Wsparcie Językowe Online Erasmus+ (OLS) daje swoim uczestnikom szansę na zdobycie nagród poprzez wzięcie udziału w konkursach mających na celu wyróżnienie najbardziej zaangażowanych w naukę języka z OLS uczestników.

Uczestnicy, którzy mają dostęp do kursów językowych Erasmus+OLS, mogą wziąć udział w dwóch rodzajach konkursów: comiesięcznych i półrocznych.

1. Konkursy comiesięczne

Każdego miesiąca OLS daje uczestnikom mobilności Erasmus+ szansę na wygranie wielu nagród, w tym: voucherów, zestawów mobilnościowych, kart city pass i biletów wycieczkowych.

Kto może wziąć udział w konkursach?

W comiesięcznych konkursach wziąć mogą udział uczestnicy mobilności Erasmus+ posiadający dostęp do platformy kursów językowych Erasmus+ OLS, którzy ukończyli 18 lat.

Kiedy przeprowadzane są konkursy?

Konkursy te przeprowadzane są każdego miesiąca, za wyjątkiem miesięcy, w których odbywa się konkurs półroczny.

Jak można wziąć udział w konkursie?

  • Uczestnicy muszą spędzić minimum pięć godzin na platformie kursu językowego Erasmus+OLS w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca (włącznie).
  • Na końcu okresu trwania konkursu do uczestników spełniających jego warunki drogą mailową zostanie przesłane pytanie konkursowe. W ten sposób wyłonionych zostanie 20 zwycięzców.

Korzystaj z kursu językowego, aby ćwiczyć swoje umiejętności językowe i móc zakwalifikować się do comiesięcznych konkursów!

2. Konkursy półroczne

Dwa razy w roku konkursy te dają uczestnikom mobilności Erasmus+ szansę na wygranie wielu nagród, w tym: voucherów, bonów travel pass oraz biletów.

Kto może wziąć udział w tych konkursach?

W konkursach tych udział wziąć mogą uczestnicy mobilności Erasmus+ posiadający dostęp do platformy kursów językowych Erasmus+OLS, którzy ukończyli 18 lat.

Kiedy przeprowadzane są konkursy?

Konkursy te przeprowadzane są dwa razy w roku.

Jak można wziąć udział w konkursie?

  • Uczestnicy muszą spędzić minimum siedem godzin na platformie kursu językowego Erasmus+OLS w okresie od pierwszego do ostatniego dnia trwania półrocznego konkursu (włącznie).
  • Podczas półrocznego konkursu uczestnicy muszą wykazać się dodatkową aktywnością (wysłanie selfie, zdjęcia lub krótkiego tekstu itp.). Szczegółowe wymagania przekazywane są drogą mailową.

Na co więc czekasz?

Zaloguj się na kurs językowy Erasmus+ OLS teraz

i stań się jednym ze szczęśliwych zwycięzców!