للاطلاع على هذه الصفحة بالعربية، الرجاء النقر هنا

Bu sayfayı Türkçe görüntülemek için buraya tıklayın

Co to jest?

Wsparcie językowe online Erasmus+ (OLS) obejmuje obecnie internetowe kursy języka bułgarskiego, czeskiego, duńskiego, niemieckiego, estońskiego, greckiego, angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, chorwackiego, włoskiego, łotewskiego, litewskiego, węgierskiego, niderlandzkiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, fińskiego i szwedzkiego dla studentów wyższych uczelni, uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego oraz młodych wolontariuszy biorących udział w programie Erasmus+.

Komisja Europejska postanowiła rozszerzyć dostęp do tej usługi na około 100 tys. uchodźców  przez okres ponad 3 lat; uczestnictwo jest dobrowolne i bezpłatne.

Z OLS można korzystać w dowolnym momencie - wystarczy komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu. Kursy językowe OLS obejmują różnorodne moduły, które można wykorzystać do samodzielnej nauki we własnym tempie, obejmujące różne obszary językowe, a także interaktywne sesje szkoleniowe (MOOC – masowe otwarte kursy online, sesje z tutorem i fora).

Dlaczego zorganizowano wsparcie?

W świetle obecnego kryzysu migracyjnego, celem tej inicjatywy jest wspieranie wysiłków państw członkowskich UE służących integracji uchodźców i zapewnienia im dostępu do systemów kształcenia i szkolenia w Europie, a także umożliwienie im rozwijania swoich umiejętności.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

OLS może zostać udostępnione uchodźcom zgodnie z następującą definicją:

„W kontekście UE, „uchodźca” oznacza obywatela państwa trzeciego, który na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do szczególnej grupy społecznej przebywa poza państwem swojego obywatelstwa i nie może lub nie chce z powodu tej obawy korzystać z ochrony tego państwa, lub bezpaństwowca, który przebywając z takich samych powodów jak wyżej poza państwem swojego dawnego miejsca zwykłego pobytu, nie może lub nie chce z powodu tej obawy powrócić do tego państwa i do którego nie ma zastosowania art. 12 (wyłączenie) dyrektywy 2011/95/UE.”

Definicja ta obejmuje osoby, które już uzyskały status uchodźcy w procesie ubiegania się o azyl, osoby, które otrzymały pozytywną decyzję o przyznaniu azylu i statusu uchodźcy, osoby korzystające z ochrony czasowej/uzupełniającej lub ochrony humanitarnej oraz ubiegający się o azyl, bez ograniczeń wiekowych.

Jak to działa?

Uczestnictwo w inicjatywie jest dobrowolne. W krajach uczestniczących, dostęp do OLS przyznaje się uchodźcom, którzy chcą udoskonalić swoją znajomość jednego z języków objętych OLS (bułgarski,czeski, duński, niemiecki, estoński, grecki, angielski, hiszpański, francuski, irlandzki*, chorwacki, włoski, łotewski, litewski, węgierski, maltański*, niderlandzki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, fiński i szwedzki) przy wsparciu pomocowym instytucji/organizacji będącej beneficjentem programu Erasmus+ , która uczestniczy w inicjatywie. Uchodźcy mogą wybrać dowolny kurs językowy OLS. Obowiązkiem instytucji/organizacji beneficjenta jest wskazanie tego wyboru w OLS, w oparciu o potrzeby uchodźcy i dostępne poziomy zaawansowania kursów poszczególnych języków.

Po otrzymaniu wiadomości e-mail z zaproszeniem do OLS uchodźca najpierw przystępuje do testu biegłości językowej, aby określić swój obecny poziom znajomości danego języka. Następnie uzyskuje dostęp do kursu językowego (jeśli kurs na określonym poziomie jest dostępny), z którego może korzystać przez okres do 13 miesięcy. Kursy języka niemieckiego, angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego i niderlandzkiego są dostępne na poziomach od A1 do C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Kursy języka bułgarskiego, duńskiego, estońskiego, greckiego, chorwackiego, łotewskiego, litewskiego, węgierskiego, polskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, fińskiego i szwedzkiego są oferowane na poziomie A1, kurs języka czeskiego do poziomu A2, natomiast języka portugalskiego można się uczyć do poziomu B2. Po ukończeniu kursu językowego, uczestnik może pobrać zaświadczenie o uczestnictwie i przystąpić do drugiego testu biegłości językowej, aby ocenić, jeśli sobie tego życzy, swoje postępy w nauce. Drugi test nie jest obowiązkowy.

Organizacje/instytucje uczestniczące udzielają uchodźcom dostępu do kursów językowych w ramach OLS na podstawie otrzymywanych wniosków oraz w ramach dostępnej liczby licencji OLS.

Pewna ograniczona liczba licencji OLS jest również dostępna dla operatorów mających bezpośredni kontakt z uchodźcami, aby pomóc im korzystać z tego narzędzia i poprowadzić ich przez proces OLS.

Organizacje uczestniczące mogą, ale nie muszą, udostępnić uchodźcom komputery lub inne urządzenia. Z OLS można korzystać przy użyciu dowolnego urządzenia z przeglądarką i dostępem do Internetu.

Uchodźcy nie powinni ponosić żadnych kosztów związanych z korzystaniem z kursu językowego w ramach OLS.

W jaki sposób uczestniczyć w OLS?

Skontaktuj się z agencją krajową by uzyskać szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa.

Gdzie uzyskać dostęp do kursów językowych online OLS?

Dowiedz się więcej

Często zadawane pytania dla beneficjentow Erasmus+

Program Erasmus+: Program Erasmus+

Inicjatywy szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+ Szkola Europejska, Europejskie Ksztalcenie i Szkolenie Zawodowe oraz Ksztalcenie Doroslych służące wspieraniu uchodźców

A Council of Europe Toolkit