Čo je OLS pre utečencov?

OLS (z angl. Online Linguistic Support) je bezplatná platforma jazykového vzdelávania online. Európska komisia ponúka v rokoch 2016 až 2019 na dobrovoľnom základe prístup k platforme OLS 100 000 utečencom a novým prisťahovalcom. Cieľom tejto iniciatívy je pomôcť im lepšie sa integrovať do spoločnosti prostredníctvom príležitosti naučiť sa miestny jazyk.

Skupinka mladých ľudí odzadu
Detailný záber na kalendár s pripináčikmi

Čo ponúka?

Platforma OLS ponúka utečencom a prisťahovalcom prístup k bezplatným jazykovým kurzom online. Utečenci najprv zistia svoju jazykovú úroveň vďaka online testu. Prístup k platforme jazykového vzdelávania OLS budú mať najviac na trinásť mesiacov. Súčasťou jazykových kurzov OLS je široký rad modulov venujúcich sa rôznych hľadiskám jazyka, ako aj interaktívne aktivity. Utečenci môžu neskôr absolvovať druhý test, a tak zistiť svoj pokrok.

 

Komu je určená?

Iniciatívu OLS pre utečencov smú využiť utečenci a noví prisťahovalci. Mimovládne organizácie poskytujúce podporu utečencom a prisťahovalcom sa musia obrátiť na najbližšiu inštitúciu zúčastňujúcu sa na tejto iniciatíve, poskytnúť e-mailovú adresu kandidáta, ktorý má záujem, a uviesť jazyk, ktorému sa chce venovať.

Mladá osoba pózujúca pre kameru

Zistite, kde sa nachádza najbližšia inštitúcia zúčastňujúca sa na iniciatíve OLS pre utečencov.

Európa na mapách Google s viacerými lokalitami označenými pripináčikmi

Maskot OLS

Nenašli ste, čo hľadáte?

Potrebujete pomoc?

Pozrite si časté otázky.