start-btn-pl

 

Po przystąpieniu do pierwszego testu biegłości językowej, uczestnicy wybrani przez swoje instytucje/organizacje wysyłające, będą mieli okazję podjąć kurs językowy za darmo*.

Uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie języka używanego podczas studiów, pracy i wolontariatu w trakcie okresu trwania mobilności w programie Erasmus+.

 

W celu uzyskania dalszych informacji, zobacz prezentację dotyczącą kursów językowych Erasmus+ OLS dostępną tutaj.

Co zyskujesz?
Zobacz naszą prezentację na temat kursów językowych OLS!

Odkryj jedną z głównych funkcji kursów językowych: Sesje szkoleniowe!