للاطلاع على هذه الصفحة بالعربية، الرجاء النقر هنا

Bu sayfayı Türkçe görüntülemek için buraya tıklayın

Céard atá i gceist?

I láthair na huaire, tá cúrsaí teanga ar líne i mBulgáiris, Seicis, Danmhairgis, Gearmáinis, Eastóinis, Gréigis, Béarla, Spáinnis, Fraincis, Cróitis, Iodáilis, Latvais, Liotuáinis,Ungáiris, Ollainnis, Polainnis, Portaingéilis, Rómáinis, Slóvaicis, Slóivéinis, Fionlainnis agus Sualainnis á dtairiscint ag Tacaíocht Teanga Ar Líne Erasmus+ (OLS) do mhic léinn ardoideachais, d'fhoghlaimeoirí gairmoideachais agus oiliúna agus d'oibrithe deonacha óga atá páirteach sa chlár Erasmus+.

Tá cinneadh déanta ag an gCoimisiún Eorpach an tseirbhís sin a chur ar fáil do thart ar 100 000 teifeach thar tréimhse 3 bliana, ar bhonn saorálach agus saor in aisce

Is féidir an OLS a úsáid am ar bith ar ríomhaire, táibléad nó fón cliste a bhfuil nasc Idirlín aige. Tá rogha modúl féinluais ag gabháil leis na cúrsaí teanga OLS a chlúdaíonn réimsí éagsúla teanga, chomh maith le gníomhaíochtaí idirghníomhacha "Oiliúint Bheo" (MOOCanna ar líne, seisiúin teagaisc agus fóraim).

Cén fáth a bhfuil sin á thairiscint?

I bhfianaise na géarchéime imirce atá ann faoi láthair, is é is aidhm don tionscnamh sin tacú le hiarrachtaí Bhallstáit an AE teifeach a lánpháirtiú i gcórais oideachais agus oiliúna na hEorpa agus forbairt a scileanna a chinntiú.

Cé atá in ann an cúrsa a dhéanamh?

Is féidir an OLS a chur ar fáil do theifigh ar bhonn an tsainmhínithe seo a leanas:

"I gcomhthéacs an AE, náisiúnach de thríú tír, atá lasmuigh dá t(h)ír náisiúntachta de bharr go bhfuil imní air/uirthi agus údar maith leis sin, go ndéanfaí géarleanúint air/uirthi mar gheall ar a chine, a reiligiún, a náisiúntacht, a bhallraíocht i ngrúpa sóisialta áirithe nó a thuairimí polaitiúla, agus nach féidir leis/léi, nó nach bhfuil toilteanach dul i muinín na cosanta ón tír sin i ngeall ar an imní sin, nó duine gan stát, atá lasmuigh den tír ina raibh gnáthchónaí air/uirthi roimhe seo ar na cúiseanna thuasluaite, nach féidir leis/léi nó, i ngeall ar an imní sin, nach bhfuil toilteannach filleadh ar an tír sin, agus nach bhfuil Airteagal 12 (Eisiamh) den Treoir 2011/95/AE i bhfeidhm ina leith."

Clúdaíonn an sainmhíniú sin daoine a bhfuil stádas faighte acu mar theifeach tar éis dóibh iarratas a dhéanamh ar thearmann, daoine a bhfuil cinneadh dearfach maidir le tearmann faighte acu lena mbaineann stádas mar theifeach, cosaint shealadach/choimhdeach nó cosaint dhaonchairdiúil, iarrthóirí tearmainn, gan teorainn aoise.

Conas a oibríonn sé?

Tá rannpháirtíocht sa tionscnamh sin saorálach. Sna tíortha rannpháirteacha, tugtar rochtain ar OLS do theifigh ar mian leo feabhas a chur ar an eolas atá acu ar cheann de na teangacha atá ar fáil in OLS (Bulgáiris, Seicis, Danmhairgis, Gearmáinis, Eastóinis, Gréigis, Béarla, Spáinnis, Fraincis, Gaeilge*, Cróitis, Iodáilis, Latvais, Liotuáinis, Ungáiris, Máltais*, Ollainnis, Polainnis, Portaingéilis, Rómáinis, Slóvaicis, Slóivéinis, Fionlainnis agus Sualainnis) trí eagraíocht/institiúid thairbhíoch Erasmus+ a bhfuil an cinneadh déanta acu a bheith páirteach.

I measc na n-eagraíochtaí sin, tá ollscoileanna, eagraíochtaí gairmoideachais agus oiliúna, eagraíochtaí neamhrialtasacha, ógeagraíochtaí, cumainn na sochaí sibhialta, etc.

Is féidir le teifigh rogha a dhéanamh chun cúrsa OLS a leanúint in aon cheann de na teangacha atá ar fáil. Is faoin institiúid/eagraíocht thairbhíoch atá sé an rogha sin a léiriú san OLS ar bhonn riachtanais na dteifeach agus na leibhéil atá ar fáil sna teangacha éagsúla.

Nuair a fhaigheann siad an cuireadh r-phoist chuig an OLS, ní mór do na teifigh dul faoi mheasúnú teanga chun an leibhéal teanga atá acu a fháil amach. Tar éis dóibh an measúnú a chríochnú, is féidir leo an cúrsa teanga a rochtain (má tá an leibhéal ceart ar fáil) ar feadh 13 mhí ar a mhéad. Tá cúrsaí teanga i nGearmáinis, Béarla, Spáinnis, Fraincis, Iodáilis agus Ollainnis ar fáil ó leibhéal A1 go C2 de Chomhchreat Tagartha na hEorpa maidir le Teangacha (CTET). Tá cúrsaí teanga i mBulgáiris, Danmhairgis, Eastóinis, Gréigis, Cróitis, Latvais, Liotuáinis, Ungáiris, Polainnis, Rómáinis, Slóvaicis, Slóivéinis, Fionlainnis agus Sualainnis ar fáil ar leibhéal A1, agus tá an tSeicis ar fáil suas go dtí leibhéal A2 agus an Phortaingéilis ar fáil suas go leibhéal B2. Agus an cúrsa teanga críochnaithe acu, is féidir leo dearbhú rannpháirtíochta a íoslódáil agus an dara measúnú teanga a dhéanamh agus an dul chun cinn atá déanta acu sa teanga a mheas, más mian leo. Níl an dara measúnú teanga éigeantach.

Tugann na heagraíochtaí/institiúidí rannpháirteacha rochtain do na teifigh ar an gcúrsa teanga OLS ar bhonn na n-iarratas a fhaigheann siad faoi réir an líon ceadúnas OLS atá ar fáil.

Tá líon teoranta ceadúnas OLS ar fáil freisin d'oibreoirí OLS atá i dteagmháil le teifigh go díreach chun cúnamh, tacaíocht agus treoir a thabhairt dóibh tríd an bpróiseas OLS.

Cuireann na heagraíochtaí rannpháirteacha ríomhairí agus saoráidí eile TF ar fáil do theifigh; ach ní riachtanas é sin. Is féidir rochtain a fháil ar an OLS ar líne trí ghléas ar bith a bhfuil brabhsálaí agus nasc Idirlín air.

Níor cheart go mbeadh aon chostas i gceist do na teifigh chun rochtain a fháil ar chúrsa teanga OLS.

Cé atá in ann páirt a ghlacadh?

  • Teifigh
  • Eagraíochtaí a thacaíonn teifigh
  • Institiúidí/eqgraíochtaí thairbhíoch Erasmus +

Conas páirt a ghlacadh

Téigh i dteagmháil le do Ghníomhaireacht Náisiúnta chun tuilleadh eolais a fháil ar conas páirt a ghlacadh.

Cén áit le teacht ar chúrsaí teanga ar líne OLS?

Tuilleadh eolais

Ceisteanna coitianta chun tairbhí Erasmus+

Tionscnaimh ardoideachais Erasmus+ a bhfuil mar aidhm leo tacaíocht a chur ar fáil do theifigh

Tionscnaimh scoil eorpach oideachais, gairmoideachas agus oiliúint agus oideachas aosach Erasmus + go bhfuil mar aidhm leo tacaíocht a chur ar fáil do theifigh

A Council of Europe Toolkit