Jestem uczestnikiem mobilności w programie Erasmus+

Kwestie dotyczące loginu i hasła

 1. Nie otrzymałem/-am loginu i hasła. Co mam zrobić?

   Jeśli zostałeś/-aś wybrany/-a do wzięcia udziału w działaniu mobilnościowym Erasmus+, powinieneś/powinnaś otrzymać wiadomość e-mail od instytucji/organizacji wysyłającej zawierającą login i hasło dostępu do platformy testu biegłości językowej Erasmus+ OLS. Tylko Twoja instytucja/organizacja wysyłająca może wysłać Ci dane logowania, dzięki którym możesz uzyskać dostęp do testu biegłości językowej.

   Jeśli nie otrzymałeś/-aś takiego zaproszenia, sprawdź folder spamu lub skontaktuj się ze swoją instytucją/organizacją wysyłającą (Koordynatorem Erasmus+).


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 2. Zapomniałem/-am loginu i hasła. Co mam zrobić?

   Najszybszym sposobem, aby zresetować hasło, jest użycie opcji „Zapomniałeś hasła?” dostępnej na naszej stronie. Otrzymasz wiadomość e-mail, za pomocą której będziesz mógł/mogła zresetować swoje hasło. Sprawdź, czy wiadomość nie trafiła do spamu.

   Twój login to adres e-mail, na który instytucja/organizacja wysyłająca przesłała wstępne zaproszenie do wzięcia udziału w teście biegłości językowej Erasmus+ OLS.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 3. Dlaczego nie mogę się zalogować, pomimo tego, że mój login i moje hasło są poprawne?

   Komunikat o wystąpieniu błędu podczas próby logowania może pojawić się z kilku powodów. Do dwóch głównych powodów należą:

   • minął termin Twojego udziału w teście biegłości językowej,
   • Twoja instytucja/organizacja wysyłająca (Koordynator Erasmus+) anulowała Twoje zaproszenie.

   W obu przypadkach proponujemy, abyś skontaktował/-a się z Koordynatorem Erasmus+ ze swojej instytucji/organizacji wysyłającej, aby otrzymać nową wiadomość e-mail z zaproszeniem.

   Jeśli komunikat o błędzie wskazuje na niepoprawny login lub hasło, skorzystaj z opcji „Zapomniałeś hasła?”, aby zresetować hasło.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 4. Czy muszę aktywować moje konto Erasmus+ OLS?

   Zanim będziesz mógł/-mogła przystąpić do testu biegłości językowej i kursów językowych, musisz najpierw aktywować swoje konto użytkownika Erasmus+ OLS. Aby to zrobić, skorzystaj z linku znajdującego się w powitalnej wiadomości e-mail zawierającej dane potrzebne do logowania.

   Kiedy już aktywujesz swoje konto, kliknij w podany link, aby przejść do strony startowej Erasmus+ OLS: http://erasmusplusols.eu. Aby znaleźć się na stronie logowania, kliknij „Zaloguj" (w prawym górnym rogu strony), a następnie wprowadź dane logowania, które otrzymałeś/-aś w wiadomości e-mail.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 5. Co mam zrobić, gdy strona automatycznie mnie wyloguje?

   Strona OLS Erasmus+ automatycznie rozłącza użytkownika po 30 minutach braku aktywności. Jeżeli brak połączenia z platformą będzie występował częściej, skontaktuj się z obsługą techniczną Erasmus+ OLS, klikając w przycisk „Nie, potrzebuję pomocy”.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 6. Jak długo będzie aktywne moje konto Erasmus+ OLS?

   Twoje konto Erasmus+ OLS pozostanie aktywne przez 13 miesięcy od ostatniego połączenia z platformą OLS.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 7. Co mam zrobić, gdy mój dostęp do systemu Erasmus+ OLS wygaśnie?

   Licencja na korzystanie z Erasmus+ OLS wygasa, jeśli nie aktywujesz jej w czasie ustalonym przez Twoją organizację lub instytucję wysyłającą. Oznacza to, że po określonej dacie, nie będziesz w stanie zalogować się do Erasmus+ OLS, aby rozwiązać test biegłości językowej lub skorzystać z kursu językowego. Data ta, ustalana przez instytucję/organizację wysyłającą, zawarta jest w wiadomości powitalnej, którą otrzymałeś za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Kursy językowe dostępne są w okresie trwania mobilności, jednakże dostęp do nich musisz aktywować w przeciągu miesiąca, licząc od dnia, w którym otrzymałeś/-aś zaproszenie. Jeśli na przykład wyjeżdżasz na trwającą sześć miesięcy mobilność w programie Erasmus+, musisz zalogować się do kursu językowego przed upływem 1 miesiąca od otrzymania zaproszenia. Tym samym będziesz miał/-a dostęp do kursu przez cały okres trwania mobilności (np. przez 6 miesięcy), licząc od momentu aktywacji licencji, a więc przez 6 miesięcy od pierwszego dostępu do kursu językowego.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy

Kwestie dotyczące testu biegłości językowej

 1. W jaki sposób mogę wziąć udział w pierwszym teście biegłości językowej?

   Jeśli zostałeś/-aś wybrany/-a do wzięcia udziału w działaniu mobilnościowym Erasmus+, powinieneś/powinnaś otrzymać wiadomość e-mail od instytucji/organizacji wysyłającej zawierającą login i hasło dostępu do platformy testu biegłości językowej Erasmus+ OLS. Tylko Twoja instytucja/organizacja wysyłająca może wysłać Ci dane logowania, dzięki którym możesz uzyskać dostęp do testu biegłości językowej.

   Jeśli nie otrzymałeś/-aś takiego zaproszenia, sprawdź folder spamu lub skontaktuj się ze swoją instytucją/organizacją wysyłającą (Koordynatorem Erasmus+).

   Należy pamiętać, że jeśli z pierwszego testu biegłości językowej uzyskasz wynik C2, nie będziesz musiał/-a uzupełniać końcowego testu. W związku z tym nie otrzymasz zaproszenia do wypełnienia końcowego testu biegłości językowej.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 2. Jak i kiedy mogę wypełnić końcowy test biegłości językowej?

   E-maile z zaproszeniem do wzięcia udziału w końcowym teście biegłości językowej są wysyłane automatycznie przez system Erasmus+ OLS. E-mail wysyłany jest w 15 lub 16 dniu ostatniego miesiąca Twojego okresu trwania mobilności obliczonego na podstawie dat podanych w Twoim profilu.

   W pierwszej kolejności, zaloguj się do swojego konta (wpisując swój login i hasło) i sprawdź, czy daty rozpoczęcia i zakończenia Twojego okresu trwania mobilności podane w profilu są prawidłowe. Jeśli tak nie jest, powinieneś/powinnaś dokonać ich korekty.

   Należy pamiętać, że jeśli z pierwszego testu biegłości językowej uzyskasz wynik C2, nie będziesz musiał/-a uzupełniać końcowego testu. W związku z tym nie otrzymasz zaproszenia do wypełnienia końcowego testu biegłości językowej.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 3. Czy jest jakaś różnica pomiędzy pierwszym a końcowym testem biegłości językowej online w programie Erasmus+ OLS?

   Nie ma żadnej różnicy pomiędzy pierwszym (poprzedzającym okres trwania mobilności) a drugim (wykonywanym po powrocie z mobilności) testem biegłości językowej w programie Erasmus+ OLS. Jednakże, test dostosowuje się do Twojego poziomu, stąd też pytania, które pojawią się na obu testach mogą być różne. W związku z tym, że oba testy przygotowane są w oparciu o te same zasady, możliwe jest zmierzenie postępów w nauce języka, jakie poczyniłeś podczas okresu trwania mobilności.

   Należy pamiętać, że jeśli z pierwszego testu biegłości językowej uzyskasz wynik C2, nie będziesz musiał/-a uzupełniać końcowego testu. W związku z tym nie otrzymasz zaproszenia do wypełnienia końcowego testu biegłości językowej.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 4. Przegapiłem/-am termin podejścia do testu biegłości językowej, co powinienem/powinnam zrobić?

   Jeśli przegapiłeś/-aś termin pierwszego testu biegłości językowej (przed rozpoczęciem okresu trwania mobilności), poinformuj o tym swoją instytucję/organizację wysyłającą. Tylko Twój Koordynator Erasmus+ może udzielić Ci dalszej pomocy.

   Jeśli przegapiłeś/-aś termin końcowego testu biegłości językowej (po powrocie z okresu trwania mobilności):

   1. Zaloguj się na stronę Erasmus+ OLS.
   2. Na dole strony możesz sprawdzić, czy przycisk „Rozpocznij test znajomości języka” jest jeszcze dostępny. Jeśli przycisk jest dostępny, nadal możesz wypełnić test biegłości językowej.

   Jeśli przycisk jest niedostępny, zmień datę zakończenia okresu trwania mobilności w profilu OLS na obecny miesiąc. Jeśli została już ona zmieniona na obecny miesiąc, po prostu zapisz swój profil. Powinieneś otrzymać natychmiastowy dostęp do testu biegłości językowej.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 5. Jak mogę zmienić język testu biegłości językowej?

   Instytucja/organizacja wysyłająca zapewnia dostęp do testu biegłości językowej w głównym języku nauki, pracy lub wolontariatu (język do nauki).

   Jeśli język do nauki, jaki Ci przydzielono, jest nieprawidłowy lub jeśli chciałbyś/chciałabyś go zmienić, zalecamy skontaktować się ze swoją instytucją wysyłającą, a dokładniej ze swoim Koordynatorem Erasmus+ OLS.

   Tylko Twoja instytucja/organizacja wysyłająca ma możliwość zmiany języka. W tym celu musisz otrzymać nowe kody dostępu, tak abyś mógł//-mogła podejść do testu biegłości językowej w języku zatwierdzonym przez Twojego Koordynatora Erasmus+ OLS.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 6. Czy mogę zapisać swoje postępy w teście biegłości językowej przed jego opuszczeniem?

   Możesz wyjść z testu biegłości językowej i wrócić do niego w późniejszym terminie, pod warunkiem, że ukończyłeś/-aś sekcję, nad którą pracowałeś/-aś w danym momencie. Twoje odpowiedzi pozostaną zapisane przez 10 dni. Kiedy już ukończysz test biegłości językowej, nie będziesz mógł/-mogła go uruchomić ponownie.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 7. Czy możliwa jest zmiana kolejności modułów w teści biegłości językowej Erasmus+ OLS?

   Test biegłości językowej składa się z czterech modułów ułożonych w następującym porządku: gramatyka, słownictwo, rozumienie ze słuchu i czytanie ze zrozumieniem. Test biegłości językowej musi zostać wykonany w takim układzie. Nie ma możliwości dokonania zmiany w kolejności modułów.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 8. Podczas rozwiązywania testu biegłości językowej Erasmus+ OLS wyświetlił się komunikat o błędzie. Co mam zrobić?

   Jeśli podczas rozwiązywania testu biegłości językowej Erasmus+ OLS pojawił się komunikat o błędzie, zastosuj się do następujących wskazówek:

   1. Sprawdź, czy na Twoim komputerze zainstalowana jest najnowsza wersja Adobe Flash Player.
   2. Wyczyść pamięć podręczną swojej przeglądarki i usuń ciasteczka (cookies), wciskając równocześnie klawisze CTRL+SHIFT+DEL.
   3. Ponownie połącz się ze stroną internetową Erasmus+ OLS.
   4. Nie otwieraj żadnych zakładek ani okien z innymi stronami podczas rozwiązywania testu.

   Jeśli problem nadal występuje, wznów rozwiązywanie testu przy użyciu innej przeglądarki internetowej lub korzystając z innego komputera podłączonego do innej sieci, gdyż sieć może blokować stronę Erasmus+ OLS.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 9. Jak mogę zmienić język interfejsu testu biegłości językowej online w programie Erasmus+ OLS?

   Domyślnym językiem interfejsu strony Erasmus+ OLS i testu biegłości językowej jest język angielski. Język interfejsu testu biegłości językowej może zostać zmieniony przed jego rozpoczęciem za pomocą rozwijanego menu znajdującego się u góry ekranu. Interfejs testu biegłości językowej Erasmus+ OLS jest dostępny we wszystkich 24 językach Unii Europejskiej.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 10. Co stanie się z wynikami mojego testu biegłości językowej w programie Erasmus+ OLS?

   Wyniki studentów nie są przekazywane instytucji/organizacji przyjmującej. Wyniki wolontariuszy w ramach EVS i osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) nie są automatycznie przekazywane innym organizacjom biorącym udział w projekcie. Wyniki Twojego testu biegłości językowej otrzymasz Ty i instytucja odpowiedzialna za Twój wybór albo koordynująca Twój Wolontariat Europejski (EVS).

   Wyniki testu biegłości językowej Erasmus+ OLS nie mają żadnego wpływu na możliwość uczestniczenia w mobilności w programie Erasmus+. Mogą natomiast zostać wykorzystane przez instytucję wysyłającą albo organizację koordynującą w celu wskazania uczestników najbardziej potrzebujących wsparcia językowego.

   W przypadku, gdy student nie posługuje się językiem na poziomie zalecanym przez organizację przyjmującą, dyskusja na temat potrzeby udzielenia mu wsparcia językowego toczy się pomiędzy nim a uczelnią wysyłającą.

   Jeśli Twój poziom biegłości językowej nie zmieni się podczas pobytu za granicą, nie będzie miało to żadnych negatywnych konsekwencji względem Twojego udziału w programie Erasmus+. Jednakże, aby jak najlepiej wykorzystać czas spędzony za granicą, powinieneś w pełni poświęcić się nauce języka wykorzystywanego podczas studiów, pracy czy wolontariatu.

   Komisja Europejska wykorzystuje zbiorcze dane o wynikach testów biegłości językowej do celów statystycznych, a także w celu zmierzenia skuteczności programu.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 11. Kiedy test biegłości językowej Erasmus+ OLS jest obowiązkowy?

   Studenci

   Udział w teście biegłości językowej Erasmus+ OLS jest obowiązkowy i stanowi warunek wstępny wyjazdu na mobilność dla studentów pochodzących z krajów uczestniczących w programie i wyjeżdżających na studia lub praktyki/staże do innego z krajów członkowskich programu, jeżeli jeden z następujących języków jest ich głównym językiem nauki lub pracy (z wyjątkiem native speakerów). Pierwszy test biegłości językowej jest rozwiązywany przed rozpoczęciem okresu trwania mobilności, a końcowy test biegłości językowej na końcu okresu trwania mobilności.

   Jeżeli jesteś studentem, który został już wybrany na mobilność w programie Erasmus+, a Twoim głównym językiem mobilności jest jeden z powyższych, Twoja uczelnia wysyłająca zapewni Ci dostęp do systemu OLS, gdzie będziesz mógł rozwiązać test biegłości językowej (obowiązkowo) i wziąć udział w kursie językowym (opcjonalnie). Otrzymasz wtedy e-mail z loginem i hasłem dostępu do systemu OLS. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się ze swoją uczelnią wysyłającą (Twój Koordynator Erasmus+).

   Wolontariusze biorący udział w Wolontariacie Europejskim (EVS)

   Dla wolontariuszy EVS test biegłości językowej w programie Erasmus+ jest obowiązkowy w ramach wszystkich mobilności trwających minimum 2 miesiące, jeśli ich głównym językiem pracy jest jeden z następujących języków (za wyjątkiem native speakerów). W celu uzyskania dostępu do systemu OLS dla długoterminowych wolontariuszy EVS, kandydat musi poprosić o wsparcie językowe w formularzu aplikacyjnym.

   Wolontariusz EVS biorący udział w projekcie otrzymuje login i hasło dostępu do platformy od organizacji koordynującej. Skontaktuj się ze swoją organizacją koordynującą, aby zapytać o wsparcie językowe.

   Osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)

   Od czerwca 2015 test biegłości językowej Erasmus+OLS  jest obowiązkowy dla osób uczących się w ramach VET uczestniczących w minimum 19-dniowej mobilności, których głównym językiem pracy jest jeden z następujących (za wyjątkiem native speakerów).


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 12. Kiedy test biegłości językowej Erasmus+ OLS nie jest obowiązkowy?

   Native speakerzy zwolnieni są z obowiązku udziału w teście biegłości językowej (o definicję native speakera zapytaj swoją instytucję wysyłającą lub organizację koordynującą (Koordynator Erasmus+)).

   Jeśli głównym językiem Twojej mobilności nie jest jeden z następujących języków, ocena kompetencji językowych nie będzie przeprowadzana za pośrednictwem testu biegłości językowej Erasmus+ OLS. Zwróć się do swojej instytucji wysyłającej lub organizacji koordynującej w celu uzyskania informacji odnośnie, do wsparcia językowego dla pozostałych języków.

   Aby uzyskać więcej informacji na temat Erasmus+ OLS lub innych możliwości wsparcia językowego, skontaktuj się ze swoją uczelnią wysyłającą albo organizacją koordynującą w ramach EVS lub VET (Koordynator Erasmus+).


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 13. Czy native speaker języka mobilności może rozwiązać test biegłości językowej online z innego języka?

   Obowiązkiem uczestników programu jest rozwiązanie testu biegłości językowej Erasmus+ OLS z języka, który będą wykorzystywać podczas nauki, pracy czy wolontariatu w trakcie mobilności (pod warunkiem, że jest on objęty Wsparciem Językowym Online). Jednakże, jeśli uczestnik jest native speakerem lub uzyskał wynik na poziomie pomiędzy B2 i C2 (zgodnie z ESOKJ) w pierwszym teście biegłości językowej OLS, instytucja/organizacja wysyłająca może zaproponować mu w zamian możliwość wzięcia udziału w kursie językowym dla języka lokalnego.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 14. Jakie są konsekwencje, jeśli uczestnik mobilności nie wypełni testów biegłości językowej Erasmus+?

   Udział w teście biegłości językowej Erasmus+ OLS jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników mobilności w programie Erasmus+ wyjeżdżających na studia, praktyki/staże lub wolontariat do innego kraju członkowskiego programu, jeżeli jeden z następujących języków jest ich głównym językiem nauki, pracy lub wolontariatu (za wyjątkiem native speakerów). Pierwszy test biegłości językowej jest rozwiązywany przed rozpoczęciem okresu trwania mobilności, a końcowy test biegłości językowej jest rozwiązywany na końcu okresu trwania mobilności. Dla studentów jest to również warunek wstępny do wzięcia udziału w mobilności. Decyzja instytucji/organizacji wysyłającej o wypłaceniu ostatniej raty w ramach wsparcia finansowego może zależeć od wzięcia udziału w końcowym teście biegłości językowej pod koniec mobilności. Warunek ten powinien zostać opisany w paragrafie 6.3 umowy o dofinansowanie wyjazdu.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 15. Jakie umiejętności są oceniane na teście biegłości językowej Erasmus+ OLS?

   Test biegłości językowej online sprawdza Twoje umiejętności językowe zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

   Test biegłości językowej Erasmus+ OLS ocenia cztery umiejętności:

   • kompetencję gramatyczną: znajomość i umiejętność stosowania zasad gramatyki danego języka;
   • kompetencję leksykalną: zarówno znajomość, jak i umiejętność stosowania zasad gramatyki i leksyki (słowa, powiedzenia i wyrażenia idiomatyczne);
   • rozumienie ze słuchu: umiejętność odbioru i przetwarzania komunikatu głosowego wypowiadanego przez jednego lub większą liczbę mówiących;
   • czytanie ze zrozumieniem: umiejętność rozumienia i radzenia sobie z tekstem pisanym.

   Test składa się z 55 pytań i z reguły trwa od 30 do 35 minut. Wyniki są zapisywane, dlatego  test może zostać rozwiązany w kilku oddzielnych etapach. Jego trudność przystosowuje się do poziomu biegłości językowej osoby, która go rozwiązuje za pomocą inteligentnej i postępowej metodologii: na podstawie odpowiedzi udzielonych na wcześniejsze pytania dopasowywana jest trudność następnych pytań w taki sposób, że kompetencje językowe mogą być sprawdzane z sukcesywnie wzrastającym stopniem precyzji. W związku z tym, im wyższy jest Twój poziom biegłości językowej, tym bardziej dokładna staje się jego ocena. Wynika to z tego, że pytania dotyczą bardziej specjalistycznych zagadnień.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 16. Czy istnieje prezentacja dotycząca testu biegłości językowej Erasmus+ OLS?

   Tak, prezentacja dotycząca testu biegłości językowej Erasmus+ OLS dostępna jest tutaj na naszej stronie internetowej.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 17. Czy istnieje podręcznik użytkownika dotyczący testu biegłości językowej Erasmus+ OLS?

   Tak, podręcznik użytkownika testu biegłości językowej Erasmus+ OLS dostępny jest tutaj na naszej stronie internetowej.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy

Kwestie dotyczące kursów językowych

 1. Jak mogę uzyskać dostęp do kursu językowego?

   Studenci, którzy wypełnią pierwszy test biegłości językowej Erasmus+ OLS w języku niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim lub portugalskim i uzyskają wynik pomiędzy A1 i B1 według ESOKJ, zostaną automatycznie zaproszeni drogę e-mailową do wzięcia udziału w kurskie językowym Erasmus+ OLS w tym samym języku, co test biegłości językowej. Dla języka bułgarskiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, greckiego, chorwackiego, łotewskiego, litewskiego, węgierskiego, polskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, fińskiego i szwedzkiego licencja na kurs językowy zostanie automatycznie przyznana studentom, którzy w pierwszym teście biegłości językowej uzyskali wynik poniżej poziomu A2 według ESOKJ.

   Przy wszystkich innych wynikach będziesz mógł/mogła wziąć udział w kursie językowym OLS albo w swoim głównym języku nauki lub pracy, albo w języku lokalnym kraju docelowego mobilności w programie Erasmus+, pod warunkiem, że jest on dostępny w ramach OLS. Od swojej instytucji/organizacji wysyłającej otrzymasz e-mail z zaproszeniem do udziału w kursie językowym OLS.

   Jeśli jesteś osobą uczącą się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) lub wolontariuszem w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS), instytucje wysyłające/przyjmujące i organizacje koordynujące Erasmus+ zdecydują, którzy uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w kursie językowym Erasmus+ OLS w oparciu o ich indywidualne umiejętności językowe i potrzeby. Instytucje wysyłające/organizacje koordynujące są automatycznie powiadamiane o ukończeniu testu biegłości językowej i na tej podstawie decydują, czy i komu przyznać dostęp do kursów językowych OLS, biorąc pod uwagę wyniki pierwszego testu biegłości językowej.

   Jeśli nie otrzymałeś/-aś wiadomości e-mail z zaproszeniem do kursu językowego Erasmus+ OLS, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce e-mailowej lub skontaktuj się ze swoją instytucją/organizacją wysyłającą (Koordynator Erasmus+).


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 2. Przegapiłem/-am termin pierwszego logowania do mojego kursu językowego online Erasmus+, co mam zrobić?

   Licencja na korzystanie z Erasmus+ OLS wygasa, jeśli nie aktywujesz jej w czasie ustalonym przez Twoją organizację lub instytucję wysyłającą. Oznacza to, że po określonej dacie, nie będziesz w stanie zalogować się do Erasmus+ OLS, aby rozwiązać test biegłości językowej lub skorzystać z kursu językowego. Data ta, ustalana przez instytucję/organizację wysyłającą, zawarta jest w wiadomości powitalnej, którą otrzymałeś/-aś za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Kursy językowe dostępne są w okresie trwania mobilności, jednakże dostęp do nich musisz aktywować w przeciągu miesiąca, licząc od dnia, w którym otrzymałeś/-aś zaproszenie. Jeśli na przykład wyjeżdżasz na trwającą sześć miesięcy mobilność w programie Erasmus+, musisz zalogować się do kursu językowego przed upływem 1 miesiąca od otrzymania zaproszenia.

   Tym samym będziesz miał/-a dostęp do kursu przez cały okres trwania mobilności (np. przez 6 miesięcy), licząc od momentu aktywacji licencji, a więc przez 6 miesięcy od pierwszego dostępu do kursu językowego.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 3. Czy kurs językowy jest obowiązkowy?

   Kursy językowe online zostały stworzone w celu wspierania poprawy Twoich umiejętności językowych podczas przygotowania do mobilności w programie Erasmus+ i w trakcie jej trwania. Kursy językowe nie są obowiązkowe, ale są dla Ciebie szansą i to od Ciebie zależy, czy w pełni ją wykorzystasz.

   Możesz korzystać z dowolnej liczby modułów kursu językowego i wykonać tyle ćwiczeń, ile tylko chcesz, zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami. Na końcu okresu mobilności otrzymasz również zaświadczenie o udziale w kursie językowym OLS.

   Dla studentów: Twoja instytucja/organizacja wysyłająca może również przyznać Ci punkty ECTS za czynny udział w kursie językowym OLS. Zachęcamy do kontaktu z Twoją instytucją/organizacją wysyłającą w celu uzyskania dalszych informacji na ten temat.

   Jeśli otrzymałeś/-aś zaproszenie do udziału w kursie językowym OLS, ale nie chcesz lub nie możesz wziąć w nim udziału, poinformuj o tym swoją instytucję/organizację wysyłającą przed pierwszym logowaniem. Instytucja/organizacja wysyłająca może zaprosić ograniczoną liczbę uczestników mobilności do udziału w kursie językowym Erasmus+ OLS, dlatego też uzyskanie dostępu do kursu językowego Erasmus+ OLS stanowi wyjątkową okazję do wzmocnienia swoich umiejętności w języku pracy Twojego programu mobilności.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 4. Ile godzin muszę się uczyć, aby zrobić postępy?

   Wszyscy użytkownicy kursów językowych online mają nieograniczony dostęp do kursów podczas okresu trwania mobilności w programie Erasmus+. Stąd też z kursów możesz korzystać przez dowolną ilość czasu. Historię nauki możesz śledzić, klikając na ikonę przedstawiającą „koło zębate” znajdującą się w prawym górnym rogu strony startowej. Wybierz Historia, by zobaczyć swoją historię logowania, Statystyki, by zobaczyć przebieg nauki, Wyniki, by sprawdzić punktację dla poszczególnych ćwiczeń. Możesz również pobrać Zaświadczenie o udziale, w którym podana jest liczba godzin Twojego uczestnictwa w kursie językowym Erasmus+ OLS.

   Zespół wparcia językowego online w programie Erasmus+ zaleca, abyś na kurs językowy poświęcał/-a minimum dwie godziny w tygodniu.

   Im więcej wysiłku włożysz w naukę, tym lepsze efekty osiągniesz. Czytanie artykułów prasowych, słuchanie radia i oglądanie telewizji w języku, którego chcesz się nauczyć, pozwoli Ci zrobić jeszcze większe postępy.

   Na końcu okresu mobilności otrzymasz również zaświadczenie o udziale w kursie językowym OLS.

   Dla studentów: Twoja instytucja/organizacja wysyłająca może również przyznać Ci punkty ECTS za czynny udział w kursie językowym OLS. Zachęcamy do kontaktu z Twoją instytucją/organizacją wysyłającą w celu uzyskania dalszych informacji.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 5. Do kiedy będę mieć dostęp do kursu językowego?

   Okres, w którym będziesz miał/-a dostęp do kursu językowego online odpowiada okresowi trwania Twojej mobilności w programie Erasmus+ (wyznaczany jest on w oparciu o początkową i końcową datę okresu trwania mobilności, które podane są na Twoim profilu użytkownika). Okres dostępu rozpoczyna się po pierwszym zalogowaniu do kursu językowego. Data jego wygaśnięcia może zatem nie pokrywać się z datą Twojego powrotu z mobilności w programie Erasmus+.

   Jeśli jednak popełniłeś/-aś błąd, uzupełniając swój profil lub jeśli przedłużyłeś/-aś okres trwania swojej mobilności, w profilu użytkownika możesz zmienić datę jej zakończenia. Zmiana ta przedłuży dostęp do kursu językowego do maksymalnie 13 miesięcy.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 6. Czy język mojego kursu językowego Erasmus+ OLS może być inny niż język testu biegłości językowej?

   Studenci, którzy wypełnią pierwszy test biegłości językowej Erasmus+ OLS w języku niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim lub portugalskim i uzyskają wynik pomiędzy A1 i B1 według ESOKJ, zostaną automatycznie zaproszeni drogę e-mailową do wzięcia udziału w kurskie językowym Erasmus+ OLS w tym samym języku, co test biegłości językowej. Dla języka bułgarskiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, greckiego, chorwackiego, łotewskiego, litewskiego, węgierskiego, polskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, fińskiego i szwedzkiego licencja na kurs językowy zostanie automatycznie przyznana studentom, którzy w pierwszym teście biegłości językowej uzyskali wynik poniżej poziomu A2 według ESOKJ.

   Przy wszystkich innych wynikach będziesz mógł/mogła wziąć udział w kursie językowym OLS albo w swoim głównym języku nauki lub pracy, albo w języku lokalnym kraju docelowego mobilności w programie Erasmus+, pod warunkiem, że jest on dostępny w ramach OLS. Od swojej instytucji/organizacji wysyłającej otrzymasz e-mail z zaproszeniem do udziału w kursie językowym OLS.

   Jeśli jesteś osobą uczącą się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) lub wolontariuszem w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS), instytucje wysyłające/przyjmujące i organizacje koordynujące Erasmus+ zdecydują, którzy uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w kursie językowym Erasmus+ OLS w oparciu o ich indywidualne umiejętności językowe i potrzeby. Instytucje wysyłające/organizacje koordynujące są automatycznie powiadamiane o ukończeniu testu biegłości językowej i na tej podstawie decydują, czy i komu przyznać dostęp do kursów językowych OLS, biorąc pod uwagę wyniki pierwszego testu biegłości językowej.

   Skontaktuj się ze swoją instytucją/organizacją wysyłającą (Koordynator Erasmus+) w celu uzyskania dalszych informacji na ten temat.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 7. Co to są „sesje szkoleniowe”?

   Sesje szkoleniowe (wirtualne klasy oraz MOOC) są dostępne dla trzech poziomów biegłości językowej (A, B, C): poziomy A1 i A2, B1 i B2 oraz C1 i C2 są zatem odpowiednio połączone. Sesje szkoleniowe dostępne są w zakładce „Sesje szkoleniowe” na stronie kursów językowych Erasmus+ OLS w następujących językach.

   Wirtualne klasy są albo tematyczne, np. skupiają się wtedy na konkretnych zagadnieniach, albo przeprowadzane są „na tematy dowolne”. Lekcje „na tematy dowolne” pozwalają uczestnikom na samodzielny wybór zagadnienia i aspektów języka, nad którymi chcą popracować. Dzięki niewielkiej liczbie uczestników (1-6 osób), podczas wirtualnej klasy możliwe jest skupienie się na indywidualnych potrzebach uczniów. Przy odrobinie szczęścia może zdarzyć się nawet, że będziesz uczestniczyć w sesji sam na sam z nauczycielem.

   MOOC to półgodzinne zajęcia poświęcone konkretnym tematom. Tutorzy przedstawią Ci szczegółowe informacje odnośnie danego zagadnienia podczas trwania 30-minutowego kursu wideo. Jeśli będziesz miał/-a jakiekolwiek pytania, będziesz mógł/-mogła zadać je tutorowi w trakcie lekcji za pośrednictwem czatu. W ten sposób możesz też podzielić się swoimi spostrzeżeniami z innymi uczestnikami sesji.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 8. Kim są tutorzy prowadzący „sesje szkoleniowe”?

   80 tutorów mówiących w sześciu dostępnych obecnie językach jest gotowych, aby pomagać Ci i wspierać Cię w procesie nauki. Tutorzy są native speakerami, posiadają stopień naukowy w dziedzinie filologii i minimum trzyletnie doświadczenie w nauczaniu obcokrajowców swojego języka ojczystego.

   Każdy zespół tutorów następujących języków jest nadzorowany przez koordynatora językowego. Posiada on stopień naukowy w dziedzinie filologii oraz pięcioletnie doświadczenie w nauczaniu obcokrajowców swojego języka ojczystego. Koordynatorzy językowi są odpowiedzialni za rekrutację tutorów i szkolenie ich pod względem technicznym i metodologicznym. Odpowiadają również za jakość ich nauczania. To właśnie oni tworzą kursy językowe online Erasmus+ OLS.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 9. W jaki sposób mogę uczestniczyć w sesjach szkoleniowych?

   Na sesje szkoleniowe składają się dwa różne rodzaje zajęć:

   - Wirtualne klasy: 30-minutowe interaktywne zajęcia online prowadzane przez tutora, będącego native speakerem, w grupach 1-6-osobowych. Sesje te mogą dotyczyć konkretnego tematu lub być przeprowadzane na temat dowolny, np. zaproponowany przez Ciebie!

   - MOOC (masowe otwarte kursy online): 30-minutowe wykłady wideo dotyczące różnego rodzaju tematów, podczas których masz możliwość zadania pytania tutorowi, będącemu native speakerem, w czasie rzeczywistym.

   Jeśli chcesz uczestniczyć w wirtualnych klasach lub MOOC, powinieneś/powinnaś kliknąć w przycisk „Sesje szkoleniowe” znajdujący się w panelu kursów językowych Erasmus+ OLS, gdzie możesz zobaczyć informacje o swoich „zaplanowanych sesjach” i „nadchodzących sesjach”. Jeśli chcesz zarezerwować sesję, wybierz ją z listy i kliknij w „Zarezerwuj”. Możesz zarezerwować więcej niż jedną sesję naraz. Masz też możliwość odwołania swoich sesji na 24 godziny przed ich rozpoczęciem, poprzez kliknięcie w „Nie”. Zauważ, że dla wirtualnych klas istnieje system kredytowy. W oparciu o okres trwania Twojej mobilności, została przypisana Ci odpowiednia liczba kredytów, z jedną wirtualną klasą przypadającą na dwa tygodnie okresu trwania mobilności. Każdy kredyt to 30 minut uczestnictwa w wirtualnych klasach. Przykładowo uczestnik 12-tygodniowej mobilności Erasmus+ otrzymuje sześć kredytów, które pozwalają mu na uczestnictwo w sześciu wirtualnych klasach.

   Posiadasz też łatwy dostęp do wszystkich opublikowanych MOOC (masowych otwartych kursów online) bez konieczności rezerwacji. Wystarczy, że klikniesz w przycisk „Biblioteka MOOC” na dole strony „Sesje szkoleniowe”. Na stronie Biblioteki MOOC znajdziesz szereg dostępnych nagrań wideo pogrupowanych według poziomów ESOKJ od A do C. Nagrania te dostępne są w dowolnym czasie. Ponieważ sesje te nie są prowadzone na żywo, czat jest nieaktywny.

   Ostrzeżenie: Ustawienie właściwej strefy czasowej na Twoim profilu jest bardzo ważne dla poprawnego działania sesji szkoleniowych Twojego kursu językowego Erasmus+ OLS. Wybranie odpowiedniej strefy czasowej pozwoli systemowi na podanie Ci właściwej godziny rozpoczęcia sesji szkoleniowych. Wybrana strefa czasowa powinna odnosić się do kraju, w którym znajdujesz się podczas trwania kursu językowego Erasmus+ OLS.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 10. W jaki sposób mogę uzyskać pomoc nauczyciela lub współpracować z innymi uczniami?

   Kursy językowe Erasmus+ OLS oferują kilka rodzajów współpracy zarówno pomiędzy uczniami i tutorami, jak i pomiędzy samymi uczniami. Odbywa się to poprzez sesje szkoleniowe:

   • MOOC to sesje wideo działające w oparciu o model Masowych otwartych kursów online i dostępne co tydzień. O ich terminach dowiesz się na stronie głównej platformy Erasmus+ OLS. Kursy te otwarte są dla nieograniczonej liczby uczniów. Na platformie OLS znajdziesz również nagrania z wcześniejszych sesji MOOC.
   • Wirtualne klasy odbywają się w małych grupach - od 1 do 6 osób. Pozwalają one na wejście w bezpośrednią interakcję z nauczycielem. Dostępne są zarówno sesje tematyczne, jak i te prowadzone „na tematy dowolne”.
   • Forum pozwala uczniom wspierać się nawzajem, ułatwia im współpracę i jest moderowane przez tutorów, którzy dostarczają uczniom wskazówek edukacyjnych i odpowiadają na ich pytania.

   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 11. Czy tutorzy mogą odpowiadać na moje pytania?

   Tutorzy mogą odpowiadać na pytania zarówno podczas wirtualnych klas, jak i za pośrednictwem forum. Odpowiedzi na pytania zadane przez forum uzyskasz w przeciągu 24 godzin roboczych.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 12. Co zrobić, jeśli animacje wideo nie chcą się załadować?

   Na początku niektórych modułów znajdziesz animację wideo zawierającą informacje wstępne. W razie wystąpienia problemu, sprawdź, czy Twoje połącznie internetowe jest wystarczająco szybkie.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 13. Co zrobić, gdy mam problemy z dźwiękiem?

   Niektóre moduły zawierają animacje wideo oraz ćwiczenia z rozumienia ze słuchu. Dla poprawności działania tego rodzaju ćwiczeń ważne jest, aby głos w Twoim komputerze (głośniki lub słuchawki) był włączony i działał poprawnie. Jeśli masz problemy z dźwiękiem, upewnij się, że głos jest włączony i sprawdź, czy przycisk „wycisz” nie jest wciśnięty (dla Internet Explorer: Menu Start> Ustawienia> Panel sterowania> Dźwięki i urządzenia audio). Jeśli korzystasz ze słuchawek, sprawdź, czy są one właściwie podłączone. Połącz się z inną stroną internetową (np. www.youtube.com), by sprawdzić czy problem z dźwiękiem również się pojawi.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 14. Czym jest funkcja rozpoznawania głosu?

   Rozpoznawanie głosu to zaawansowane narzędzie pozwalające na ćwiczenie wymowy. Możesz nagrać swoją wymowę i porównać ją z wymową native speakera. Pamiętaj, że aby nagrać swój głos, potrzebujesz mikrofonu.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 15. Co zrobić, jeśli słówka na listach słownictwa i fiszkach nie są przetłumaczone na mój język?

   Terminy na listach słownictwa i fiszkach są przetłumaczone na Twój język interfejsu, by pomóc Ci w lepszym zrozumieniu ich znaczenia oraz w ich nauce. Może zdarzyć się, że słowa na liście słownictwa nie będą przetłumaczone, jeśli Twój język nauki odpowiada językowi interfejsu. Na przykład, jeśli uczysz się języka angielskiego i wybrałeś/-aś angielski jako język interfejsu, słówka na liście słownictwa nie będą tłumaczone na żaden inny język. Aby zobaczyć tłumaczenie słownictwa, możesz zmienić język interfejsu w górnym pasku ekranu (rozwijane menu).


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 16. Jak wyglądają kursy językowe online w programie Erasmus+ OLS?

   Kursy językowe Erasmus+ OLS są porównywalne z innymi internetowymi kursami językowymi obecnie dostępnymi na rynku. Kursy językowe dostępne są na interaktywnej stronie internetowej. Możesz korzystać z nich z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.

   Kursy językowe Erasmus+ OLS opierają się o trzy kluczowe zasady nauczania:

   • immersja: umiejętności językowe rozwijane są i wzmacniane poprzez intensywne zanurzenie w animacjach multimedialnych i symulacjach rzeczywistych prezentowanych wyłącznie przez native speakerów,
   • ćwiczenia: nauka języka poprzez słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. Będziesz ćwiczył/-a wszystkie te aspekty w konkretnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego,
   • nauczanie spiralne: każdy temat wprowadzany jest stopniowo, regularnie poszerzany i służy jako punkt odniesienia podczas trwania kursu językowego.

   Lekcje rozpoczynają się z reguły realistycznym nagraniem wideo i animacją odnoszącą się do sytuacji z życia codziennego i zawodowego, dzięki czemu możesz nauczyć się najbardziej potrzebnych słów i zwrotów.

   Słownictwo to możesz zapamiętać dzięki interaktywnym fiszkom, a następnie masz możliwość, by je poćwiczyć poprzez dyktando, dzięki któremu udoskonalisz też swoją umiejętność pisania. Słuchając nagrań dźwiękowych, nauczysz się poprawnej wymowy, a dzięki ćwiczeniom ze słuchu udoskonalisz umiejętność rozumienia języka obcego. Dzięki części gramatycznej możesz polepszyć swoje umiejętności w tej dziedzinie oraz poszerzyć wiedzę odnośnie jej zasad.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 17. Gdzie i kiedy odbywa się kurs językowy Erasmus+ OLS?

   Kurs językowy Erasmus+ OLS jest dostępny podczas całego okresu trwania mobilności, siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sam/-a decydujesz, kiedy przystąpić do kursu językowego i robisz to w czasie, który najbardziej Ci odpowiada. Dostęp do kursu językowego online możesz uzyskać z jakiegokolwiek komputera lub innego urządzenia z dostępem do Internetu.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 18. Jakie poziomy i moduły kursów oferuje Erasmus+ OLS?

   Dla osób zupełnie początkujących Erasmus+ OLS oferuje kurs na poziomie A1 Wprowadzenie, na którym nauczysz się pierwszych słów w nowym języku.

   Dla uczniów posiadających podstawową znajomość języka zajęcia na poziomie A1 dostępne są dla większości modułów: gramatyka, słownictwo i wymowa.

   Kursy skupiające się na języku biznesowym i punktach widzenia (nauka mówienia jak native speaker) są bardziej odpowiednie dla osób, które potrafią posługiwać się dość dobrze językiem. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie temu, aby poczatkujący uczniowie mogli zapoznać się z tymi kursami. Mają oni bowiem pełen dostęp to wszystkich treści dostępnych na platformie.

   Argumentacja to kurs wideo, podczas którego nauczysz się wyrażać swoje pomysły i konstruować przekonujące argumenty w języku obcym. Wszystkie prezentowane sytuacje skupiają się wokół rzeczywistych wydarzeń z życia codziennego. Kurs ten pozwoli Ci usłyszeć i nauczyć się wyrażeń powszechnie używanych przez native speakerów (przedstawione zostaną Ci wypowiedzi obcokrajowców z różnym akcentem), tak abyś mógł/-mogła rozmawiać na konkretne tematy, takie jak: elastyczne godziny pracy, praca zdalna wykonywana w domu, znaczenie polityki czy status zatrudnienia, itp. Dzięki szybkiemu tempu mówienia native speakera, zastosowaniu dźwięków otoczenia itp. będziesz czuł/-a się w pełni zanurzony/-a w języku.

   Poza głównymi modułami (słownictwo, gramatyka, wymowa i argumentacja), kurs językowy Erasmus+ OLS oferuje również dostęp do modułów nt. zawodowe: Spotkania, Kursy Zawodowe i Korespondencja. Skupiają się one na języku używanym w środowisku biznesowym. Kładziony jest w nich nacisk na przyswojenie i wykorzystanie zwrotów kluczowych wymaganych do przeprowadzenia skutecznego procesu komunikowania się w szeregu sytuacji zawodowych. Kurs językowy z języka angielskiego zawiera w sobie również moduł Bankowość, w ramach którego nauczysz się, jak radzić sobie w typowych sytuacjach, które mogą wystąpić podczas otwierania konta bankowego, ubiegania się o kartę kredytową, czy przy otrzymywaniu porady finansowej.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 19. Czy mogę wydrukować materiały z kursu językowego Erasmus+ OLS?

   Możesz pobrać i wydrukować zasady gramatyczne i listę słownictwa z każdej lekcji.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy

Kwestie dotyczące profilu

 1. Język mojego testu biegłości językowej OLS jest niewłaściwy. Czy mogę go zmienić?

   Instytucja/organizacja wysyłająca zapewnia dostęp do testu biegłości językowej w głównym języku nauki, pracy lub wolontariatu (język do nauki).

   Jeśli język nauki, jaki Ci przydzielono, jest nieprawidłowy lub jeśli chciałbyś/chciałabyś go zmienić, zalecamy skontaktować się ze swoją instytucją/organizacją wysyłającą, a dokładniej ze swoim Koordynatorem Erasmus+ OLS.

   Tylko Twoja instytucja/organizacja wysyłająca ma możliwość zmiany języka. W tym celu musisz otrzymać nowe kody dostępu, tak abyś mógł/-a podejść do testu biegłości językowej w języku zatwierdzonym przez Twojego Koordynatora Erasmus+ OLS.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 2. Czy muszę wskazać swoją strefę czasową w zakładce „Mój profil”?

   Wskazanie odpowiedniej strefy czasowej jest kluczowe dla uczestnictwa w wirtualnej klasie podczas kursu językowego Erasmus+ OLS. Wybrana strefa czasowa powinna być odpowiednia dla kraju, w którym przebywasz, uczestnicząc w kursie językowym.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 3. Jak mogę zmienić daty mojej mobilności?

   Aby zmienić daty swojego okresu trwania mobilności, musisz zalogować się do swojego konta i edytować swój profil.

   Miej na uwadze, że data Twojego końcowego testu biegłości językowej i okres dostępu do kursu językowego OLS jest obliczona na podstawie daty zakończenia okresu trwania mobilności, wprowadzonej w Twoim profilu.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy

Kwestie dotyczące wiadomości e-mail

 1. Nie otrzymałem/-am wiadomości e-mail z zaproszeniem do udziału w pierwszym teście biegłości językowej. Co mam zrobić?

   Jeśli zostałeś/-aś wybrany/-a do wzięcia udziału w działaniu mobilnościowym Erasmus+, powinieneś/powinnaś otrzymać wiadomość e-mail od instytucji/organizacji wysyłającej zawierającą login i hasło dostępu do platformy testu biegłości językowej Erasmus+ OLS. Tylko Twoja instytucja/organizacja wysyłająca może wysłać Ci dane logowania, dzięki którym możesz uzyskać dostęp do testu biegłości językowej.

   Jeśli nie otrzymałeś/-aś takiego zaproszenia, sprawdź folder spamu lub skontaktuj się ze swoją instytucją/organizacją wysyłającą (Koordynatorem Erasmus+).


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 2. Dlaczego nadal otrzymuję wiadomości przypominające nawet po przystąpieniu do pierwszego (wstępnego) testu biegłości językowej w programie Erasmus+ OLS?

   Jeśli wypełniłeś/-aś pierwszy test biegłości językowej Erasmus+ OLS i Twoje wyniki zostały wyświetlone, niczym się nie martw, zostały one bowiem zapisane w systemie.

   Możesz nadal otrzymywać wiadomości przypominające od Erasmus+ OLS w następujących przypadkach:

   • otrzymałeś/-aś wiadomość przypominającą o pierwszym teście biegłości językowej Erasmus+ OLS zaraz po jego ukończeniu. Zignoruj to przypomnienie,
   • wiadomość przypominająca dotyczy końcowego testu biegłości językowej Erasmus+ OLS, jeśli mija ostatni miesiąc Twojego okresu trwania mobilności podanego w profilu. Jeśli ta data jest niepoprawna, jak najszybciej dokonaj jej zmiany w profilu,
   • wiadomość przypominającą dotyczy kursu językowego Erasmus+ OLS, na który zostałeś/-aś zaproszony/-a.

   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 3. Nie otrzymałem/-am wiadomości e-mail z zaproszeniem do udziału w końcowym teście biegłości językowej. Co mam zrobić?

   E-maile z zaproszeniem do wzięcia udziału w końcowym teście biegłości językowej są wysyłane automatycznie przez system Erasmus+ OLS w 15 lub 16 dniu ostatniego miesiąca Twojego okresu trwania mobilności obliczonego na podstawie dat podanych w Twoim profilu.

   W pierwszej kolejności, zaloguj się do swojego konta (wpisując swój login i hasło) i sprawdź, czy daty rozpoczęcia i zakończenia Twojego okresu trwania mobilności podane w profilu są prawidłowe. Jeśli tak nie jest, powinieneś/powinnaś dokonać ich korekty.

   Jeśli daty te są poprawne, ale nie otrzymałeś/-aś e-maila z zaproszeniem, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce e-mail.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 4. Nie otrzymałem/-am wiadomości e-mail z zaproszeniem do udziału w kursie językowym. Co mam zrobić?

   Studenci, którzy wypełnią pierwszy test biegłości językowej Erasmus+ OLS w języku niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim lub portugalskim i uzyskają wynik pomiędzy A1 i B1 według ESOKJ, zostaną automatycznie zaproszeni drogę e-mailową do wzięcia udziału w kurskie językowym Erasmus+ OLS w tym samym języku, co test biegłości językowej. Dla języka bułgarskiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, greckiego, chorwackiego, łotewskiego, litewskiego, węgierskiego, polskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, fińskiego i szwedzkiego licencja na kurs językowy zostanie automatycznie przyznana studentom, którzy w pierwszym teście biegłości językowej uzyskali wynik poniżej poziomu A2 według ESOKJ.

   Przy wszystkich innych wynikach będziesz mógł/mogła wziąć udział w kursie językowym OLS albo w swoim głównym języku nauki lub pracy, albo w języku lokalnym kraju docelowego mobilności w programie Erasmus+, pod warunkiem, że jest on dostępny w ramach OLS. Od swojej instytucji/organizacji wysyłającej otrzymasz e-mail z zaproszeniem do udziału w kursie językowym OLS.

   Jeśli jesteś osobą uczącą się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) lub wolontariuszem w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS), instytucje wysyłające/przyjmujące i organizacje koordynujące Erasmus+ zdecydują, którzy uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w kursie językowym Erasmus+ OLS w oparciu o ich indywidualne umiejętności językowe i potrzeby. Instytucje wysyłające/organizacje koordynujące są automatycznie powiadamiane o ukończeniu testu biegłości językowej i na tej podstawie decydują, czy i komu przyznać dostęp do kursów językowych OLS, biorąc pod uwagę wyniki pierwszego testu biegłości językowej.

   Jeśli nie otrzymałeś/-aś wiadomości e-mail z zaproszeniem do kursu językowego Erasmus+ OLS, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce e-mailowej lub skontaktuj się ze swoją instytucją/organizacją wysyłającą (Koordynator Erasmus+).


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 5. Otrzymałem/-am dwa oddzielne zaproszenia e-mail na dwa różne adresy e-mail. Co mam zrobić?

   Jeśli zostałeś/-aś wybrany/-a do uczestnictwa w okresie trwania mobilności w programie Erasmus+ z dostępem do Wsparcia Językowego Online Erasmus+, powinieneś/powinnaś otrzymać wiadomość z zaproszeniem e-mail zwierającą Twój login i hasło dostępu do pierwszego testu biegłości językowej Erasmus+ OLS. Dotyczy to studentów, którzy uczestniczą w mobilności, studiując (3-12 miesięcy) lub odbywając staż (2-12 miesięcy) pomiędzy Krajami Programu, młodych wolontariuszy biorących udział w Wolontariacie Europejskim (EVS) (2-12 miesięcy) i osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), których mobilność trwa minimum 19 dni.

   Wiadomość ta generowana jest automatycznie przez Erasmus+ OLS w momencie, gdy tylko instytucja/organizacja wysyłająca potwierdzi Twój adres e-mail w systemie.

   Jeśli otrzymałeś/-aś inne zaproszenie e-mailowe na inny adres e-mail, oznacza to, że adres ten również został potwierdzony w systemie przez Twoją instytucję/organizację wysyłającą. E-mail ten może odnosić się do innego rodzaju w programie mobilności Erasmus+, w której uczestniczysz.

   Sugerujemy, abyś skontaktował/-a się ze swoją instytucją/organizacją wysyłającą (Koordynatorem Erasmus+) w celu uzyskania dalszych informacji.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy

Ogólne pytania o OLS

 1. Czym jest wsparcie językowe online Erasmus+ (OLS)?

   Erasmus+ to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014‑2020. Erasmus+ daje możliwość studiowania, odbywania praktyk i staży, zdobywania doświadczenia zawodowego oraz odbywania wolontariatu za granicą, a jednym z jego celów strategicznych jest rozwój kwalifikacji językowych i wsparcie nauki języków.

   Wsparcie Językowe Online (OLS) zostało stworzone, aby pomóc uczestnikom programu Erasmus+ w pogłębieniu ich wiedzy o języku, którego będą używać podczas pracy, studiów lub wolontariatu, zarówno przed wyjazdem, jak i w trakcie pobytu za granicą, w celu zapewnienia wyższej jakości mobilności edukacyjnej.

   Brak kompetencji językowych pozostaje jedną z głównych barier blokujących dostęp do europejskiej edukacji, praktyk/staży czy mobilności ludzi młodych, dlatego program OLS proponuje wsparcie językowe, które jest łatwo dostępne i elastyczne.

   System OLS udostępnia test biegłości językowej online oraz kursy językowe uczestnikom działań mobilnościowych w programie Erasmus+ trwających minimum 2 miesiące (studia[1]/praktyki/staże/wolontariat w ramach EVS), którzy wybrali jeden z następujących języków jako główny język nauki lub pracy. Od czerwca 2015 usługa została rozszerzona na osoby uczące się w ramach  kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) uczestniczące w minimum 19-dniowej mobilności.

   Dążymy do tego, aby stopniowo poszerzać system OLS tak, aby do 2020 roku objął on wszystkie oficjalne języki Unii Europejskiej. Uczestnikom, których główny język mobilności nie jest jeszcze dostępny w systemie OLS, wsparcie językowe zostanie zapewnione, albo poprzez wsparcie organizacyjne (dla studentów), albo przez dofinansowanie wsparcia językowego (dla wolontariuszy EVS i osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)).

   OLS to wyjątkowe, łatwo dostępne środowisko online, poprzez które uczestnicy programu Erasmus+ spełniający powyższe kryteria mogą ocenić swoją znajomość języka mobilności oraz przystąpić do interaktywnego kursu językowego we własnym tempie, jeśli tylko mają taką ochotę. OLS daje również dodatkowe możliwości wspólnego i wzajemnego nauczania, m.in. poprzez przeprowadzane na różne tematy sesje szkoleniowe w obrębie małych (wirtualne klasy) i dużych grup (MOOC – masowe otwarte kursy online). Ponadto, podczas mobilności uczniowie się mogą wymieniać się wiedzą i wspierać się nawzajem na forum.

    

   [1] Zauważ, że nie dotyczy to studentów wspólnych studiów magisterskich (Joint Master Degree).


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 2. Dlaczego używamy systemu Erasmus+ OLS?

   Erasmus+ OLS zostało stworzone, aby pomóc uczestnikom programu Erasmus+ w pogłębieniu ich wiedzy o języku, którego będą używać podczas pracy, studiów lub wolontariatu, zarówno przed wyjazdem, jak i w trakcie pobytu za granicą, w celu zapewnienia wyższej jakości mobilności edukacyjnej.

   W związku z tym, że brak kompetencji językowych pozostaje jedną z głównych barier możliwości uczestnictwa w europejskiej edukacji, praktykach/stażach czy mobilności ludzi młodych, system OLS sprawia, że wsparcie językowe staje się łatwo dostępne i elastyczne.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 3. Kto może czerpać korzyści z systemu Erasmus+ OLS?

   System OLS jest obecnie dostępny dla:

   • studentów wyjeżdżających na mobilność w celu studiowania (3-12 miesięcy) lub odbycia praktyk/stażu (2-12 miesięcy) w obrębie krajów biorących udział w programie,
   • młodych wolontariuszy uczestniczących w Wolontariacie Europejskim (EVS) (2-12 miesięcy),
   • osoby uczące się w ramach  kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) uczestniczące w minimum 19-dniowej mobilności.

   Korzyści z OLS mogą czerpać studenci, wolontariusze EVS oraz osoby uczące się w ramach VET, których głównym językiem mobilności jest jeden z następujących języków. Dążymy do tego, aby stopniowo poszerzać system OLS tak, aby do 2020 objął on wszystkie oficjalne języki Unii Europejskiej.

   Uczestnikom, których główny język mobilności nie jest jeszcze dostępny w OLS, wsparcie językowe zostanie zapewnione, albo poprzez wsparcie organizacyjne (dla studentów), albo przez dofinansowanie wparcia językowego (dla wolontariuszy EVS i osób uczących się w ramach VET).


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 4. Jakie dodatkowe korzyści ma test biegłości językowej Erasmus+ OLS?

   Uczestnicy testu biegłości językowej online w programie Erasmus+ OLS w łatwy sposób mogą poddać ocenie swoją znajomość języka, którego będą używać podczas okresu trwania mobilności w trakcie studiów, pracy lub wolontariatu za granicą. Poprzez udział w teście biegłości językowej Erasmus+ OLS będą oni w stanie określić zarówno swój ogólny poziom znajomości języka, jak też kompetencje w poszczególnych jego dziedzinach (czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, kompetencja gramatyczna i leksykalna). Końcowe wyniki podawane są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

   Dzięki testowi biegłości językowej online w programie Erasmus+ OLS uczestnicy w szybki sposób mogą przekonać się, czy potrzebne im jest dodatkowe wsparcie językowe, aby w pełni móc wykorzystać pobyt na wymianie zagranicznej.

   Test biegłości językowej online w programie Erasmus+ OLS jest obowiązkowy. Studenci muszą przystąpić do testu biegłości językowej przed wyjazdem, gdyż stanowi to warunek wstępny do wzięcia udziału w mobilności. Jednakże, w żadnym przypadku wyniki testu nie będą decydowały o możliwości uczestnictwa w mobilności. Wręcz przeciwnie, uczestnicy będą mieli szansę na wzięcie udziału w kursie językowym, aby doskonalić swój poziom biegłości językowej oraz móc w jak najlepszy sposób przygotować się do mobilności.

   Poprzez wypełnienie końcowego testu biegłości językowej Erasmus+ OLS po powrocie z mobilności, uczestnicy mobilności w programie Erasmus+ będą mieli okazję ocenić wzrost swoich kompetencji językowych oraz postępy poczynione podczas pobytu za granicą. Po rozwiązaniu wszystkich testów biegłości językowej Erasmus+ OLS będą oni mieli możliwość zapisania i wydrukowania wyników testu biegłości językowej, aby móc odnieść się do nich w przyszłości.

   Komisja Europejska wykorzystuje zbiorcze dane o wynikach testów biegłości językowej oraz kursów językowych do celów statystycznych, a także w celu oceny wpływu działań mobilnościowych i programu Erasmus+ na rozwój kompetencji językowych.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 5. Jakie są zalety kursów językowych Erasmus+ OLS?

   Zalety testu biegłości językowej Erasmus+ OLS można streścić w kilku słowach: ćwiczenia à la carte, gdzie tylko chcesz i kiedy tylko chcesz. Dzięki nielimitowanemu dostępowi do systemu OLS, z kursów językowych możesz korzystać zarówno w dzień, jak i w nocy i uczyć się tyle, ile chcesz, w swoim własnym tempie. Ponieważ nie ma konieczności instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania, kursy językowe Erasmus+ OLS dostępne są na każdym komputerze czy tablecie posiadającym połączenie z Internetem. W celu jak najlepszego wykorzystania kursu upewnij się, że Twoje głośniki są włączone albo, że Twoje słuchawki są podłączone.

   Każdemu użytkownikowi przypisany jest indywidualny program szkoleniowy. Możesz jednak skorzystać ze wszystkich modułów, które uznasz za przydatne. Masz możliwość korzystania z nich we własnym tempie oraz w dowolnej kolejności. Animacje i nagrania wideo przedstawiające rzeczywiste sytuacje pozwolą Ci rozwinąć umiejętności rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, pisania oraz mówienia.

   Na chwilę obecną liczba licencji na kursy językowe Erasmus+ OLS udostępnionych przez Komisję Europejską obejmuje wszystkich uczestników mobilności w programie Erasmus+, którzy wybrali jeden z języków OLS jako główny język mobilności. Oznacza to, że każdy uczestnik mobilności, który przystąpi do testu biegłości językowej ma szansę na wzięcie udziału w kursie językowym oraz doskonalenie swoich umiejętności językowych, jeśli tylko ma taką ochotę.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 6. Jak działa system Erasmus+ OLS?

   OLS daje uczestnikom mobilności długoterminowych w programie Erasmus+ (Akcja Kluczowa 1) szansę na ocenienie swojej znajomości głównego języka mobilności, przed wyjazdem i po powrocie z zagranicy. Uczestnicy, jeśli tylko chcą, mogą wziąć udział w kursie językowym online, aby podnieść swój poziom biegłości językowej przed i w trakcie okresu trwania mobilności.

   Wszyscy uczestnicy mobilności, z wyjątkiem native speakerów, mają obowiązek rozwiązać test biegłości językowej online zarówno przed, jak i na końcu okresu trwania mobilności, w celu sprawdzenia postępów w znajomości języka, jakie poczynili. Dla studentów Erasmus+, z wyłączeniem odpowiednio uzasadnionych przypadków, przystąpienie do testu biegłości językowej przed wyjazdem stanowi warunek wstępny do wzięcia udziału w wymianie zagranicznej. Wyniki testu nie będą jednak miały wpływu na decyzję o możliwości uczestnictwa w działaniach mobilnościowych.

   W oparciu o wyniki testu uczestnicy mogą zyskać dostęp do kursu językowego online przed i w trakcie pobytu za granicą w celu podniesienia swoich kompetencji językowych. Dostęp do kursu ma formę sesji szkoleniowych: wirtualne klasy, masowe otwarte kursy online (MOOC), moderowane forum i wiele więcej.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 7. Czy uczestnicy mobilności mają możliwość, aby nauczyć się języka nie uwzględnionego w programie Erasmus+ OLS?

   Uczestnicy mobilności w programie Erasmus+, których główny język mobilności nie jest jeszcze dostępny w systemie OLS, mają zapewnione wsparcie językowe poprzez wsparcie organizacyjne (dla studentów) albo dofinansowanie wsparcia językowego (dla wolontariuszy EVS i osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)).

   W przypadku studiów wyższych, kursy językowe Erasmus+ OLS oraz kursy organizowane na miejscu w ramach wsparcia organizacyjnego programu wzajemnie się wykluczają, jeśli obejmują ten sam zakres materiału. Jeśli obejmują one inne zakresy, na przykład kurs językowy na miejscu ma na celu rozwijanie kompetencji międzykulturowych oraz wiedzy o kulturze państwa przyjmującego, oba z nich mogą być dozwolone. W każdym razie ocena, czy kurs na miejscu przyniesie dodatkowe korzyści dla mobilności należy to do instytucji/organizacji wysyłającej, biorąc pod uwagę fakt, że uczestnik mobilności rozpoczął udział w kursie językowym Erasmus+ OLS.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 8. W jaki sposób przetwarzane będą moje dane?

   Poniżej prezentujemy Ci sposób, w jaki przechowywane i zabezpieczane są Twoje dane:

   data

   Twoje dane (np. kraj mobilności, okres jej trwania, itd.) mogą być wykorzystywane przez Narodowe Agencje i Komisję Europejską do celów kontrolnych i statystycznych.

   Jest to zgodne z rozporządzeniem nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 18 grudnia 2000 roku. Strony internetowe, które wymagają takich informacji, przetwarzają je zgodnie ze sposobem opisanym w powyższym rozporządzeniu, głównie w zapisach dotyczących polityki prywatności. Oświadczenie o polityce prywatności OLS jest dostępne w strefie użytkownika. Aby zarejestrować się na stronie Erasmus+ OLS, musisz przeczytać i zaakceptować politykę prywatności.

   Ponadto, wszystkie dane dotyczące uczestników mobilności w programie Erasmus+, zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Agencją Wykonawczą do spraw Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i usługodawcą, pozostają własnością UE, a usługodawca nie może z nich korzystać, ani ich rozpowszechniać.

   Dane nie będą też przetwarzane w chmurze i przechowywane są one na prywatnych serwerach.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 9. Jakiego sprzętu i oprogramowania potrzebuję, żeby wziąć udział w teście biegłości językowej oraz kursie językowym Erasmus+ OLS?

   Aby wejść na stronę internetową Erasmus+ OLS i wziąć udział w testach biegłości językowej oraz kursach językowych OLS, potrzebujesz tylko komputera (lub tabletu) z dostępem do Internetu. Wsparcie językowe Erasmus+ OLS działa wyłącznie online, dlatego nie wymaga instalacji żadnego zewnętrznego oprogramowania. Przed rozpoczęciem testu biegłości językowej albo kursu językowego system automatycznie sprawdzi, czy Twój komputer spełnia minimalne wymagania. Sprawdzi też rozdzielczość ekranu komputera, przeglądarkę internetową, oprogramowanie multimedialne (Adobe Flash lub HTML 5) oraz zgodę na wykorzystywanie ciasteczek (cookies).

   Przystępując do testu biegłości językowej, powinieneś/-powinnaś zaopatrzyć się w słuchawki lub głośniki, aby móc rozwiązać ćwiczenia ze słuchu.

   Przystępując do kursów językowych, powinieneś/-powinnaś zaopatrzyć się w mikrofon potrzebny przy korzystaniu z systemu wideokonferencji podczas masowych otwartych kursów online (MOOC) i wirtualnych klas.

   Do uczestnictwa w wirtualnych klasach wymagana jest instalacja Adobe Flash. Przed udostępnieniem kursu językowego system automatycznie wykryje, czy na Twoim komputerze zainstalowany jest Adobe Flash. Jeśli wymóg ten nie zostanie spełniony, zostaniesz o tym powiadomiony/-a.

   Erasmus+ OLS jest kompatybilny z najczęściej używanymi przeglądarkami, wtyczkami, systemami operacyjnymi i aplikacjami. Został on opracowany przy użyciu zgodnych ze standardami kodów, aby zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie w wielu różnych środowiskach i na różnego rodzaju urządzeniach, od najstarszych do najnowszych i od najprostszych do najbardziej zaawansowanych.

   Erasmus+ OLS jest kompatybilny z głównymi systemami operacyjnymi i przeglądarkami internetowymi:

   • systemy operacyjne: Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista lub 7; Mac OS X® 10.1.,
   • przeglądarki internetowe: Internet Explorer® (wersja 7 lub nowsza), Firefox® (wersja 3 lub nowsza), Chrome®, Safari®, Android® 4.0 lub nowszy oraz iOS® 6 lub nowszy.

   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy

Jestem instytucją będącą beneficjentem

Informacje ogólne

 1. Jak mogę otrzymać moje dane dostępu?

   Po zatwierdzeniu projektu przez Narodową Agencję, powinieneś/powinnaś otrzymać automatyczną wiadomość e-mail zawierającą dane dostępu do Systemu Zarządzania Licencjami Erasmus+ OLS. Kiedy Narodowa Agencja zatwierdzi Twój projekt, wprowadzi Twoje dane w ErasmusPlusLink, które następnie zostaną ręcznie zintegrowane z systemem OLS. Ta ostatnia operacja generuje automatyczną wiadomość e-mail zawierającą Twoje dane dostępu i zaprasza Cię do połączenia się z Systemem Zarządzania Licencjami Erasmus+ OLS.

   Sugerujemy, aby sprawdzić, czy e-mail dostarczony do Twojej instytucji/organizacji nie trafił do folderu SPAM.

   Jeśli nie możesz znaleźć tej wiadomości, możesz po prostu kliknąć w link „Zapomniałeś hasła?” w celu pozyskania nowego hasła. Ponadto, możesz skontaktować się ze swoją Narodową Agencją, aby sprawdzić, czy Twój projekt rzeczywiście został zatwierdzony.

   Ostatecznie, jeśli nadal nie otrzymałeś/-aś wiadomości e-mail, powinieneś/powinnaś skonsultować się ze swoim działem IT i sprawdzić, czy adresy: support@erasmusplusols.eu i no-reply@erasmusplusols.eu znajdują się na zaufanej liście odbiorców (białej liście), w celu upewnienia się, że wiadomości odbierane są właściwie i nie są przekazywane do folderu SPAM.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 2. Jak mogę zmienić mój kontaktowy adres e-mail?

   Twój adres e-mail jest określony przez Narodową Agencję w ErasmusPlusLink. Zmiany dotyczące tego adresu muszą być wprowadzone przez Narodowe Agencje do ErasmusPlusLink, z którego dane są manualnie przenoszone do OLS.

   Prosimy zatem o skierowanie tej prośby do Twojej Narodowej Agencji.

   Jeśli chcesz zapewnić dostęp innym użytkownikom z Twojej instytucji/organizacji, możesz stworzyć tyle aliasów, ile tylko chcesz, po zmodyfikowaniu głównego adresu e-mail. Możesz to zrobić, korzystając z funkcji „stwórz alias” dostępnej na stronie profilowej Twojej instytucji/organizacji w Systemie Zarządzania Licencjami Erasmus+ OLS.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 3. Jestem nowym użytkownikiem BEN i potrzebuję dostępu. Co mam zrobić?

   1) Możesz utworzyć dla siebie alias, używając funkcji „stwórz alias” na profilu swojej instytucji/organizacji na stronie Systemu Zarządzania Licencjami Erasmus+ OLS. Umożliwi Ci to automatycznie dostęp to adresu e-mail, który chcesz wprowadzić do systemu. Możesz skorzystać z tej funkcji po połączeniu się z OLS, klikając w kontaktowy adres e-mail po prawej stronie na górze ekranu.

   2) Jeśli chcesz usunąć swoje konto z systemu i zastąpić je nowym adresem e-mail, musisz zwrócić się do swojej Narodowej Agencji w celu wprowadzenia zmian w ErasmusPlusLink, z którego dane manualnie zostaną przeniesione do OLS.

   3) Możesz skontaktować się ze swoją Narodową Agencją, aby sprawdzić, czy Twój projekt został zatwierdzony, co z kolei pozwala na wysłanie Ci powiadomienia zawierającego Twoje dane dostępu do Erasmus+ OLS na Twój adres e-mail.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy
 4. Nie otrzymałem/-am licencji/potrzebuję dodatkowej licencji. Co mam zrobić?

   Licencje na testy biegłości językowej i kursy OLS dla każdego projektu w każdym przetargu przydzielane są w danej ilości instytucjom/organizacjom będącym beneficjentem przez Narodowe Agencje.

   Jeśli licencje dla Twojego aktualnego projektu nie pojawiły się w systemie OLS, skontaktuj się ze swoją Narodową Agencją w celu sprawdzenia, czy do ErasmusPlusLink wprowadzone zostały odpowiednie dane. Jeśli tak, weź pod uwagę to, że transfer danych z ErasmusPlusLink do OLS może potrwać do 10 dni.

   Jeśli potrzebujesz dodatkowej licencji dla swojego projektu w danym przetargu, skontaktuj się ze swoją Narodową Agencją.


   Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak Nie, potrzebuję pomocy