Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) ponúka účastníkom príležitosť vyhrať ceny v súťažiach, ktorých cieľom je odmeniť účastníkov mobility, ktorí prejavujú najväčšie odhodlanie naučiť sa jazyk pomocou OLS.

Účastníci, ktorí majú prístup k jazykovým kurzom Erasmus+ OLS, sa môžu zapojiť do dvoch druhov súťaží – organizovaných každý mesiac a dvakrát ročne.

1. Súťaže organizované každý mesiac

Súťaže OLS dávajú účastníkom mobility Erasmus+ príležitosť každý mesiac vyhrať rôzne ceny, napr. poukážky, balíčky mobility, turistické preukážky (tzv. city passes) a cestovné lístky.

Kto sa môže do týchto súťaží zapojiť?

Do súťaží organizovaných každý mesiac sa môžu zapojiť všetci účastníci mobility Erasmus+, ktorí majú prístup do platformy jazykových kurzov Erasmus+ OLS a majú najmenej 18 rokov.

Kedy sa súťaže konajú?

Tieto súťaže sa konajú každý mesiac okrem mesiacov, v ktorých sa konajú súťaže organizované dvakrát ročne.

Ako sa dá do súťaže zapojiť?

  • Účastníci musia v období od prvého do posledného dňa v mesiaci (vrátane) stráviť najmenej päť hodín v platforme jazykových kurzov Erasmus+ OLS.
  • Na konci súťažného obdobia dostanú všetci oprávnení účastníci e-mailom súťažnú otázku. Následne sa vyberie 20 víťazov.

Zapojte sa do jazykového kurzu, v ktorom si precvičíte svoje jazykové zručnosti a splníte podmienky na účasť na súťažiach organizovaných každý mesiac!

2. Súťaže organizované dvakrát ročne

Dvakrát ročne ponúkajú tieto súťaže účastníkom mobility Erasmus+ príležitosť vyhrať rôzne ceny, napr. poukážky, cestovné preukážky a lístky.

Kto sa môže do týchto súťaží zapojiť?

Do týchto súťaží sa môžu zapojiť všetci účastníci mobility Erasmus+, ktorí majú prístup do platformy jazykových kurzov Erasmus+ OLS a majú najmenej 18 rokov.

Kedy sa súťaže konajú?

Tieto súťaže sa organizujú dvakrát ročne.

Ako sa dá do súťaže zapojiť?

  • Účastníci musia v období od prvého do posledného dňa (vrátane) v mesiaci súťaže, v ktorom sa koná súťaž organizovaná dvakrát ročne, stráviť najmenej sedem hodín v platforme jazykových kurzov Erasmus+ OLS.
  • Počas mesiaca, v ktorom sa koná súťaž organizovaná dvakrát ročne, musia súťažiaci pre účasť na súťaži urobiť niečo navyše (poslať selfie fotografiu, obrázok, krátky text a pod.). Konkrétne požiadavky budú oznámené e-mailom.

Tak na čo ešte čakáte?

Prihláste sa do jazykového kurzu Erasmus+ OLS ešte dnes,

vyťažte zo svojej skúsenosti maximum a vyhrajte niektorú z cien!