1. Zastrzeżenia prawne

 

Wsparcie językowe online (OLS) Erasmus+ jest usługą finansowaną przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.

Tę stronę internetową prowadzi Altissia w imieniu konsorcjum projektu (Centre de Langues, Universite Catholique de Louvain i Altissia International SA), aby promować swoje inicjatywy wśród społeczeństwa. Materiały znajdujące się na tej stronie internetowej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych.

Celem konsorcjum UCL – ALTISSIA – CLL jest zapewnienie aktualności i dokładności tych informacji. W przypadku zgłaszania nam jakichkolwiek błędów staramy się je poprawić.

Odpowiedzialność za treść testów biegłości językowej, kursów i wszystkich powiązanych obszarów dostępnych dla uczestników mobilności w programie Erasmus+ ponosi wyłącznie konsorcjum UCL – ALTISSIA – CLL i w żaden sposób nie odzwierciedlają one poglądów Komisji Europejskiej ani Agencji Wykonawczej do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

W zastrzeżonym obszarze systemu zarządzania licencjami dotyczącym Narodowych Agencji (NA) i instytucji/organizacji wysyłających Erasmus+ wprowadzane dane pochodzą z narzędzi informatycznych Komisji Europejskiej i mogą być przez nie modyfikowane. Dane te objęte są podstawą prawną w postaci dyrektywy 95/46/WE i rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Informacje te:

  • mają wyłącznie charakter ogólny i nie odnoszą się do szczególnych okoliczności dotyczących jakiejkolwiek konkretnej osoby lub podmiotu;
  • niekoniecznie są wyczerpujące, dokładne, pełne lub aktualne;
  • czasami zawierają linki do zewnętrznych stron, nad którymi Altissia w imieniu konsorcjum UCL – ALTISSIA – CLL nie sprawuje kontroli i za które Altissia w imieniu konsorcjum UCL – ALTISSIA – CLL nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
  • nie są poradami zawodowymi ani prawnymi (jeżeli potrzebujesz konkretnej porady, zawsze powinieneś skonsultować ze specjalistą mającym odpowiednie kwalifikacje).

Altissia w imieniu konsorcjum UCL – ALTISSIA – CLL zastrzega sobie prawo, zgodnie z bezpośrednim poleceniem EACEA, do zawieszenia, zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części strony internetowej w dowolnym momencie.

Celem niniejszego zastrzeżenia prawnego nie jest ograniczenie odpowiedzialności Altissia w imieniu konsorcjum UCL – ALTISSIA – CLL w sposób sprzeczny z jakimikolwiek wymogami ustanowionymi w mającym zastosowanie ustawodawstwie krajowym ani wyłączenie jej odpowiedzialności w przypadku spraw, które nie mogą zostać wyłączone zgodnie z tym ustawodawstwem.

Odpowiedzialność za treści

Mimo że webmaster z dużą ostrożnością tworzy i aktualizuję tę stronę internetową, nie może zagwarantować dokładności informacji. Informacje zawarte na tej stronie mogą podlegać zmianie bez uprzedzenia. Webmaster nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przeoczenia lub błędy znajdujące się w treściach na stronie ani za konsekwencje wynikające z korzystania z informacji i poleceń zawartych na stronie.

Komisja Europejska, EACEA i Altissia w imieniu konsorcjum UCL – ALTISSIA – CLL nie ponoszą odpowiedzialności za żadne informacje lub dokumenty przesłane przez osoby trzecie.

Linki przychodzące i wychodzące

Autor strony internetowej http://erasmusplusols.eu nie odpowiada za umieszczenie na niej linków kierujących do innych stron i ogólnie do wszystkich istniejących zasobów internetu. Podobnie autor nie odpowiada za inne strony zawierające linki kierujące do tej strony, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Jeżeli chcesz umieścić link do strony http://erasmusplusols.eu, musisz wcześniej skontaktować się z autorem strony.

2. Prawa autorskie

Nota o prawach autorskich

Strona internetowa http://erasmusplusols.eu jest chroniona prawem autorskim. Tekst, obrazy i inne elementy tej strony są chronione prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, adaptacja, tłumaczenie, zawieranie umów, upublicznianie, wypożyczanie i inne wykorzystanie całości lub części niniejszej strony internetowej w dowolnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków, elektronicznych, mechanicznych lub innych, dla zysku lub na użytek prywatny jest zabronione bez uprzedniej zgody konsorcjum. Wszelkie naruszenia praw autorskich będą przedmiotem postępowania cywilnego lub karnego.

Testy biegłości językowej, kursy językowe, szata graficzna strony internetowej są własnością konsorcjum.

Prawa autorskie do danych systemowych dotyczących agencji narodowych, instytucji/organizacji wysyłających Erasmus+, uczestników mobilności i zagregowanych statystyk należą do Unii.

Wszelkie spory związane ze stroną internetową http://erasmusplusols.eu będą rozstrzygane zgodnie z wyłącznie prawem belgijskim. Sądy Brukseli mają wyłączną jurysdykcję w każdym sporze.

Znaki towarowe i nazwa handlowa

Erasmus+ jest zarejestrowanym znakiem towarowym Unii Europejskiej. Logo, banery internetowe i znaki użyte na tej stronie internetowej są prawnie chronione. Jakiekolwiek posługiwanie się tymi lub podobnymi nazwami bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione.

3. Kontakt

Możesz skontaktować się z właścicielem strony, wysyłając wiadomość e-mail za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, lub w jego siedzibie pod następującym adresem:

CLL, Place de l’Université 25 – 1348 Louvain-la-Neuve – Belgia

Możesz skontaktować się z dostawcą usług internetowych w jego siedzibie głównej pod adresem:

OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Francja

4. Kodeks postępowania dotyczący OLS

Rejestrując się w OLS, zgadzasz się co do podstawowej zasady, że OLS jest społecznością uczestników mobilności opartą na zaufaniu i współpracy.

Zespół OLS zaleca:

  • Upewnij się, że obrazy, które przesyłasz (do obszaru profilu) nie naruszają praw autorskich.
  • Kiedy zamieszczasz komentarz na forum, upewnij się, że jest on związany z początkowym wpisem. Niestosowne komentarze są niedozwolone i zgłaszane.
  • Upewnij się, że wiadomości, które zamieszczasz na forach, są zgodne z tematyką danego forum.
  • Powstrzymaj się od używania obraźliwego języka i szanuj innych użytkowników.

Surowo zabrania się wykorzystywania OLS w celach komercyjnych. Każda firma, inicjatywa lub zdarzenie dotyczące wykorzystania oprogramowania w celach komercyjnych zostaną usunięte.

Zespół OLS dba o uczestników mobilności i dopilnuje, żeby nadużycia powyższego kodeksu postępowania nie były tolerowane.