للاطلاع على هذه الصفحة بالعربية، الرجاء النقر هنا

Bu sayfayı Türkçe görüntülemek için buraya tıklayın

Wat houdt het in?

Erasmus+ online linguïstische steun (OLS) biedt studenten in het hoger onderwijs en leerlingen die beroepsonderwijs of een beroepsopleiding volgen en jonge vrijwilligers die aan het Erasmus+-programma deelnemen de mogelijkheid omonline taalcursussen Bulgaars,Tsjechisch, Deens, Duits, Ests, Grieks, Engels, Spaans, Frans, Kroatisch, Italiaans, Lets, Litouws, Hongaars, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Fins en Zweeds te volgen. De Europese Commissie heeft besloten om deze dienst ook toegankelijk te maken voor ongeveer 100 000 vluchtelingen voor een periode van 3 jaar, op vrijwillige basis en geheel kosteloos voor hen.
OLS kan op ieder gewenst moment gebruikt worden met behulp van een computer, tablet of smartphone met een internetverbinding. De OLS-taalcursussen bestaan uit zelfstudiemodules die verschillende aspecten van de taal behandelen en interactieve "live coaching"-activiteiten (MOOC's, tutoring sessions (online begeleiding) en fora).

Waarom wordt OLS aan vluchtelingen aangeboden?

Tegen de achtergrond van de huidige migratiecrisis richt dit initiatief zich op het ondersteunen van de inspanningen van de EU-lidstaten om vluchtelingen in de Europese onderwijs- en opleidingsstelsels te integreren en ervoor te zorgen dat ze hun vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.

Wie kan er gebruik van maken?

Op OLS kan een beroep worden gedaan door vluchtelingen die aan de volgende definitie voldoen:
"In de context van de EU, ofwel onderdanen van een derde land die zich wegens een gegronde vrees voor vervolging om redenen van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep, buiten het land bevinden waarvan zij de nationaliteit bezitten en de bescherming van dat land niet kunnen of, wegens deze vrees, niet willen inroepen, of staatlozen die zich buiten het land bevinden waar zij gewoonlijk verblijven en daarheen niet kunnen terugkeren, dan wel, wegens genoemde vrees, niet willen terugkeren en op wie artikel 12 (Uitsluiting) van Richtlijn 2011/95/EU niet van toepassing is."
Deze definitie omvat personen van alle leeftijden waarvan het asielverzoek is afgerond en die vervolgens de status van vluchteling hebben gekregen, die een positieve asielbeslissing hebben ontvangen met een vluchtelingenstatus, tijdelijke/subsidiaire bescherming of humanitaire bescherming, en asielzoekers.

Hoe werkt het?

Deelname aan dit initiatief is vrijwillig. In de deelnemende landen wordt OLS door een begunstigde instelling/organisatie van het Erasmus+-programma die besloten heeft om aan het initiatief deel te nemen, aangeboden aan vluchtelingen die hun kennis van een van de beschikbare OLS-talen (Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Ests, Grieks, Engels, Spaans, Frans, Iers8Kroatisch, Italiaans, Hongaars, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Fins en Zweeds) willen uitbreiden. Voorbeelden van dit soort organisaties zijn universiteiten, aanbieders van beroepsonderwijs en -opleidingen, ngo's, jongerenorganisaties, maatschappelijke organisaties, enz.
Vluchtelingen kunnen een OLS-taalcursus in alle beschikbare talen volgen. De begunstigde instelling/organisatie dient deze keuze in OLS kenbaar te maken op basis van de behoeften van de vluchteling en de beschikbare niveaus voor de verschillende talen.
Nadat de vluchtelingen de mail hebben ontvangen waarin ze uitgenodigd worden om aan OLS deel te nemen, moeten ze eerst een taaltest doen om hun niveau vast te stellen. Na afronding van deze test hebben ze maximaal 13 maanden toegang tot de taalcursus (indien het benodigde niveau beschikbaar is). De taalcursussen Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans en Nederlands zijn beschikbaar van ERK-niveau A1 tot ERK-niveau C2. De taalcursussen Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Ests, Grieks, Kroatisch, Lets, Litouws, Hongaars, Pools, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Fins en Zweeds worden aangeboden op niveau A1, waarbij Tsjechisch beschikbaar is tot en met niveau A2 en Portugees tot en met niveau B2. Aan het einde van de taalcursus kunnen ze een verklaring van deelname downloaden en als ze dat willen een tweede taaltest doen om de vorderingen in hun taalvaardigheden te meten. De tweede taaltest is niet verplicht.
De deelnemende organisaties/instellingen verschaffen vluchtelingen toegang tot de OLS-taalcursus op basis van de verzoeken die ze ontvangen en het aantal beschikbare OLS-licenties.
Bovendien is er een beperkt aantal OLS-licenties beschikbaar voor actoren die in rechtstreeks contact met vluchtelingen staan, om hen tijdens het OLS-proces te begeleiden en te ondersteunen.
De deelnemende organisaties kunnen ervoor kiezen om computers of andere IT-voorzieningen aan vluchtelingen ter beschikking te stellen, maar dit is geen vereiste. OLS is online toegankelijk met ieder apparaat dat voorzien is van een browser en een internetverbinding.
Er mogen geen kosten aan vluchtelingen worden doorberekend voor de toegang tot de OLS-taalcursus.

Wie kan eraan deelnemen?

  • Vluchtelingen
  • Organisaties die vluchtelingen ondersteunen
  • Begunstigde instellingen/organisaties van het Erasmus+ programma

Hoe kan ik deelnemen?

Neem contact op met uw Nationaal Agentschap voor meer informatie over hoe u kunt deelnemen.

Waar krijg ik toegang tot de OLS-onlinetaallessen?

Meer informatie:

Veelgestelde vragen voor begunstigden van het Erasmus+ programma [EN]

Erasmus+ -initiatieven in het hoger onderwijs, gericht op het ondersteunen van vluchtelingen

Erasmus+ Europese school, beroepsonderwijs en –opleiding en initiatieven binnen het volwassenenonderwijs, gericht op het ondersteunen van vluchtelingen

Toolkit van de Raad van Europa