للاطلاع على هذه الصفحة بالعربية، الرجاء النقر هنا

Bu sayfayı Türkçe görüntülemek için buraya tıklayın

Što je to?

Mrežna jezična potpora programa Erasmus+ (OLS) trenutno pruža jezične tečajeve na internetu bugarskog, češkog, danskog, njemačkog, grčkog, engleskog, španjolskog,  francuskog, hrvatskog, talijanskog, mađarskog, nizozemskog, poljskog, portugalskog, rumunjskog, slovačkog, finskog i švedskog jezika studentima institucija visokog obrazovanja, učenika na stručnom osposobljavanju i mladim volonterima koji sudjeluju u programu Erasmus+.

Europska komisija odlučila je proširiti ovu uslugu kako bi od nje imalo koristi 100.000 izbjeglica tijekom 3 godine, na volonterskoj osnovi i besplatno.

OLS se može upotrebljavati u bilo koje vrijeme uz pomoć računala, tablet računala ili pametnog telefona s internetskom vezom. Jezični tečajevi OLS-a uključuju mnoštvo modula s vlastitim tempom učenja koji obuhvaćaju različita jezična područja, kao i interaktivne aktivnosti „Poduke uživo” (MOOC-ovi, tutorske sesije i forumi).

Zašto se nudi?

S obzirom na aktualnu migracijsku krizu, cilj je ove inicijative pružiti podršku naporima država članica EU-a u integraciji izbjeglica u europske sustave obrazovanja i osposobljavanja te osigurati razvoj njihovih vještina.


Tko ima koristi od njega?

OLS može biti dostupan izbjeglicama na osnovi definicije u nastavku:

„U kontekstu EU-a, državljanin treće zemlje koji je, zbog osnovanog straha od proganjana zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, političkog mišljenja ili pripadnosti određenoj društvenoj skupini, izbjegao iz svoje nacionalne države te nije u mogućnosti ili, zbog takvog straha, ne želi se staviti pod zaštitu te države, kao i osoba bez državljanstva koja se nalazi izvan države prethodnog uobičajenog boravišta, a koja se zbog istih gore navedenih razloga, ili zbog takvog straha, ne želi vratiti u tu državu, te na koju se ne primjenjuje članak 12. (izuzetak) Direktive 2011/95/EU.”

Ovom se definicijom obuhvaćaju osobe kojima je već priznat status izbjeglica nakon podnošenja zahtjeva za azil, osobe koje su dobile pozitivno rješenje o azilu sa statusom izbjeglica, privremenu/supsidijarnu zaštitu ili humanitarnu zaštitu, podnositelji zahtjeva za azil, bez dobne granice.

Kako to funkcionira?

Sudjelovanje u ovoj inicijativi jest dobrovoljno. U državama sudionicima korisnička institucija/organizacija Erasmus+ omogućila je pristup OLS-u izbjeglicama koje žele poboljšati svoje znanje jednog od jezika dostupnih na OLS-u. Dostupni jezici su bugarski, češki, danski, njemački, grčki, engleski, španjolski, francuski ,hrvatski, talijanski, mađarski, nizozemski, poljski, portugalski, rununjski, slovački, finski i švedski.

Ove organizacije uključuju sveučilišta, organizacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, neprofitne organizacije, organizacije mladih, organizacije civilnog društva itd.

Izbjeglice mogu izabrati jezični tečaj OLS-a na bilo kojem od dostupnih jezika. Korisničke institucije/organizacije mogu navesti ovaj izbor u OLS-u na osnovi potreba izbjeglice i razinama dostupnim za različite jezike.

Kada e-poštom dobiju pozivnicu u OLS, izbjeglice prvo moraju obaviti jezičnu procjenu kako bi saznali svoju trenutnu razinu znanja jezika. Po završetku procjene mogu pristupiti jezičnom tečaju (ako je dostupan na potrebnoj razini) u trajanju od maksimalno 13 mjeseci. Jezični tečajevi njemačkog, engleskog, španjolskog, francuskog, talijanskog i nizozemskog jezika dostupni su na razinama od A1 do C2 zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEFR). Jezični tečajevi bugarskog, češkog, danskog, grčkog, hrvatskog, mađarskog, poljskog, rumunjskog, slovačkog, finskog i švedskog jezika dostupni su na razini A1, dok je portugalski jezik dostupan do razine B2. Na kraju jezičnog tečaja mogu preuzeti potvrdu o sudjelovanju i riješiti drugu jezičnu procjenu kako bi procijenili svoj napredak u učenju jezika, ako žele. Druga jezična procjena nije obvezna.

Organizacije/institucije sudionici omogućuju izbjeglicama pristup na jezične tečajeve OLS-a na temelju zahtjeva koje prime i unutar dostupnog broja OLS licenci.

Ograničen broj OLS licenci također je dostupan operaterima koji su u izravnom kontaktu s izbjeglicama kako bi ih pratili, pružali im podršku i vodili ih kroz proces OLS-a.

Organizacije sudionici mogu osigurati računala ili drugu IT opremu izbjeglicama; međutim, ovo nije obvezno. OLS-u se može pristupiti na internetu uz pomoć bilo kojeg uređaja s internetskim preglednikom i internetskom vezom.

Izbjeglice ne trebaju snositi nikakve troškove za pristup jezičnim tečajevima OLS-a.

Tko može sudjelovati?

  • Izbjeglice
  • Organizacije koje pružaju potporu izbjeglicama
  • Institucije/organizacije korisnice Erasmus+ programa

Kako sudjelovati? 

Obratite se državnoj službi za dodatne informacije o sudjelovanju.

Gdje pristupiti mrežnim jezičnim tečajevima preko OLS-a?

Saznajte više

Često postavljana pitanja za korisnike programa Erasmus+

Inicijativa visokog obrazovanja Erasmus+ s ciljem pružanja potpore izbjeglicama

Inicijative školskog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja za odrasle programa Erasmus+ s ciljem pružanja potpore izbjeglicama

A Council of Europe Toolkit