للاطلاع على هذه الصفحة بالعربية، الرجاء النقر هنا

Bu sayfayı Türkçe görüntülemek için buraya tıklayın

Kaj je OLS?

Spletna jezikovna podpora Erasmus+ (OLS) trenutno ponuja spletne jezikovne tečaje bolgarščine, češčine, danščine, nemščine, estonščine, grščine, angleščine, španščine, francoščine, hrvaščine, italijanščine, latvijščine, litvanščine, madžarščine,  nizozemščine, poljščine, portugalščine, romunščine, slovaščine, slovenščine, finščine in švedščine visokošolskim študentom, dijakom v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter mladim prostovoljcem, ki sodelujejo v programu Erasmus+ . Evropska komisija se je odločila za tri leta podaljšati to storitev za približno 100 000 beguncev, za katere je prostovoljna in brezplačna.

Podporo OLS je mogoče uporabljati kadar koli na računalniku, tablici ali pametnem telefonu z internetno povezavo. Jezikovni tečaji OLS vključujejo različne module, pri katerih udeleženci sam določajo hitrost učenja. Vključujejo različna jezikovna področja in tudi interaktivne inštrukcije v živo (prosto dostopni spletni učni programi, učne ure in forumi).

Zakaj taka ponudba?

Glede na trenutno migracijsko krizo je cilj te pobude podpreti prizadevanje držav članic EU za vključitev beguncev v evropske sisteme izobraževanja in usposabljanja ter zagotavljanje razvoja njihovih spretnosti in veščin.

Kdo lahko izkoristi ponudbo?

Podpora OLS je na voljo beguncu, ki je opredeljen kot:

„V okviru EU državljan tretje države, ki se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rasne, verske, nacionalne pripadnosti, političnega prepričanja ali pripadnosti določeni družbeni skupini nahaja izven države, katere državljan je, in ne more ali zaradi tega strahu noče izkoristiti zaščite te države, ali oseba brez državljanstva, ki se nahaja izven države prejšnjega običajnega prebivališča zaradi enakih razlogov, kot so navedeni zgoraj, in se ne more ali zaradi tega strahu noče vrniti vanjo, in za katere se ne uporablja člen 12 (Izključitev) Direktive 2011/95/EU.

Ta opredelitev vključuje posameznike, ki so že pridobili status begunca, potem ko so vložili prošnjo za azil, posameznike, ki so prejeli pozitivno odločitev o azilu s statusom begunca, začasno/subsidiarno zaščito ali humanitarno zaščito, in prosilce za azil, pri čemer starostnih omejitev ni.

Kako deluje?

Sodelovanje pri tej pobudi je prostovoljno. V sodelujočih državah se dostop do OLS odobri beguncem, ki želijo izpopolniti znanje enega od razpoložljivih jezikov v OLS (bolgarščina, češčina, danščina, nemščina, estonščina, grščina, angleščina, španščina, francoščina, irščina*, hrvaščina, italijanščina, latvijščina, litvanščina, madžarščina, malteščina*, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, finščina in švedščina) prek institucije/organizacije upravičenke programa Erasmus+, ki se je odločila sodelovati pri pobudi. Med takimi organizacijami so univerze, organizacije za poklicno izobraževanje in usposabljanje, nevladne organizacije, mladinske organizacije, združenja civilne družbe itd.

Odločijo se lahko za kateri koli razpoložljiv jezikovni tečaj podpore OLS. Institucija/organizacija upravičenka pa to izbiro navede v podpori OLS na podlagi potreb begunca in razpoložljivih stopenj za različne jezike.

Ko begunci prejmejo e-sporočilo s povabilom za OLS, morajo najprej opraviti preverjanje znanja, da se ugotovi, kakšno je njihovo trenutno znanje jezika. Po končanem preverjanju lahko do jezikovnega tečaja (če obstaja zahtevana stopnja) dostopajo največ trinajst mesecev. Jezikovni tečaji nemščine, angleščine, španščine, francoščine, italijanščine in nizozemščine so na voljo za stopnje od A1 do C2 glede na skupni evropski jezikovni okvir (CEFR). Jezikovni tečaji bolgarščine, danščine, estonščine, grščine, hrvaščine, latvijščine, litvanščine, madžarščine, poljščine, romunščine, slovaščine, slovenščine, finščine in švedščine so na voljo na stopnji A1, medtem ko je češčina na voljo do stopnje A2, portugalščina pa do stopnje B2.

Če udeleženci želijo, si lahko po končanem jezikovnem tečaju prenesejo potrdilo o udeležbi in opravljajo drugo preverjanje znanja, da se oceni njihov napredek. Drugo preverjanje znanja ni obvezno.

Sodelujoče organizacije/institucije beguncem odobrijo dostop do jezikovnih tečajev podpore OLS na podlagi prejetih zahtev in glede na razpoložljivo število licenc OLS.

Omejeno število licenc OLS je na voljo tudi izvajalcem, ki so v neposrednem stiku z begunci, da jih spremljajo, podpirajo in vodijo skozi postopek OLS.

Sodelujoče organizacije lahko dajo beguncem na voljo računalnike ali drugo opremo IT, kar pa ni zahteva. Do podpore OLS je mogoče prek spleta dostopati z vsako napravo, ki ima brskalnik in internetno povezavo.

Beguncem se za dostop do jezikovnega tečaja OLS ne sme zaračunati.

Kdo lahko sodeluje?

  • Begunci
  • Organizacije ki podpirajo begunce
  • Erasmus+ upravičene ustanove / organizacije

Kako sodelovati?

Stopite v stik s svojo nacionalno agencijo za dodatne informacije o načinu sodelovanja.

Kje pridobiti dostop do spletnih jezikovnih tečajev OLS?

Več informacij

Pogosta vprašanja za upravičence Erasmus +

Visokošolske pobude Erasmus+, namenjene podpori beguncev

Erasmus + Evropske šole, poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih namenjene za podporo beguncev

A Council of Europe Toolkit