbmästaren har skapat och uppdaterar denna webbplats med stor försiktighet, kan inte informationens korrekthet garanteras. Informationen på denna webbplats kan utan förvarning komma att ändras. Webbmästaren är inte ansvarig för eventuella utelämnanden eller fel på dessa sidor och för följderna genom användningen av de tillhandahållna uppgifterna och anvisningarna.

Europeiska kommissionen, Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur och konsortiet UCL – Altissia – CLL är inte ansvariga för någon information eller några dokument som laddas upp av tredjepart.

Inåtriktade och utåtriktade hyperlänkar

Upphovsmannen till http://erasmusplusols.eu bär inte ansvar för implementeringen av hyperlänkar inom webbplatsen till andra webbplatser och allmänt mot alla befintliga resurser på internet. På samma sätt bär inte upphovsmannen ansvar för andra webbplatser med en hyperlänk till denna webbplats, och avsäger sig därför allt ansvar för deras innehåll.

Om du vill lägga in en länk till webbplatsen http://erasmusplusols.eu måste du i förväg kontakta webbplatsens upphovsman.

2. Upphovsrätt

Meddelande om upphovsrätt

Webbplatsen http://erasmusplusols.eu omfattas av upphovsrättsligt skydd. Text, bilder och andra ingående delar i webbplatsen omfattas av upphovsrättsligt skydd. Alla kopior, anpassningar, översättningar, avtal, offentliga meddelanden, förhyrningar och annat utnyttjande av hela eller delar av denna webbplats och på något sätt, elektroniskt, mekaniskt eller annat, som utförs i vinstsyfte eller i en privat struktur, är strängt förbjudet utan förhandsgodkännande från konsortiet UCL – ALTISSIA – CLL. Alla intrång i upphovsrätten leder till ett civilrättsligt eller straffrättsligt förfarande.

Språkbedömningar, språkkurser, webbplatsens layoutgrafik tillhör konsortiet UCL – ALTISSIA – CLL.

Upphovsrätten till systemdata gällande nationella programkontor, Erasmus+ sändande lärosäten/organisationer, deltagare i mobilitetsprojekt och aggregerad statistik innehas av EU.

Alla tvister avseende webbplatsen http://erasmusplusols.eu kommer att uteslutande regleras av belgisk lagstiftning. Domstolen i Bryssel kommer att ha exklusiv behörighet i alla tvister.

 

Varumärken och handelsnamn

Erasmus+ är ett registrerat varumärke som tillhör EU. Alla symboler, webb-banners och märkningar på denna webbplats är skyddade enligt lag. All användning av dessa eller liknande namn är strängt förbjuden utan föregående skriftligt godkännande.

3. Kontakt

Du kan kontakta webbplatsens ägare med e-post genom kontaktformuläret på webbplatsen eller dess huvudkontor på följande adress:

CLL, Place de l’Université 25 – 1348 Louvain-la-Neuve – Belgien

Du kan kontakta webbplatsens leverantör på deras huvudkontor:

OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrike

4. OLS:s uppförandekodex

Genom att registrera dig på OLS håller du med om den grundläggande principen att OLS är en gemenskap av deltagare i mobilitetsprojekt som bygger på tillit och samarbete.

OLS-teamet ger dig följande råd:

  • Se till att de bilder som du laddar upp (på ditt profilområde) inte innebär något upphovsrättsintrång.
  • När du lägger in en kommentar i forumet, se till att din kommentar är relevant för det ursprungliga inlägget. Olämpliga kommentarer tillåts inte och underkastas rapportering.
  • Se till att meddelanden du lägger in i olika forum följer forumets ämne.
  • Använd inget kränkande språk och visa respekt för varandra.

Det är strängt förbjudet att använda OLS i kommersiella syften. Alla företagsinitiativ och programvarurelaterade arrangemang i kommersiellt syfte kommer att avlägsnas.

OLS-teamet månar om deltagarna i mobilitetsprojekt och kommer att se till att kränkningar av ovanstående uppförandekodex inte tolereras.