start-btn-hu

Tudjon meg többet az OLS nyelvi szintfelmérőről az ismertetőnkből!

Mi történik a teszt eredményeivel?

Csak a résztvevők és a kiválasztásukért felelős intézmények/szervezetek kapják meg a szintfelmérő eredményeit. EVS önkéntesek esetében a projektben szereplő más szervezettel (szervezetekkel) az eredményeket nem fogják közölni. Felsőoktatási hallgatók esetében a fogadó intézménnyel/szervezettel az eredményeket nem fogják közölni.

 

Itt megtekintheti az Erasmus+ OLS nyelvi szintfelmérő bemutatóját is!

Ha további tájékoztatásra van szüksége, tekintse meg az Erasmus+ OLS nyelvi kurzusokról szóló bemutatót itt.

Melyek a nyelvi szintfelmérő lépései?

Nyelvi kompetenciájuk felmérése céljából a résztvevőknek még a mobilitási programra történő indulás előtt el kell végezniük az első nyelvi szintfelmérő tesztet. A felsőoktatási hallgatók esetében a mobilitás előfeltétele, hogy az indulás előtt elkészítsék az OLS nyelvi szintfelmérőt, kivéve a kellően megindokolt eseteket. A szintfelmérő eredményei a mobilitási programban történő részvételt illetően nem jelentenek akadályt, de azokat a küldő intézmények/koordináló szervezetek felhasználhatják a nyelvi támogatásra leginkább rászoruló résztvevők azonosítására.

A résztvevőknek nyelvismereteiknek megfelelően lehetőségük lesz arra, hogy hozzáférhessenek az OLS tanulási platformhoz, hogy azon a mobilitási időszakuk előtt vagy annak során egy online nyelvi kurzust végezhessenek el. Erről a résztvevő és a kiválasztásáért felelős intézmény/szervezet között történik megállapodás.

A mobilitási időszak végén a résztvevőknek egy második szintfelmérőt kell elvégezniük, hogy ezáltal értékelhető legyen az elért haladás.

Hogyan működik a nyelvi szintfelmérő, és kiknek szól?

Az OLS nyelvi szintfelmérő az Erasmus+ mobilitási tevékenységben (tanulmányok, szakmai gyakorlatok, EVS önkéntesség) minden legalább két hónapig részt vevő személy számára kötelező, akinél a tanulás, munkavégzés vagy önkéntesség nyelve a következő nyelvek egyike (ki véve azokat, akiknek az adott nyelv az anyanyelve).

2015 óta a szolgáltatás a legalább egy hónapos mobilitásban részt vevő szakképzésben (VET) tanulók számára is elérhető.

Az Erasmus+ mobilitás résztvevőinek a nyelvi szintfelmérőt kétszer kell elvégezniük, mégpedig a mobilitási időszak kezdete előtt és annak végén, hogy ezáltal a mobilitási nyelvben bekövetkezett haladásuk megfigyelhető legyen.

Az online szintfelmérő a nyelvekkel kapcsolatos Közös Európai Referenciakeretnek (CEFR) megfelelően kiértékeli a résztvevők nyelvtudását ‒ a hallás utáni szövegértést, az olvasást és az írást.