start-btn-nl

Bekijk onze presentatie voor meer informatie over de OLS-niveautest!

Wat gebeurt er met de testresultaten?

Alleen de deelnemers en de instellingen/organisaties belast met de selectie ontvangen de testresultaten. Voor EVS-vrijwilligers worden de resultaten niet doorgegeven aan de andere organisatie(s) in het project. Voor studenten hoger onderwijs zullen de resultaten niet worden meegedeeld aan de ontvangende instelling/organisatie.

 

Raadpleeg hier de handleiding over de niveautest voor meer informatie.

U kunt hier ook de presentatie
van onze Erasmus+ OLS-niveautest bekijken!

Welke beoordelingsstappen zijn er?

Deelnemers moeten de eerste niveautest vóór de mobiliteitsperiode afleggen om hun taalvaardigheid te beoordelen. Voor studenten hoger onderwijs is deelname aan de OLS-niveautest voorafgaand aan vertrek een voorwaarde voor de mobiliteit, behalve als zij een geldige reden hebben om niet deel te nemen. De testresultaten vormen geen beletsel voor deelname aan het mobiliteitsprogramma, maar kunnen worden gebruikt door de uitzendende instelling/coördinerende organisatie om te bepalen welke deelnemers de taalondersteuning het meest nodig hebben.

Afhankelijk van hun taalvaardigheid krijgen deelnemers eventueel toegang tot het OLS-leerplatform om voorafgaand aan en tijdens hun mobiliteitsperiode een onlinetaalcursus te volgen. Dit gebeurt in overleg met de deelnemer en de instelling/organisatie die belast is met zijn/haar selectie.

Aan het einde van hun mobiliteitsperiode wordt deelnemers gevraagd nogmaals een toets af te leggen om hun vooruitgang te kunnen meten.

Hoe gaat de niveautest in zijn werk en voor wie is hij bedoeld?

De OLS-niveautest is verplicht voor alle deelnemers van Erasmus+-mobiliteitsactiviteiten van ten minste twee maanden (studies/ stages / EVS-vrijwilligerswerk) met één van de volgende talen als de voornaamste taal bij de studie, het werk of het vrijwilligerswerk (met uitzondering van moedertaalsprekers).

Sinds 2015 is de service ook beschikbaar voor leerlingen beroepsonderwijs en -opleiding (VET) die deelnemen aan een mobiliteit van ten minste één maand.

Erasmus+-mobiliteitsdeelnemers moeten twee keer een niveautest afleggen — voorafgaand aan en na afloop van hun mobiliteitsperiode — om hun vooruitgang in de mobiliteitstaal te evalueren.

De onlinetoets beoordeelt de taalvaardigheid van de deelnemer - luisteren, lezen en schrijven - volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).