start-btn-hr

Saznajte više o OLS jezičnoj procjeni pomoću naše prezentacije!

Što se događa s rezultatima procjena?

Samo sudionici i ustanove/organizacije zadužene za njihov odabir primaju rezultate jezičinih procjena. Za volontere koji sudjeluju u aktivnostima Europske volonterske službe (EVS), rezultati neće biti poslani drugoj organizaciji (organizacijama) iz projekta. Za studente visokih učilišta, rezultati neće biti poslani ustanovi/organizaciji primatelju.
Više informacija potražite u ovim korisničkim uputama za jezičnu procjenu.

Ovdje možete pogledati i našu prezentaciju Erasmus+ OLS jezične procjene!

Koji su koraci jezične procjene?

Sudionici moraju završiti prvu jezičnu procjenu prije aktivnosti mobilnosti u svrhu procjene njihovih jezičnih kompetencija. Za studente visokih učilišta, jezična procjena pomoću OLS-a prije odlaska preduvjet je za mobilnost, osim u propisno opravdanim slučajevima. Rezultati jezične procjene neće spriječiti sudionike da sudjeluju u programu mobilnosti, ali ih ustanove pošiljatelji/organizacije koordinatori mogu koristiti za utvrđivanje sudionika kojima je jezična potpora najpotrebnija

Na temelju svojeg znanja jezika, sudionici mogu imati priliku pristupiti platformi OLS-a za učenje kako bi dobili pristup jezičnom tečaju na internetu prije i tijekom svog razdoblja mobilnosti. To bi trebalo biti utvrđeno između učenika i ustanove/organizacije zadužene za njihov odabir.

Na kraju razdoblja mobilnosti, sudionike će se zamoliti da polažu drugu procjenu kako bi se procijenio napredak koji su ostvarili.

Kako funkcionira jezična procjena i kome je namijenjena?

Jezična procjena pomoću OLS-a obvezna je za sve sudionike koji sudjeluju u aktivnostima mobilnosti u okviru programa Erasmus+ najmanje dva mjeseca (studiji, stručne prakse/ volontiranje u aktivnostima Europske volonterske službe - EVS), čiji je glavni jezik  nastave, rada ili volontiranja jedan od sljedećih jezika (iznimka su izvorni govornici).

Od 2015. godine, usluga je također dostupna učenicima na strukovnom obrazovanju i osposobljavanju koji sudjeluju u aktivnostima mobilnosti najmanje mjesec dana.

Sudionici u aktivnostima mobilnosti u okviru programa Erasmus+ moraju obaviti jezičnu procjenu dva puta — prije mobilnosti i na kraju mobilnosti — u svrhu praćenja njihovog napretka vezanog uz znanje jezika mobilnosti.

Mrežnom procjenom procjenjuju se jezične vještine sudionika – slušanje, čitanje i pisanje – prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (Common European Framework of Reference for Languages - (CEFR).