1. Atsauce par saistību neatzīšanu

 

Erasmus+ tiešsaistes valodas atbalsts (OLS) ir pakalpojums, kuru finansē Eiropas Komisija kā daļu no programmas „Erasmus+”.

Šo tīmekļa vietni uztur Altissia projekta konsorcija (Centre de Langues, Universite Catholique de Louvain un Altissia International S.A.) interesēs, lai sabiedrībā popularizētu tā iniciatīvas. Materiāli šajā tīmekļa vietnē ir paredzēti tikai informācijas un uzziņas mērķiem.
UCL – ALTISSIA – CLL konsorcija mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un precīzu informāciju. Ja norādīsiet uz kādām kļūdām, mēs centīsimies tās labot.

Par valodas prasmes novērtējuma, kursu un visu saistīto sadaļu saturu, kas pieejams „Erasmus+” mobilitātes programmas dalībniekiem, atbild tikai UCL – ALTISSIA – CLL konsorcijs, un saturā nekādā gadījumā nav atspoguļots Eiropas Komisijas un Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedoklis.

Licenču pārvaldības sistēmas, kas attiecas uz valstu aģentūrām un „Erasmus+” nosūtošo iestādi/organizāciju, ierobežotās piekļuves sadaļā nodrošina datus, kurus iegūst no Eiropas Komisijas rīkiem, kuri šos datus modificē. Uz šiem datiem attiecas Direktīvas 95/46 un Regulas 45/2001 juridiskais pamats.

Šī informācija:

  • it tikai vispārīga rakstura, un tā neattiecas uz konkrētas fiziskas vai juridiskas personas īpašo situāciju;
  • ne vienmēr ir visaptveroša, precīza, pilnīga vai aktualizēta;
  • dažkārt ir saistīta ar ārējām tīmekļa vietnēm, kuras UCL – ALTISSIA – CLL konsorcijs nekontrolē un par kurām UCL – ALTISSIA – CLL konsorcijs neuzņemas nekādu atbildību;
  • nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja ir nepieciešams konkrēts padoms, vienmēr jākonsultējas ar atbilstoši kvalificētu speciālistu).

UCL – ALTISSIA – CLL konsorcijs patur tiesības saskaņā ar tiešu EACEA norādījumu jebkurā brīdī apturēt, mainīt, modificēt, pievienot vai dzēst tīmekļa vietnes daļas.

Šīs atsauce par saistību neatzīšanu mērķis nav ierobežot UCL – ALTISSIA – CLL konsorcija atbildību pretrunā prasībām, kas ir noteiktas piemērojamos valstu tiesību aktos, nedz arī to atbrīvot no atbildības tajos jautājumos, par kuriem jāuzņemas atbildība saskaņā ar šiem tiesību aktiem.

Atbildība par saturu

Lai arī tīmekļa pārzinis rūpīgi veido un aktualizē šo tīmekļa vietni, nav iespējams garantēt informācijas precizitāti. Informācija šajā tīmekļa vietnē var mainīties bez brīdinājuma. Tīmekļa pārzinis nav atbildīgs par izlaidumiem un kļūdām šajās lapās, kā arī par sekām, kas radušās no sniegtās informācijas izmantošanas.

Eiropas Komisija, EACEA un UCL – ALTISSIA – CLL konsorcijs neuzņemas atbildību par informāciju vai dokumentiem, kurus augšupielādējušas trešās personas.

Ienākošās un izejošās hipersaites

Par hipersaišu ievietošanu vietnē uz citām vietnēm un vispārīgi uz visiem esošajiem resursiem internetā vietnes http://erasmusplusols.eu autori nav atbildīgi. Tāpat autori nav atbildīgi par tīmekļa vietnēm, kurās ir saite uz šo vietni, tāpēc atsakās no jebkādas atbildības attiecībā uz to saturu.

Ja vēlaties ievietot saiti uz vietni http://erasmusplusols.eu, lūdzu, iepriekš sazinieties ar vietnes autoriem.

2. Autortiesības

Paziņojums par autortiesībām

Vietni http://erasmusplusols.eu aizsargā autortiesības. Tekstu, attēlus un citus vietnes elementus aizsargā autortiesības. Bez konsorcija iepriekšējas piekrišanas ir stingri aizliegts kopēt, adaptēt, tulkot, nomāt vai citādi izmantot visu vietni vai daļu no tās, kā arī slēgt vienošanās vai izdarīt publiskus paziņojumus attiecībā uz to vai tās daļu jebkurā veidā un jebkādiem līdzekļiem — elektroniski, mehāniski vai citādi. Par jebkuru autortiesību pārkāpumu iestājas administratīvā vai kriminālā atbildība.

Valodas prasmes novērtējuma testi, valodas kursi, vietnes izkārtojuma grafika ir UCL – ALTISSIA – CLL konsorcija īpašums.

Autortiesības attiecībā uz sistēmas datiem par valstu aģentūrām, „Erasmus+” nosūtošajām iestādēm/organizācijām, mobilitātes programmas dalībniekiem un apkopoto statistiku pieder Savienībai.

Jebkurus strīdus par vietni http://erasmusplusols.eu risina tikai saskaņā ar Beļģijas tiesību aktiem. Jebkurā strīdā ekskluzīva kompetence ir Briseles tiesām.

 

Preču zīmes un tirdzniecības nosaukums

Erasmus+” ir reģistrēta Eiropas Savienības preču zīme. Šajā vietnē izmantotie logotipi, tīmekļa reklāmkarogi un zīmes ir juridiski aizsargātas. Bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas ir stingri aizliegts izmantot šādus vai līdzīgus nosaukumus.

3. Kontaktinformācija

Ar vietnes īpašnieku var sazināties pa e-pastu, izmantojot saziņas veidlapu, vai rakstot galvenajam birojam uz šādu adresi:

CLL, Place de l’Université 25 – 1348 Louvain-la-Neuve – Belgium

Ar tīmekļa pakalpojuma sniedzēju varat sazināties, rakstot uz centrālo biroju:

OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

4. OLS rīcības kodekss

Reģistrējoties OLS, jūs piekrītat pamatprincipam, ka OLS ir mobilitātes programmas dalībnieku kopiena, kuras pamatā ir uzticība un sadarbība.

OLS komanda jums vēlas dot turpmāk minētos ieteikumus.

  • Pārliecinieties, vai jūsu (profila sadaļā) augšupielādētie attēli nepārkāpj autortiesības.
  • Komentējot forumā, jūsu komentāram jābūt atbilstošam sākotnējai ziņai. Nepiemēroti komentāri nav atļauti, un par tiem var ziņot.
  • Pārliecinieties, vai forumos ievietojat ziņas, kas ir atbilstošas foruma tematam.
  • Neizmantojiet aizvainojošu valodu un cieniet viens otru.

OLS ir stingri aizliegts izmantot komerciālos nolūkos. Tiks dzēsti uzņēmumi, iniciatīvas, programmatūra ar komerciālu nolūku.

OLS komandai patiesi rūp mobilitātes programmas dalībnieki, un netiks pieļauta šī rīcības kodeksa pārkāpšana.