1. Jogi nyilatkozat

 

Az Erasmus+ Online nyelvi támogatás elnevezésű szolgáltatását az Európai Bizottság finanszírozza az Erasmus+ program keretében.

A konzorcium nevében az Altissia (Centre de Langues, Universite Catholique de Louvain és Altissia International S.A.) működteti ezt a weboldalt, hogy népszerűsítse a program kezdeményezéseit a nagyközönség körében. A weboldalon található anyagok kizárólag tájékoztató jellegűek és oktatási célt szolgálnak.

A UCL – ALTISSIA – CLL konzorcium szándéka az, hogy pontos és naprakész információkat nyújtson. Mindent megteszünk azért, hogy a felénk jelzett hibákat kijavítsuk.

Az Erasmus+ mobilitási program résztvevői számára elérhető nyelvi szintfelmérők, kurzusok és valamennyi kapcsolódó terület tartalmáért kizárólag az UCL – ALTISSIA – CLL konzorcium felelős, és az semmiképpen nem értelmezhető úgy, mint amely az Európai Bizottság és Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (a továbbiakban: EACEA) véleményét tükrözi.

A Nemzeti irodákat és az Erasmus+ küldő intézményeket/szervezeteket érintő engedélykezelési rendszer korlátozott hozzáférésű területe olyan adatokra támaszkodik, amelyekhez az Európai Bizottság IT-eszközei révén jutottak, és amelyeket ezen eszközökkel bármikor módosíthatnak. A 95/46/EK irányelv és a 45/2001/EK rendelet jogalapként ezekre az adatokra is kiterjed

Ezek az információk:

  • általános jellegűek és nem vonatkoznak egyetlen természetes vagy jogi személy konkrét helyzetére sem;
  • nem feltétlenül átfogóak, pontosak, teljesek vagy naprakészek;
  • néhány esetben olyan külső honlaphoz kapcsolódnak, amelyek felett az UCL – ALTISSIA – CLL konzorcium nevében eljáró Altissia semmilyen ellenőrzéssel nem bír, és amelyekért az UCL – ALTISSIA – CLL konzorcium nevében eljáró Altissia semmilyen felelősséget nem vállal;
  • nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (ha konkrét tanácsra van szüksége, minden esetben forduljon megfelelően képzett szakemberhez).

Az UCL – ALTISSIA – CLL konzorcium nevében eljáró Altissia fenntartja a jogot, hogy az EACEA irányítása mellett bármikor felfüggessze, megváltoztassa, módosítsa, hozzáadja vagy eltávolítsa a honlap bármely részét.

E jogi nyilatkozatnak nem célja, hogy a hatályos nemzeti jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza az UCL – ALTISSIA – CLL konzorcium nevében eljáró Altissia felelősségét, vagy hogy kizárja annak felelősségét olyan ügyekben, amelyekért az említett jogszabályok értelmében felelősségre vonható.

Tartalmi felelősségvállalás

A honlap kialakítása és frissítése során a webgazda fokozott körültekintéssel jár el, ennek ellenére az információk pontosságát nem tudjuk garantálni. A honlapon található információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A webgazda nem vonható felelősségre a honlap oldalain előforduló hiányosságokért vagy hibákért, illetve a rendelkezésre bocsátott információk és utasítások felhasználásának következményeiért.

Az Európai Bizottság, az EACEA és az UCL – ALTISSIA – CLL konzorcium nevében eljáró Altissia nem vállal felelősséget a harmadik felek által feltöltött információkért és dokumentumokért.

Bejövő és kimenő hiperhivatkozások

A http://erasmusplusols.eu szerzője nem vállal felelősséget a honlapon található, más honlapokra, vagy általánosan bármilyen meglévő internetes adatforrásra irányuló hiperhivatkozás végrehajtásáért. Hasonlóképpen, a szerző nem felelős azokért a honlapokért, amelyeken a szerző honlapjára mutató hivatkozások találhatók, ezért nem vállal semmilyen felelősséget ezek tartalmáért.

Amennyiben a http://erasmusplusols.eu honlapra mutató hivatkozást kíván elhelyezni, előzőleg fel kell vennie a kapcsolatot a honlap szerzőjével.

2. Szerzői jog

Szerzői jogi nyilatkozat

A http://erasmusplusols.eu honlapot szerzői jog védi. A honlapon található szöveg, képek és egyéb alkotóelemek szerzői jog védelem alatt állnak. Az UCL – ALTISSIA – CLL konzorcium előzetes hozzájárulása nélkül szigorúan tilos a honlap egészének vagy bármely részének többszörözése, átdolgozása, fordítása, szerződéses felhasználása, nyilvános közzététele, bérbeadása, illetve egyéb felhasználása bármilyen – elektronikus, mechanikus vagy egyéb – formában és módon, nyereség céljából vagy magáncélból. A szerzői jogok bármilyen megsértése polgári vagy büntetőjogi eljárást von maga után.

A nyelvi szintfelmérők, a nyelvi kurzusok, a webes megjelenés grafikái az UCL – ALTISSIA – CLL konzorcium tulajdonát képezik.

A Nemzeti irodákra, az Erasmus+ küldő intézményekre/szervezetekre, a mobilitási programok résztvevőire és az összesített statisztikákra vonatkozó rendszeradatok szerzői joga az Európai Uniót illeti.

A http://erasmusplusols.eu honlappal kapcsolatos bármilyen jogvitában kizárólag a belga jog az irányadó. Bármilyen jogvita esetén a brüsszeli bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Védjegyek és márkanevek

Az Erasmus+ az Európai Unió bejegyzett védjegye. A honlapon használt logók, szalagcímek és jelek jogi védelem alatt állnak. Szigorúan tilos ezek vagy hasonló elnevezések előzetes írásbeli engedély nélkül való bármilyen felhasználása.

3. Kapcsolat

A honlap tulajdonosával e-mailben a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap révén, illetve hivatali irodájában a következő címen veheti fel a kapcsolatot:

CLL, Place de l’Université 25 – 1348 Louvain-la-Neuve – Belgium

A webszolgáltatóval annak székhelyén veheti fel a kapcsolatot:

OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Franciaország

4. Online nyelvi támogatás – Magatartási kódex

Az Online nyelvi támogatásra való regisztrációjával elfogadja azt az alapelvet, hogy az Online nyelvi támogatás a mobilitási programok résztvevőinek bizalmon és együttműködésen alapuló közössége.

Az Online nyelvi támogatás csapata a következőket javasolja Önnek:

  • Gondoskodjon arról, hogy az Ön által (a profiljába) feltöltött képek ne sértsenek semmilyen szerzői jogot.
  • Amennyiben hozzászólást tesz közzé a fórumon, ügyeljen arra, hogy az kapcsolódjon az eredeti bejegyzéshez. A nem odaillő hozzászólások nem megengedettek, és azokat jelenteni kell.
  • Ügyeljen arra, hogy a fórumokon közzétett üzenetei összhangban legyenek a fórum témájával.
  • Tartózkodjon a sértő nyelvezet használatától, és legyen tiszteletteljes másokkal.

Szigorúan tilos az Online nyelvi támogatást kereskedelmi célokra felhasználni. A kereskedelmi célú társaságokat, kezdeményezéseket, eseményeket vagy alkalmazásokat eltávolítják.

Az Online nyelvi támogatás csapata óvja a mobilitási programok résztvevőit, és gondoskodik arról, hogy a magatartási kódex megsértése ne maradjon következmények nélkül.