start-btn-sk

Zistite viac o jazykovom teste OLS v našej prezentácii!

Čo sa stane s výsledkami jazykového testu?

Výsledky jazykových testov dostanú len samotní účastníci a inštitúcie/organizácie, ktoré majú na starosti výber účastníkov. Pri dobrovoľníkoch EVS platí, že výsledky nebudú dané na vedomie ďalšej organizácii (organizáciám) v rámci projektu. Pri vysokoškolských študentoch platí, že výsledky ich testov nebudú dané na vedomie prijímajúcej inštitúcii/organizácii.

 

Viac informácií nájdete tu v príručke pre jazykové testy.

Tu sa tiež môžete pozrieť na prezentáciu jazykových testov Erasmus+ OLS!

Z akých krokov sa skladá test?

Účastníci musia absolvovať prvý jazykový test ešte pred odchodom na mobilitu, aby bolo možné zhodnotiť ich jazykové schopnosti. Pre vysokoškolských študentov je absolvovanie jazykového testu OLS pred odchodom predpokladom mobility (s výnimkou riadne odôvodnených prípadov). Výsledky nezabraňujú účastníkom v účasti na programe mobility, vysielajúce inštitúcie/organizácie ich však môžu použiť na označenie účastníkov, ktorí potrebujú najviac jazykovej podpory.

Na základe svojich jazykových znalostí budú mať niektorí účastníci možnosť využiť počas alebo po období mobility výučbovú platformu OLS, kde sa budú môcť zúčastniť na jazykovom kurze. Závisí to od dohody medzi študentom a inštitúciou/organizáciou, ktorá má na starosti jeho/jej výber.

Na konci obdobia mobility sa od účastníkov bude vyžadovať, aby absolvovali druhý test s cieľom zhodnotiť ich pokrok.

Ako jazykový test prebieha a komu je určený?

Jazykový test OLS je povinný pre všetkých účastníkov vzdelávacích mobilitných aktivít Erasmus+ v trvaní aspoň dvoch mesiacov (štúdium/stáž/dobrovoľníctvo EVS), v rámci ktorých bude hlavný jazykom výučby, práce, alebo dobrovoľníctva jeden z týchto jazykov (okrem rodených hovoriacich).

Od roku 2015 je táto služba k dispozícii aj pre študentov v rámci odborného vzdelávania a prípravy (VET), ktorí sa zúčastňujú na mobilite v trvaní aspoň jedného mesiaca.

Účastníci mobility Erasmus+ musia test absolvovať dvakrát (pred začiatkom a na konci obdobia mobility), aby bolo možné sledovať ich pokrok v jazyku mobility.

Tento online test hodnotí ich jazykové zručnosti – počúvanie, čítanie a písanie –  v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky (CEFR).