Ik ben een Erasmus+-mobiliteitsdeelnemer

Vragen over login/wachtwoord

 1. Ik heb mijn login/wachtwoord niet gekregen. Wat moet ik doen?

   Als u gaat deelnemen aan een Erasmus+ OLS-mobiliteitsactiviteit krijgt u een e-mail van de uitzendende instelling/organisatie met daarin uw login en wachtwoord voor toegang tot de Erasmus+ OLS-niveautest. Alleen de uitzendende instelling/organisatie kan u de inloggegevens voor de niveautest sturen.

   Als u deze uitnodigingsmail niet hebt gekregen, controleer dan de map “Ongewenst” van uw Postvak IN of neem contact op met de uitzendende instelling/organisatie (Erasmus+-coördinator).


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 2. Ik ben mijn login/wachtwoord vergeten. Wat moet ik doen?

   De snelste manier om uw wachtwoord opnieuw in te stellen is via de optie “Wachtwoord vergeten” op onze site. Wij sturen u vervolgens een e-mail om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Controleer of deze e-mail niet in de map “Ongewenst” van het Postvak IN terecht is gekomen.

   Uw login is het volledige e-mailadres waar de uitzendende instelling/organisatie de eerste uitnodiging voor deelname aan de Erasmus+ OLS-niveautest naartoe gestuurd heeft.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 3. Waarom kan ik geen verbinding maken, hoewel mijn login en wachtwoord correct zijn?

   Er zijn verschillende redenen waarom er een foutmelding verschijnt wanneer u probeert in te loggen. De twee belangrijkste redenen zijn:

   • Uw deadline voor het invullen van de niveautest is verstreken.
   • Uw uitzendende instelling/organisatie (Erasmus+-coördinator) heeft uw uitnodiging geannuleerd.

   In beide gevallen raden wij u aan contact op te nemen met de Erasmus+-coördinator van uw uitzendende instelling/organisatie om een nieuwe uitnodiging aan te vragen.

   Als de foutmelding aangeeft dat uw login of wachtwoord onjuist is, klik dan op “Wachtwoord vergeten” om uw wachtwoord te resetten.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 4. Moet ik mijn Erasmus+ OLS-account activeren?

   Om toegang te krijgen tot de Erasmus+ OLS-niveautests en taalcursussen moet u eerst uw Erasmus+ OLS-gebruikersaccount activeren. Hiervoor klikt u op de link in de uitnodigingsmail met daarin uw logingegevens.

   Wanneer u uw Erasmus+ OLS-account hebt geactiveerd, gaat u naar de volgende URL. U komt nu op de Erasmus+ OLS-startpagina: http://erasmusplusols.eu. Klik dan op de knop “Login” (in de rechterbovenhoek van de pagina). U bent nu op de loginpagina. Voer hier de logingegevens in die u via e-mail hebt gekregen.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 5. Wat kan ik doen als de site me automatisch uitlogt?

   De Erasmus+ OLS-website verbreekt gebruikers automatisch na 30 minuten inactiviteit. Als het vaker voorkomt, neem dan contact op met het technisch ondersteuningsteam van Erasmus+ OLS door te klikken op de knop “Nee, ik heb ondersteuning nodig”.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 6. Hoe lang blijft mijn Erasmus+ OLS-account actief?

   Uw Erasmus+ OLS-account blijft dertien maanden nadat u voor het laatst verbinding hebt gemaakt met het OLS-platform actief.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 7. Wat kan ik doen als mijn toegang tot Erasmus+ OLS verloopt?

   Licenties voor het gebruik van Erasmus+ OLS vervallen wanneer u ze niet activeert binnen de termijn die u door uw uitzendende instelling/organisatie is doorgegeven. Dat betekent dat u na een bepaalde datum niet langer toegang hebt tot Erasmus+ OLS om de niveautest in te vullen of om de taalcursussen te volgen. Deze datum wordt vastgesteld door uw uitzendende instelling/organisatie en staat in de uitnodigingsmail die u hebt gekregen.

   De taalcursussen zijn toegankelijk voor de duur van uw mobiliteitsactiviteit, maar u moet uw licentie activeren binnen een maand na ontvangst van de uitnodiging. Als u bijvoorbeeld een Erasmus+-mobiliteitsactiviteit doet van zes maanden, moet u uw toegang tot de taalcursussen binnen een maand na ontvangst van de uitnodiging activeren. U hebt dan toegang tot de Erasmus+ OLS-taalcursussen voor dezelfde duur als de mobiliteitsperiode (bvb. zes maanden), te rekenen vanaf de activering van uw licentie, dat wil zeggen zes maanden vanaf uw eerste toegang tot de taalcursussen.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig

Vragen over de niveautest

 1. Hoe kan ik mijn eerste niveautest afleggen?

   Als u gaat deelnemen aan een Erasmus+ OLS-mobiliteitsactiviteit krijgt u een e-mail van de uitzendende instelling/organisatie met daarin uw login en wachtwoord voor toegang tot de Erasmus+ OLS-niveautest. Alleen de uitzendende instelling/organisatie kan u de inloggegevens voor de niveautest sturen.

   Als u deze uitnodigingsmail niet hebt gekregen, controleer dan de map “Ongewenst” van uw Postvak IN of neem contact op met de uitzendende instelling/organisatie (Erasmus+-coördinator).

   Let op: als je bij je eerste niveautest een score van C2 hebt behaald, hoef je geen eindniveautest af te leggen. Dan krijg je dus geen uitnodiging voor een eindniveautest.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 2. Hoe en wanneer kan ik de eindniveautest afleggen?

   De uitnodigingsmails voor de eindniveautest worden automatisch door het Erasmus+ OLS-systeem verstuurd op de 15de of 16de dag van de laatste maand van de in uw profiel aangegeven mobiliteitsperiode.

   Log eerst in op uw account (met uw login en wachtwoord) en controleer of de start- en einddata van de mobiliteitsperiode goed zijn ingevuld op uw profiel. Pas de data aan als ze niet correct zijn.

   Let op: als je bij je eerste niveautest een score van C2 hebt behaald, hoef je geen eindniveautest af te leggen. Dan krijg je dus geen uitnodiging voor een eindniveautest.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 3. Is er een verschil tussen de eerste en de laatste Erasmus+ OLS-niveautest?

   Er is geen verschil tussen de eerste Erasmus+ OLS-niveautest voor de mobiliteitsperiode en de eindniveautest na de mobiliteitsperiode. De test is echter adaptief en de vragen kunnen anders zijn. Beide tests zijn gebaseerd op dezelfde principes, zodat u kunt zien of uw taalvaardigheid tijdens uw mobiliteitsperiode vooruitgegaan is.

   Let op: als je bij je eerste niveautest een score van C2 hebt behaald, hoef je geen eindniveautest af te leggen. Dan krijg je dus geen uitnodiging voor een eindniveautest.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 4. Ik heb de deadline voor de niveautest gemist. Wat moet ik doen?

   Als u de deadline voor de beginniveautest (vóór uw mobiliteitsperiode) hebt gemist, moet u uw thuisinstelling/-organisatie hiervan op de hoogte brengen. In dat geval kan alleen uw Erasmus+-coördinator u verder helpen.

   Als u de deadline voor de eindniveautest hebt gemist (als u terugkomt van uw mobiliteitsperiode):

   1. Log in op de Erasmus+ OLS-website.
   2. Kijk onderaan de pagina of de knop “Start de niveautest” beschikbaar is. Als dat zo is, kunt u de niveautest alsnog doen.

   Als de eindniveautest niet meer beschikbaar is en u er nog niet mee bent gestart, kunt u de einddatum van uw mobiliteit veranderen in uw Erasmus+ OLS-profiel. Dan krijgt u een nieuwe uitnodiging voor de Erasmus+ OLS-eindniveautest op de 15de of 16de van de maand die u hebt ingevuld als nieuwe einddatum van uw mobiliteit.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 5. Hoe kan ik de taal van mijn niveautest veranderen?

   Toegang tot de niveautest wordt gegeven door de thuisinstelling/-organisatie in de hoofdtaal van uw studie, werk of vrijwilligerswerk (leertaal).

   Als er een fout is gemaakt in de aan u toegewezen leertaal, of als u deze wilt aanpassen, dan moet u contact opnemen met de Erasmus+ OLS-coördinator van de uitzendende instelling/organisatie.

   Alleen de uitzendende instelling/organisatie kan de taal aanpassen. Om de niveautest af te kunnen leggen in de door uw Erasmus+ OLS-coördinator goedgekeurde taal, hebt u eerst nieuwe toegangscodes nodig.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 6. Kan ik mijn voortgang opslaan voordat ik de niveautest afsluit?

   U kunt de niveautest afsluiten en later verdergaan, op voorwaarde dat u de sectie waar u momenteel aan werkt hebt afgerond. Uw antwoorden worden 10 dagen bewaard. Zodra de niveautest voltooid is, kunt u de niveautest niet opnieuw afleggen.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 7. Is het mogelijk de volgorde van de onderdelen in de Erasmus+ OLS-niveautest aan te passen?

   De niveautest bestaat uit vier onderdelen, in de volgende volgorde: grammatica, woordenschat, luisteroefeningen en begrijpend lezen. De niveautest moet in deze volgorde worden gedaan. Het is niet mogelijk de volgorde van de onderdelen te wijzigen.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 8. Ik heb een foutmelding ontvangen bij het afleggen van de Erasmus+ OLS-niveautest. Wat moet ik doen?

   Als u een foutmelding hebt ontvangen bij het ​​afleggen van de Erasmus+ OLS-niveautest, volg dan deze tips:

   1. Controleer of de laatste versie van Adobe Flash Player op uw computer is geïnstalleerd.
   2. Leeg het cachegeheugen van uw browser en verwijder cookies door tegelijkertijd op de CTRL + SHIFT + DEL-toets te drukken.
   3. Maak opnieuw verbinding met de Erasmus+ OLS-website.
   4. Open geen tabbladen of vensters naar andere websites tijdens het maken van de test.

   Als het probleem blijft, probeer de test dan te doen in een andere internetbrowser, of zelfs met een andere computer die is aangesloten op een ander netwerk, omdat het netwerk de Erasmus+ OLS-website kan blokkeren.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 9. Hoe kan ik de interfacetaal van de Erasmus+ OLS-niveautest veranderen?

   De standaardinterfacetaal van de Erasmus+ OLS-website en de niveautest is Engels. U kunt de interfacetaal van de niveautest op de OLS-website veranderen in het dropdownmenu bovenaan het scherm voordat u de niveautest aflegt. Alle 24 talen van de Europese Unie zijn beschikbaar als interfacetaal voor de Erasmus+ OLS-niveautest.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 10. Wat gebeurt er met mijn resultaten van de Erasmus+ OLS-niveautest?

   De resultaten van studenten hoger onderwijs worden niet meegedeeld aan de ontvangende instelling/organisatie. De resultaten van EVS-vrijwilligers en VET-leerlingen worden niet automatisch doorgegeven aan andere organisatie(s) in het project. Alleen u en de instelling die belast is met de selectie of het coördineren van uw EVS-project, ontvangen de resultaten van uw niveautest.

   De resultaten van de Erasmus+ OLS-niveautest zijn geen belemmering voor deelname aan het Erasmus+ mobiliteitsprogramma. De resultaten kunnen door de thuisinstelling of de coördinerende organisatie worden gebruikt om deelnemers die linguïstische steun het meest nodig hebben, te identificeren.

   Voor studenten hoger onderwijs en in gevallen waarin het door de ontvangende instelling/organisatie aanbevolen taalniveau niet wordt gehaald, is er overleg tussen de student en de thuisinstelling van het hoger onderwijs om te bespreken welke ondersteuning de student nodig heeft.

   Als uw taalniveau niet verandert tijdens uw verblijf in het buitenland, dan heeft dit geen directe, negatieve gevolgen voor uw deelname aan het Erasmus+-programma. Maar om optimaal gebruik te maken van uw verblijf in het buitenland is het natuurlijk beter om u in te zetten voor het leren van de taal van uw studie, werk of vrijwilligerswerk.

   De Europese Commissie kan de testresultaten voor statistische doeleinden gebruiken om de impact van het programma te meten.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 11. Wanneer is de Erasmus+ OLS-niveautest verplicht?

   Studenten hoger onderwijs

   De Erasmus+ OLS-niveautest is verplicht en een voorwaarde voor alle studenten hoger onderwijs uit Programmalanden die deelnemen aan een Erasmus+-mobiliteitsactiviteit voor studie of stage in een ander Programmaland wanneer een van de volgende talen de belangrijkste taal van hun studie of werk is (behalve moedertaalsprekers). De eerste niveautest moet u voor de mobiliteitsactiviteit invullen en de eindniveautest na de mobiliteitsactiviteit.

   Als u een student hoger onderwijs bent en u bent geselecteerd voor een Erasmus+-mobiliteitsactiviteit, met een van de hierboven genoemde talen als uw belangrijkste mobiliteitstaal, krijgt u van uw thuisinstelling toegang tot OLS voor het afleggen van de niveautest. En als u dat wilt, kunt u onlinetaalcursussen volgen. U krijgt dan een e-mail met een login en wachtwoord om toegang te krijgen tot OLS. Neem voor meer informatie contact op met uw thuisinstelling van het hoger onderwijs.

   Vrijwilligers Europees Vrijwilligerswerk (EVS)

   Voor EVS-vrijwilligers is de Erasmus+ OLS-niveautest verplicht voor alle mobiliteitsactiviteiten van minimaal twee maanden wanneer een van de volgende talen de belangrijkste taal tijdens het werk is (behalve moedertaalsprekers). Deze EVS-vrijwilligers krijgen toegang tot OLS wanneer ze taalondersteuning aanvragen op het projectaanvraagformulier.

   EVS-vrijwilligers die aan projecten deelnemen, ontvangen van de coördinerende organisatie een login en een wachtwoord voor toegang tot het platform. Neem contact op met uw coördinerende organisatie wanneer u vragen hebt over linguïstische steun.

   Leerlingen Beroepsonderwijs en -opleiding (VET)

   Voor VET-leerlingen is de OLS-niveautest sinds juni 2015 verplicht voor alle mobiliteitsactiviteiten van minimaal 19 dagen wanneer een van de volgende talen de belangrijkste taal tijdens het werk is (behalve moedertaalsprekers).


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 12. Wanneer is de Erasmus+ OLS-niveautest niet verplicht?

   Moedertaalsprekers zijn vrijgesteld van het afleggen van de OLS-niveautest (voor de definitie van ‘moedertaalspreker’ verwijzen wij naar uw uitzendende instelling of coördinerende organisatie).

   Als de belangrijkste mobiliteitstaal niet een van de volgende talen is, dan is er geen niveautest met de Erasmus+ OLS-niveautest. Neem contact op met uw uitzendende instelling of coördinerende organisatie voor informatie over linguïstische steun in andere talen.

   Voor meer informatie over Erasmus+ OLS of over andere mogelijkheden voor linguïstische steun, kunt u contact opnemen met uw thuisinstelling van het hoger onderwijs of uw EVS/VET coördinerende organisatie (Erasmus+-coördinator).


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 13. Kunnen moedertaalsprekers in de mobiliteitstaal een OLS-niveautest in een andere taal afleggen?

   Deelnemers zijn verplicht de OLS-niveautest af te leggen in de voor hun mobiliteitsactiviteit belangrijkste taal van onderwijs, werk of vrijwilligerswerk (op voorwaarde dat die door OLS wordt aangeboden). Maar als de deelnemer een moedertaalspreker is of als hij of zij de belangrijkste mobiliteitstaal op C2-niveau beheerst, kan de uitzendende instelling/organisatie hem of haar in plaats daarvan de mogelijkheid bieden om een OLS-taalcursus in de taal van het land te volgen.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 14. Wat zijn de gevolgen als een mobiliteitsdeelnemer de Erasmus+ OLS-tests niet maakt?

   De Erasmus+ OLS-niveautest is verplicht voor alle deelnemers die een Erasmus+-mobiliteitsactiviteit doen voor studiestage of vrijwilligerswerk in een ander Programmaland wanneer een van de volgende talen de belangrijkste taal is van de studie, het werk of het vrijwilligerswerk is (behalve moedertaalsprekers). De eerste niveautest moet worden ingevuld voor de mobiliteitsactiviteit en de eindniveautest na de mobiliteitsactiviteit. Voor studenten hoger onderwijs is dit ook een voorwaarde voor de mobiliteit. De uitzendende instelling/organisatie kan bepalen of de betaling van de laatste termijn van de financiële steun afhangt van de voltooiing van de laatste Erasmus+ OLS-niveautest aan het einde van de mobiliteit. Dit wordt gespecificeerd in artikel 6.3 van de subsidieovereenkomst.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 15. Welke vaardigheden worden geëvalueerd met de Erasmus+ OLS-niveautest?

   De onlineniveautest is bedoeld voor evaluatie van uw taalvaardigheden overeenkomstig het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

   Met de Erasmus+ OLS-niveautest worden vier vaardigheden geëvalueerd:

   • Grammaticale vaardigheid: de kennis van en het vermogen om de grammaticale hulpmiddelen van de taal toe te passen.
   • Lexicale vaardigheid: zowel de kennis van als het vermogen om grammaticale en lexicale onderdelen (woorden en vaste en idiomatische uitdrukkingen te gebruiken.)
   • Begrijpend luisteren: het vermogen een gesproken boodschap van een of meerdere sprekers te ontvangen en te verwerken.
   • Begrijpend lezen: het vermogen om geschreven teksten te begrijpen en te verwerken.

   De niveautest bestaat uit 55 vragen en duurt ongeveer 30 tot 35 minuten. De resultaten worden opgeslagen en de test kan in verschillende, afzonderlijke fasen worden gemaakt. De niveautest is adaptief en maakt gebruik van een slimme en progressieve methodiek: de moeilijkheid van de vragen is gebaseerd op uw antwoorden op eerdere vragen, zodat uw taalvaardigheid kan worden gemeten met een geleidelijk toenemende mate van precisie. Dus hoe hoger uw niveau, hoe nauwkeuriger de evaluatie, omdat de vragen verwijzen naar meer gespecialiseerde thema's.

   De Europese Commissie kan de testresultaten voor statistische doeleinden gebruiken om de impact van het programma te meten.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 16. Is er een algemene presentatie beschikbaar voor de Erasmus+ OLS-niveautest?

   Er is een algemene presentatie van de Erasmus+ OLS-niveautest, die u hier op de website kunt bekijken.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 17. Is er een handleiding beschikbaar voor de Erasmus+ OLS-niveautest?

   Er is een handleiding voor de Erasmus+ OLS-niveautest, die u hier op de website kunt bekijken.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig

Vragen over de taalcursus

 1. Hoe krijg ik toegang tot de taalcursus?

   Als u een student bent in het hoger onderwijs die voor het eerst de Erasmus+ OLS-niveautest aflegt in het Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands of Portugees, wordt u automatisch per e-mail uitgenodigd om de Erasmus+ OLS-taalcursus te volgen in dezelfde taal als de niveautest als u een resultaat behaalt tussen ERK-niveau A1 en B1. Voor Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Ests, Grieks, Kroatisch, Lets, Litouws, Hongaars, Pools, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Fins en Zweeds ontvangt u automatisch een taalcursuslicentie als u in uw eerste niveautest een resultaat hebt behaald onder ERK-niveau A2.

   Voor alle overige resultaten kunt u een ​​OLS-taalcursus volgen in uw belangrijkste studie- of werktaal, of in de lokale taal van uw Erasmus+-mobiliteitsbestemming, op voorwaarde dat deze taal bij OLS beschikbaar is. U krijgt via e-mail een melding van uw thuisinstelling/-organisatie, die u toegang geeft tot een OLS-taalcursus.

   Als u een leerling beroepsonderwijs en -opleiding (VET) of een Europees Vrijwilligerswerk (EVS)-vrijwilliger bent, beslissen de uitzendende/ontvangende Erasmus+-instellingen en coördinerende organisaties op basis van individuele taalkennis en taalbehoeften welke deelnemers worden uitgenodigd om een Erasmus+ OLS-taalcursus te volgen. Uitzendende instellingen/coördinerende organisaties worden automatisch op de hoogte gesteld als er niveautests gedaan zijn. Daarna beslissen zij of en aan wie toegang tot OLS-taalcursussen wordt verleend, waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten van de eerste niveautest.

   Als u geen uitnodigingsmail voor de Erasmus+ OLS-taalcursus hebt gekregen, controleer dan de map “Ongewenst” van uw Postvak IN of neem contact op met de uitzendende instelling/organisatie (Erasmus+-coördinator).


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 2. Ik heb de deadline gemist om mij de eerste keer aan te melden voor mijn Erasmus+-onlinetaalcursus. Wat kan ik doen?

   Licenties voor het gebruik van Erasmus+ OLS vervallen wanneer u ze niet activeert binnen het tijdsbestek dat u door uw uitzendende instelling/organisatie is doorgegeven. Dat betekent dat u na een bepaalde datum niet langer toegang heeft tot Erasmus+ OLS voor het afleggen van uw niveautest of om de taalcursussen te volgen. Deze datum wordt vastgesteld door uw uitzendende instelling/organisatie en staat in de uitnodigingsmail die u hebt gekregen.

   De taalcursussen zijn toegankelijk voor de duur van uw mobiliteitsactiviteit, maar u moet uw licentie activeren binnen een maand na ontvangst van de uitnodiging. Als u dus bijvoorbeeld een Erasmus+-mobiliteitsactiviteit doet van zes maanden, moet u uw toegang tot de taalcursussen binnen een maand na ontvangst van de uitnodiging activeren.

   U hebt dan toegang tot de Erasmus+ OLS-taalcursussen voor dezelfde duur als de mobiliteitsperiode (bijvoorbeeld zes maanden), te rekenen vanaf de activering van uw licentie, dat wil zeggen zes maanden vanaf uw eerste toegang tot de taalcursussen.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 3. Is de taalcursus verplicht?

   Onlinetaalcursussen zijn bedoeld als ondersteuning om uw taalvaardigheid te verbeteren tijdens de voorbereiding van uw Erasmus+-mobiliteit en tijdens deze mobiliteitsperiode. Taalcursussen zijn niet verplicht, maar ze vormen voor u een mooie kans. U kiest zelf of u er gebruik van wilt maken of niet.

   U kiest zelf hoeveel modules van de Erasmus+ OLS-taalcursus u wilt volgen en hoeveel oefeningen u maakt om uw taalvaardigheid te verbeteren. Aan het einde van uw mobiliteitsperiode krijg u een verklaring van deelname voor het volgen van de OLS-taalcursus.

   Voor studenten hoger onderwijs: uw thuisinstelling/-organisatie kan ook ECTS-studiepunten toekennen voor uw actieve deelname aan de OLS-taalcursus. Neem voor meer informatie contact op met uw uitzendende instelling/organisatie.

   Als u een uitnodiging voor een OLS-taalcursus hebt gekregen, maar u kunt of wilt de cursus niet volgen, dan moet u uw uitzendende instelling/organisatie daarvan op de hoogte brengen voordat u zich voor de eerste keer aanmeldt. Uitzendende instellingen/organisaties kunnen namelijk slechts een beperkt aantal mobiliteitsdeelnemers uitnodigen om de Erasmus+ OLS-taalcursussen te volgen. Toegang tot de Erasmus+ OLS-taalcursussen is daarom dan ook een unieke kans om uw vaardigheden in de werktaal van uw mobiliteitsprogramma te verbeteren.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 4. Hoeveel uur moet ik werken om vooruitgang te boeken?

   Alle gebruikers van de Erasmus+ OLS-taalcursussen hebben onbeperkt toegang. U kunt dus zoveel uren volgen als u wilt. Als u wilt weten hoelang u op het platform hebt doorgebracht, klikt u op het icoon voor instellingen in de rechterbovenhoek van de startpagina van de taalcursus. Selecteer Geschiedenis voor uw logingeschiedenis, Statistieken voor uw leerprestaties en Scores voor uw resultaten. U kunt ook een verklaring van deelname downloaden waarin staat hoeveel uur u de Erasmus+ OLS-taalcursus hebt gevolgd.

   Erasmus+ Online Linguïstische Steun adviseert minimaal twee uur studie per week voor de taalcursussen.

   Hoe meer tijd en moeite u investeert, hoe meer vooruitgang u boekt. Het is ook raadzaam om dagelijks met de taal bezig te zijn. Als u krantenartikelen leest, naar de radio luistert en tv kijkt in de leertaal, kunt u nog meer vooruitgang maken.

   Aan het einde van uw mobiliteitsperiode krijg u een verklaring van deelname voor het volgen van de OLS-taalcursus.

   Voor studenten hoger onderwijs: uw thuisinstelling/-organisatie kan ook ECTS-studiepunten toekennen voor uw actieve deelname aan de OLS-taalcursus. Neem voor meer informatie contact op met uw uitzendende instelling/organisatie.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 5. Tot wanneer heb ik toegang tot de taalcursus?

   De geldigheidsduur van uw toegang tot de Erasmus+ OLS-taalcursussen komt overeen met de duur van uw Erasmus+-mobiliteitsactiviteit (gebaseerd op de begin- en einddatum van uw mobiliteitsperiode, zoals vermeld in uw gebruikersprofiel). De geldigheidsduur gaat in de eerste keer dat u zich aanmeldt voor de taalcursussen. Het is daarom mogelijk dat de vervaldatum niet overeenkomt met de werkelijke datum van terugkeer van uw Erasmus+-mobiliteitsprogramma.

   Maar als u een fout hebt gemaakt in uw profiel of als u uw mobiliteit hebt verlengd, kunt u de einddatum van uw mobiliteit aanpassen in uw gebruikersprofiel. Met deze aanpassing wordt de geldigheidsperiode van uw toegang tot de taalcursussen tot maximaal 13 maanden verlengd.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 6. Kan de taal van mijn Erasmus+ OLS-taalcursus afwijken van die van mijn niveautest?

   Als u een student bent in het hoger onderwijs die voor het eerst de Erasmus+ OLS-niveautest aflegt in het Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands of Portugees, wordt u automatisch per e-mail uitgenodigd om de Erasmus+ OLS-taalcursus te volgen in dezelfde taal als de niveautest als u een resultaat behaalt tussen ERK-niveau A1 en B1. Voor Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Ests, Grieks, Kroatisch, Lets, Litouws, Hongaars, Pools, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Fins en Zweeds ontvangt u automatisch een taalcursuslicentie als u in uw eerste niveautest een resultaat hebt behaald onder ERK-niveau A2.

   Voor alle andere resultaten kunt u een ​​OLS-taalcursus volgen in uw belangrijkste studie- of werktaal, of in de lokale taal van uw Erasmus+-mobiliteitsbestemming, op voorwaarde dat deze taal bij OLS beschikbaar is. U krijgt via e-mail een melding van uw thuisinstelling/-organisatie, die u toegang geeft tot een OLS-taalcursus.

   Als u een leerling beroepsonderwijs en -opleiding (VET) of een Europees Vrijwilligerswerk (EVS)-vrijwilliger bent, beslissen de uitzendende/ontvangende Erasmus+-instellingen en coördinerende organisaties op basis van individuele taalkennis en taalbehoeften welke deelnemers worden uitgenodigd om een Erasmus+ OLS-taalcursus te volgen. Uitzendende instellingen/coördinerende organisaties worden automatisch op de hoogte gesteld als er niveautests gedaan zijn. Daarna beslissen zij of en aan wie toegang tot OLS-taalcursussen wordt verleend, waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten van de eerste niveautest.

   Neem contact op met de uitzendende instelling/organisatie (Erasmus+-coördinator) als u meer informatie wilt.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 7. Wat is live coaching?

   Live coaching (tutoring sessions en MOOC’s) is beschikbaar voor drie niveaus (A, B, C): de niveaus A1 en A2, B1 en B2, en C1 en C2 worden daarom samengevoegd. Klik voor live coaching op de tab “Live coaching” van de Erasmus+ OLS-taalcursussen in de volgende talen.

   Tutoring sessions (onlinebegeleiding) zijn thematisch, dat wil zeggen dat ze gaan over een bepaald thema, of “vrij” zijn. Tijdens “vrije sessies” kunnen deelnemers zelf de onderwerpen en taalaspecten kiezen waaraan ze willen werken.

   Dankzij de kleine groepjes (1 tot 6 deelnemers) is het bij de tutoring sessions (onlinebegeleiding) mogelijk te focussen op de specifieke behoeften van leerlingen.

   Misschien is zelfs één-op-één-begeleiding mogelijk.

   MOOC’s zijn lessen van 30 minuten, die gericht zijn op specifieke onderwerpen. Mentoren geven u tijdens een video van een half uur meer informatie over een onderwerp. Als u vragen hebt, kunt u tijdens de sessie chatten om vragen te stellen aan uw mentor of om van gedachten te wisselen met andere studenten die deze sessie bijwonen.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 8. Wie zijn de mentoren van de live coaching?

   Een pool van 80 mentoren in de zes op dit ogenblik beschikbare talen staat klaar om u te helpen en te ondersteunen bij het leren. Mentoren zijn in de taal afgestudeerde moedertaalsprekers met minimaal drie jaar beroepservaring in het onderwijzen van hun moedertaal als vreemde taal.

   Voor elk van de volgende talen begeleidt een linguïstisch coördinator het team van mentoren. De linguïstisch coördinator is een in taalonderwijs gespecialiseerde moedertaalspreker, die is afgestudeerd in de taal en minimaal vijf jaar beroepservaring heeft in het onderwijzen van zijn of haar moedertaal als vreemde taal. Linguïstische coördinatoren nemen de mentoren aan, leiden ze op in technische en methodologische aspecten en staan garant voor de kwaliteit van het werk van de mentoren. Ze verzorgen ook de inhoud van Erasmus+ OLS-taalcursussen.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 9. Hoe kan ik een live coaching-sessie bijwonen?

   De live coaching-sessies bestaan ​​uit twee verschillende soorten activiteiten:

   - Tutoring sessions (onlinebegeleiding): interactieve onlinelessen van 30 minuten in groepen van 1 tot 6 deelnemers, gegeven door een moedertaalsprekende mentor. Deze sessies gaan of over een bepaald thema of ze zijn “vrij”, dat wil zeggen dat u zelf kiest over welk onderwerp de les gaat.

   - MOOC’s (Massive Open Online Course): videolessen van 30 minuten over uiteenlopende onderwerpen, met de mogelijkheid tot het stellen van vragen in real time aan een moedertaalsprekende mentor.

   Als u wilt deelnemen aan een tutoring session of een MOOC, klikt u op de “Live coaching”-knop op uw Erasmus+ OLS-taalcursusdashboard, waar u informatie te zien krijgt over “Uw geplande sessie(s)” en “Eerstvolgende sessie(s)”. Als u een sessie wilt reserveren, dan kiest u er een uit de lijst en klikt u op “Zich inschrijven”. U kunt zich aanmelden voor meerdere sessies tegelijk. U kunt uw sessie nog tot 24 uur voor het begin annuleren door op “Nee” te klikken. Houd er rekening mee dat er een kredietsysteem bestaat voor de tutoring sessions. U krijgt een aantal munten toegewezen op basis van de duur van uw Erasmus+-mobiliteitsperiode, genoeg voor één tutoring session gedurende elke twee weken van uw mobiliteit. Elke munt is geldig voor 30 minuten deelname aan een tutoring session. Bijvoorbeeld: een student die deelneemt aan een Erasmus+-mobiliteitsperiode van 12 weken krijgt zes munten, waarmee hij/zij zes tutoring sessions kan bijwonen.

   U hebt toegang tot alle vrijgegeven MOOC’s (Massive Open Online Course) zonder reservering. U hoeft alleen maar op de knop “MOOC-videotheek” onderaan de “Live coaching”-pagina te klikken. Op de pagina MOOC-videotheek vindt u alle beschikbare video’s gerangschikt volgens ERK-niveau van A tot C. U kunt deze video’s op elk moment bekijken. Aangezien deze sessies niet live zijn, is de chatfunctie niet actief.

   Waarschuwing: Voor een goede werking van de live coaching-functionaliteiten van de Erasmus+ OLS-taalcursus is het heel belangrijk om de tijdzone in uw profiel correct in te stellen, zodat het systeem het juiste tijdstip van de live coaching-sessies kan aangeven. De geselecteerde tijdzone moet overeenkomen met het land waar u bent tijdens het volgen van uw Erasmus+ OLS-taalcursus.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 10. Hoe kan ik hulp krijgen van een leraar of communiceren met andere leerlingen?

   Bij Erasmus+ OLS-taalcursussen zijn verschillende soorten interactie mogelijk met zowel mentoren als andere leerlingen via live coaching:

   • MOOC’s (Massive Open Online Courses) zijn videolessen van dertig minuten die wekelijks worden vrijgegeven en aangekondigd op de startpagina van het Erasmus+ OLS-platform. Deze cursussen zijn toegankelijk voor een onbeperkt aantal leerlingen. Op het platform staan ook video-opnames van eerdere lessen.
   • Tutoring sessions (onlinebegeleiding) zijn kleine sessies in groepjes van 1 tot 6 deelnemers die directe interactie met een mentor mogelijk maken. Er zijn zowel themasessies als “vrije” sessies.
   • Het forum stelt leerlingen in staat elkaar te helpen, vergemakkelijkt samenwerkend leren en wordt begeleid door mentoren die leertips geven en vragen van deelnemers beantwoorden.

   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 11. Kunnen mentoren mijn vragen beantwoorden?

   Mentoren kunnen antwoord geven op uw specifieke vragen, zowel tijdens de tutoring sessions (onlinebegeleiding) als via het forum. Op het forum gestelde vragen worden binnen 24 werkuren beantwoord.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 12. Wat kan ik doen als de video-animaties niet geladen worden?

   Enkele modules beschikken over video-animaties als eerste kennismaking met die module. Mocht u problemen met deze video-animaties hebben, controleer dan of uw internetverbinding snel genoeg is.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 13. Wat kan ik doen als ik problemen heb met het geluid?

   Sommige modules beschikken over video-animaties en luistervaardigheidsoefeningen. Om optimaal te kunnen profiteren van deze en andere vormen van multimedia-oefeningen is het belangrijk dat het geluid van luidsprekers of een koptelefoon aan staat en goed werkt. Als u problemen met het geluid hebt, controleer dan eerst of het volume hoog genoeg is en of de “mute”-knop uit staat (met Internet Explorer: Startmenu> Instellingen> Configuratiescherm> Geluid en Audioapparatuur). Als u een koptelefoon gebruikt, controleer dan of deze goed is aangesloten op het apparaat. U kunt ten slotte ook naar een andere website gaan (bijvoorbeeld www.youtube.com) om te controleren of dit een algemeen probleem met uw computer is.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 14. Wat is spraakherkenning?

   Spraakherkenning is een geavanceerd hulpmiddel dat u in staat stelt uw uitspraak te oefenen. U kunt een opname maken van uw uitspraak en die vergelijken met de uitspraak van moedertaalsprekers. Houd er rekening mee dat u een microfoon nodig hebt voor de opname.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 15. Wat kan ik doen als woorden niet in mijn taal worden vertaald in woordenlijsten en flashcards?

   In de woordenlijsten en op de flashcards worden woorden vertaald in de taal van uw interface om u te helpen ze beter te begrijpen en uiteindelijk te leren. Maar als uw interfacetaal dezelfde is als uw leertaal, dan worden de woorden niet vertaald. Als u bijvoorbeeld Engels leert en u hebt ook Engels als uw interfacetaal gekozen, dan worden woorden in de woordenlijst niet vertaald in een andere taal. U kunt de interfacetaal aanpassen in het dropdownmenu van de interfacetaal bovenin het scherm, waardoor u de vertaling van de woordenschat krijgt.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 16. Hoe zien de Erasmus+ OLS-taalcursussen eruit?

   De Erasmus+ OLS-taalcursussen zijn vergelijkbaar met andere onlinetaalcursussen die momenteel beschikbaar zijn op de markt. De taalcursussen zijn toegankelijk vanaf dezelfde interactieve website en zijn overal en op elk moment beschikbaar.

   Erasmus+ OLS-taalcursussen zijn gebaseerd op drie belangrijke leerprincipes:

   • Onderdompeling: De taalvaardigheden worden ontwikkeld en verbeterd door middel van intensieve blootstelling aan multimedia-animatie en nagebootste situaties uit het dagelijks leven, met uitsluitend moedertaalsprekers.
   • Praktijk: Een taal leert u door te luisteren, lezen, schrijven en spreken. U krijgt de kans al deze aspecten dagelijks en tijdens uw werk in feitelijke situaties te oefenen.
   • Spiraalleren: Elk onderwerp wordt geleidelijk ingevoerd en regelmatig herzien, en dient tijdens de taalcursussen als referentie.

   De lessen beginnen meestal met realistische video’s en animaties die betrekking hebben op uw dagelijkse en professionele context, zodat u de meest noodzakelijke woorden en zinnen leert.

   U kunt vervolgens uw woordenschat onthouden door middel van interactieve flashcards, uw uitspraak verbeteren door te luisteren naar uw opnamen, uw woordenschat oefenen en uw spelling ontwikkelen door middel van dictees en uw luistervaardigheid verbeteren met behulp van de luisteroefeningen. Met het onderdeel grammatica verbetert u uw grammaticale vaardigheden en kennis van de regels.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 17. Waar en wanneer vinden de Erasmus+ OLS-taalcursussen plaats?

   De Erasmus+ OLS-onlinetaalcursussen zijn zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar voor de duur van uw Erasmus+-mobiliteitsverblijf. U kunt zelf het tijdstip kiezen dat u het beste uitkomt voor het volgen van de Erasmus+ OLS-taalcursussen. U kunt de onlinetaalcursussen volgen vanaf elke computer of elk elektronisch apparaat, op voorwaarde dat er een internetaansluiting is.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 18. Welke lesniveaus en modules biedt Erasmus+ OLS aan?

   Voor absolute beginners heeft Erasmus+ OLS een A1 Introductiecursus om de eerste woorden van de nieuwe taal te leren.

   Voor leerlingen met basiskennis van de taal zijn er lessen op A1 niveau beschikbaar voor de meeste onderdelen: grammatica, woordenschat en uitspraak.

   Lessen gericht op zakelijk taalgebruik en het innemen van een standpunt (leren spreken zoals een moedertaalspreker) zijn meer geschikt voor mensen die de taal al redelijk beheersen. Uiteraard kunnen ook beginners deze lessen volgen, omdat ze altijd onbeperkt toegang hebben tot het hele platform.

   Argumentatie is een videocursus waarin u leert uw ideeën duidelijk te maken en overtuigend te argumenteren in een vreemde taal. Alle leersituaties zijn gericht op de realiteit. In deze cursus luistert u naar en leert u uitdrukkingen die vaak door moedertaalsprekers worden gebruikt (de verschillende accenten zijn met opzet gekozen) en om te praten over concrete onderwerpen zoals flexibele werktijden, thuiswerken, het belang van politiek, uw baan, enz. Het hoge spreektempo van de moedertaalsprekers en het gebruik van omgevingsgeluiden zal u het gevoel geven daadwerkelijk in de taal op te gaan.

   In aanvulling op de algemene lesmodules (woordenschat, grammatica, uitspraak en argumentatie), kennen de Erasmus+ OLS-taalcursussen ook professionele lesmodules: Vergaderingen, Beroepen en Correspondentie. Deze lessen zijn gericht op taal die wordt gebruikt in een werkomgeving. De nadruk ligt op assimilatie en gebruik van de belangrijkste uitdrukkingen, die nodig zijn voor een efficiënte communicatie in verschillende professionele contexten. De cursus Engels heeft ook een onderdeel Bankwezen, waarin u leert om te gaan met veelvoorkomende situaties, zoals het openen van een bankrekening, het aanvragen van een creditcard of het krijgen van financieel advies.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 19. Kan ik materiaal van de Erasmus+ OLS-taalcursus afdrukken?

   Het is mogelijk de grammaticale regels en woordenlijsten van elke les te downloaden en af te drukken.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig

Vragen over het profiel

 1. De taal van mijn OLS-niveautest is niet correct. Kan ik dit aanpassen?

   Toegang tot de niveautest wordt gegeven door de thuisinstelling/-organisatie in de hoofdtaal van uw studie, werk of vrijwilligerswerk (leertaal).

   Als er een fout is gemaakt in de aan u toegewezen leertaal, of als u deze wilt aanpassen, dan moet u contact opnemen met de Erasmus+ OLS-coördinator van de uitzendende instelling/organisatie.

   Alleen de uitzendende instelling kan de taal aanpassen. Om de niveautest af te kunnen leggen in de door uw Erasmus+ OLS-coördinator goedgekeurde taal, hebt u eerst nieuwe toegangscodes nodig.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 2. Moet ik mijn tijdzone in ‘Mijn profiel’ aangeven?

   De vermelding van uw tijdzone is belangrijk voor de live coaching van de Erasmus+ OLS-taalcursussen. De geselecteerde tijdzone moet overeenkomen met het land waar u bent tijdens het volgen van de taalcursussen.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 3. Hoe kan ik mijn mobiliteitsdata aanpassen?

   U moet inloggen op uw account en uw profiel bijwerken om de data van uw mobiliteitsperiode te veranderen.

   Houd er rekening mee dat de datum van uw eindniveautest en de periode waarin u toegang hebt tot de OLS-taalcursus worden berekend op basis van de einddatum van de mobiliteitsperiode die in uw profiel is ingevuld.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig

Vragen over e-mail

 1. Ik heb geen uitnodigingsmail ontvangen om de eerste niveautest af te leggen. Wat moet ik doen?

   Als u gaat deelnemen aan een Erasmus+ OLS-mobiliteitsactiviteit, krijgt u een e-mail van de uitzendende instelling/organisatie met daarin uw login en wachtwoord voor toegang tot de Erasmus+ OLS-niveautest. Alleen de uitzendende instelling/organisatie kan u de inloggegevens voor de niveautest sturen.

   Als u deze uitnodigingsmail niet hebt gekregen, controleer dan de map “Ongewenst” van uw Postvak IN of neem contact op met de uitzendende instelling/organisatie (Erasmus+-coördinator).


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 2. Waarom krijg ik nog steeds herinneringen per e-mail nadat ik de eerste Erasmus+ OLS-niveautest heb gedaan?

   Als u de eerste Erasmus+ OLS-niveautest hebt gedaan en uw resultaten zijn weergegeven, hoeft u zich geen zorgen te maken. Deze zijn dan in het systeem opgeslagen.

   In de volgende gevallen kan het gebeuren dat u nog steeds Erasmus+ OLS-herinneringsmails ontvangt:

   • U hebt de herinneringsmail voor de eerste Erasmus+ OLS-niveautest ontvangen vlak nadat u deze hebt gemaakt. U mag deze herinnering negeren.
   • De herinneringsmail gaat over de Erasmus+ OLS-eindniveautest als u in de laatste maand zit van de mobiliteitsperiode die is opgeslagen in uw profiel. Als deze datum niet juist is, moet u deze zo snel mogelijk veranderen in uw profiel.
   • De herinneringsmail gaat over de Erasmus+ OLS-taalcursus waarvoor u bent uitgenodigd.

   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 3. Ik heb geen uitnodigingsmail voor de eindniveautest gekregen. Wat moet ik doen?

   De uitnodigingsmails voor de eindniveautest worden automatisch door het Erasmus+ OLS-systeem verstuurd op de 15de of 16de dag van de laatste maand van de in uw profiel aangegeven mobiliteitsperiode.

   Log eerst in op uw account (met uw login en wachtwoord) en controleer of de start- en einddata van de mobiliteitsperiode goed zijn ingevuld op uw profiel. Pas de data aan als ze niet correct zijn.

   Als uw data correct zijn maar u hebt de uitnodigingsmail niet ontvangen, controleer dan de map “Ongewenst” van uw Postvak IN.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 4. Ik heb geen uitnodigingsmail voor de taalcursus ontvangen. Wat moet ik doen?

   Als u een student bent in het hoger onderwijs die voor het eerst de Erasmus+ OLS-niveautest aflegt in het Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands of Portugees, wordt u automatisch per e-mail uitgenodigd om de Erasmus+ OLS-taalcursus te volgen in dezelfde taal als de niveautest als u een resultaat behaalt tussen ERK-niveau A1 en B1. Voor Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Ests, Grieks, Kroatisch, Lets, Litouws, Hongaars, Pools, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Fins en Zweeds ontvangt u automatisch een taalcursuslicentie als u in uw eerste niveautest een resultaat hebt behaald onder ERK-niveau A2.

   Voor alle andere resultaten, kunt u een ​​OLS-taalcursus volgen in uw belangrijkste studie- of werktaal, of in de lokale taal van uw Erasmus+-mobiliteitsbestemming, op voorwaarde dat deze taal bij OLS beschikbaar is. U krijgt via e-mail een melding van uw thuisinstelling/-organisatie, die u toegang geeft tot een OLS-taalcursus.

   Als u een leerling beroepsonderwijs en -opleiding (VET) of een Europees Vrijwilligerswerk (EVS)-vrijwilliger bent, beslissen de uitzendende/ontvangende Erasmus+-instellingen en coördinerende organisaties op basis van individuele taalkennis en taalbehoeften welke deelnemers worden uitgenodigd om een Erasmus+ OLS-taalcursus te volgen. Uitzendende instellingen/coördinerende organisaties worden automatisch op de hoogte gesteld als er niveautests gedaan zijn. Daarna beslissen zij of en aan wie toegang tot OLS-taalcursussen wordt verleend, waarbij rekening wordt gehouden met de resultaten van de eerste niveautest.

   Als u geen uitnodigingsmail voor de Erasmus+ OLS-taalcursus hebt gekregen, controleer dan de map “Ongewenst” van uw Postvak IN of neem contact op met de uitzendende instelling/organisatie (Erasmus+-coördinator).


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 5. Ik heb twee aparte uitnodigingsmails ontvangen op twee verschillende e-mailadressen. Wat moet ik doen?

   Als u geselecteerd bent om deel te nemen aan een Erasmus+ mobiliteitsperiode waarvoor Erasmus+ Online Linguïstische Steun beschikbaar is, dan krijgt u een uitnodigingsmail met uw login en wachtwoord om toegang te hebben tot uw eerste Erasmus+ OLS-niveautest. Dit geldt voor studenten hoger onderwijs die deelnemen aan een mobiliteitsperiode voor hun studies (3-12 maanden) of stages (2-12 maanden) tussen Programmalanden, jonge vrijwilligers bezig met een Europees Vrijwilligerswerk (EVS) (2-12 maanden) en leerlingen beroepsonderwijs en -opleiding (VET) die deelnemen aan een mobiliteit van minimaal 19 dagen).

   Deze e-mail wordt automatisch gegenereerd door Erasmus+ OLS zodra uw uitzendende instelling/organisatie uw e-mailadres in het systeem gevalideerd heeft.

   Als u nog een uitnodigingsmail van Erasmus+ OLS op een ander e-mailadres hebt ontvangen, betekent dit dat dit adres door uw uitzendende instelling/organisatie ook in het systeem gevalideerd is. Deze e-mail kan verbonden zijn aan een andere Erasmus+-mobiliteit waar u aan deelneemt.

   Wij raden u aan contact op te nemen met uw uitzendende instelling/organisatie(s) (Erasmus+-coördinator) voor meer informatie.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig

Algemene vragen over OLS

 1. Wat is Erasmus+ Online Linguïstische Steun (OLS)?

   Erasmus+ is het nieuwe programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2014 - 2020. Erasmus+ maakt het mogelijk om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen, werkervaring op te doen of als vrijwilliger te werken. Eén van de strategische doelstellingen is om de taalvaardigheden te verbeteren en te helpen bij het leren van een taal.

   De Online Linguïstische Steun (Online Linguistic Support - OLS) is ontworpen om Erasmus+-deelnemers te helpen bij het verbeteren van hun kennis van de taal die ze voor en tijdens hun verblijf in het buitenland nodig hebben voor hun werk of studie of bij het doen van vrijwilligerswerk, om zo een betere kwaliteit van de leermobiliteit te garanderen.

   Een gebrek aan taalvaardigheid blijft een van de belangrijkste hinderpalen bij deelname aan Europees onderwijs en opleiding en belemmert jongeren in hun mobiliteit. OLS maakt linguïstische steun mogelijk op een flexibele en eenvoudige manier.

   OLS biedt onlineniveautests en -taalcursussen aan deelnemers van Erasmus+-mobiliteitsactiviteiten met een duur van minimaal 2 maanden (studie[1]/stage/EVS-vrijwilligerswerk) en die een van de volgende talen als voornaamste taal van hun studie, werk of vrijwilligerswerk hebben. Sinds juni 2015 is de dienst uitgebreid naar beroepsonderwijs en -opleiding (VET) voor leerlingen die deelnemen aan een mobiliteitsactiviteit van minimaal 19 dagen.

   Dit zijn de belangrijkste mobiliteitstalen voor ongeveer 90% van alle Erasmus+-deelnemers. De bedoeling is het OLS-systeem geleidelijk uit te breiden tot alle officiële talen van de EU in 2020. Voor die deelnemers voor wie de belangrijkste mobiliteitstaal nog niet beschikbaar is bij OLS, zal linguïstische steun worden geboden door middel van een organisatorische subsidie (voor studenten onderwijs) of via specifieke subsidies voor linguïstische steun (voor EVS-vrijwilligers en VET-leerlingen).

   OLS is een unieke, gemakkelijk toegankelijke onlineomgeving die deelnemers aan het Erasmus+-programma die aan de bovenstaande criteria voldoen, in staat stelt hun kennis van de mobiliteitstaal te beoordelen en desgewenst in hun eigen tempo een interactieve taalcursus te volgen. OLS beschikt verder over extra mogelijkheden voor samenwerking en intercollegiaal leren, zoals live coaching over een verscheidenheid aan onderwerpen voor kleine groepen leerlingen (tutoring sessions (onlinebegeleiding)) of voor grotere groepen (MOOC’s). Daarnaast is er een forum onder begeleiding, dat leerlingen in staat stelt tijdens hun mobiliteitservaring met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te helpen.

   [1] Houd er rekening mee dat Joint Master Degree-studenten niet in aanmerking komen.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 2. Waarom gebruiken we Erasmus+ OLS?

   Erasmus+ OLS is ontworpen om Erasmus+-deelnemers te helpen bij het verbeteren van hun kennis van de taal die ze voor en tijdens hun verblijf in het buitenland nodig hebben voor hun werk of studie of bij het doen van vrijwilligerswerk, om zo te zorgen voor een betere kwaliteit van de leermobiliteit.

   Omdat een gebrek aan taalvaardigheid een van de belangrijkste hinderpalen is voor deelname aan mogelijkheden voor onderwijs, stages en jeugdmobiliteit in Europa, maakt OLS linguïstische steun op een flexibele en gemakkelijke manier mogelijk.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 3. Wie kan er gebruik maken van Erasmus+ OLS?

   Erasmus+ OLS is momenteel beschikbaar voor:

   • Studenten hoger onderwijs die mobiel gaan studeren (3-12 maanden) of een stage gaan volgen (2-12 maanden) in een van de Programmalanden.
   • Jonge vrijwilligers die gaan werken bij het Europees Vrijwilligerswerk (EVS) (2-12 maanden).
   • Leerlingen uit beroepsonderwijs en -opleiding (VET) die deelnemen aan een mobiliteitsactiviteit van minimaal 19 dagen.

   Studenten hoger onderwijs, EVS-vrijwilligers en VET-leerlingen met een van de volgende talen als belangrijkste mobiliteitstaal kunnen gebruik maken van OLS. Het doel is om het OLS-systeem progressief uit te breiden naar alle officiële EU-talen tegen 2020.

   Voor die deelnemers voor wie de belangrijkste mobiliteitstaal nog niet beschikbaar is bij OLS zal linguïstische steun worden geboden met een organisatorische subsidie (voor studenten hoger onderwijs) of via specifieke subsidies voor linguïstische steun (voor EVS-vrijwilligers en VET-leerlingen).


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 4. Wat is de meerwaarde van de Erasmus+ OLS-niveautest?

   De Erasmus+ OLS-niveautest maakt het Erasmus+-deelnemers mogelijk op een gemakkelijke en eenvoudige manier hun taalvaardigheid te beoordelen in de taal die ze vooral gaan gebruiken om te studeren, te werken of aan vrijwilligerswerk te doen tijdens hun verblijf in het buitenland. De Erasmus+ OLS-niveautest stelt de deelnemers in staat te bepalen wat hun algemene niveau is in die taal, evenals hun specifieke prestaties op elk gebied van die taal (begrijpend lezen, begrijpend luisteren, grammaticale vaardigheid en lexicale vaardigheid). Voor de eindscores wordt gebruik gemaakt van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

   De Erasmus+ OLS-niveautest is ook een snelle manier voor de deelnemers om erachter te komen of ze extra linguïstische steun nodig hebben om optimaal te kunnen profiteren van hun uitwisseling met het buitenland.

   De Erasmus+ OLS-niveautest is verplicht. Studenten hoger onderwijs moeten vóór vertrek de Erasmus+ OLS-niveautest afleggen, omdat dit een voorwaarde is voor de uitwisseling. In geen geval echter vormen de resultaten van de test een belemmering voor deelname aan de mobiliteitsactiviteiten. Integendeel, om hun niveau te verbeteren en beter voorbereid te zijn op hun mobiliteit kunnen deelnemers een taalcursus volgen.

   De Erasmus+ OLS-eindniveautest bij terugkomst stelt de Erasmus+-deelnemers in staat te evalueren hoe hun taalniveau zich heeft ontwikkeld tijdens hun verblijf in het buitenland en hun vooruitgang vast te stellen. Na het afleggen van elk van de OLS-tests kunnen de niveautests worden opgeslagen en uitgeprint, om die later te raadplegen.

   De verzamelde gegevens van de Erasmus+ OLS-niveautests en taalcursussen worden door de Europese Commissie gebruikt voor statistische doeleinden, voor evaluatie van de impact van de mobiliteitsactiviteiten en het Erasmus+-programma bij verbetering van taalvaardigheden.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 5. Wat zijn de voordelen van de Erasmus+ OLS-taalcursussen?

   De voordelen van de Erasmus+ OLS-taalcursussen kunnen worden samengevat in een paar woorden: à la carte-oefeningen, waar en wanneer u maar wilt. Dankzij de onbeperkte toegang is het mogelijk om de taalcursussen zowel overdag als 's nachts te doen en zoveel te studeren als u wilt, in uw eigen tempo. Omdat er niets hoeft te worden geïnstalleerd, kunnen de Erasmus+ OLS-taalcursussen worden gevolgd op elke computer of tablet, op voorwaarde dat er een internetaansluiting is. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de lessen, moet u ervoor zorgen dat uw luidsprekers aan staan of uw koptelefoon is aangesloten.

   Elke gebruiker krijgt een persoonlijk oefenprogramma. U bent echter helemaal vrij in de keuze van de modules. U kiest modules die voor u interessant zijn, u doet deze in uw eigen tempo en in uw eigen volgorde. Met de realistische animaties en video's kunt u uw luister-, lees-, schrijf- en spreekvaardigheid oefenen.

   Het aantal licenties voor Erasmus+ OLS-taalcursussen die de Europese Commissie beschikbaar stelt, omvat op dit moment alle Erasmus+-mobiliteitsdeelnemers die een van de OLS-talen gebruiken als hun belangrijkste mobiliteitstaal. Dit betekent dat elke mobiliteitsdeelnemer die de OLS-niveautest doet, de mogelijkheid heeft om een OLS-taalcursus te doen en om desgewenst zijn of haar taalvaardigheid te verbeteren.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 6. Hoe werkt Erasmus+ OLS?

   Erasmus+ OLS geeft deelnemers aan Erasmus+-langetermijnmobiliteitsactiviteiten (kernactiviteit 1) de kans hun kennis van de belangrijkste mobiliteitstaal voor en na hun verblijf in het buitenland te evalueren. Deelnemers kunnen desgewenst ook een onlinetaalcursus volgen voor de verbetering van hun taalvaardigheid vóór en tijdens hun mobiliteitsactiviteit.

   De OLS-niveautests zijn behalve voor moedertaalsprekers verplicht, zowel voor als aan het einde van de mobiliteitsperiode, om de vooruitgang in taalvaardigheid vast te kunnen stellen. Voor studenten hoger onderwijs is het afleggen van de OLS-niveautest voor vertrek een voorwaarde voor de uitwisseling, behalve in goed gemotiveerde uitzonderingsgevallen. De resultaten van de niveautest vormen echter geen belemmering voor deelname aan de mobiliteitsactiviteit.

   Op basis van hun resultaten kunnen deelnemers toegang krijgen tot onlinetaalcursussen voor en tijdens hun verblijf in het buitenland, voor verbetering van hun taalvaardigheid. Toegang tot de cursus omvat live coachingtutoring sessions (onlinebegeleiding), MOOC’s, een forum met begeleiding en nog veel meer.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 7. Hebben mobiliteitsdeelnemers de mogelijkheid om een taal te leren buiten Erasmus+ OLS?

   Voor die Erasmus+-mobiliteitsdeelnemers voor wie de belangrijkste mobiliteitstaal nog niet beschikbaar is in Erasmus+ OLS, zal linguïstische steun worden geboden met een organisatorische steun (voor studenten hoger onderwijs) of via specifieke subsidies voor linguïstische steun (voor EVS-vrijwilligers en VET-leerlingen)

   Voor hoger onderwijs sluiten Erasmus+ OLS en door de organisatorische steun van het programma gefinancierde taalcursussen ter plaatse elkaar uit wanneer zij dezelfde reikwijdte hebben. Als ze een verschillende reikwijdte hebben, bijvoorbeeld als de taalcursus ter plaatse zich richt op de ontwikkeling van interculturele vaardigheden en leren over de cultuur van het ontvangende land, kan deze mogelijkheid worden toegekend. Het is in elk geval aan de uitzendende instelling/organisatie om te beoordelen of het volgen van een cursus ter plaatse meerwaarde heeft voor de mobiliteit wanneer de mobiliteitsdeelnemer al een Erasmus+ OLS-taalcursus heeft gedaan.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 8. Wat wordt er met mijn gegevens gedaan?

   Uw gegevens worden op onderstaande wijze opgeslagen en beschermd:

   data

   Uw gegevens (bijvoorbeeld mobiliteitsland, -periode, enz.) kunnen voor controle en statistische doeleinden worden gebruikt door de Nationale Agentschappen (NA’s) en de Europese Commissie.

   Dit is in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000. Websites waarvoor deze informatie nodig is, verwerken die overeenkomstig het beleid in bovengenoemde verordening in specifieke verklaringen over privacybeleid. De OLS-verklaring over privacybeleid is beschikbaar in het deelnemersdomein. U moet deze privacyverklaring lezen en ermee akkoord gaan voor u zich kunt inschrijven op de Erasmus+ OLS-website.

   Bovendien blijven alle gegevens met betrekking tot deelnemers aan Erasmus+-mobiliteitsactiviteiten, in overeenstemming met de in de overeenkomst tussen de EACEA en de dienstverlener vastgestelde voorwaarden, eigendom van de EU en kan de dienstverlener die niet gebruiken of verder doorgeven.

   Uw gegevens worden opgeslagen op private servers en niet in de cloud.

    


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 9. Wat zijn de hardware- en softwarevereisten om Erasmus+ OLS-niveautests af te leggen en taalcursussen te kunnen volgen?

   U hebt alleen een computer (of tablet) met een internetverbinding nodig voor de Erasmus+ OLS-website en om de OLS-niveautests af te leggen en de taalcursussen te volgen. Erasmus+ OLS is volledig online en het is dus niet nodig software van derden te installeren. Voordat u naar de niveautest of taalcursussen gaat, controleert het systeem automatisch of uw computer voldoet aan de minimale vereisten. Deze controle omvat uw schermresolutie, browser, multimediasoftware (Adobe Flash of HTML 5) en uw toestemming voor het gebruik van cookies.

   Voor het afleggen van de niveautest hebt u een koptelefoon of luidsprekers nodig om de luisteroefeningen te kunnen doen.

   Bij het volgen van onlinelessen is het voor optimale deelname aan het videoconferentiesysteem voor MOOC’s en tutoring sessions (onlinebegeleiding) raadzaam gebruik te maken van een microfoon.

   Adobe Flash moet geïnstalleerd zijn om de tutoring sessions (onlinebegeleiding) te kunnen volgen. Voordat u toegang krijgt tot de taalcursus controleert het systeem automatisch of Adobe Flash op uw computer is geïnstalleerd en krijgt u een melding als uw computer niet voldoet aan deze vereiste.

   Erasmus+ OLS is compatibel met de meest gebruikelijke webbrowsers, plug-ins, besturingssystemen en toepassingen. Het is ontwikkeld met gebruikmaking van standaard compatibele codes, zodat Erasmus+ OLS goed werkt in een groot aantal verschillende omgevingen en op allerlei apparatuur, van de nieuwste tot de oudste en de meest elementaire tot de meest geavanceerde.

   Erasmus+ OLS is compatibel met de belangrijkste besturingssystemen en internetbrowsers:

   • Besturingssysteem: Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista of Seven; Mac OS X® 10.1.
   • Internetbrowser: Internet Explorer (versie 7 en hoger), Firefox® (versie 3 en hoger), Chrome®, Safari®, Android® 4.0 en hoger, en iOS® 6 en hoger.

   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig

Ik ben een begunstigde instelling/organisatie

Algemene vragen

 1. Hoe krijg ik mijn toegangsgegevens?

   Nadat uw project door uw Nationaal Agentschap is gevalideerd, moet u automatisch een uitnodigingsmail met de toegangsgegevens voor het Erasmus+ OLS Licence Management System (licentiebeheersysteem) ontvangen. Wanneer uw NA uw project valideert, worden uw gegevens in ErasmusPlusLink ingevoerd, wat vervolgens handmatig in OLS geïntegreerd wordt. Deze laatste handeling genereert een automatische e-mail met uw toegangsgegevens en een uitnodiging om u aan te melden op uw Erasmus+ OLS Licence Management System (licentiebeheersysteem).

   Wij raden u aan om te controleren of de e-mail niet in de map “Ongewenst” van het Postvak IN van uw instelling/organisatie terecht is gekomen.

   Als u deze e-mail niet kunt vinden, moet u gewoon op de link “Wachtwoord vergeten” klikken om een ​​nieuw wachtwoord te ontvangen. Daarnaast kunt u contact opnemen met uw Nationaal Agentschap om te controleren of uw project inderdaad is gevalideerd.

   Ten slotte, als u de e-mail nog niet ontvangen hebt, moet u bij uw IT-afdeling controleren of de e-mailadressen support@erasmusplusols.eu en no-reply@erasmusplusols.eu in de lijst met veilige afzenders opgenomen zijn, zodat berichten goed aankomen en niet in de map “Ongewenst” (spam) van het Postvak IN terechtkomen.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 2. Hoe kan ik het e-mailadres van de contactpersoon veranderen?

   Het e-mailadres van de contactpersoon van uw project is door uw Nationaal Agentschap in EramusPlusLink ingevoerd. Aanpassingen van dit e-mailadres moeten door Nationale Agentschappen in ErasmusPlusLink aangebracht worden, waarna de gegevens handmatig naar OLS worden doorgestuurd.

   Daarom verzoeken wij u om hiervoor contact op te nemen met uw Nationaal Agentschap.

   Als u andere gebruikers in uw instelling/organisatie toegang wilt geven, kunt u net zoveel aliassen aanmaken als u wilt, nadat het hoofdadres is gewijzigd. U kunt dit doen met de functie “alias creëren” in de profielpagina van uw instelling/organisatie in het Erasmus+ OLS Licence Management System (licentiebeheersysteem).


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 3. Ik ben een nieuwe BEN-gebruiker en heb zodoende een toegang nodig. Wat moet ik doen?

   1) U kunt een alias voor uzelf aanmaken met behulp van de functie “alias creëren” in de profielpagina van uw instelling/organisatie in het Erasmus+ OLS Licence Management System (licentiebeheersysteem). Het geeft u automatisch toegang met het e-mailadres dat u in het systeem wilt invoeren. Deze functie vindt u door na aanmelding bij OLS op het e-mailadres aan de rechterbovenkant van het scherm te klikken.

   2) Als u uw huidige account uit het systeem wilt verwijderen en wilt vervangen door een nieuw e-mailadres, dan moet u uw Nationaal Agentschap vragen om deze aanpassingen in ErasmusPlusLink aan te brengen, waarna de gegevens handmatig naar OLS worden doorgestuurd.

   3) U kunt contact opnemen met uw Nationaal Agentschap om te controleren of uw project inderdaad gevalideerd is, aangezien validatie ervoor zorgt dat er een e-mail met uw Erasmus+ OLS-toegangsgegevens verstuurd wordt.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig
 4. Ik heb mijn licenties niet ontvangen/ ik heb extra licenties nodig. Wat moet ik doen?

   Het aantal OLS-niveautestlicenties en OLS-taalcursuslicenties voor elk project van elke Openbare Aanbesteding worden door Nationale Agentschappen toegewezen aan de begunstigde instellingen/organisaties.

   Als uw licenties niet in het OLS-systeem voor uw huidige project verschijnen, kunt u contact opnemen met uw Nationaal Agentschap om na te gaan of het de benodigde gegevens in ErasmusPlusLink heeft ingevoerd. Als dit het geval is, moet u er rekening mee houden dat de gegevensoverdracht van ErasmusPlusLink naar OLS tot 10 dagen kan duren.

   Als u nog OLS-licenties voor uw project van een bepaalde Aanbesteding nodig hebt, kunt u hiervoor contact opnemen met uw Nationaal Agentschap.


   Beantwoordde dit uw vraag? Ja Nee, ik heb ondersteuning nodig