1. Atsisakymas

 

„Erasmus+“ internetinė kalbos parama (IKP) – tai paslauga, kurią Europos Komisija finansuoja programos „Erasmus+“ lėšomis.

Šią svetainę projekto konsorciumo (kurį sudaro Leveno katalikiškojo universiteto kalbų centras (pranc.- Centre de Langues, Universite Catholique de Louvain) ir bendrovė „Altissia International S.A.“, toliau – „Altissia“) vardu tvarko „Altissia“, siekdama pristatyti projekto iniciatyvas visuomenei. Medžiaga šioje svetainėje skelbiama tik informavimo ir mokymosi tikslais.

Konsorciumas UCL – ALTISSIA – CLL siekia, kad ši informacija būtų pateikiama laiku ir būtų tiksli. Pranešus apie klaidas, pasistengsime jas ištaisyti.

Už kalbos įvertinimų, kursų ir visų „Erasmus+“ mobilumoo programos dalyviams prieinamų sričių turinį atsako tik konsorciumas UCL – ALTISSIA – CLL; jokiu būdu negali būti laikoma, kad šis turinys atspindi Europos Komisijos ir Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros (EACEA) nuomonę.

Į licencijų valdymo sistemos ribotos prieigos sritį, kuri skirta Nacionalinėms agentūroms ir „Erasmus+“ siunčiančioms institucijoms / organizacijoms, įvedami iš Europos Komisijos IT priemonių išgauti duomenys, kuriuos gali keisti minėtos agentūros ir „Erasmus+“ siunčiančios institucijos / organizacijos. Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Direktyva 95/46 ir Reglamentas 45/2001.

Ši informacija:

  • yra tik bendro pobūdžio ir nėra skirta konkrečioms kokio nors fizinio ar juridinio asmens aplinkybėms vertinti;
  • nebūtinai yra išsami, tiksli, baigtinė ar naujausia;
  • kartais yra susieta su išorės svetainėmis, kurių konsorciumas UCL – ALTISSIA – CLL nekontroliuoja ir už kurias konsorciumas UCL – ALTISSIA – CLL neprisiima jokios atsakomybės;
  • nelaikytina profesionalų ar teisinėmis konsultacijomis (jeigu reikia konkretaus patarimo, visada pasitarkite su atitinkamos kvalifikacijos specialistu).

Konsorciumas UCL – ALTISSIA – CLL pasilieka teisę, gavęs tiesioginį nurodymą iš EACEA, bet kuriuo metu sustabdyti svetainės dalių veikimą, jas keisti, modifikuoti, papildyti arba pašalinti.

Šiuo atsisakymu nesiekiama sumažinti konsorciumo UCL – ALTISSIA – CLL atsakomybės, pažeidžiant kokius nors taikytinoje nacionalinėje teisėje nustatytus reikalavimus, ar panaikinti jo atsakomybę tais atvejais, kuriais atsakomybės pagal tą teisę negali būti išvengiama.

Atsakomybė už turinį

Nors svetainės administratorius labai atidžiai kuria šios svetainės turinį ir jį atnaujina, jis negali garantuoti informacijos tikslumo. Šioje svetainėje pateikiama informacija gali būti keičiama be įspėjimo. Svetainės administratorius neatsako už bet kokios informacijos nepateikimą ar klaidas svetainės tinklalapiuose ir už pasekmes, atsiradusias naudojant pateiktą informaciją ir instrukcijas.

Europos Komisija, EACEA ir konsorciumas UCL – ALTISSIA – CLL neatsako už bet kokią trečiųjų šalių atsiųstą informaciją ar dokumentus.

Išorės svetainių saitai į šią svetainę ir saitai į išorės svetaines

Svetainės http://erasmusplusols.eu autorius neatsako už saitų į kitas svetaines ir apskritai į visus esamus interneto išteklius pateikimą svetainėje. Autorius taip pat neatsako už kitas svetaines, kuriose pateikiamas saitas į šią svetainę, todėl jis neprisiima jokios atsakomybės už tų svetainių turinį.

Jei norite pateikti nuorodą į svetainę http://erasmusplusols.eu, privalote iš anksto susisiekti su svetainės autoriumi.

 

2. Autorių teisės

Pranešimas apie autorių teises

Svetainė http://erasmusplusols.eu saugoma autorių teisėmis. Svetainės tekstas, vaizdai ir kiti elementai saugomi autorių teisėmis. Be konsorciumo UCL – ALTISSIA – CLL išankstinio sutikimo griežtai draudžiama bet kokia forma ir bet kokiomis elektroninėmis, mechaninėmis ar kitomis priemonėmis, siekiant pelno ar asmeniniais tikslais kopijuoti, pritaikyti, versti visą svetainės turinį arba jo dalį, sudaryti dėl jo susitarimus, perduoti turinį viešaisiais ryšių tinklais, jį nuomoti arba kitaip panaudoti. Dėl bet kokio autorių teisių pažeidimo bus iškelta civilinė byla arba pradėtas baudžiamasis persekiojimas.

Kalbos įvertinimas, kalbos kursai, svetainės grafinis išdėstymas yra konsorciumo UCL – ALTISSIA – CLL nuosavybė.

Autorių teisės į sistemos duomenis, susijusius su nacionalinėmis agentūromis, „Erasmus+“ siunčiančiomis institucijomis / organizacijomis, mobilumo programos dalyviais ir apibendrintais statistiniais duomenimis, priklauso Europos Sąjungai.

Bet koks ginčas, susijęs su svetaine http://erasmusplusols.eu, bus sprendžiamas tik pagal Belgijos teisę. Jurisdikciją spręsti bet kokį ginčą turi Briuselio teismai.

Prekių ženklai ir prekės pavadinimas

„Erasmus+“ yra Europos Sąjungos registruotasis prekių ženklas. Šioje svetainėje naudojami logotipai, svetainės reklamjuostės ir žymenys yra teisiškai apsaugoti. Be išankstinio rašytinio sutikimo griežtai draudžiama bet kokiu būdu naudoti šį arba panašius pavadinimus.

 

3. Kontaktinė informacija

Su svetainės savininku galite susisiekti e. paštu, užpildę svetainėje pateiktą kontaktinę formą arba kreipdamiesi į pagrindinę buveinę šiuo adresu:

CLL, Place de l’Université 25 – 1348 Louvain-la-Neuve – Belgija.

Su svetainės paslaugų teikėju galite susisiekti kreipdamiesi į pagrindinę buveinę šiuo adresu:

OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Prancūzija.

 

4. IKP elgesio kodeksas

Užsiregistruodami IKP sistemoje, sutinkate su pagrindiniu principu, kad IKP – tai mobilumo programos dalyvių bendruomenė, kurios veikla grindžiama pasitikėjimu ir bendradarbiavimu.

IKP komanda pataria:

  • įsitikinti, kad jūsų atsiunčiami paveikslai (rodomi jūsų naudotojo paskyros srityje) nepažeidžia jokių autorių teisių;
  • rašant komentarą forume, įsitikinti, kad jūsų komentaras yra susijęs su pradine žinute. Netinkami komentarai draudžiami ir apie juos yra pranešama;
  • įsitikinti, kad žinutės, kurias rašote forumuose, atitinka forumo temą;
  • nevartoti įžeidžiančios kalbos ir gerbti vieniems kitus.

Griežtai draudžiama IKP naudoti komerciniais tikslais. Bet kokia komercinio pobūdžio su programine įranga susijusi kampanija, iniciatyva ar renginys bus pašalinti.

IKP komanda rūpinasi savo mobilumo programos dalyviais ir užtikrina, kad nebus toleruojami jokie IKP elgesio kodekso pažeidimai.