Som účastníkom mobility Erasmus+

Problémy s loginom/heslom.

 1. Nedostal/a som svoj login/heslo. Čo mám robiť?

   Ak ste boli vybraní na účasť na aktivitách mobility Erasmus+, mali by ste za normálnych okolností dostať od svojej vysielajúcej inštitúcie/organizácie e-mail s loginom a heslom na prístup do jazykového testu Erasmus+ OLS.
   Tieto prihlasovacie údaje k jazykovému testu Erasmus+ OLS vám smie zaslať len samotná vysielajúca inštitúcia/organizácia.
   Ak ste tento e-mail nedostali, skontrolujte si priečinok s nevyžiadanou poštou vo svojej e-mailovej schránke alebo sa obráťte na svoju vysielajúcu inštitúciu/organizáciu (koordinátora Erasmus+).


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 2. Zabudol/zabudla som login/heslo. Čo mám robiť?

   Svoje heslo si najrýchlejšie zresetujete pomocou možnosti „Zabudnuté heslo“ na našej stránke. Zašleme vám e-mail, s ktorého pomocou si heslo budete môcť zresetovať. Skontrolujte, či táto správa nebola zaslaná do priečinka s nevyžiadanou poštou vašej e-mailovej schránky.
   Váš login má podobu e-mailovej adresy, na ktorú vám vaša vysielajúca inštitúcia/organizácia zaslala pôvodnú pozvánku na absolvovanie jazykového testu Erasmus+ OLS.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 3. Prečo sa nemôžem pripojiť, hoci sú môj login i heslo správne?

   Za chybovým hlásením pri prihlasovaní sa môže skrývať niekoľko dôvodov. Dva najčastejšie z nich sú:

   • Termín na absolvovanie vášho jazykového testu už uplynul.
   • Vaša vysielajúca inštitúcia/organizácia (koordinátor Erasmus+) zrušila vašu pozvánku.

   V oboch prípadoch odporúčame obrátiť sa na koordinátora Erasmus+ vašej vysielajúcej inštitúcie/organizácie so žiadosťou o nový pozývací e-mail.

   Pokiaľ sa zobrazuje hlásenie, že login alebo heslo sú nesprávne, vynulujte si heslo pomocou možnosti Zabudnuté heslo.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 4. Je potrebná aktivácia môjho účtu Erasmus+ OLS?

   Pred tým, než získate prístup k jazykovým testom a kurzom Erasmus+ OLS, je potrebné najprv aktivovať váš používateľský účet Erasmus+ OLS. Použite na to odkaz uvedený v uvítacom e-maile spolu s vašimi prihlasovacími údajmi.

   Po aktivácii svojho účtu Erasmus+ OLS prejdite na domovskú stránku platformy Erasmus+ OLS na tejto URL adrese: http://erasmusplusols.eu. Na prihlasovaciu stránku prejdete po kliknutí na tlačidlo Login (v pravom hornom rohu stránky) a zadaní prihlasovacích údajov, ktoré vám boli doručené e-mailom.

    

    


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 5. Čo môžem robiť, ak ma stránky automaticky odhlásia?

   Webové stránky Erasmus+ OLS používateľa automaticky odhlásia po 30 minútach nečinnosti. Ak k odpojeniu dochádza častejšie, kontaktujte, prosím, tím technickej podpory Erasmus+ OLS kliknutím na tlačidlo „Nie, potrebujem podporu“.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 6. Ako dlho bude môj účet Erasmus+ OLS aktívny?

   Vás účet Erasmus+ OLS zostane aktívny počas 13 mesiacov od vášho posledného prihlásenia.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 7. Čo mám robiť, ak platnosť môjho prístupu do platformy Erasmus+ OLS vypršala?

   Licencia na používanie platformy Erasmus+ OLS vyprší, pokiaľ ju neaktivujete v časovej lehote, ktorú určila vaša vysielajúca inštitúcia či organizácia. Znamená to, že po určitom dátume už nebudete mať možnosť prístupu na platformu Erasmus+ OLS s cieľom absolvovať jazykový test alebo kurz. Tento dátum stanovuje vaša vysielajúca inštitúcia či organizácia a je uvedený v pozývacom e-maile, ktorý vám bol zaslaný.

   Jazykové kurzy sú dostupné počas celého trvania mobility, licenciu si však musíte aktivovať do jedného mesiaca od prijatia tejto pozvánky. Ak teda odchádzate na mobilitu Erasmus+ v dĺžke šiestich mesiacov, musíte sa do jazykového kurzu prihlásiť do jedného mesiaca od prijatia pozvánky. Potom budete mať prístup k jazykovému kurzu Erasmus+ OLS počas celkovej dĺžky obdobia mobility (napr. 6 mesiacov) od aktivácie licencie, teda šesť mesiacov od prvého prihlásenia sa do jazykového kurzu.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu

Problémy s jazykovým testom

 1. Akým spôsobom môžem absolvovať prvý jazykový test?

   Ak ste boli vybraní na účasť na aktivitách mobility Erasmus+, mali by ste za normálnych okolností dostať od svojej vysielajúcej inštitúcie/organizácie e-mail s loginom a heslom na prístup do jazykového testu Erasmus+ OLS.Tieto prihlasovacie údaje k jazykovému testu Erasmus+ OLS vám smie zaslať len samotná vysielajúca inštitúcia/organizácia.

   Ak ste tento e-mail nedostali, skontrolujte si priečinok s nevyžiadanou poštou vo svojej e-mailovej schránke alebo sa obráťte na svoju vysielajúcu inštitúciu/organizáciu (koordinátora Erasmus+).

   Upozorňujeme, že ak ste v prvom jazykovom teste dosiahli výsledok C2, nebudete musieť absolvovať záverečný test. Preto vám nepríde pozvánka na účasť na záverečnom teste.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 2. Ako a kedy možno absolvovať záverečný jazykový test?

   E-maily s pozvánkou na absolvovanie druhého jazykového testu automaticky zasiela systém Erasmus+ OLS v 15. alebo 16. deň záverečného mesiaca vášho obdobia mobility tak, ako je uvedený vo vašom profile.
   Najprv sa prihláste na svoj účet (pomocou svojho loginu a hesla) a skontrolujte, že dátumy začiatku a konca obdobia mobility sú vo vašom profile uvedené správne. V prípade nepresností ich upravte.

   Upozorňujeme, že ak ste v prvom jazykovom teste dosiahli výsledok C2, nebudete musieť absolvovať záverečný test. Preto vám nepríde pozvánka na účasť na záverečnom teste.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 3. Existuje nejaký rozdiel medzi prvým a záverečným jazykovým testom Erasmus+ OLS?

   Medzi prvým (pred obdobím mobility) a druhým (po návrate z mobility) jazykovým testom Erasmus+ OLS neexistuje žiadny rozdiel. Test je však prispôsobivý, a preto môžu byť otázky odlišné. Keďže oba testy sú založené na rovnakom princípe, je možné zmerať zdokonalenie vašich jazykových schopností počas obdobia mobility.

   Upozorňujeme, že ak ste v prvom jazykovom teste dosiahli výsledok C2, nebudete musieť absolvovať záverečný test. Preto vám nepríde pozvánka na účasť na záverečnom teste.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 4. Zmeškal(-a) som lehotu na absolvovanie jazykového testu. Čo mám robiť?

   Ak ste zmeškali lehotu na absolvovanie prvého jazykového testu (pred začiatkom vášho obdobia mobility), informujte o tomto probléme vašu vysielajúcu inštitúciu/organizáciu. Pomôcť vám môže len váš koordinátor Erasmus+.

   Ak ste zmeškali lehotu na absolvovanie záverečného jazykového testu (po návrate z obdobia mobility):
   Skontrolujte, či je v spodnej časti stránky dostupná možnosť Začať jazykový test. Pokiaľ áno, stále môžete jazykový test absolvovať.

   Ak nie, nastavte koniec obdobia mobility vo svojom profile OLS na aktuálny mesiac.
   Po nastavení na aktuálny mesiac uložte svoj profil. Mala by sa ihneď zobraziť možnosť absolvovať jazykový test.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 5. Ako môžem zmeniť jazyk testu?

   Vaša vysielajúca inštitúcia/organizácia vám poskytuje prístup k jazykovému testu vo vašom hlavnom jazyku vzdelávania, práce alebo dobrovoľníckej činnosti (študovaný jazyk).

   Pokiaľ vám bol študovaný jazyk pridelený nesprávne, alebo ak si ho prajete zmeniť, odporúčame vám obrátiť sa na svoju vysielajúcu inštitúciu/organizáciu a na svojho koordinátora Erasmus+ OLS.

   Tento jazyk smie zmeniť výhradne vaša vysielajúca inštitúcia/organizácia. V takom prípade budete musieť získať nové prístupové kódy, aby ste mohli jazykový test absolvovať v jazyku schválenom vašim koordinátorom Erasmus+ OLS.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 6. Môžem si svoje odpovede uložiť a jazykový test prerušiť?

   Pokiaľ ste vyplnili celú jednu sekciu testu, na ktorej pracujete, test môžete prerušiť a vrátiť sa k nemu neskôr. Vaše odpovede sa uložia na 10 dní. Po dokončení celého jazykového testu ho už nemôžete absolvovať znova.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 7. Je možné zmeniť poradie jednotlivých sekcií v jazykovom teste Erasmus+ OLS?

   Jazykový test sa skladá zo štyroch sekcií v tomto poradí: gramatika, slovná zásoba, počúvanie s porozumením a čítanie s porozumením. Jazykový test musí byť vyplnený v tomto poradí a poradie jednotlivých sekcií nie je možné zmeniť.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 8. Pri vypĺňaní jazykového testu Erasmus+ OLS sa objavilo chybové hlásenie. Čo mám robiť?

   Pokiaľ sa pri vypĺňaní jazykového testu Erasmus+ OLS objavilo chybové hlásenie, postupujte takto:

   1) Skontrolujte, či máte na počítači nainštalovanú najnovšiu verziu prehrávača Adobe Flash Player.
   2) Stlačením klávesovej kombinácie CTRL + SHIFT + DEL vyprázdnite dočasnú pamäť svojho prehliadača a vymažte súbory cookie.
   3) Znovu sa pripojte k webovým stránkam Erasmus+ OLS.
   4) Pri vypĺňaní testu neotvárajte žiadne ďalšie karty ani okná.

   Ak problém pretrváva, pokračujte v teste s použitím iného internetového prehliadača či dokonca iného počítača pripojeného k inej sieti, keďže práve sieť môže blokovať prístup k stránkam Erasmus+ OLS.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 9. Ako môžem zmeniť jazyk rozhrania v rámci jazykového testu Erasmus+ OLS?

   Jazykom rozhrania na stránkach Erasmus+ OLS a v rámci jazykových testov je predvolene angličtina. Jazyk rozhrania v rámci jazykového testu môžete pred testom zmeniť v rolovacej ponuke v hornej časti obrazovky na stránkach OLS. Všetkých 24 jazykov Európskej únie je k dispozícii ako jazyky rozhrania pre jazykový test Erasmus+ OLS.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 10. Akým spôsobom sa použijú výsledky mojich jazykových testov Erasmus+ OLS?

   Pri vysokoškolských študentoch platí, že výsledky ich testov nebudú dané na vedomie prijímajúcej inštitúcii alebo organizácii. Pri dobrovoľníkoch EVS alebo stážistoch VET platí, že výsledky nebudú automaticky dané na vedomie ďalšej organizácii (organizáciám) v rámci projektu. Výsledky vašich jazykových testov dostanete len vy sami a inštitúcia zodpovedná za výber alebo koordináciu vášho EVS projektu.

   Výsledky vašich jazykových testov Erasmus+ OLS nebudú prekážkou v účasti na mobilitnom programe Erasmus+. Vysielajúca inštitúcia alebo koordinujúca organizácia môže výsledky použiť na označenie účastníkov, ktorí najviac potrebujú jazykovú podporu.

   Pre vysokoškolských študentov platí, že v prípade že študent v teste nedosiahne jazykovú úroveň odporúčanú prijímajúcou inštitúciou, študent sa s vysokoškolskou inštitúciou prípadne dohodne na podpore, ktorú potrebuje.

   Pokiaľ sa počas vášho zahraničného pobytu vaša jazyková úroveň nezmení, nebude to mať žiaden negatívny vplyv na vašu účasť v programe Erasmus+. Ak však chcete svoj pobyt v zahraničí naplno využiť, malo by byť vašim cieľom seriózne štúdium jazyka mobility.

   Európska komisia môže používať súhrnné údaje o výsledkoch jazykových testov na štatistické účely a na meranie dosahu programu.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 11. V akých prípadoch je jazykový test Erasmus+ OLS povinný?

   Vysokoškolskí študenti

   Jazykový test Erasmus+ OLS je povinný pre všetkých a je predpokladom účasti všetkých vysokoškolských študentov z účastníckych štátov, ktorí sa na mobilite Erasmus+ zúčastňujú v rámci štúdia alebo stáže v inej účastníckej krajine, pričom hlavným pracovným jazykom pre nich bude jeden z týchto jazykov (okrem rodených hovoriacich). Prvý jazykový test je nutné absolvovať pred začiatkom obdobia mobility a záverečný jazykový test na konci obdobia mobility.

   Pokiaľ ste vysokoškolským študentom, ktorý už bol vybratý zúčastniť sa na mobilite Erasmus+, pričom hlavným jazykom vašej mobility bude jeden z uvedených jazykov, vaša vysielajúca vysokoškolská inštitúcia vám poskytne prístup k platforme OLS, aby ste mohli absolvovať jazykový test a podľa svojho uváženia sa zúčastniť na jazykovom kurze. V takom prípade dostanete e-mail s loginom a heslom, ktoré použijete na prihlásenie sa do platformy. Viac informácii Vám poskytne vaša vysielajúca vysokoškolská inštitúcia.

   Dobrovoľníci v rámci Európskej dobrovoľníckej služby (EVS)

   Pre dobrovoľníkov EVS je jazykový test Erasmus+ OLS povinný pre všetky mobility v trvaní aspoň dvoch mesiacov, pre ktoré bude hlavným jazykom dobrovoľníckej činnosti jeden z týchto jazykov (okrem rodených hovoriacich). Aby dlhodobí dobrovoľníci EVS získali prístup k platforme OLS, musia požiadať o jazykovú podporu vo formulári žiadosti o program.

   Dobrovoľníci EVS, ktorí sa zúčastňujú na projektoch, dostanú od koordinujúce organizácie projektu login a heslo na prihlásenie sa do platformy. Viac informácií o jazykovej podpore vám poskytne vaša koordinujúca organizácia.

   Stážisti v rámci Odborného vzdelávania a prípravy (VET)

   Jazykový test Erasmus+ OLS je od júna 2015 povinný pre všetkých účastníkov odborného vzdelávania a prípravy, ktorých dĺžka mobility je aspoň 19 dní a ktorých hlavným pracovným jazykom je jeden z uvedených jazykov (okrem účastníkov, pre ktorých je daný jazyk materinským).


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 12. V akých prípadoch nie je jazykový test Erasmus+ OLS povinný?

   Rodení hovoriaci nie sú povinní absolvovať jazykový test OLS (definíciu pojmu „rodený hovoriaci“ vám poskytne vaša vysielajúca inštitúcia alebo koordinujúca organizácia).

   Pokiaľ hlavným jazykom mobility nie je jeden z týchto jazykov, na hodnotenie jazykovej úrovne sa nepoužijú jazykové testy Erasmus+ OLS. Informácie o jazykovej podpore v ďalších jazykoch vám poskytne vaša vysielajúca inštitúcia alebo koordinujúca organizácia.

   Pre ďalšie informácie o platforme Erasmus+ OLS alebo o ďalších možnostiach jazykovej podpory sa obráťte na svoju vysokoškolskú vysielajúcu inštitúciu Erasmus+ alebo na koordinujúcu organizáciu EVS/VET.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 13. Môžu rodení hovoriaci jazyka mobility absolvovať jazykový test OLS v inom jazyku?

   Absolvovanie jazykového testu OLS z hlavného jazyka výučby, práce alebo dobrovoľníckej činnosti počas mobility je pre účastníkov povinné (pokiaľ je tento jazyk v rámci OLS dostupný). Pokiaľ je však účastník rodeným hovoriacim hlavného jazyka mobility alebo má znalosti z tohto jazyka zodpovedajúce úrovni C2, vysielajúca inštitúcia/organizácia mu môže zúčastniť sa na jazykovom kurze v úradnom jazyku vysielajúceho štátu.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 14. Aké sú dôsledky, pokiaľ účastník mobility neabsolvuje testy Erasmus+ OLS?

   Jazykový test Erasmus+ OLS je povinný pre všetkých účastníkov študijného, pracovného alebo dobrovoľníckeho programu Erasmus+ OLS v inej účastníckej krajine, pre ktorých bude hlavným jazykom štúdia, práce alebo dobrovoľníckej činnosti jeden z týchto jazykov: (okrem rodených hovoriacich). Prvý jazykový test je nutné absolvovať pred začiatkom obdobia mobility a záverečný jazykový test na konci obdobia mobility.

   Pre vysokoškolských študentov tiež predstavuje podmienku účasti na mobilite. Vysielajúca inštitúcia/organizácia sa môže rozhodnúť, že poslednú splátku finančnej podpory vyplatí len po absolvovaní záverečného jazykového testu Erasmus+ OLS na konci mobility. Táto prípadná podmienka by mala byť uvedená v článku 6.3 grantovej dohody.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 15. Aké zručnosti sa hodnotia v rámci jazykového testu Erasmus+ OLS?

   Online jazykový test hodnotí vaše jazykové zručnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR).

   Jazykový test Erasmus+ OLS hodnotí štyri druhy zručností:

   • Gramatické zručnosti: znalosť gramatických pravidiel jazyka a schopnosť používať ich.
   • Lexikálne zručnosti: znalosť gramatiky a lexikálnych jednotiek (slová, frázy a idiómy) a schopnosť používať ich.
   • Počúvanie s porozumením: schopnosť prijať a spracovať ústny prejav jedného alebo viacerých hovoriacich.
   • Čítanie s porozumením: schopnosť porozumieť písaným textom a narábať s nimi.

   Test pozostáva z 55 otázok a jeho vyplnenie trvá približne 30 až 35 minút.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 16. Je k dispozícii všeobecná prezentácia k jazykovému testu Erasmus+ OLS?

   Áno, je tu k dispozícii všeobecná prezentácia k jazykovému testu Erasmus+ OLS na tejto webovej stránke.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 17. Je k dispozícii používateľská príručka k jazykovému testu Erasmus+ OLS?

   Áno, je tu k dispozícii používateľská príručka k jazykovému testu OLS pre účastníkov mobility na tejto webovej stránke.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu

Problémy s jazykovým kurzom

 1. Ako získať prístup k jazykovému kurzu?

   Ak ste vysokoškolským študentom, ktorý absolvuje svoj prvý jazykový test Erasmus+ OLS v nemčine, angličtine, španielčine, francúzštine, taliančine, holandčine alebo portugalčine, automaticky dostanete pozvánku na účasť na jazykovom kurze Erasmus+ OLS v príslušnom jazyku, ak ste v teste dosiahli úroveň A1 až B1 podľa európskeho rámca CEFR. Pre bulharčinu, češtinu, dánčinu, estónčinu, gréčtinu, chotvátčinu, lotyštinu, litovčinu, maďarčinu, poľštinu, rumunčinu, slovenčinu, slovinčinu, fínčinu a švédčinu automaticky získate prístup do jazykového kurzu, ak ste počas prvého jazykového testu dosiahli výsledok horší než A2 podľa rámca CEFR.

   Pokiaľ ide o ostatné výsledky, budete sa môcť zúčastniť na jazykovom kurze OLS v hlavnom jazyku vašej výučby, resp. práce, alebo na jazykovom kurze v miestnom jazyku cieľovej krajiny vašej mobility Erasmus+. Podmienkou je, aby bol tento jazyk dostupný v platforme OLS. E-mail s pozvánkou na prihlásenie sa do jazykového kurzu OLS vám zašle vaša vysielajúca inštitúcia/organizácia.

   Ak ste stážistom v rámci odborného vzdelávania a prípravy (VET) alebo dobrovoľníkom Európskej dobrovoľníckej služby (EVS), o pozvánkach na účasť na jazykových kurzoch Erasmus+ OLS budú rozhodovať vysielajúce/prijímajúce inštitúcie Erasmus+ a koordinujúce organizácie na základe individuálnych jazykových schopností a potrieb účastníkov. Vysielajúcim inštitúciám/koordinujúcim organizáciám sú automaticky zaslané upozornenia o vyplnených jazykových testoch a na základe týchto upozornení potom rozhodnú, či a komu umožnia prístup k jazykovým kurzom OLS, pričom do úvahy sa berú výsledky prvého jazykového testu.

   Pokiaľ ste nedostali e-mail s pozvánkou na účasť na jazykovom kurze Erasmus+ OLS, skontrolujte si priečinok s nevyžiadanou poštou svojej e-mailovej schránky, prípadne kontaktujte svoju vysielajúcu inštitúciu/organizáciu (koordinátora Erasmus+).


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 2. Zmeškal/-a som termín na prvé pripojenie sa k svojmu online jazykovému kurzu Erasmus+. Čo mám robiť?

   Licencia na používanie platformy Erasmus+ OLS vyprší, pokiaľ ju neaktivujete v časovej lehote, ktorú určila vaša vysielajúca inštitúcia či organizácia. Znamená to, že po určitom dátume už nebudete mať možnosť prístupu na platformu Erasmus+ OLS s cieľom absolvovať jazykový test alebo kurz. Tento dátum stanovuje vaša vysielajúca inštitúcia či organizácia a je uvedený v pozývacom e-maile, ktorý vám bol zaslaný.

   Jazykové kurzy sú dostupné počas celého trvania mobility, licenciu si však musíte aktivovať do jedného mesiaca od prijatia tejto pozvánky. Ak teda odchádzate na mobilitu Erasmus+ v dĺžke šiestich mesiacov, musíte sa do jazykového kurzu prihlásiť do jedného mesiaca od prijatia pozvánky.

   Potom budete mať prístup k jazykovému kurzu Erasmus+ OLS počas celkovej dĺžky obdobia mobility (napr. 6 mesiacov) od aktivácie licencie, teda šesť mesiacov od prvého prihlásenia sa do jazykového kurzu.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 3. Je účasť na jazykovom kurze povinná?

   Jazykové kurzy online boli vytvorené s cieľom podporiť zlepšovanie vašich jazykových zručností počas prípravy na vašu mobilitu Erasmus+ i počas samotnej mobility. Jazykové kurzy nie sú povinné, sú však výbornou príležitosťou, ktorú vám odporúčame využiť naplno.

   V jazykových kurzoch Erasmus+ OLS môžete absolvovať ľubovoľný počet modulov a vyplniť toľko cvičení, koľko si podľa svojich individuálnych študijných potrieb budete želať. Na konci svojho obdobia mobility tiež dostanete záznam o účasti potvrdzujúci vašu účasť na jazykovom kurze OLS.

   Pre vysokoškolských študentov: vaša vysielajúca vysokoškolská inštitúcia vám môže takisto uznať kredity ECTS za aktívnu účasť na jazykovom kurze OLS. Viac informácií vám poskytne vaša vysielajúca inštitúcia/organizácia.

   Pokiaľ ste dostali pozvánku na účasť na jazykovom kurze OLS, ale nemôžete či neželáte si zúčastniť sa, pred prvým prihlásením informujte svoju vysielajúcu inštitúciu/organizáciu. Vysielajúce inštitúcie a organizácie môžu pozvať na účasť na jazykovom kurze Erasmus+ OLS len obmedzený počet účastníkov, preto je takáto pozvánka jedinečnou možnosťou zlepšiť si svoje zručnosti v jazyku programu mobility.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 4. Koľko hodín by som mal venovať kurzu, aby sa dostavili výsledky?

   Všetci účastníci jazykového kurzu Erasmus+ OLS majú ku kurzu neobmedzený prístup počas celého obdobia mobility Erasmus+. Štúdiom teda môžete stráviť ľubovoľný počet hodín. Je možné nechať si zobraziť históriu pripojení po kliknutí na ikonu ozubeného kolieska v pravom hornom rohu domovskej stránky. Sekcia História obsahuje históriu prihlásení, Štatistiky zobrazujú váš pokrok pri štúdiu, a v sekcii Skóre nájdete svoje výsledky jednotlivých cvičení. Takisto si môžete stiahnuť Záznam o účasti, na ktorom je uvedené, koľko hodín jazykového kurzu Erasmus+ OLS ste absolvovali.

   Služba Erasmus+ Online Linguistic Support odporúča venovať jazykovému kurzu aspoň 2 hodiny týždenne. Čím viac času a snahy do kurzu vložíte, tým bude váš pokrok výraznejší. Takisto odporúčame byť v každodennom kontakte s cudzím jazykom. Vaše výsledky budú ešte lepšie, ak budete čítať novinové články, počúvať rádio či sledovať televíziu v cieľovom jazyku.

   Na konci svojho obdobia mobility tiež dostanete záznam o účasti potvrdzujúci vašu účasť na jazykovom kurze OLS.

   Pre vysokoškolských študentov: vaša vysielajúca inštitúcia vám môže takisto uznať kredity ECTS za vašu aktívnu účasť na jazykovom kurze OLS. Viac informácií vám poskytne vaša vysielajúca inštitúcia/organizácia.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 5. Dokedy budem mať prístup k jazykovému kurzu?

   Platnosť licencie na prístup k jazykovému kurzu Erasmus+ OLS zodpovedá dĺžke trvania vašej mobility Erasmus+ (na základe počiatočného a konečného dátumu obdobia mobility uvedeného vo vašom používateľskom profile). Platnosť licencie začína plynúť prvým prihlásením sa do jazykového kurzu. Dátum vypršania platnosti preto nemusí zodpovedať dátumu vášho skutočného návratu z programu mobility Erasmus+.

   Ak ste však vo svojom profile spravili chybu alebo ste si obdobie mobility predĺžili, môžete vo svojom profile používateľa upraviť dátum ukončenia mobility. Táto zmena predĺži obdobie platnosti vášho prístupu k jazykového kurzu až o 13 mesiacov.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 6. Môže sa jazyk môjho jazykového kurzu Erasmus+ OLS líšiť od jazyka môjho testu?

   Ak ste vysokoškolským študentom, ktorý absolvuje svoj prvý jazykový test Erasmus+ OLS v nemčine, angličtine, španielčine, francúzštine, taliančine, holandčine alebo portugalčine, automaticky dostanete pozvánku na účasť na jazykovom kurze Erasmus+ OLS v príslušnom jazyku, ak ste v teste dosiahli úroveň A1 až B1 podľa európskeho rámca CEFR. Pre bulharčinu, češtinu, dánčinu, estónčinu, gréčtinu, chotvátčinu, lotyštinu, litovčinu, maďarčinu, poľštinu, rumunčinu, slovenčinu, slovinčinu, fínčinu a švédčinu automaticky získate prístup do jazykového kurzu, ak ste počas prvého jazykového testu dosiahli výsledok horší než A2 podľa rámca CEFR.

   Pokiaľ ide o ostatné výsledky, budete sa môcť zúčastniť na jazykovom kurze OLS v hlavnom jazyku vašej výučby, resp. práce, alebo na jazykovom kurze v miestnom jazyku cieľovej krajiny vašej mobility Erasmus+. Podmienkou je, aby bol tento jazyk dostupný v platforme OLS. E-mail s pozvánkou na prihlásenie sa do jazykového kurzu OLS vám zašle vaša vysielajúca inštitúcia/organizácia.

   Ak ste stážistom v rámci odborného vzdelávania a prípravy (VET) alebo dobrovoľníkom Európskej dobrovoľníckej služby (EVS), o pozvánkach na účasť na jazykových kurzoch Erasmus+ OLS budú rozhodovať vysielajúce/prijímajúce inštitúcie Erasmus+ a koordinujúce organizácie na základe individuálnych jazykových schopností a potrieb účastníkov. Vysielajúcim inštitúciám/koordinujúcim organizáciám sú automaticky zaslané upozornenia o vyplnených jazykových testoch a na základe týchto upozornení potom rozhodnú, či a komu umožnia prístup k jazykovým kurzom OLS, pričom do úvahy sa berú výsledky prvého jazykového testu.

   Viac informácií vám poskytne vaša vysielajúca inštitúcia/organizácia (koordinátor Erasmus+).


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 7. Čo je tzv. vyučovanie naživo (live coaching)?

   Vyučovanie naživo (súkromné hodiny a MOOC) je k dispozícii na troch úrovniach (A, B a C): úrovne A1 a A2, B1 a B2 a C1 a C2 boli na tieto účely zlúčené. K vyučovaniu naživo budete mať prístup pomocou karty Vyučovanie naživo v jazykových kurzoch Erasmus+ OLS v týchto jazykoch.

   Súkromné hodiny (tutoring sessions) sú buď tematické, t.j. majú dopredu určenú tému, alebo majú voľnú tému. Hodiny s voľnou témou účastníkom umožňujú vybrať si témy a aspekty jazyka, na ktorých si želajú pracovať. Nízky počet študentov (1 až 6 účastníkov) zaručuje, že v rámci súkromných hodín sa študenti budú môcť zamerať na svoje konkrétne potreby. Pri troche šťastia je možné, že sa vyučujúci bude môcť venovať iba vám samotným.

   MOOC sú 30-minútové hodiny zamerané na konkrétne témy. Vyučujúci vám poskytnú viac informácií o tejto téme počas 30-minútového videa. Pokiaľ máte otázky, môžete počas hodiny využiť čet a opýtať sa vášho vyučujúceho alebo si vymeniť postrehy s ďalšími študentmi na hodine.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 8. Kto vyučuje v rámci tzv. vyučovania naživo („live coaching“)?

   Pri štúdiu jedného zo šiestich dostupných jazykov vám bude pomáhať a bude vás podporovať celkom 80 vyučujúcich. Vyučujúcimi sú rodení hovoriaci daného jazyka s jazykovým vysokoškolským vzdelaním, ktorí majú aspoň 3 roky skúseností s výučbou svojho rodného jazyka pre cudzincov.

   V rámci každého z týchto jazykov vedie tím vyučujúcich jazykový koordinátor. Jazykovým koordinátorom je rodený hovoriaci daného jazyka a odborník na jazykové vzdelávanie s jazykovým vysokoškolským vzdelaním, ktorý má aspoň 5 rokov skúseností s výučbou svojho rodného jazyka pre cudzincov. Jazykoví koordinátori sú zodpovední za nábor vyučujúcich, ich odbornú prípravu v rámci technických a metodologických aspektov výučby a za kvalitu práce vyučujúcich. Takisto vytvárajú obsah online jazykových kurzov Erasmus+ OLS.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 9. Ako sa môžem zúčastniť na hodine vyučovania naživo?

    Vyučovanie naživo pozostáva z dvoch rozličných typov aktivít:

   - Súkromné hodiny: Interaktívne hodiny online v trvaní 30 minút za účasti 1 až 6 študentov, ktoré vyučuje rodený hovoriaci daného jazyka. Tieto hodiny sa môžu venovať určitej oblasti, prípadne si tému zvolíte vy sami!

   - MOOC (Massive Online Open Course): 30-minútové videoprednášky na rôzne témy s možnosťou klásť v reálnom čase otázky učiteľovi, ktorý je rodeným hovoriacim daného jazyka.

   Ak si želáte zúčastniť sa na súkromnej hodine alebo na hodine MOOC, kliknite na tlačidlo „Vyučovanie naživo“ na domovskej stránke vášho jazykového kurzu Erasmus+ OLS, kde budú zobrazené informácie o plánovaných hodinách a nadchádzajúcich hodinách. Ak si želáte zaregistrovať sa pre určitú hodinu, vyberte ju zo zoznamu a kliknite na tlačidlo „Registrovať.“  Môžete sa zaregistrovať pre viaceré hodiny zároveň. Svoju registráciu môžete vždy zrušiť kliknutím na možnosť „Nie“ najneskôr 24 hodín pred plánovaným začiatkom hodiny. V rámci súkromných hodín však existuje kreditový systém. Na základe trvania vašej mobility Erasmus+ vám bude pridelený určitý počet kreditov – jeden kredit za každé dva týždne mobility. Každý kredit má hodnotu 30 minút účasti na súkromnej hodine. Študent s obdobím mobility v dĺžke 12 týždňov tak napríklad získa šesť kreditov, čo umožňuje účasť na šiestich súkromných hodinách.

   Ku všetkým minulým hodinám MOOC (Massive Online Open Course) budete mať jednoduchý prístup bez nutnosti registrácie. Jednoducho kliknite na tlačidlo „KNIŽNICA MOOC“ v spodnej časti stránky „Vyučovanie naživo.“ Na stránke Knižnica MOOC nájdete množstvo rozličných videí rozdelených podľa úrovne CEFR A až C. Tieto videá sú voľne prístupné. Keďže však tieto hodiny nie sú naživo, možnosť chatu nie je k dispozícii.

   Upozornenie: Uvedenie správneho časového pásma je dôležité pre vyučovanie naživo v rámci jazykových kurzov Erasmus+ OLS. Vďaka tomu vám systém bude môcť poskytnúť  správne informácie o čase začiatku vyučovacích hodín naživo. Vybraté časové pásmo by sa malo zhodovať so štátom, v ktorom sa nachádzate počas účasti na jazykovom kurze Erasmus+ OLS.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 10. Ako môžem požiadať o pomoc učiteľa alebo komunikovať s ďalšími študentami?

   Jazykové kurzy Erasmus+ OLS ponúkajú niekoľko možností interakcie s vyučujúcimi i s ďalšími študentmi pomocou vyučovania naživo (live coaching):

    • Videohodiny založené na modeli Massive Open Online Courses (MOOCs) sú k dispozícii raz do týždňa. Informácie vždy nájdete na domovskej stránke platformy OLS. Tieto kurzy sú otvorené pre neobmedzený počet študentov. Na webovej stránke sú takisto k dispozícii videonáhrávky minulých hodín MOOC.
    • Súkromné hodiny (tutoring sessions) sú malé hodiny určené 1 až 6 účastníkom, umožňujú priamu interakciu s učiteľom. K dispozícii sú hodiny s dopredu určenou témou i s voľnou témou.
    • Vďaka diskusnému fóru sa môžu študenti navzájom podporovať alebo sa venovať skupinovému štúdiu. Toto Fórum moderujú vyučujúci, ktorí účastníkom poskytujú podnety k štúdiu a odpovedajú na ich otázky.

   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 11. Môžu mi vyučujúci poskytnúť odpovede na moje otázky?

   Vyučujúci vám môžu poskytnúť odpovede na vaše konkrétne otázky, a to buď prostredníctvom súkromných hodín alebo prostredníctvom fóra. Na otázky položené prostredníctvom fóra vám vyučujúci odpovie do 24 pracovných hodín.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 12. Čo mám robiť, ak sa mi nedarí nahrať videoanimácie?

   Úvodná časť niektorých modulov má podobu videoanimácie. Ak pri prehrávaní týchto videoanimácií nastanú problémy, skontrolujte, či je rýchlosť vášho pripojenia dostatočná.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 13. Čo mám robiť, ak nastanú problémy so zvukom?

   Niektoré moduly obsahujú videoanimácie a cvičenia na počúvanie s porozumením. Aby ste sa týmto multimediálnym cvičeniam mohli venovať, je dôležité uistiť sa, že zvuk (reproduktory alebo slúchadlá) je zapnutý a že pracuje správne. Pokiaľ nastanú problémy so zvukom, najprv skontrolujte, či je hlasitosť správne nastavená a či nie je vybratá možnosť Stlmiť (v prehliadači Internet Explorer: Ponuka Štart> Nastavenia> Ovládací panel> Zvuky a zvukové zariadenia). Pokiaľ používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne zapojené. Prípadne sa pripojte na iné webové stránky (napr. www.youtube.com) a skontrolujte, či nejde o celkový problém vášho počítača.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 14. Čo je funkcia Rozpoznávanie hlasu?

   Rozpoznávanie hlasu je pokročilým nástrojom, ktorý vám umožní precvičovať si výslovnosť. Svoju výslovnosť si môžete nahrať a porovnať ju s výslovnosťou rodených hovoriacich. Upozorňujeme, že na nahrávanie hlasu budete potrebovať mikrofón.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 15. Čo mám robiť, ak nie sú slovíčka v zozname slovíčok alebo na kartičkách preložené do môjho jazyka?

   V zozname slovíčok a na kartičkách sú jednotlivé výrazy preložené do vášho jazyka rozhrania, aby ste ich mohli lepšie pochopiť a naučiť sa ich. V prípade, že váš vyučovaný jazyk zodpovedá jazyku rozhrania, môže sa stať, že slovíčka nebudú v zozname slovíčok preložené do vášho jazyka. Pokiaľ sa napríklad učíte angličtinu a za jazyk rozhrania ste si tiež zvolili angličtinu, slovíčka v zozname nebudú preložené do žiadneho ďalšieho jazyka. Ak si chcete nechať zobraziť preklady slovnej zásoby, jazyk rozhrania si zmeňte na hornej lište obrazovky (rozbaľovacia ponuka).


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 16. Čo môžem očakávať od jazykových kurzov Erasmus+ OLS?

   Jazykové kurzy Erasmus+ OLS sa príliš neodlišujú od iných online jazykových kurzov dostupných v súčasnosti na trhu. Jazykové kurzy sú k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek v rámci jednotných interaktívnych webových stránok.

   Jazykové kurzy Erasmus+ OLS sú založené na troch základných princípoch štúdia:

    • Osvojenie: jazykové zručnosti sa rozvíjajú a upevňujú pomocou intenzívneho kontaktu s multimediálnymi animáciami, pomocou simulácií každodenných situácií a výhradne prostredníctvom rodených hovoriacich.
    • Precvičovanie: jazyk sa učíme pomocou počúvania, čítania, písania a hovorenia. Všetky tieto aspekty si budete precvičovať pomocou konkrétnych situácií z každodenného a pracovného života.
    • Špirálovité štúdium: každá téma je uvádzaná postupne, pravidelne sa k nej vraciame a počas jazykového kurzu slúži ako referenčný bod.

   Lekcie obvykle začínajú realistickými videami a animáciami z každodenného a pracovného prostredia, aby ste sa mohli naučiť najpoužívanejšie slovíčka a frázy.

   Potom sa môžete naučiť slovnú zásobu naspamäť pomocou kartičiek, zlepšiť si výslovnosť prostredníctvom počúvania vlastných nahrávok, precvičovať si slovnú zásobu a pravopis pomocou diktátov, ako aj zlepšiť si schopnosť porozumenia pomocou cvičení na počúvanie. Vďaka sekcii venovanej gramatike si takisto upevníte svoje gramatické zručnosti a znalosti pravidiel.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 17. Kde a kedy sa jazykové kurzy Erasmus+ OLS konajú?

   Online jazykové kurzy Erasmus+ OLS sú k dispozícii počas celého obdobia vášho zahraničného pobytu v rámci programu Erasmus+ – 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Sami sa rozhodnete, kedy sa chcete jazykovému kurzu Erasmus+ OLS venovať. Prístup k online jazykovému kurzu budete mať z ľubovoľného počítača či zariadenia, postačí vám len internetové pripojenie.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 18. Aké úrovne a moduly ponúka platforma Erasmus+ OLS?

   Pre úplných začiatočníkov ponúka platforma Erasmus+ OLS kurz na úrovni A1 Úvod, ktorý vám pomôže naučiť sa prvé slovíčka v novom jazyku.

   Pre študentov so základnou znalosťou daného jazyka sú vo väčšine sekcií k dispozícii lekcie na úrovni A1: gramatika, slovná zásoba a výslovnosť.

   Kurzy zamerané na obchodný jazyk a hľadiská (ústny prejav ako rodený hovoriaci) sú vhodnejšie pre ľudí, ktorí už majú v danom jazyku určité znalosti. Vítaní sú však i začiatočníci, keďže aj tí vždy majú úplný prístup k celému obsahu platformy.

   Argumentácia je videokurz, ktorý vás naučí vyjadrovať svoje myšlienky a rozvíjať presvedčivé argumenty v cudzom jazyku. Všetky študijné situácie sa zameriavajú na situácie zo skutočného života. Tento kurz vám umožní počúvať a naučiť sa výrazy, ktoré rodení hovoriaci často používajú (zámerne boli vybraté rôzne prízvuky) v rozhovoroch o konkrétnych témach, ako je flexibilný pracovný čas, práca z domu, politika a jej význam, vydanie pracovného povolenia. Vďaka rýchlemu tempu reči rodených hovoriacich a používaniu šumov na pozadí atď. budete mať pocit skutočne intenzívneho štúdia jazyka.

   Okrem všeobecných modulov (slovná zásoba, gramatika, výslovnosť a argumentácia) ponúkajú jazykové kurzy Erasmus+ OLS aj odborné moduly: Schôdze, , Pracovné kurzy a Korešpondencia. Tieto kurzy sa zameriavajú na jazyk v pracovnom prostredí. Dôraz je kladený na asimiláciu a používanie kľúčových výrazov nevyhnutných na efektívnu komunikáciu v množstve odborných situácií. Jazykový kurz angličtiny takisto ponúka sekciu s názvom Bankovníctvo, ktorá sa zaoberá bežnými situáciami, s ktorými sa môžete stretnúť pri zakladaní bankového účtu, žiadosti o vydanie kreditnej karty alebo pri finančnom poradenstve.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 19. Môžem si vytlačiť materiály z jazykových kurzov Erasmus+ OLS?

   Z každej lekcie je možné vytlačiť si gramatické pravidlá a zoznamy slovíčok.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu

Problémy s profilom

 1. Jazyk môjho jazykového testu OLS nie je správny, môžem ho zmeniť?

   Vaša vysielajúca inštitúcia/organizácia vám poskytuje prístup k jazykovému testu vo vašom hlavnom jazyku vzdelávania, práce alebo dobrovoľníckej činnosti (študovaný jazyk).
   Pokiaľ vám bol študovaný jazyk pridelený nesprávne, alebo ak si ho prajete zmeniť, odporúčame vám obrátiť sa na svoju vysielajúcu inštitúciu/organizáciu a na svojho koordinátora Erasmus+ OLS.
   Tento jazyk smie zmeniť výhradne vaša vysielajúca inštitúcia/organizácia. V takom prípade budete musieť získať nové prístupové kódy, aby ste mohli jazykový test absolvovať v jazyku schválenom vašim koordinátorom Erasmus+ OLS.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 2. Ako môžem uviesť v sekcii Môj profil, v ktorom časovom pásme sa nachádzam?

   Uvedenie vášho časového pásma je dôležité pre vyučovanie naživo v rámci jazykových kurzov Erasmus+ OLS. Vybraté časové pásmo by sa malo zhodovať so štátom, v ktorom sa nachádzate počas účasti na jazykovom kurze.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 3. Ako môžem zmeniť dátumy svojej mobility?

   Ak chcete svoje dátumy mobility pozmeniť, musíte sa prihlásiť do svojho účtu a upraviť svoj profil.
   Upozorňujeme, že dátum vášho záverečného jazykového testu a prístup k jazykovému kurzu OLS sa určuje na základe dátumov obdobia mobility, ktoré ste zadali vo svojom profile.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu

Problémy s e-mailom

 1. Nedostal/-a som pozvánku na vyplnenie prvého jazykového testu. Čo robiť?

   Ak ste boli vybraní na účasť na aktivitách mobility Erasmus+, mali by ste za normálnych okolností dostať od svojej vysielajúcej inštitúcie/organizácie e-mail s loginom a heslom na prístup do jazykového testu Erasmus+ OLS.
   Tieto prihlasovacie údaje k jazykovému testu Erasmus+ OLS vám smie zaslať len samotná vysielajúca inštitúcia/organizácia.

   Ak ste tento e-mail nedostali, skontrolujte si priečinok s nevyžiadanou poštou vo svojej e-mailovej schránke alebo sa obráťte na svoju vysielajúcu inštitúciu/organizáciu (koordinátora Erasmus+).


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 2. Prečo sú mi pripomienky zasielané aj po absolvovaní prvého (úvodného) jazykového testu Erasmus+ OLS?

   Pokiaľ ste už prvý (úvodný) jazykový test Erasmus+ OLS absolvovali a výsledky sa zobrazili v systéme, nemajte žiadne obavy, bezpečne sa uložili v systéme.

   Pripomienky Erasmus+ OLS vám môžu byť zasielané v týchto prípadoch:

   • E-mail s pripomienkou absolvovať prvý (úvodný) jazykový test Erasmus+ OLS ste dostali krátko po jeho vyplnení. Takúto pripomienku, prosím, ignorujte.
   • E-mail s pripomienkou sa týka druhého (záverečného) testu Erasmus+ OLS, pokiaľ sa začal posledný mesiac obdobia mobility uvedenej vo vašom profile. Akt tento dátum nie je správny, čo najskôr ho v profile zmeňte.
   • E-mail s pozvánkou sa týka jazykového kurzu Erasmus+ OLS, na ktorý ste boli pozvaní.

   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 3. Nedostal/-a som pozvánku na vyplnenie záverečného jazykového testu. Čo mám robiť?

   E-maily s pozvánkou na absolvovanie druhého jazykového testu automaticky zasiela systém Erasmus+ OLS v 15. alebo 16. deň záverečného mesiaca vášho obdobia mobility tak, ako je uvedený vo vašom profile.
   Najprv sa prihláste na svoj účet (pomocou svojho loginu a hesla) a skontrolujte, že dátumy začiatku a konca obdobia mobility sú vo vašom profile uvedené správne. V prípade nepresností ich upravte.

   Ak sú vaše dátumy správne, ale ani napriek tomu ste nedostali pozývací e-mail, skontrolujte si priečinok s nevyžiadanou poštou svojho e-mailového účtu.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 4. Nedostal/-a som pozvánku na účasť na jazykovom kurze. Čo robiť?

   Ak ste vysokoškolským študentom, ktorý absolvuje svoj prvý jazykový test Erasmus+ OLS v nemčine, angličtine, španielčine, francúzštine, taliančine, holandčine alebo portugalčine, automaticky dostanete pozvánku na účasť na jazykovom kurze Erasmus+ OLS v príslušnom jazyku, ak ste v teste dosiahli úroveň A1 až B1 podľa európskeho rámca CEFR. Pre bulharčinu, češtinu, dánčinu, estónčinu, gréčtinu, chotvátčinu, lotyštinu, litovčinu, maďarčinu, poľštinu, rumunčinu, slovenčinu, slovinčinu, fínčinu a švédčinu automaticky získate prístup do jazykového kurzu, ak ste počas prvého jazykového testu dosiahli výsledok horší než A2 podľa rámca CEFR.

   Pokiaľ ide o ostatné výsledky, budete sa môcť zúčastniť na jazykovom kurze OLS v hlavnom jazyku vašej výučby, resp. práce, alebo alebo na jazykovom kurze v miestnom jazyku cieľovej krajiny vašej mobility Erasmus+. Podmienkou je, aby bol tento jazyk dostupný v platforme OLS. E-mail s pozvánkou na prihlásenie sa do jazykového kurzu OLS vám zašle vaša vysielajúca inštitúcia/organizácia.

   Ak ste stážistom v rámci odborného vzdelávania a prípravy (VET) alebo dobrovoľníkom Európskej dobrovoľníckej služby (EVS), o pozvánkach na účasť na jazykových kurzoch Erasmus+ OLS budú rozhodovať vysielajúce/prijímajúce inštitúcie Erasmus+ a koordinujúce organizácie na základe individuálnych jazykových schopností a potrieb účastníkov. Vysielajúcim inštitúciám/koordinujúcim organizáciám sú automaticky zaslané upozornenia o vyplnených jazykových testoch a na základe týchto upozornení potom rozhodnú, či a komu umožnia prístup k jazykovým kurzom OLS, pričom do úvahy sa berú výsledky prvého jazykového testu.

   Pokiaľ ste nedostali e-mail s pozvánkou na účasť na jazykovom kurze Erasmus+ OLS, skontrolujte si priečinok s nevyžiadanou poštou svojej e-mailovej schránky, prípadne kontaktujte svoju vysielajúcu inštitúciu/organizáciu (koordinátora Erasmus+).


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 5. Dostal/-a som dva samostatné pozývacie e-maily na dve odlišné e-mailové adresy. Čo robiť?

   Ak ste boli vybratí na účasť v programe Erasmus+  v období, počas ktorého je dostupná služba Erasmus+ Online Linguistic Support, mali by ste dostať pozývací e-mail s loginom a heslom na prihlásenie sa do prvého jazykového testu Erasmus+ OLS. Týka sa vysokoškolských študentov, ktorí sa zúčastňujú na študijných mobilitách (3-12 mesiacov) alebo stážach (2-12 mesiacov) v zúčastnených krajinách, mladých dobrovoľníkov v rámci Európskej dobrovoľníckej služby (2-12 mesiacov) a účastníkov odborného vzdelávania a prípravy, ktorých dĺžka mobility je aspoň 19 dní.

   Tento e-mail sa generuje automaticky ihneď po tom, ako vaša vysielajúca inštitúcia/organizácia potvrdí vašu e-mailovú adresu v systéme Erasmus+ OLS.

   Ak ste dostali ďalšiu pozvánku Erasmus+ OLS na ďalšiu e-mailovú adresu, znamená to, že vaša vysielajúca inštitúcia/organizácia potvrdila v systéme aj túto adresu. Tento e-mail sa môže týkať inej mobility Erasmus+, na ktorej sa zúčastňujete.

   Pre viac informácií vám odporúčame obrátiť sa na svoju vysielajúcu inštitúciu/organizáciu (koordinátora Erasmus+).


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu

Všeobecné otázky o platforme OLS

 1. Čo je Jazyková podpora online Erasmus+ (Online Linguistic Support – OLS)?

   Erasmus+ je novým programom EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport na obdobie rokov 2014 – 2020. Program Erasmus+ ponúka príležitosť študovať, odborne sa pripravovať, získavať pracovné skúsenosti alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí, a jedným z jeho strategických cieľov je posilňovanie jazykových zručností a podpora výučby jazykov.

   Jazyková podpora online (Online Linguistic Support – OLS) bola navrhnutá na pomoc účastníkom programu Erasmus+ pri zdokonaľovaní znalostí jazyka, v ktorom budú pracovať, študovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť, a zabezpečiť tak lepšiu kvalitu vzdelávacej mobility. Táto podpora je k dispozícii pred pobytom i po ňom.

   Keďže nedostatok jazykových zručností je i naďalej jednou z hlavných prekážok využívania príležitosti zapojiť sa v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládežníckych mobilít, OLS poskytuje jazykovú podporu flexibilným a jednoduchým spôsobom.

   OLS ponúka online jazykové testy a jazykové kurzy účastníkom aktivít mobility Erasmus+ v trvaní aspoň dvoch mesiacov (štúdium[1]/stáže/dobrovoľníctvo EVS), v rámci ktorých je jazykom výučby, práce alebo dobrovoľníckej činnosti jeden z týchto jazykov. Táto služba je od júna 2015 rozšírená na účastníkov odborného vzdelávania a prípravy, ktorých dĺžka moblity je aspoň 19 dní.

   Ide o hlavné jazyky mobility pre približne 90 % všetkých účastníkov programu Erasmus+. Cieľom je postupne do roku 2020 rozšíriť systém OLS na všetky oficiálne jazyky EÚ. Účastníkom, ktorých hlavný jazyk mobility ešte nie je k dispozícii v rámci jazykovej podpory OLS, bude takáto podpora poskytnutá buď vo forme organizačného podporného grantu (pre vysokoškolských študentov) alebo vo forme špecifických grantov na jazykovú podporu (pre dobrovoľníkov EVS alebo stážistov VET).

   Platforma OLS predstavuje jedinečné a ľahko dostupné online prostredie, pomocou ktorého si účastníci programu Erasmus+ spĺňajúci uvedené kritériá môžu nechať zhodnotiť svoje znalosti v jazyku mobility a podľa vlastného rozhodnutia sa zúčastniť i na interaktívnom jazykovom kurze, pričom intenzitu kurzu si volia sami. Platforma OLS rovnako obsahuje ďalšie funkcie umožňujúce skupinové štúdium, napríklad vyučovanie naživo na rôzne témy buď v malých skupinkách (súkromné hodiny) alebo vo väčších skupinkách študentov (MOOC), a tiež moderované fórum pre študentov, kde si môžu počas svojej mobility vymieňať postrehy a navzájom sa podporovať.

    

   [1]Upozorňujeme, že pre študentov spoločných kurzov magisterského štúdia (Joint Master Degree) nie je táto služba k dispozícii.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 2. Prečo používame platformu Erasmus+ OLS?

   Platforma Erasmus+ OLS bola navrhnutá tak, aby účastníkom programu Erasmus+ pomohla s jazykom, ktorý budú používať pred, počas a po študijnom, pracovnom či dobrovoľníckom pobyte, a aby im pomohla s celkovým študijným prínosom takejto mobility.

   Nedostatky v jazykových zručnostiach sú I naďalej hlavnou prekážkou v účasti na európskom vzdelávaní, odbornej príprave a mobilite mládeže. Platforma OLS preto ponúka flexibilnú a jednoduchú jazykovú podporu.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 3. Pre koho je platforma Erasmus+ OLS k dispozícii?

   Platforma OLS je v súčasnosti k dispozícii pre:

   • Vysokoškolských študentov zúčastňujúcich sa na mobilite medzi účastníckymi krajinami na účely štúdia (3-12 mesiacov) alebo stáže  (2-12 mesiacov)

   • Mladých dobrovoľníkov zúčastňujúcich sa na Európskej dobrovoľníckej službe (EVS) (2-12 mesiacov)

   • Účastníci odborného vzdelávania a prípravy, ktorých dĺžka mobility je aspoň 19 dní.

   Platforma OLS je k dispozícii pre vysokoškolských študentov, dobrovoľníkov EVS a stážistov VET, pre ktoré bude hlavným jazykom mobility jeden z týchto jazykov.

   Cieľom je do roku 2020 postupne rozšíriť systém OLS na všetky oficiálne jazyky EÚ.

   Účastníkom, ktorých hlavný jazyk mobility ešte nie je k dispozícii v rámci jazykovej podpory OLS, bude takáto podpora poskytnutá buď vo forme organizačného podporného grantu (pre vysokoškolských študentov) alebo vo forme špecifických grantov na jazykovú podporu (pre dobrovoľníkov EVS alebo stážistov VET).


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 4. Aká je pridaná hodnota jazykových testov Erasmus+ OLS?

   Jazykové testy OLS umožňujú účastníkom programu Erasmus+ ľahko a jednoducho zhodnotiť svoje zručnosti v jazyku, ktorý budú primárne používať počas štúdia, práce alebo dobrovoľníckej činnosti v rámci svojej zahraničnej mobility. Vďaka jazykovým testom OLS budú môcť určiť svoju celkovú úroveň v danom jazyku, ako aj zručnosti v každej jednotlivej oblasti jazyka (čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, gramatické zručnosti a lexikálne zručnosti), pričom konečné skóre sa hodnotí podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR).

   Jazykový test OLS pomôže účastníkom rýchlo určiť, či nepotrebujú ďalšiu jazykovú podporu na to, aby svoj pobyt v zahraničí naplno využili.

   Jazykový test OLS je povinný. Pre vysokoškolských študentov je absolvovanie tohto testu pred odchodom na mobilitu je predpokladom výmenného pobytu. Výsledky testu však v žiadnom prípade nebudú prekážkou v účasti na mobilite. Účastníci majú naopak väčšiu šancu zúčastniť sa jazykového kurzu, ktorý im umožní zlepšiť si jazykové zručnosti a pripraviť sa na mobilitu čo najlepšie.

   Absolvovanie druhého jazykového testu OLS po návrate z mobility umožní vyhodnotiť účastníkom programu Erasmus+ svoj posun v jazykových znalostiach dosiahnutý počas pobytu v zahraničí a určiť svoj pokrok. Po absolvovaní každého z testov OLS budú mať účastníci možnosť uložiť a vytlačiť si výsledky pre vlastnú potrebu.

   Európska komisia využíva súhrnné údaje z jazykových testov a kurzov OLS na štatistické účely s cieľom vyhodnotiť dosah aktivít mobility a programu Erasmus+ na zdokonaľovanie jazykových zručností.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 5. Aké sú výhody jazykových kurzov Erasmus+ OLS?

   Výhody jazykových kurzov Erasmus+ OLS je možné zhrnúť niekoľkými slovami: veľký výber cvičení kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka neobmedzenému prístupu k platforme je možné jazykové kurzy využívať vo dne i v noci a samostatne si voliť objem a intenzitu štúdia. Jazykové kurzy Erasmus+ OLS si nevyžadujú inštaláciu, preto je prístup k nim možný z ľubovoľného počítača či tabletu. Stačí len, aby bolo príslušné zariadenie pripojené k internetu. Aby ste kurz využili naplno, uistite sa, že máte zapnuté reproduktory alebo zapojené slúchadlá.

   Každému používateľovi je pridelený personalizovaný prípravný program. Moduly si však môžete zvoliť úplne podľa vlastného zváženia a môžete sa na nich zúčastňovať v ľubovoľnom poradí a tak intenzívne, ako sa sami rozhodnete. Animácie a videá, založené na situáciách z každodenného života, vám umožnia precvičovať si počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie i ústny prejav.

   Počet licencií na jazykové kurzy OLS poskytnuté Európskou komisiou v súčasnosti prekračuje počet účastníkov programu Erasmus+, ktorí používajú jeden z jazykov dostupných v rámci platformy OLS ako hlavný jazyk mobility. Znamená to, že každý účastník mobility, ktorý absolvuje jazykový test OLS, bude mať podľa záujmu možnosť prihlásiť sa do jazykového kurzu OLS a zlepšiť si tak jazykové zručnosti.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 6. Ako funguje platforma Erasmus+ OLS?

   Platforma OLS umožňuje účastníkom dlhodobých aktivít mobility Erasmus+ (kľúčová činnosť 1) nechať si vyhodnotiť svoje znalosti v hlavnom jazyku mobility pred pobytom v zahraničí i po ňom. Podľa záujmu budú mať tiež možnosť zúčastniť sa, pred mobilitou i po nej, na online jazykovom kurze s cieľom zlepšiť si znalosti v danom jazyku.

   S výnimkou rodených hovoriacich daného jazyka musia účastníci absolvovať jazykový test OLS, pred mobilitou i po nej, s cieľom sledovať posun v nadobudnutí jazykových znalostí. Pre vysokoškolských študentov zúčastňujúcich sa na mobilite Erasmus+ (okrem riadne odôvodnených prípadov) platí, že absolvovanie jazykového testu OLS pred odchodom je predpokladom účasti na výmennom pobyte. Výsledky jazykového testu však nebudú prekážkou v účasti na mobilite.

   Na základe výsledkov testu bude vybraným účastníkov tiež ponúknutá možnosť zúčastniť sa pred pobytom v zahraničí i po ňom jazykového kurzu s cieľom zlepšiť si jazykové znalosti. Súčasťou kurzu je i vyučovanie naživo (live coaching): súkromné hodiny (tutoring sessions), MOOC, moderované fórum a mnoho ďalšieho.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 7. Existujú možnosti zlepšovať si jazykové zručnosti aj inak, než len prostredníctvom platformy Erasmus+ OLS?

   Účastníkom, ktorých hlavný jazyk mobility ešte nie je k dispozícii v rámci platformy Erasmus+ OLS, sa jazyková podpora poskytuje buď pomocou podporného grantu pre organizáciu (pre vysokoškolských študentov) alebo prostredníctvom špecifických grantov pre jazykovú podporu (pre dobrovoľníkoch EVS a študentov VET).

   Pre vysokoškolských študentov platí, že platforma Erasmus+ OLS a jazykové kurzy priamo na mieste financované organizačnou podporou programu sa navzájom vylučujú, pokiaľ majú rovnakú náplň. Pokiaľ sa ich jednotlivé náplne odlišujú (napr. jazykové kurzy priamo na mieste organizované organizačnou podporou programu sú zamerané na medzikultúrne kompetencie a štúdium kultúry prijímajúceho štátu), je možné absolvovať oba kurzy. V každom prípade rozhoduje o pridanej hodnote kurzu priamo na mieste vysielajúca inštitúcia/organizácia po zvážení obsahu jazykového kurzu Erasmus+ OLS.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 8. Akým spôsobom bude zabezpečená ochrana mojich osobných údajov?

   Vaše údaje budú uložené a chránené týmto spôsobom:

   data

   Národné agentúry a Európska komisia môžu používať vaše údaje (napr. krajina mobility, obdobie mobility atď.) na monitorovacie a štatistické účely.

   Takéto konanie je v súlade s Nariadením (ES) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2000. Webové stránky, ktoré takéto informácie vyžadujú, s nimi zaobchádzajú v súlade so zásadami uvedeného Nariadenia vo svojich konkrétnych vyhláseniach o ochrane osobných údajov. Vyhlásenie OLS o ochrane osobných údajov je k dispozícii v sekcii vyhradenej účastníkom. Aby ste sa mohli zaregistrovať na webových stránkach Erasmus+ OLS, musíte si tieto zásady ochrany osobných údajov prečítať a súhlasiť s nimi.

   Všetky údaje o účastníkoch mobilít Erasmus+ sú navyše v súlade so zmluvnými podmienkami medzi EACEA a poskytovateľom služieb za každých okolností majetkom EÚ a poskytovateľ služieb ich nesmie používať ani rozširovať.

   Takisto sa nebude používať žiadne cloudové úložisko a údaje sú uložené na súkromných serveroch.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 9. Aké sú hardvérové a softvérové požiadavky jazykových testov a kurzov Erasmus+ OLS?

   Aby ste sa mohli pripojiť na webové stránky Erasmus+ OLS a absolvovať jazykové testy a kurzy OLS, potrebujete len počítač (alebo tablet) s internetovým pripojením. Platforma Erasmus+ OLS je úplne online a preto nie je potrebná žiadna inštalácia softvéru tretích strán. Pred prístupom do jazykových testov alebo jazykových kurzov systém automaticky skontroluje, či váš počítač spĺňa minimálne požiadavky. Súčasťou tejto kontroly je rozlíšenie obrazovky, webový prehliadač, multimediálny softvér (Adobe Flash alebo HTML 5) a súhlas s používaním súborov cookie.

   Počas jazykových testov by ste mali mať k dispozícii slúchadlá alebo reproduktory, aby ste sa mohli venovať cvičeniam na počúvanie.

   Počas online jazykového kurzu odporúčame mať k dispozícii mikrofón, aby ste mohli optimálne využívať videokonferenčný systém, ktorý sa používa počas MOOC a súkromných hodín.

   Na účasť na súkromných hodinách je potrebné mať nainštalovaný prehrávač Adobe Flash. Pred prihlásením sa do jazykového kurzu systém automaticky skontroluje, či máte na počítači nainštalovaný prehrávač Adobe Flash a pokiaľ nie, dostanete automatické oznámenie.

   Platforma Erasmus+ OLS je kompatibilná so všetkými bežnými prehliadačmi, doplnkami, operačnými systémami a aplikáciami. Bola vyvinutá pomocou kódov zodpovedajúcich normám, vďaka čomu je zabezpečené, že platforma Erasmus+ OLS pracuje správne v rámci širokej škály prostredí i širokej škály zariadení od najnovších po najstaršie a od najzákladnejších po najpokročilejšie.

   Platforma Erasmus+ OLS je kompatibilná s bežnými operačnými systémami a internetovými prehliadačmi:

    • Operačný systém: Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista alebo 7; Mac OS X® 10.1.
    • Internetový prehliadač: Internet Explorer® (verzia 7 a lebo vyššia), Firefox® (3 alebo vyššia), Chrome®, Safari®, Android® 4.0 a lebo vyšší a iOS® 6 alebo vyšší.

   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu

Som prijímajúca inštitúcia/organizácia

Otázky všeobecného charakteru

 1. Ako môžem získať svoje prihlasovacie údaje?

   Po schválení vášho projektu národnou agentúrou by ste mali automaticky dostať pozývací e-mail s prihlasovacími údajmi do systému Licence Management System Erasmus+ OLS. Národná agentúra po schválení zadá vaše údaje do platformy ErasmusPlusLink, aby sa následne mohli manuálne integrovať s platformou  OLS. Práve táto operácia automaticky vygeneruje e-mail s vašimi prihlasovacími údajmi a pozvánkou pripojiť sa k svojmu systému Licence Management System Erasmus+ OLS.

   Odporúčame skontrolovať, či tento e-mail nebol doručený do priečinka s nevyžiadanou poštou (spamom) vašej inštitúcie/organizácie.

   Ak tento e-mail nedokážete nájsť, nové heslo získate jednoducho po kliknutí na možnosť „Zabudnuté heslo.“ Takisto sa môžete obrátiť i na národnú agentúru so žiadosťou o potvrdenie, či bol váš projekt potvrdený.

   Ak ste ani napriek tomu e-mail nedostali, overte u svojho IT oddelenia, či sú e-mailové adresy support@erasmusplusols.eu a no-reply@erasmusplusols.eu zaradené do zoznamu dôveryhodných adries s cieľom zaistiť, aby správy dorazili v poriadku a neboli presunuté medzi nevyžiadanú poštu.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 2. Ako možno zmeniť kontaktnú e-mailovú adresu?

   Kontaktnú e-mailovú adresu vášho projektu uvádza vaša národná agentúra v platforme ErasmusPlusLink. Zmeny tejto e-mailovej adresy musí národná agentúra uviesť  v platforme ErasmusPlusLink, aby ich následne bolo možné manuálne previesť do platformy OLS.

   Preto sa s touto požiadavkou obráťte na svoju národnú agentúru.

   Ak si želáte poskytnúť prístup ďalším používateľom vo svojej inštitúcii/organizácii, môžete po úprave hlavnej adresy vytvoriť toľko používateľských účtov, koľko budete považovať za potrebné. Využite na to funkciu „Vytvoriť alias“ na profilovej stránke svojej inštitúcie/organizácie v systéme Licence Management System Erasmus+ OLS.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 3. Som novým používateľom BEN, a preto potrebujem prístup. Čo mám robiť?

   1) Využite funkciu „Vytvoriť alias“ na profilovej stránke svojej inštitúcie/organizácie v systéme Licence Management System Erasmus+ OLS. Automaticky vám poskytne prístup s e-mailovou adresou, ktorú chcete zadať do systému. Túto funkciu nájdete po kliknutí na kontaktnú e-mailovú adresu v hornej časti stránky napravo, pokiaľ ste pripojení k OLS.

   2) Ak si želáte vymazať zo systému svoj aktuálny účet a nahradiť ho novou e-mailovou adresou, musíte o zadanie týchto zmien do platformy ErasmusPlusLink požiadať svoju národnú agentúru. Tieto údaje budú potom ručne prevedené do platformy OLS.

   3) Môžete kontaktovať svoju národnú agentúru s cieľom overiť, či bol projekt naozaj potvrdený, keďže po potvrdení vám bude zaslaný informačný e-mail s prihlasovacími údajmi do platformy Erasmus+ OLS.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu
 4. Nedostal/-a som svoje licencie/Potrebujem ďalšie licencie. Čo mám robiť?

   Počet licencií testov a kurzov OLS prideľuje každému projektu či výzve prijímajúcej inštitúcie/organizácie národná agentúra.

   Ak sa vaše licencie pre aktuálny projekt neobjavujú v systéme OLS, kontaktujte svoju národnú agentúru s cieľom overiť, či zadali do platformy ErasmusPlusLink nevyhnutné údaje. Pokiaľ áno, upozorňujeme, že prenos údajov z platformy ErasmusPlusLink do platformy OLS môže trvať až 10 dní.

   Ak potrebujete ďalšie licencie OLS pre svoj projekt či výzvu, obráťte sa na svoju národnú agentúru.


   Pomohla Vám táto odpoveď? Áno Nie, potrebujem podporu