Kas ir OLS programma?

Online Linguistic Support (OLS) ir bezmaksas valodas mācību programma tiešsaistē, kas izstrādāta Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem. Izmantojot OLS, jūs varat pārbaudīt savu prasmes līmeni valodā, kuru izmantosiet, uzturoties ārzemēs. Vērtējuma rezultāts neliegs jums piedalīties Erasmus+ vai Eiropas Solidaritātes korpusa mobilitātes programmā, bet jūs iegūsiet piekļuvi OLS valodas kursam! OLS papildina klātienes mācības un sniedz iespēju pilnveidot prasmes ārpus klases nodarbībām. Programma arī nodrošina vidi, kurā valda sadarbības gaisotne un var mācīties no citiem programmas dalībniekiem.

Tuvplāns ar ceļu zīmēm pie staba
Cilvēku grupa tur piepūšamu globusu

Ko OLS programma piedāvā?

OLS piedāvā tiešsaistes valodas prasmju pārbaudes un kursus. Ar šī rīka palīdzību var mācīties jums piemērotā tempā, pielāgot mācības jūsu vajadzībām un interesēm. OLS nodrošina dažādas iespējas valodas prasmju uzlabošanai. Jūs varat piedalīties tematiskajos kursos “Massive Open Online Courses” (MOOCs) vai izmantot priekšrocības, ko sniedz tiešsaistes mācību sesijas ar pasniedzējiem, kuriem attiecīgā valoda ir dzimtā, un citiem OLS dalībniekiem. OLS programma ir pieejama 24 valodās.

Kam OSL programma ir paredzēta?

Ja esat augstākās izglītības mācību iestādes students, profesionālās izglītības un apmācības audzēknis vai Erasmus+ brīvprātīgais un esat uzņemts Erasmus+ vai Eiropas Solidaritātes korpusa programmā, jums var noderēt OLS atbalsts. Jūs saņemsiet uzaicinājuma e-pastu ar pieteikšanās informāciju.

Jauniešu grupa virs galvas tur krāsainus plakātus ar tekstu

Filips ir no Polijas – viņš izvēlējas Barselonu par savu uzturēšanās vietu ārzemēs. Viņš izmanto OSL, lai varētu labāk saprasties spāniski.

 

Nikolā ir no Itālijas, pašlaik viņš studē Portugālē un uzlabo portugāļu valodas prasmes ar OLS palīdzību.

Helēna ir no Francijas. Viņa izmanto OLS, lai apgūtu angļu valodu, piedaloties mobilitātes programmā Somijā.

OLS talismans

Nevarat atrast meklēto?

Vai jums nepieciešama palīdzība?

Ieskatieties sadaļā "Bieži uzdotie jautājumi".