Poboljšajte besplatno svoje jezične vještine!

Tri koraka za mrežnu jezičnu potporu (Online Linguistic Support)

Mlada osoba gleda u prijenosno računalo
Testirajte svoju trenutačnu razinu znanja jezika kojim ćete se koristiti dok boravite u inozemstvu. Vaši rezultati neće Vas spriječiti da sudjelujete u mobilnosti u okviru programa Erasmus+ ili Europske snage solidarnosti, već ćete moći pristupiti i OLS jezičnom tečaju!
Skupina mladih ljudi gleda u tablet
Poboljšajte svoje jezične vještine. OLS je jedinstveni, lako dostupan, mrežni alat za učenje jezika namijenjen sudionicima u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Možete raditi svojim tempom i  prilagoditi ga svojim potrebama i interesima. To je odličan način da dopunite učenje jezika u bilo koje vrijeme, na bilo kojem mjestu, kako Vam odgovara.
Osoba koristi prijenosno računalo na stolu
Pristupite drugoj procjeni kako biste doznali koliko ste napredovali, osim ako ste postigli vrhunske ocjene na svojoj prvoj procjeni.
Mlada osoba gleda u prijenosno računalo
Testirajte svoju trenutačnu razinu znanja jezika kojim ćete se koristiti dok boravite u inozemstvu. Vaši rezultati neće Vas spriječiti da sudjelujete u mobilnosti u okviru programa Erasmus+ ili Europske snage solidarnosti, već ćete moći pristupiti i OLS jezičnom tečaju!
Skupina mladih ljudi gleda u tablet
Poboljšajte svoje jezične vještine. OLS je jedinstveni, lako dostupan, mrežni alat za učenje jezika namijenjen sudionicima u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. Možete raditi svojim tempom i  prilagoditi ga svojim potrebama i interesima. To je odličan način da dopunite učenje jezika u bilo koje vrijeme, na bilo kojem mjestu, kako Vam odgovara.
Osoba koristi prijenosno računalo na stolu
Pristupite drugoj procjeni kako biste doznali koliko ste napredovali, osim ako ste postigli vrhunske ocjene na svojoj prvoj procjeni.

Što Vam je potrebno?

Ikona Wi-Fi signala

Dobra internetska veza

Kvadratić sa strelicom prema gore

Poziv putem e-pošte s Vašim korisničkim imenom
Za više informacija obratite se svojem koordinatoru

Mirno okruženje

Mi u OLS-u koristimo autentične materijale iz medija i pretvaramo ih u vježbe. Nema boljeg načina vježbanja od korištenja sadržaja iz stvarnog života?

Korisnici OLS-a mogu koristiti Forum za međusobno čavrljanje, vježbanje svojih vještina pisanja ili za postavljanje pitanja tutorima.

Casper je bio sudionik mobilnosti u okviru programa Erasmus+ i predsjednik Erasmus studentske mreže u Belgiji. Sada je domaćin OLS interkulturalnih webinara. Registrirajte se za sudjelovanje na webinaru i saznajte kako je svoju mobilnost učinio uspješnom.

Maskota OLS-a

Ne možete naći ono što tražite?