start-btn-sl

Spoznajte več o preverjanju jezikovnega znanja v okviru spletne jezikovne podpore OLS v naši predstavitvi!

Kaj se zgodi z rezultati preverjanja?

Rezultate preverjanja prejmejo samo udeleženci in institucije/organizacije, zadolžene za njihovo izbiro. Rezultati prostovoljcev EVS ne bodo posredovani drugim organizacijam v okviru projekta. Rezultati višješolskih oz. visokošolskih študentov ne bodo posredovani instituciji/organizaciji gostiteljici.

 

Za več informacij glejte vodnik za uporabnike preverjanja jezikovnega znanja, ki je na voljo tukaj.

Tukaj si lahko ogledate tudi predstavitev preverjanja jezikovnega znanja prek spletne jezikovne podpore OLS programa Erasmus+.

Kakšen je postopek preverjanja?

Udeleženci morajo opraviti prvo preverjanje jezikovnega znanja pred mobilnostjo, da se ocenijo njihove jezikovne kompetence. Višješolski oz. visokošolski študenti morajo dokončati preverjanje jezikovnega znanja prek spletne jezikovne podpore OLS pred odhodom, kar je predpogoj za mobilnost, razen v upravičenih primerih. Rezultati preverjanja udeležencem ne preprečujejo sodelovanja v programu mobilnosti, lahko pa jih uporabi institucija/koordinatorska organizacija pošiljateljica, da prepozna udeležence, ki jezikovno podporo najbolj potrebujejo.

Na podlagi jezikovne usposobljenosti lahko pridobijo udeleženci dostop do platforme za učenje prek spletne jezikovne podpore OLS, preko katere se lahko udeležijo spletnih jezikovnih tečajev pred ali med obdobjem mobilnosti. O tem se morata dogovoriti udeleženec in institucija/organizacija, zadolžena za izbiro ustreznih udeležencev.

Ob koncu obdobja mobilnosti morajo udeleženci opraviti drugo preverjanje, s katerim se preveri dosežen napredek.

Kako deluje preverjanje jezikovnega znanja in komu je namenjeno?

Preverjanje jezikovnega znanja prek spletne jezikovne podpore OLS je obvezno za vse udeležence mobilnosti v okviru programa Erasmus+ za obdobje vsaj dveh mesecev (študij/praktično usposabljanje/prostovoljstvo EVS), ki kot glavni jezik poučevanja, dela ali prostovoljstva uporabljajo enega od naslednjih jezikov (razen naravnih govorcev).

Od leta 2015 naprej je storitev na voljo tudi udeležencem poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET), ki v programu mobilnosti sodelujejo vsaj en mesec.

Udeleženci mobilnosti v okviru programa Erasmus+ morajo preverjanje opraviti dvakrat (pred začetkom in ob koncu obdobja mobilnosti), da se spremlja njihov napredek v znanju jezika, ki se uporablja v času mobilnosti.

S spletnim preverjanjem ocenjujemo jezikovne spretnosti udeležencev (poslušanje, branje in pisanje) v skladu s Skupnim evropskim jezikovnim okvirom (CEFR).