للاطلاع على هذه الصفحة بالعربية، الرجاء النقر هنا

Bu sayfayı Türkçe görüntülemek için buraya tıklayın

În ce constă?

Platforma de Sprijin Lingvistic Online Erasmus+ (Online Linguistic Support – OLS) oferă în prezent cursuri online de limbă bulgară, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, spaniolă, franceză, croată, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, finlandeză și suedeză studenților din învățământul superior, cursanților din sistemele de formare profesională și tinerilor voluntari care participă la  programul Erasmus+.

Comisia Europeană a decis să extindă acest serviciu în beneficiul a aproximativ 100 000 de refugiați pe o perioadă de 3 ani, cu participare voluntară și gratuită.

OLS se poate utiliza oricând de pe un computer, o tabletă sau un smartphone conectat la internet. Cursurile de limbă OLS cuprind o varietate de module de învățare în ritm propriu care vizează diferite domenii lingvistice, precum și activități interactive de instruire în timp real (cursuri online cu acces nelimitat pentru toți utilizatorii, ședințe de meditații și forumuri).

De ce este oferit?

În contextul crizei actuale a migrației, obiectivul acestei inițiative este să sprijine eforturile statelor membre ale UE de integrare a refugiaților în sistemele de educație și formare din Europa și să asigure dezvoltarea competențelor lor.

OLS trebuie să ajute refugiații să depășească bariera lingvistică, pentru a-și putea continua studiile la instituțiile de învățământ superior din Europa și a-și mări șansele de integrare pe piața europeană a muncii.

Această inițiativă face parte dintr-o agendă politică mai largă, care vizează sprijinirea refugiaților prin programul Erasmus+ și învățământul superior european.

Cine poate beneficia?

OLS poate fi pus la dispoziția refugiaților în baza definiției de mai jos:

„În contextul UE, fie un resortisant al unei țări terțe care, în urma unor temeri justificate de a fi persecutat datorită rasei, religie, naționalității, apartenenței la un anumit grup social sau opiniilor sale politice, se află în afara țării a cărei cetățenie o are și care nu poate sau, datorită respectivei temeri, nu dorește protecția acestei țări, fie un apatrid care, găsindu-se în afara țării în care avea reședința obișnuită din motivele menționate anterior, nu poate sau, din cauza respectivei temeri, nu dorește să se întoarcă în respectiva țară și care nu intră în domeniul de aplicare al articolului 12 (Excluderea) din Directiva 2011/95/UE.”

Această definiție cuprinde persoanele care au obținut deja statutul de refugiat în urma cererii de azil, persoanele care au primit o decizie pozitivă cu acordarea statutului de refugiat, a protecției temporare/subsidiare sau a protecției umanitare, precum și solicitanții de azil, fără limită de vârstă.

Cum funcționează?

Participarea la această inițiativă este voluntară. În țările participante, accesul la OLS este acordat refugiaților care doresc să-și perfecționeze cunoștințele într-una din limbile disponibile în OLS (bulgară, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, spaniolă, franceză, irlandeză*, croată, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză*, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, finlandeză și suedeză) de către o instituție beneficiară a programului Erasmus+ care a decis să participe.

Printre acestea se numără universități, organizații profesionale și de formare, ONG-uri, organizații de tineret, asociații ale societății civile etc.

Refugiații pot alege un curs de limbă OLS în oricare dintre limbile disponibile. Este la latitudinea instituției/organizaţiei beneficiare să indice această alegere în OLS, în funcție de nevoile refugiatului și de nivelurile disponibile pentru diferitele limbi.

După ce primesc e-mailul de invitație la OLS, refugiații trebuie să susțină mai întâi un test de evaluare lingvistică pentru a afla care este nivelul lor lingvistic curent. După finalizarea acestei evaluări, pot accesa cursul de limbă (dacă este disponibil la nivelul corespunzător) timp de maxim 13 luni. Cursurile de germană, engleză, spaniolă, franceză, italiană și olandeză sunt disponibile de la nivelul A1 până la C2, conform CECRL (Cadrul european comun de referință pentru limbi). Cursurile de limbă bulgară, cehă, daneză, estonă, greacă, croată, letonă, lituaniană, maghiară, polonă, română, slovacă, slovenă, finlandeză și suedeză sunt oferite pentru nivelul A1, cursurile de limbă cehă sunt disponibile până la nivelul A2, iar limba portugheză este disponibilă până la nivelul B2. La sfârșitul cursului de limbă, cursanții pot descărca un certificat de participare și pot susține un al doilea test de evaluare lingvistică pentru a-și măsura progresele în învățarea limbii respective, dacă doresc. Al doilea test de evaluare lingvistică nu este obligatoriu.

Organizațiile/instituțiile participante acordă refugiaților acces la cursul de limbă OLS pe baza cererilor pe care le primesc și în limita numărului disponibil de licențe OLS.

De asemenea, un mic număr de licențe OLS este disponibil pentru operatorii care intră în contact direct cu refugiații, pentru a-i însoți, sprijini și îndruma pe parcursul procesului OLS.

Organizațiile participante pot pune la dispoziția refugiaților computere sau alte echipamente informatice, însă acest lucru nu este obligatoriu. OLS poate fi accesat online prin orice dispozitiv cu browser și conexiune la internet.

Refugiații nu trebuie să suporte niciun cost pentru accesul la cursul de limbă OLS.

Cine poate participa?

  • Refugiaţi
  • Organizaţii de sprijin a refugiaţilor
  • Instituţii/organizaţii beneficiare ale programului Erasmus+

Modul de participare

Contactați-vă Agenția Națională pentru informații suplimentare cu privire la modul de participare.

Lista organizațiilor participante.

Unde se obține accesul la cursurile de limbă online OLS?

Informații suplimentare

Intrebări frecvente pentru beneficiarii programului Erasmus

Inițiativele Erasmus+ privind învățământul superior menite să vină în sprijinul refugiaților

Iniţiativele Erasmus+ privind Scoala Europeană, VET şi educaţia Adulţilor menite sa vină în sprijinul refugiaţilor

A Council of Europe Toolkit