للاطلاع على هذه الصفحة بالعربية، الرجاء النقر هنا

Bu sayfayı Türkçe görüntülemek için buraya tıklayın

Što je to?

Mrežna jezična potpora programa Erasmus+ (OLS) trenutno pruža jezične tečajeve na internetu  bugarskog, češkog, danskog, njemačkog, estonskog, grčkog, engleskog, španjolskog, francuskog, hrvatskog, talijanskog, latvijskog, litvanskog, mađarskog, nizozemskog, poljskog, portugalskog, rumunjskog, slovačkog, slovenskog, finskog i švedskog jezika studentima institucija visokog obrazovanja, učenika na stručnom osposobljavanju i mladim volonterima koji sudjeluju u programu Erasmus+.

Europska komisija odlučila je proširiti ovu uslugu kako bi od nje imalo koristi 100.000 izbjeglica tijekom 3 godine, na volonterskoj osnovi i besplatno.

OLS se može upotrebljavati u bilo koje vrijeme uz pomoć računala, tablet računala ili pametnog telefona s internetskom vezom. Jezični tečajevi OLS-a uključuju mnoštvo modula s vlastitim tempom učenja koji obuhvaćaju različita jezična područja, kao i interaktivne aktivnosti „Poduke uživo” (MOOC-ovi, tutorske sesije i forumi).

Zašto se nudi?

S obzirom na aktualnu migracijsku krizu, cilj je ove inicijative pružiti podršku naporima država članica EU-a u integraciji izbjeglica u europske sustave obrazovanja i osposobljavanja te osigurati razvoj njihovih vještina.


Tko ima koristi od njega?

OLS može biti dostupan izbjeglicama na osnovi definicije u nastavku:

„U kontekstu EU-a, državljanin treće zemlje koji je, zbog osnovanog straha od proganjana zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, političkog mišljenja ili pripadnosti određenoj društvenoj skupini, izbjegao iz svoje nacionalne države te nije u mogućnosti ili, zbog takvog straha, ne želi se staviti pod zaštitu te države, kao i osoba bez državljanstva koja se nalazi izvan države prethodnog uobičajenog boravišta, a koja se zbog istih gore navedenih razloga, ili zbog takvog straha, ne želi vratiti u tu državu, te na koju se ne primjenjuje članak 12. (izuzetak) Direktive 2011/95/EU.”

Ovom se definicijom obuhvaćaju osobe kojima je već priznat status izbjeglica nakon podnošenja zahtjeva za azil, osobe koje su dobile pozitivno rješenje o azilu sa statusom izbjeglica, privremenu/supsidijarnu zaštitu ili humanitarnu zaštitu, podnositelji zahtjeva za azil, bez dobne granice.

Kako to funkcionira?

Sudjelovanje u ovoj inicijativi jest dobrovoljno. U državama sudionicima korisnička institucija/organizacija Erasmus+ omogućila je pristup OLS-u izbjeglicama koje žele poboljšati svoje znanje jednog od jezika dostupnih na OLS-u. Dostupni jezici su bugarski, češki, danski, njemački,estonski, grčki, engleski, španjolski, francuski, irski*, hrvatski, talijanski, latvijski, litvanski, mađarski, malteški*, nizozemski, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, finski i švedski jezik.

Ove organizacije uključuju sveučilišta, organizacije za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, neprofitne organizacije, organizacije mladih, organizacije civilnog društva itd.

Izbjeglice mogu izabrati jezični tečaj OLS-a na bilo kojem od dostupnih jezika. Korisničke institucije/organizacije mogu navesti ovaj izbor u OLS-u na osnovi potreba izbjeglice i razinama dostupnim za različite jezike.

Kada e-poštom dobiju pozivnicu za OLS, izbjeglice prvo moraju obaviti jezičnu procjenu kako bi saznali svoju trenutačnu razinu znanja jezika. Po završetku procjene mogu pristupiti jezičnom tečaju (ako je dostupan na potrebnoj razini) u trajanju od maksimalno 13 mjeseci. Jezični tečajevi njemačkog, engleskog, španjolskog, francuskog, talijanskog i nizozemskog jezika dostupni su na razinama od A1 do C2 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (CEFR). Jezični tečajevi bugarskog, danskog, estonskog, grčkog, hrvatskog, latvijskog, litvanskog, mađarskog, poljskog, rumunjskog, slovačkog, slovenskog, finskog i švedskog jezika dostupni su na razini A1, dok je češki jezik dostupan do razine A2, a portugalski do razine B2.Na kraju jezičnog tečaja mogu preuzeti potvrdu o sudjelovanju i riješiti drugu jezičnu procjenu kako bi procijenili svoj napredak u učenju jezika, ako žele. Druga jezična procjena nije obvezna.

Organizacije/institucije sudionici omogućuju izbjeglicama pristup na jezične tečajeve OLS-a na temelju zahtjeva koje prime i unutar dostupnog broja OLS licenci.

Ograničen broj OLS licenci također je dostupan operaterima koji su u izravnom kontaktu s izbjeglicama kako bi ih pratili, pružali im podršku i vodili ih kroz proces OLS-a.

Organizacije sudionici mogu osigurati računala ili drugu IT opremu izbjeglicama; međutim, ovo nije obvezno. OLS-u se može pristupiti na internetu uz pomoć bilo kojeg uređaja s internetskim preglednikom i internetskom vezom.

Izbjeglice ne trebaju snositi nikakve troškove za pristup jezičnim tečajevima OLS-a.

Tko može sudjelovati?

  • Izbjeglice
  • Organizacije koje pružaju potporu izbjeglicama
  • Institucije/organizacije korisnice Erasmus+ programa

Kako sudjelovati? 

Obratite se državnoj službi za dodatne informacije o sudjelovanju.

Gdje pristupiti mrežnim jezičnim tečajevima preko OLS-a?

Saznajte više

Često postavljana pitanja za korisnike programa Erasmus+

Inicijativa visokog obrazovanja Erasmus+ s ciljem pružanja potpore izbjeglicama

Inicijative školskog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja za odrasle programa Erasmus+ s ciljem pružanja potpore izbjeglicama

A Council of Europe Toolkit