للاطلاع على هذه الصفحة بالعربية، الرجاء النقر هنا

Bu sayfayı Türkçe görüntülemek için buraya tıklayın

Kas tai?

Pagal programos „Erasmus+“ internetinės kalbinės paramos (OLS) iniciatyvą šiuo metu siūlomi bulgarų, čekų, danų, vokiečių, estų, graikų, anglų, ispanų, prancūzų, kroatų, italų, latvių, lietuvių, vengrų, olandų, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių ir švedų kalbų kursai internetu aukštojo mokslo studentams, profesinio mokymo mokiniams ir jauniems savanoriams, dalyvaujantiems programoje „Erasmus+ . Europos Komisija nusprendė šią paslaugą 3 metus savanoriškais pagrindais nemokamai teikti ir apie 100 000 pabėgėlių.

OLS galima naudotis bet kuriuo metu, jei turite kompiuterį, planšetinį kompiuterį arba išmanųjį telefoną su interneto ryšiu. OLS kalbos kursus sudaro įvairūs savarankiški moduliai, apimantys skirtingas kalbines sritis, taip pat interaktyvios tiesioginės konsultacijos (angl. live coaching) (į konkrečias temas orientuotos pamokos internetu (angl. MOOC), mokymo sesijos ir forumai).

Kodėl tai siūloma?

Atsižvelgiant į dabartinę migracijos krizę, šios iniciatyvos tikslas yra paremti ES valstybių narių pastangas integruoti pabėgėlius į Europos švietimo ir mokymo sistemas ir suteikti jiems galimybę tobulinti įgūdžius.

OLS turėtų padėti pabėgėliams įveikti kalbos barjerą, kad jie galėtų tęsti mokslą Europos aukštojo mokslo įstaigose ir turėtų daugiau galimybių integruotis į Europos darbo rinką.

Ši iniciatyva yra dalis platesnės politinės darbotvarkės, kuria siekiama paremti pabėgėlius įgyvendinant programą „Erasmus+“ ir pasinaudojant ES aukštojo mokslo sistema.

Kas gali ja pasinaudoti?

OLS gali būti teikiama pabėgėliams, kurie atitinka tokią apibrėžtį:

„ES kontekste tai yra trečiosios šalies pilietis, kuris dėl visiškai pagrįstos persekiojimo dėl rasės, religijos, tautybės, politinių pažiūrų ar priklausymo tam tikrai socialinei grupei baimės yra už šalies, kurios pilietis jis yra, ribų ir negali arba dėl tokios baimės nepageidauja naudotis tos šalies apsauga, arba asmuo be pilietybės, kuris, dėl minėtų priežasčių būdamas už šalies, kurioje yra jo ankstesnė įprastinė gyvenamoji vieta, ribų, negali ar dėl tokios baimės nepageidauja į ją grįžti ir kuriam netaikomas Direktyvos 2011/95/ES 12 straipsnis.“

Ši apibrėžtis apima asmenis, kurie jau gavo pabėgėlio statusą po prieglobsčio prašymo pateikimo procedūros, asmenis, kurie sulaukė teigiamo sprendimo dėl pabėgėlio statuso, laikinos ar papildomos apsaugos arba humanitarinės apsaugos, taip pat prieglobsčio prašytojus; amžiaus apribojimai netaikomi.

Kaip tai veikia?

Dalyvavimas šioje iniciatyvoje yra savanoriškas. Dalyvaujančiose šalyse prieiga prie OLS suteikiama pabėgėliams, kurie nori geriau išmokti vieną iš OLS kalbų (bulgarų, čekų, danų, vokiečių, estų, graikų, anglų, ispanų, prancūzų, kroatų, italų, latvių, lietuvių, vengrų, olandų, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių ir švedų), kurias siūlo šioje iniciatyvoje dalyvauti nusprendusi programos „Erasmus+“ priimanti įstaiga. Tarp tokių organizacijų – universitetai, profesinės ir mokymo organizacijos, NVO, jaunimo organizacijos, pilietinės visuomenės asociacijos ir pan.

Pabėgėliai gali pasirinkti dalyvauti bet kurios OLS kalbos kursuose. Atsižvelgdama į pabėgėlio poreikius ir siūlomą skirtingų kalbų mokymosi lygį, priimanti įstaiga gali savo nuožiūra nurodyti šį pasirinkimą OLS.

Gavę elektroninį laišką su kvietimu prisijungti prie OLS, pabėgėliai pirmiausiai turi atlikti kalbos įvertinimą, kad sužinotų savo dabartinį kalbos mokėjimo lygį. Atlikę šį įvertinimą jiems suteikiama prieiga (ne ilgiau nei 13 mėnesių) prie norimų kalbos kursų (jei reikiamo lygio kalbos kursai yra siūlomi). Vokiečių, anglų, ispanų, prancūzų, italų ir olandų kalbų kursai rengiami nuo A1 iki C2 lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (BEKM). Bulgarų, danų, estų, graikų, kroatų, latvių, lietuvių, vengrų, lenkų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių ir švedų kalbų kursai rengiami A1 lygiu, čekų – iki A2 lygio, o portugalų – iki B2 lygio.

Kalbos kursų dalyviai kursų pabaigoje gali parsisiųsti dalyvavimą patvirtinantį dokumentą, taip pat panorėję gali imtis antro kalbos įvertinimo, kad įvertintų savo pažangą mokantis kalbos. Antrasis kalbos vertinimas nėra privalomas.

Dalyvaujančios organizacijos ar institucijos, atsižvelgdamos į gautus prašymus ir į turimų OLS licencijų skaičių, pabėgėliams suteikia prieigą prie OLS kalbos kursų.

Be to, ribotas skaičius OLS licencijų skiriamas ryšius su pabėgėliais tiesiogiai palaikantiems operatoriams, kad jie OLS procese galėtų lydėti pabėgėlius, jiems padėti ir juos konsultuoti.

Dalyvaujančios organizacijos pabėgėliams gali (tačiau neprivalo) suteikti galimybę naudotis kompiuteriais ar kita IT įranga. Prie OLS galima prisijungti internetu, naudojantis bet kokiu įrenginiu su naršykle ir interneto ryšiu.

Pabėgėliai neturėtų patirti jokių su dalyvavimu OLS kalbos kursuose susijusių išlaidų.

Kas gali dalyvauti?

  • pabėgėliai
  • pabėgėlius remianti organizacija
  • programos „Erasmus+“ priimančios įstaigos

Kaip dalyvauti?

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip dalyvauti, susisiekite su savo nacionaline agentūra.

Kur galiu gauti prieigą prie OLS internetinių kursų?

Daugiau informacijos

Dažniausiai užduodami klausimai Erasmus+ paramos gavėjams

Programos „Erasmus+“ aukštojo mokslo iniciatyvos, skirtos paremti pabėgėlius

Programos Erasmus+ Europos mokyklos, profesinio mokymo bei suaugusiųjų švietimo iniciatyvos, skirtos paremti pabėgėlius

A Council of Europe Toolkit