للاطلاع على هذه الصفحة بالعربية، الرجاء النقر هنا

Bu sayfayı Türkçe görüntülemek için buraya tıklayın


Kas tas ir?

"Erasmus+" tiešsaistes valodas atbalsts (OLS) pašlaik piedāvā tiešsaistes valodas kursus, kuros augstskolu studenti, profesionālās izglītības un apmācības iestāžu audzēkņi un brīvprātīgie jaunieši, kas piedalās "Erasmus+" programmā, var apgūt, bulgāru, čehu, dāņu, vācu, igauņu, grieķu, angļu, spāņu, franču, horvātu, itāliešu, latviešu, lietuviešu, ungāru, holandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu un zviedru valodu.

Eiropas Komisija ir nolēmusi paplašināt šo pakalpojumu, trīs gadu laikā brīvprātīgi un bez maksas dodot iespēju to izmantot aptuveni 100 000 bēgļu.

OLS var izmantot jebkurā laikā, ja ir pieejams dators, planšetdators vai viedtālrunis ar Interneta pieslēgumu. OLS valodas kursus veido daudzi pašvadāmu mācību moduļi, kas aptver dažādas ar valodu saistītas jomas, kā arī interaktīvi tiešsaistes apmācības pasākumi (tiešsaistes MOOC, apmācību sesijas un forumi).

Kāpēc tas tiek piedāvāts?

Ņemot vērā pašreizējo migrācijas krīzi, šīs iniciatīvas mērķis ir atbalstīt ES dalībvalstu centienus integrēt bēgļus Eiropas izglītības un apmācības sistēmās un nodrošināt viņu prasmju attīstību.

Kas to var izmantot?

Iespēju izmantot OLS var piešķirt bēgļiem, kas atbilst šai definīcijai:

"ES kontekstā "bēglis" ir trešās valsts valstspiederīgais, kas, pamatoti baidoties no vajāšanas rases, reliģijas, tautības, politisko uzskatu vai piederības kādai noteiktai sociālai grupai dēļ, atrodas ārpus valsts, kuras valstspiederīgais viņš ir, un kas nespēj vai šādu baiļu dēļ nevēlas pieņemt minētās valsts aizsardzību, vai bezvalstnieks, kas, atrazdamies ārpus savas agrākās pastāvīgās dzīvesvietas valsts, to pašu iepriekš minēto iemeslu dēļ nevar vai šādu baiļu dēļ nevēlas tajā atgriezties, un uz kuru neattiecas Direktīvas 2011/95/ES 12. pants (Izslēgšana)."

Šī definīcija ietver personas, kas pēc patvēruma pieteikuma izskatīšanas jau ir ieguvušas bēgļa statusu, personas, kas ir saņēmušas pozitīvu lēmumu par patvērumu un bēgļa statusu, pagaidu/alternatīvo aizsardzību vai uzturēšanās atļauju humānu apsvērumu dēļ, un patvēruma pieteikuma iesniedzējus, bez vecuma ierobežojuma.

Kā tas darbojas?

Piedalīšanās šajā iniciatīvā ir brīvprātīga. Iesaistītajās valstīs "Erasmus+" dotācijas saņēmēja iestāde, kas nolēmusi piedalīties, piešķir iespēju izmantot OLS bēgļiem, kuri vēlas uzlabot zināšanas kādā no OLS pieejamajām valodām (bulgāru, čehu, dāņu,vācu, igauņu, grieķu, angļu, spāņu, franču, īru*, itāliešu, latviešu, ungāru, maltiešu*, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, somu un zviedru valodā). Starp šīm organizācijām ir augstskolas, profesionālās izglītības un apmācības organizācijas, NVO, jaunatnes organizācijas, pilsoniskās sabiedrības organizācijas utt.

Bēgļi var izvēlēties apgūt OLS valodas kursus jebkurā no pieejamajām valodām. Dotācijas saņēmējai iestādei šī izvēle jānorāda OLS, pamatojoties uz bēgļa vajadzībām un pieejamajiem dažādo valodu līmeņiem.

Kad viņi saņem uzaicinājuma e-pastu uz OLS, bēgļiem vispirms jāizpilda valodas prasmes novērtējuma tests, lai uzzinātu, kāds ir viņu pašreizējais valodas līmenis. Pēc šī novērtējuma testa izpildes viņi var piekļūt valodas kursam (ja pieejams nepieciešamajā līmenī) ne ilgāk kā 13 mēnešus. Valodas kursi vācu, angļu, spāņu, franču, itāliešu un nīderlandiešu valodā ir pieejami no Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodu apguvei (CEFR) A1 līmeņa līdz C2 līmenim. Bulgāru, dāņu, igauņu, grieķu, horvātu, latviešu, lietuviešu, ungāru, poļu, rumāņu, slovāku, slovēņu,somu un zviedru valodas kursi tiek piedāvāti A1 līmenī, bet čehu valodas kursi ir pieejami līdz A2 līmenim un portugāļu valoda – līdz B2 līmenim.

Valodas kursa beigās bēgļi var lejupielādēt dalības apstiprinājumu un (ja vēlas) veikt otru valodas prasmes novērtējumu, lai pārliecinātos par valodas apguvē sasniegto progresu. Otrais valodas prasmes novērtējums nav obligāts.

Iesaistītās organizācijas/iestādes piešķir bēgļiem iespēju piedalīties OLS valodas kursos, pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem un atbilstoši pieejamajam OLS licenču skaitam.

Ierobežots OLS licenču skaits ir pieejams arī darbiniekiem, kas tieši kontaktējas ar bēgļiem, lai kopā ar viņiem iepazītos ar OLS procesu un sniegtu atbalstu un padomus.

Iesaistītās organizācijas var nodot bēgļu rīcībā datorus vai citu IT aprīkojumu, bet tas nav obligāti. OLS var piekļūt tiešsaistē ar jebkuru ierīci, kam ir pārlūks un Interneta pieslēgums.

Bēgļiem nedrīkstētu rasties nekādas ar pieeju OLS valodas kursiem saistītas izmaksas.

Kas var piedalīties?

  • Bēgļi
  • Bēgļu atbalsta rganizācijas
  • Erasmus+ dotāciju saņēmēja iestāde

Kā pieteikties?

BUJ "Erasmus+" dotāciju saņēmējiem.

Kur var iegūt piekļuvi OLS tiešsaistes valodas kursiem?

Papildu informācija

BUJ "Erasmus+" dotāciju saņēmējiem

"Erasmus+" augstākās izglītības iniciatīvas bēgļu atbalstam

"Erasmus+" Eiropas skolas, PIA un Pieaugušo izglītības iniciatīvas bēgļu atbalstam

A Council of Europe Toolkit