start-btn-lv

Uzziniet vairāk par OLS valodas prasmes novērtējumu no mūsu prezentācijas!

Kas notiek ar novērtējuma rezultātiem?

Sava valodas novērtējuma rezultātus saņem tikai dalībnieki un par viņu atlasi atbildīgās iestādes/organizācijas. EBD brīvprātīgo rezultāti netiek paziņoti citai(-ām) projektā iesaistītajai(-ām) organizācijai(-ām). Augstākās izglītības studentu rezultāti netiks paziņoti uzņemošajai iestādei/organizācijai.

 

Lai uzzinātu papildu informāciju, lūdzu skatiet šeit lietotāja rokasgrāmatu par valodas prasmes novērtējumu.

Jūs varat aplūkot mūsu „Erasmus+“ OLS valodas prasmes novērtējuma prezentāciju šeit!

Kādi ir novērtējuma posmi?

Dalībniekiem ir jāizpilda pirmais valodas novērtējuma tests pirms mobilitātes programmas sākuma, lai novērtētu savas valodas zināšanas. Augstākās izglītības studentiem OLS valodas novērtējuma tests pirms aizceļošanas ir mobilitātes programmas priekšnoteikums, izņemot tad, ja tā neizpilde ir pienācīgi pamatota. Novērtējuma rezultāti netraucē dalībniekiem piedalīties mobilitātes programmā, bet tos var izmantot nosūtošā iestāde/koordinējošā organizācija, lai konstatētu, kuriem dalībniekiem vairāk ir nepieciešama palīdzība valodas apguvē.

Pamatojoties uz savu valodas prasmi, dalībnieki var iegūt iespēju piekļūt OLS apmācību platformai, lai tiešsaistē apgūtu valodas kursu pirms sava mobilitātes perioda un tā laikā. Par to ir jāvienojas studentam un iestādei/organizācijai, kura ir atbildīga par viņa(-as) atlasi.

Sava mobilitātes perioda beigās dalībniekiem būs jāizpilda otrais novērtējuma tests, lai novērtētu panākto progresu.

Kā notiek valodas prasmes novērtējuma tests, un kam tas ir paredzēts?

OLS valodas novērtējuma tests ir obligāts visiem, kas ir Erasmus+ mobilitātes aktivitāšu  programmas dalībnieki vismaz divus mēnešus (studijas/prakse/EBD brīvprātīgā darba veikšana) ar vienu no turpmāk minētajām valodām kā galveno studiju, darba vai brīvprātīgā darba valodu (izņemot tos, kam attiecīgā valoda ir dzimtā valoda).

No 2015. gada pakalpojums ir pieejams arī profesionālās izglītības un apmācības (PIA) studentiem, kuri piedalās mobilitātes programmā vismaz uz vienu mēnesi.

„Erasmus+“ mobilitātes programmas dalībniekiem ir jāizpilda novērtējuma tests divreiz – pirms sava mobilitātes perioda un tā beigās –, lai noteiktu viņu mobilitātes programmā lietotās valodas prasmes progresu.

Tiešsaistes novērtējuma testā tiek novērtētas dalībnieku valodas prasmes – klausīšanās, lasīšana un rakstīšana – atbilstoši Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvē CEFR.