Is Rannpháirtí mé ar chlár Soghluaisteachta Erasmus+

Fadhbanna le Logáil isteach/le Pasfhocal

 1. Ní bhfuair mé mo logáil isteach/mo phasfhocal. Céard is ceart dom a dhéanamh?

   Má roghnaíodh thú le páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht soghluaisteachta Erasmus+, ba cheart go mbeadh cuireadh faighte agat ar an r-phost ó d’institiúid/d’eagraíocht seolta ina raibh do logáil isteach agus do phasfhocal chun teacht ar an measúnú teanga Erasmus+ OLS. Is í d’institiúid/d’eagraíocht seolta amháin ar féidir léi na sonraí logála isteach sin, chun teacht ar an measúnú teanga, a sheoladh chugat.

   Mura bhfuair tú an cuireadh sin ar an r-phost, seiceáil d’fhillteán turscair/do tháb dramhphoist i do bhosca isteach, nó déan teagmháil le d’institiúid/d’eagraíocht seolta (Comhordaitheoir Erasmus+).


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 2. Tá dearmad déanta agam ar mo logáil isteach/mo phasfhocal. Céard is ceart dom a dhéanamh?

   Is é an bealach is tapa le do phasfhocal a athshocrú an rogha "Pasfhocal Dearmadta Agat?" ar ár suíomh a úsáid. Seolfar r-phost chugat ansin, a ligfidh duit do phasfhocal a athshocrú. Seiceáil, más é do thoil é, nár seoladh an r-phost sin chuig bosca turscair/dramhfhillteán do bhosca ríomhphoist.
   Is ionann do logáil isteach agus do sheoladh r-phoist iomlán, ar chuir d’institiúid/d’eagraíocht seolta do chuireadh chuige i dtosach le tabhairt faoin measúnú teanga Erasmus+ OLS.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 3. Cén fáth nach féidir liom nascadh, cé go bhfuil mo logáil isteach agus mo phasfhocal ceart?

   Is iomaí cúis ann le go bhfaighfeá teachtaireacht earráide agus tú ag iarraidh logáil isteach. Is iad an dá phríomhchúis:

   • An spriocdháta ar a raibh an measúnú teanga le déanamh agat a bheith caite cheana féin.
   • Do chuireadh a bheith curtha ar ceal ag d’institiúid/d’eagraíocht seolta (Comhordaitheoir Erasmus+).

   Sa dá chás, molaimid duit dul i dteagmháil le Comhordaitheoir Erasmus + d’institiúide/d’eagraíochta seolta agus r-phost le cuireadh nua ann a iarraidh.

   Má thugann an teachtaireacht earráide le fios go bhfuil do logáil isteach nó do phasfhocal mícheart, bain úsáid as an rogha “Pasfhocal Dearmadta Agat” chun do phasfhocal a athshocrú, le do thoil.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 4. An gá dom mo chuntas Erasmus+ OLS a ghníomhachtú?

   Beidh ort do chuntas úsáideora Erasmus+ OLS a ghníomhachtú sula mbeidh ar do chumas rochtain a fháil ar na measúnuithe teanga agus ar na cúrsaí Erasmus+ OLS. Chun é sin a dhéanamh, lean an nasc a tugadh sa ríomhphost tairisceana ina raibh do shonraí údaraithe don logáil isteach.

   Nuair a bheidh do chuntas Erasmus+ OLS gníomhachtaithe agat, téigh go dtí an URL seo a leanas chun rochtain a fháil ar leathanach baile Erasmus+ OLS: http://erasmusplusols.eu. Chun rochtain a fháil ar an leathanach don logáil isteach, cliceáil ar an gcnaipe "Logáil isteach" (sa chúinne ar dheis ar bharr an leathanaigh) agus cuir isteach na sonraí údaraithe don logáil isteach a fuair tú le ríomhphost.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 5. Céard is féidir liom a dhéanamh má logáiltear amach go huathoibríoch mé ón suíomh?
   Déanann suíomh gréasáin Erasmus+ OLS na húsáideoirí a dhínascadh go huathoibríoch má bhíonn an nasc díomhaoin ar feadh 30 nóiméad. Má tharlaíonn an dínascadh go minic, déan teagmháil le foireann tacaíochta teicniúla Erasmus+ (OLS) trí chliceáil ar an gcnaipe “Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim”.

   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 6. Cén fad ama a bhfanann mo chuntas Erasmus+ OLS gníomhach?

   Fanann do chuntas Erasmus+ OLS gníomhach ar feadh 13 mhí tar éis do cheangail dheireanaigh le hardán OLS.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 7. Céard is féidir liom a dhéanamh má théann mo rochtain ar Erasmus+ OLS as feidhm?

   Rachaidh na ceadúnais le haghaidh Erasmus+ OLS a úsáid as feidhm sa chás nach ngníomhachtaíonn tú iad sa tréimhse ama a bhí leagtha síos ag d'institiúid nó d’eagraíocht seolta duit. Ciallaíonn sé sin nach mbeidh tú in ann, tar éis dáta áirithe, dul isteach ar Erasmus+ OLS chun do mheasúnú teanga ná do chúrsa teanga a dhéanamh. Is í d'institiúid/d’eagraíocht seolta a shocróidh an dáta seo agus beidh sé sonraithe sa ríomhphost tairisceana atá faighte agat.

   Beidh rochtain agat ar na cúrsaí teanga fad is a mhairfidh do shoghluaisteacht, ach is gá duit do cheadúnas a ghníomhachtú taobh istigh de mhí amháin ón am a bhfaighidh tú an tairiscint. Mar sin, má théann tú ar shoghluaisteacht Erasmus+ a mhairfidh sé mhí, mar shampla, is gá duit logáil isteach ar an gcúrsa teanga taobh istigh d'aon mhí amháin tar éis duit an tairiscint a fháil. Beidh rochtain agat ansin ar chúrsa teanga Erasmus+ OLS ar feadh an achair chéanna is a mhairfidh an tréimhse shoghluaisteachta (e.g sé mhí), ag tosú leis an am a ghníomhachtaíonn tú do cheadúnas – is é sin sé mhí ó do chéad rochtain ar an gcúrsa teanga.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim

Fadhbanna le Measúnú Teanga

 1. Cén chaoi ar féidir liom tabhairt faoi mo chéad mheasúnú teanga?

   Má roghnaíodh thú le páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht shoghluaisteachta Erasmus+, ba cheart go mbeadh cuireadh faighte agat ar an r-phost ó d’institiúid/d’eagraíocht seolta ina raibh do logáil isteach agus do phasfhocal chun teacht ar an measúnú teanga Erasmus+ OLS. Is í d’institiúid/d’eagraíocht seolta amháin ar féidir léi na sonraí logála isteach sin, chun teacht ar an measúnú teanga, a sheoladh chugat.

   Mura bhfuair tú an cuireadh sin ar an r-phost, seiceáil d’fhillteán turscair/do tháb dramhphoist i do bhosca isteach, nó déan teagmháil le d’institiúid/d’eagraíocht seolta (Comhordaitheoir Erasmus+).

   Tabhair faoi deara le do thoil: más rud é go bhfuair tú scór C2 i do chéad mheasúnú teanga, ní bheidh ort measúnú deiridh a dhéanamh. Mar sin, ní sheolfar cuireadh chugat chun an measúnú deiridh a dhéanamh.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 2. Cén chaoi ar féidir liom an measúnú teanga deiridh a ghlacadh agus cén uair?

   Seoltar cuirí chun tabhairt faoin measúnú teanga deiridh ar an r-phost go huathoibríoch ar chóras Erasmus+ OLS ar an 15ú nó an 16ú lá den mhí dheiridh de do thréimhse shoghluaisteachta, mar a léirítear i do phróifíl.
   Déan nascadh i dtosach le do chuntas, más é do thoil é, (agus do logáil isteach agus do phasfhocal á n-úsáid agat) agus seiceáil go bhfuil dátaí tosaigh agus deiridh do thréimhse soghluaisteachta curtha isteach i gceart i do phróifíl. Ba cheart duit iad a cheartú más gá.

   Tabhair faoi deara le do thoil: más rud é go bhfuair tú scór C2 i do chéad mheasúnú teanga, ní bheidh ort measúnú deiridh a dhéanamh. Mar sin, ní sheolfar cuireadh chugat chun an measúnú deiridh a dhéanamh.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 3. An mbeidh difríocht idir an measúnú teanga tosaigh Erasmus+ OLS agus an measúnú teanga deiridh?

   Ní bheidh difríocht ar bith idir an measúnú teanga tosaigh Erasmus+ OLS (roimh an tréimhse shoghluaisteachta) agus an measúnú teanga deiridh (tar éis duit filleadh ó do thréimhse shoghluaisteachta). Is measúnú oiriúnaitheach é, áfach, agus mar sin b'fhéidir nach mbeidh na ceisteanna mar a chéile. Ó tharla go mbíonn an dá mheasúnú bunaithe ar na prionsabail chéanna, féadfar a mhéid ar tháinig feabhas ar do chuid scileanna teanga le linn do thréimhse soghluaisteachta a thomhas.

   Tabhair faoi deara le do thoil: más rud é go bhfuair tú scór C2 i do chéad mheasúnú teanga, ní bheidh ort measúnú deiridh a dhéanamh. Mar sin, ní sheolfar cuireadh chugat chun an measúnú deiridh a dhéanamh.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 4. Chaill mé spriocdháta an mheasúnaithe teanga, céard is ceart dom a dhéanamh?

   Má chaill tú spriocdháta an mheasúnaithe teanga tosaigh (roimh do thréimhse shoghluaisteachta), cuir d’institiúid/d’eagraíocht seolta ar an eolas faoin bhfadhb, más é do thoil é. Is é do Chomhordaitheoir Erasmus+ amháin ar féidir leis cuidiú leat a thuilleadh.

   Má chaill tú spriocdháta an mheasúnaithe teanga deiridh (agus tú ag filleadh tar éis do thréimhse soghluaisteachta):

   1. Logáil isteach ar shuíomh gréasáin Erasmus + OLS.
   2. Seiceáil barr an leathanaigh lena fheiceáil an bhfuil an cnaipe “Tosaigh an measúnú teanga deiridh” ar fáil. Má tá, is féidir leat tabhairt faoin measúnú teanga fós.
   Mura bhfuil, socraigh dáta deiridh na soghluaisteachta i do phróifíl OLS sa mhí reatha. Má tá sé socraithe sa mhí reatha cheana féin, níl le déanamh ach do phróifíl a shábháil agus ba cheart go mbeadh teacht agat ar an bpointe ar an measúnú.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 5. Cén chaoi ar féidir liom teanga mo mheasúnaithe a athrú?

   Is í d’institiúid/d’eagraíocht seolta a chuireann rochtain ar an measúnú teanga ar fáil i do phríomhtheanga teagaisc, oibre nó oibre deonaí (an teanga atá á foghlaim).
   Má tá earráid sa teanga atá á foghlaim a shanntar duit, nó dá mba mhaith leat í a athrú molaimid duit dul i dteagmháil le d’institiúid/d’eagraíocht seolta agus, go sonrach, le do Chomhordaitheoir Erasmus+ OLS.
   Is í d’institiúid/d’eagraíocht seolta amháin atá ábalta an teanga sin a athrú, agus chun é sin a dhéanamh, beidh ort sonraí údaraithe nua a fháil ionas gur féidir leat tabhairt faoin measúnú teanga sa teanga atá faofa ag do Chomhordaitheoir Erasmus+ OLS.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 6. An bhféadfaidh mé an dul chun cinn atá déanta agam a shábháil sula bhfágfaidh mé an measúnú teanga?

   Féadfaidh tú an measúnú teanga a fhágáil agus é a thosú arís tráth níos faide ar aghaidh, chomh fada is go bhfuil an chuid a bhfuil tú ag obair air faoi láthair críochnaithe agat. Is féidir do fhreagraí a shábháil go ceann 10 lá. Nuair a bheidh an measúnú teanga comhlánaithe, ní fhéadfaidh tú tosú an athuair air.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 7. An féidir ord na gcodanna i measúnú teanga Erasmus+ OLS a athrú?

   Tá ceithre chuid sa mheasúnú teanga, san ord seo a leanas: gramadach, stór focal, tuiscint na cainte agus tuiscint na léitheoireachta. Ní mór an measúnú teanga a dhéanamh san ord sin agus ní féidir ord na gcodanna a athrú.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 8. Fuair mé teachtaireacht earráide agus mé ag tabhairt faoin measúnú teanga Erasmus+ OLS. Céard is ceart dom a dhéanamh?

   Má fuair tú teachtaireacht earráide agus tú ag tabhairt faoin measúnú teanga Erasmus+ OLS, lean na treoracha seo:

   1) Seiceáil go bhfuil an leagan is deireanaí de Adobe Flash Player suiteáilte ar do ríomhaire.
   2) Folmhaigh cuimhne thaisce do bhrabhsálaí agus scrios na fianáin trí na cnaipí CTRL + SHIFT + DEL a chliceáil ag an am céanna.
   3) Déan athnascadh le suíomh gréasáin Erasmus+ OLS.
   4) Ná hoscail aon táb ná aon fhuinneog chuig suíomhanna gréasáin eile fad is a bheidh tú ag tabhairt faoi do mheasúnú.

   Má leanann an fhadhb, tosaigh arís ar an measúnú agus brabhsálaí Idirlín éagsúil á úsáid agat, nó fiú ríomhaire eile nasctha le gréasán eile, mar go bhféadfadh suíomh gréasáin Erasmus+ OLS a bheith á bhlocáil ag an ngréasán.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 9. Cén chaoi ar féidir liom teanga an chomhéadain i measúnú teanga Erasmus+ OLS a athrú?

   Is é an Béarla teanga an chomhéadain ar shuíomh gréasáin agus i measúnú teanga Erasmus+ OLS de réir réamhshocraithe. Féadfaidh tú teanga an chomhéadain don mheasúnú teanga a athrú ar shuíomh gréasáin OLS leis an roghchlár anuas ar bharr an scáileáin sula dtosóidh tú ar an measúnú teanga. Tá gach ceann de 24 theanga an Aontais Eorpaigh ar fáil mar theangacha comhéadain i gcomhair mheasúnú teanga Erasmus+ OLS.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 10. Céard a tharlóidh do na torthaí a gheobhaidh mé i measúnuithe teanga Erasmus+ OLS?
   Maidir le Mic Léinn Ardoideachais, ní chuirfear na torthaí ar fáil don institiúid ná don eagraíocht ghlactha. Maidir le hoibrithe deonacha EVS agus le foghlaimeoirí VET, ní chuirfear torthaí ar aghaidh go huathoibríoch chuig eagraíocht(aí) eile sa tionscadal. Is tusa agus an institiúid a mbeidh do roghnú faoina cúram nó a bheidh ag comhordú do thionscadail EVS, agus sibhse amháin, a gheobhaidh torthaí do mheasúnuithe teanga.

   Ní chuirfidh torthaí mheasúnuithe teanga Erasmus+ OLS cosc ar dhuine ar bith páirt a ghlacadh i gclár soghluaisteachta Erasmus+. Féadfaidh an institiúid seolta nó an eagraíocht chomhordaithe na torthaí a úsáid chun na rannpháirtithe is géire a dteastóidh tacaíocht teanga uathu a aithint.

   Maidir leis na Mic Léinn Ardoideachais, agus i gcásanna nach mbaintear amach an leibhéal teanga a mholann an eagraíocht ghlactha, reáchtáiltear cruinniú idir an mac léinn agus an Institiúid Ardoideachais chun aon tacaíocht a theastódh ón mac léinn a phlé.

   Mura n-athraíonn do leibhéal teanga fad is a bhíonn tú thar lear, ní rachaidh sé sin i gcion go díreach ná go diúltach ar do rannpháirtíocht sa chlár Erasmus+ – ach ba cheart duit, áfach, a bheith diongbháilte go bhfoghlaimeoidh tú an teanga a bheidh agat agus tú i mbun staidéir, oibre nó gníomhaíochtaí oibre deonaí ionas go mbainfidh tú an tairbhe is fearr is féidir as an achar a chaithfidh tú thar lear.

   B'fhéidir go n-úsáidfeadh an Coimisiún Eorpach sonraí comhiomlánaithe thorthaí an mheasúnaithe teanga chun críocha staitistiúla d’fhonn tionchar an chláir a mheasúnú.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 11. Cén uair a mbíonn measúnú teanga Erasmus+ OLS éigeantach?

   Mic Léinn Ardoideachais

   Tá measúnú teanga Erasmus+ OLS éigeantach agus is réamhriachtanas é do na Mic Léinn Ardoideachais go léir ó na Tíortha atá rannpháirteach sa Chlár atá ag dul ar shoghluaisteacht Erasmus+ chun staidéar cúrsaí oiliúna a dhéanamh i dTír eile atá rannpháirteach sa Chlár, agus a bhfuil ceann amháin de na teangacha seo a leanas mar phríomhtheanga oibre nó teagaisc acu (déantar eisceacht i gcás cainteoirí dúchais). Beidh an measúnú tosaigh le déanamh roimh an tréimhse shoghluaisteachta agus an measúnú deiridh le déanamh ag deireadh na tréimhse soghluaisteachta.

   Más Mac Léinn Ardoideachais nó oiliúnaí tú atá roghnaithe cheana do thréimhse shogluaiseachta Erasmus+ agus ceann díobh sin thuas mar do phríomhtheanga shoghluaisteachta, cuirfidh d’institiúid ardoideachais bhaile rochtain ar an OLS ar fáil duit chun tabhairt faoi mheasúnú teanga. Más mian leat é, beidh tú ábalta, freisin, cúrsa teanga ar líne a dhéanamh. Sa chás sin, gheobhaidh tú ríomhphost ina mbeidh an fhaisnéis aitheantais don logáil isteach agus pasfhocal chun rochtain a thabhairt duit ar an OLS. Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil le d'institiúid ardoideachais bhaile (do Chomhordaitheoir Erasmus +), le do thoil.

   Oibrithe Deonacha na Seirbhíse Deonaí Eorpaí (EVS)

   Tá measúnú teanga Erasmus+ OLS éigeantach do gach oibrí deonach EVS a bheidh páirteach i dtréimhse shoghluaisteachta a mhairfidh dhá mhí ar a laghad agus a mbeidh ceann amháin de na teangacha seo a leanas mar phríomhtheanga oibre aige/aici (déantar eisceacht i gcás cainteoirí dúchais).

   Chun go mbeidh oibrithe deonacha fadtéarmacha EVS in ann rochtain a fháil ar OLS, beidh ar an iarratasóir iarratas ar thacaíocht teanga a dhéanamh ar fhoirm iarratais an tionscadail.

   Faigheann oibrithe deonacha EVS a ghlacann páirt i dtionscadail logáil isteach agus pasfhocal chun rochtain a fháil ar an ardán ó eagraíocht chomhordaithe an tionscadail. Iarraimid ort teagmháil a dhéanamh le d’eagraíocht chomhordaithe chun ceist a chur faoi thacaíocht teanga.

   Foghlaimeoirí Gairmoideachais agus Oiliúna (VET)

   Ó mhí an Mheithimh 2015 ar aghaidh, tá an measúnú teanga OLS éigeantach do gach foghlaimeoir VET a bheidh páirteach i dtréimhse shoghluaisteachta a mhaireann aon mhí amháin ar a laghad, agus ceann de na teangacha seo a leanas mar phríomhtheanga oibre aige/aici (déantar eisceacht i gcás cainteoirí dúchais).


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 12. Cén uair nach mbíonn measúnú teanga Erasmus+ OLS éigeantach?
   Tá díolúine ón measúnú teanga OLS ag cainteoirí dúchais (chun sainmhíniú a fháil ar ‘cainteoir dúchais’, déan teagmháil le d’institiúid seolta nó d’eagraíocht chomhordaithe (Comhordaitheoir Erasmus +), más é do thoil é.

   Más rud é nach ceann de na teangacha seo a leanas atá i bpríomhtheanga na soghluaisteachta, ní dhéanfar an measúnú trí mheasúnú teanga Erasmus+ OLS. Déan teagmháil, le do thoil, le d'institiúid seolta nó d’eagraíocht chomhordaithe má tá eolas uait faoi thacaíocht teanga i dteangacha eile.

   Má tá tuilleadh eolais uait faoi Erasmus+ OLS nó faoi dheiseanna eile a bhaineann le tacaíocht teanga, iarraimid ort teagmháil a dhéanamh le d'institiúid ardoideachais bhaile nó le d’eagraíocht chomhordaithe EVS/VET (Comhordaitheoir Erasmus+).


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 13. An bhféadfaidh cainteoirí arb í teanga na soghluaisteachta a dteanga dhúchais measúnú teanga Erasmus+ OLS a dhéanamh i dteanga eile?

   Tá sé éigeantach do rannpháirtithe measúnú teanga OLS a dhéanamh sa phríomhtheanga is dócha a ndéanfar an teagasc, an obair nó an obair dheonach inti i rith na tréimhse soghluaisteachta (ar choinníoll go mbeadh an teanga sin ar fáil faoi OLS).

   Ach más cainteoir dúchais an rannpháirtí nó má tá toradh idir leibhéal B2 agus C2 (CTET) bainte amach aige/aici sa mheasúnú teanga tosaigh OLS, is féidir leis an institiúid/eagraíocht seolta an deis a thabhairt dó/di cúrsa teanga OLS a dhéanamh sa teanga logánta ina áit sin.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 14. Céard iad na hiarmhairtí mura gcríochnaíonn rannpháirtí soghluaisteachta na measúnuithe Erasmus+ OLS?

   Tá an measúnú teanga Erasmus+ OLS éigeantach do na rannpháirtithe agus iad ag tabhairt faoi thréimhse shoghluaisteachta Erasmus+ i dtaca le staidéir, cúrsaí oiliúnaobair dheonach i dTír eile atá sa Chlár, agus a bhfuil ceann de na teangacha seo a leanas acu mar phríomhtheanga teagaisc, oibre nó oibre deonaí (seachas cainteoirí dúchais). Beidh an measúnú teanga tosaigh le déanamh sula dtosóidh an tréimhse shoghluaisteachta agus beidh an measúnú teanga deiridh le déanamh ag deireadh na tréimhse soghluaisteachta.

   Maidir le Mic Léinn Ardoideachais, is réamhriachtanas é chomh maith chun tabhairt faoin tréimhse shoghluaisteachta. Is féidir leis an institiúid/eagraíocht seolta a shocrú an ndéanfar nó nach ndéanfar tráthchuid deiridh an taca airgid a íoc, ag brath ar an measúnú teanga deiridh Erasmus+ OLS a bheith curtha i gcrích, ag deireadh na tréimhse soghluaisteachta. Ba cheart é sin a shonrú in alt 6.3 den chomhaontú deontais.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 15. Céard iad na scileanna a ndéantar meastóireacht orthu i measúnú teanga Erasmus+ OLS?

   Déanann an measúnú teanga ar líne measúnú ar do scileanna teanga i gcomhréir le Comhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha (CTET).

   Déanann an measúnú teanga Erasmus + OLS ceithre scil a mheas:

   • oInniúlacht sa ghramadach: an t-eolas ar acmhainní gramadaí na teanga agus an cumas chun úsáid a bhaint astu.
   • oInniúlacht san fhoclóireacht: an t-eolas ar mhíreanna gramadaí agus foclóireachta araon (focail, nathanna agus leaganacha cainte) agus an cumas chun iad a úsáid.
   • oInniúlacht i dtuiscint na cainte: an cumas chun teachtaireacht labhartha ó chainteoir amháin nó níos mó a ghlacadh agus a phróiseáil.
   • oTuiscint na léitheoireachta: an cumas chun teácsanna scríofa a thuiscint agus déileáil leo.

   Tá 55 ceist sa mheasúnú agus tógann sé tuairim is 30 go 35 nóiméad. Sábháiltear na torthaí agus is féidir tabhairt faoin measúnú i roinnt céimeanna ar leith. Is measúnú é atá oiriúnaitheach agus úsáidtear modheolaíocht chliste agus chéimnitheach ann: bunaítear deacracht na gceisteanna ar na freagraí a tugadh ar na ceisteanna rompu sin, ionas gur féidir do chumas teanga a thomhas de réir leibhéal beachtais a ardaíonn go céimnitheach. Dá bhrí sin, dá airde do leibhéal is ea is beaichte an mheastóireacht ort mar go mbaineann na ceisteanna le téamaí níos speisialaithe.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 16. An bhfuil cur i láthair ginearálta ar fáil ar mheasúnú teanga Erasmus+ OLS?

   Tá cur i láthair ginearálta ar mheasúnú teanga Erasmus+ OLS le fáil anseo ar an láithreán gréasáin.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 17. An bhfuil treoir d’úsáideoirí ar fáil le haghaidh mheasúnú teanga Erasmus+ OLS?

   Tá treoir d’úsáideoirí le haghaidh mheasúnú teanga Erasmus+ OLS le fáil anseo ar an láithreán gréasáin.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim

Fadhbanna le Cúrsa Teanga

 1. Cén chaoi ar féidir liom teacht ar an gcúrsa teanga?

   Más mac léinn Ardoideachais tú atá chun tabhairt faoin gcéad mheasúnú teanga sa Ghearmáinis, Béarla, Spáinnis, Fraincis, Iodáilis, Ollainnis nó Portaingéilis, tabharfar cuireadh duit go huathoibríoch tríd an r-phost an cúrsa teanga Erasmus+ sa teanga chéanna leis an measúnu a dhéanamh má fhaigheann tú toradh idir leibhéal A1 agus B1 den CTET. Maidir leis an mBulgáiris, Seicis, Danmhairgis, Eastóinis, Gréigis, Cróitis, Latvais, Liotuánais, Ungáiris, Polainnis, Rómáinis, Slóvaicis, Slóivéinis, Fionlainnis agus Sualainnis, gheobhaidh tú do cheadúnas cúrsa teanga go huathoibríoch má fhaigheann tú toradh faoi leibhéal A2 de chuid an CTET sa chéad mheasúnú teanga a rinne tú.

   Maidir le gach toradh eile, beidh tú ábalta cúrsa teanga OLS a dhéanamh sa phríomhtheanga teagaisc nó oibre, nó i dteanga logánta cheann scríbe do shoghluaisteachta Erasmus, ar an gcoinníoll go bhfuil an teanga seo ar fáil  san OLS. Gheobhaidh tú fógra ar an r-phost ó d’institiúid/d’eagraíocht seolta go bhfuil cuireadh á thabhairt duit teacht ar chúrsa teanga OLS.

   Más foghlaimeoir Gairmoideachais agus Oiliúna (VET) thú nó oibrí deonach na Seirbhíse Deonaí Eorpaí (EVS), déanfaidh na hinstitiúidí seolta/glactha Erasmus+ agus na heagraíochtaí comhordaithe an cinneadh cé hiad na rannpháirtithe a dtabharfar cuireadh dóibh cúrsa teanga Erasmus+ OLS a dhéanamh, bunaithe ar chumas agus riachtanais teanga an duine aonair. Cuirtear institiúidí seolta/eagraíochtaí comhordaithe ar an eolas go huathoibríoch nuair a chríochnaítear measúnuithe teanga, agus i ndiaidh an fhógra seo, déanann siad cinneadh cé acu an dtabharfar rochtain ar chúrsaí teanga OLS nó nach dtabharfar agus cé dóibh a dtabharfar an rochtain sin, agus torthaí an mheasúnaithe teanga tosaigh á gcur san áireamh.

   Mura bhfuil r-phost faighte agat agus cuireadh ann cúrsa teanga Erasmus+ OLS a dhéanamh, seiceáil d’fhillteán turscair/táb dramhphoist do bhosca isteach, nó déan teagmháil le d’institiúid/d’eagraíocht seolta (Comhordaitheoir Erasmus+).


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 2. Chaill mé an spriocdháta le nasc a dhéanamh le mo chúrsa teanga ar líne Erasmus + den chéad uair, céard is féidir liom a dhéanamh?

   Rachaidh na ceadúnais le haghaidh Erasmus+ OLS a úsáid as feidhm sa chás nach ngníomhachtaíonn tú iad sa tréimhse ama a bhí leagtha síos ag d'institiúid nó d’eagraíocht seolta. Ciallaíonn sé sin nach mbeidh tú in ann, tar éis dáta áirithe, dul isteach ar Erasmus+ OLS chun do mheasúnú teanga ná do chúrsa teanga a dhéanamh. Is í d'institiúid nó d’eagraíocht seolta a shocróidh an dáta seo agus beidh sé sonraithe sa ríomhphost tairisceana a bheidh faighte agat.

   Beidh rochtain agat ar na cúrsaí teanga fad is a mhairfidh do shoghluaisteacht, ach is gá duit do cheadúnas a ghníomhachtú taobh istigh de mhí amháin ón am a bhfaighidh tú an tairiscint. Mar sin, má théann tú ar shoghluaisteacht Erasmus+ a mhairfidh sé mhí, mar shampla, is gá duit logáil isteach ar an gcúrsa teanga taobh istigh d'aon mhí amháin tar éis duit an tairiscint a fháil. Beidh rochtain agat ansin ar chúrsa teanga Erasmus+ OLS ar feadh an achair chéanna is a mhairfidh an tréimhse shoghluaisteachta (i.e. sé mhí), ag tosú leis an am a ghníomhachtaíonn tú do cheadúnas – is é sin sé mhí ó do chéad rochtain ar an gcúrsa teanga.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 3. An bhfuil an cúrsa teanga éigeantach?

   Cruthaíodh cúrsaí teanga ar líne chun cuidiú leat do scileanna teanga a fheabhsú le linn duit a bheith ag ullmhú do do shoghluaisteacht Erasmus + agus ar feadh do thréimhse soghluaisteachta Erasmus+. Níl na cúrsaí teanga éigeantach ach is deis duitse iad agus is fút féin é an leas is fearr a bhaint as an deis seo.

   Is féidir leat a oiread modúl de chúrsa teanga Erasmus + OLS agus is mian leat a dhéanamh agus a oiread cleachtaí agus is mian leat a chur i gcrích, de réir do chuid riachtanas foghlama pearsanta. Ag deireadh do thréimhse soghluaisteachta, gheobhaidh tú taifead rannpháirtíochta freisin as freastal ar an gcúrsa teanga OLS.

   Maidir le Mic Léinn Ardoideachais: d’fhéadfadh sé freisin go mbronnfadh d’institiúid/d’eagraíocht Ardoideachais bhaile creidiúintí ECTS ort as do rannpháirtíocht ghníomhach sa chúrsa teanga OLS. Iarraimid ort dul i dteagmháil le d’institiúid/d’eagraíocht seolta chun tuilleadh eolais a fháil.

   Má tá cuireadh faighte agat cúrsa teanga OLS a dhéanamh ach nach mian leat nó nach bhfuil ar do chumas cúrsa teanga ar líne a dhéanamh, cuir d’institiúid/d’eagraíocht seolta ar an eolas sula logálfaidh tú isteach den chéad uair. Ní féidir le hinstitiúidí agus le heagraíochtaí seolta cuireadh a thabhairt ach amháin do líon teoranta rannpháirtithe soghluaisteachta chun an cúrsa teanga Erasmus + OLS a dhéanamh, dá bhrí sin is deis ar leith atá ann teacht a bheith agat ar an gcúrsa teanga Erasmus + OLS chun feabhas a chur ar do scileanna i dteanga oibre an chláir do do shoghluaisteacht.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 4. Cé mhéad uair an chloig a chaithfidh mé a chur isteach le go mbeidh dul chun cinn déanta agam?

   Bíonn rochtain gan teorainn ag úsáideoirí uile chúrsa teanga Erasmus+ OLS ar an gcúrsa i rith a dtréimhse soghluaisteachta Erasmus+. Dá bhrí sin, féadfaidh tú an nasc a úsáid cibé líon uaireanta is mian leat. Beidh tú in ann breathnú freisin ar stair an nasctha má chliceálann tú ar an deilbhín "giar" ar dheis ar bharr dheais an chúrsa teanga. Roghnaigh Stair chun breathnú ar an stair logála isteach, Staitisticí le breathnú ar d'fheidhmíocht san fhoghlaim, agus Scóir le haghaidh na dtorthaí a fuair tú sna cleachtaí éagsúla. Is féidir leat, freisin, Taifead Rannpháirtíochta, ina luaitear an méid uaireanta atá caite agat ar an gcúrsa teanga Erasmus+ OLS, a íoslódáil.

   Molann Tacaíocht Teanga ar Líne Erasmus+ dhá uair an chloig ar a laghad in aghaidh na seachtaine a chaitheamh leis an staidéar ar an gcúrsa teanga.

   Dá mhéid ama agus dua a chaithfidh tú leis, is ea is mó an dul chun cinn a dhéanfaidh tú. Moltar duit freisin a bheith i dtimpeallacht na teanga go laethúil. Má bhíonn tú ag léamh alt as nuachtáin, ag éisteacht leis an raidió, nó ag breathnú ar an teilifís sa sprioctheanga, éireoidh leat níos mó dul chun cinn fós a dhéanamh.

   Ag deireadh do thréimhse soghluaisteachta, gheobhaidh tú taifead rannpháirtíochta freisin as freastal ar an gcúrsa teanga OLS.

   Maidir le Mic Léinn Ardoideachais: d’fhéadfadh sé freisin go mbronnfadh d’institiúid/d’eagraíocht seolta creidiúintí ECTS ort as do rannpháirtíocht ghníomhach sa chúrsa teanga OLS. Iarraimid ort dul i dteagmháil le d’institiúid/d’eagraíocht seolta chun tuilleadh eolais a fháil.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 5. Cén t-achar a bheidh rochtain agam ar chúrsa teanga Erasmus+ OLS?

   Is ionann tréimhse bhailíochta do rochtana ar chúrsa teanga Erasmus+ OLS agus fad do shoghluaisteachta Erasmus+ (bunaithe ar dháta tosaithe agus ar dháta críochnaithe do thréimhse soghluaisteachta, mar a sonraítear i do phróifíl úsáideora). Tosóidh do tréimhse bhailíochta nuair a dhéanfaidh tú an chéad nasc leis an gcúrsa teanga. B'fhéidir, dá bhrí sin, nach ionann an dáta don dul as feidhm agus an dáta iarbhír ar a bhfillfidh tú ó do chlár soghluaisteachta Erasmus+.

   Mar sin féin, má tá botún déanta agat i do phróifíl nó má tá síneadh ama curtha agat le do thréimhse shoghluaisteachta, is féidir leat an dáta deiridh soghluaisteachta a leasú i do phróifíl úsáideora.  Cuirfidh an leasú sin síneadh ama, go dtí 13 mhí ar a mhéad, le tréimhse bhailíochta do rochtana ar an teanga.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 6. An féidir nach ionann teanga mo chúrsa teanga Erasmus+ OLS agus teanga mo mheasúnaithe?

   Más mac léinn Ardoideachais tú atá chun tabhairt faoin gcéad mheasúnú teanga sa Ghearmáinis, Béarla, Spáinnis, Fraincis, Iodáilis, Ollainnis nó Portaingéilis, tabharfar cuireadh duit go huathoibríoch tríd an r-phost an cúrsa teanga Erasmus+ sa teanga chéanna leis an measúnu a dhéanamh má fhaigheann tú toradh idir leibhéal A1 agus B1 den CTET. Maidir leis an mBulgáiris, Seicis, Danmhairgis, Eastóinis, Gréigis, Cróitis, Latvais, Liotuánais, Ungáiris, Polainnis, Rómáinis, Slóvaicis, Slóivéinis, Fionlainnis agus Sualainnis, gheobhaidh tú do cheadúnas cúrsa teanga go huathoibríoch má fhaigheann tú toradh faoi leibhéal A2 de chuid an CTET sa chéad mheasúnú teanga a rinne tú.

   Maidir le gach toradh eile, beidh tú ábalta cúrsa teanga OLS a dhéanamh sa phríomhtheanga teagaisc nó oibre, nó i dteanga logánta cheann scríbe do shoghluaisteachta Erasmus, ar an gcoinníoll go bhfuil an teanga seo ar fáil  san OLS. Gheobhaidh tú fógra ar an r-phost ó d’institiúid/d’eagraíocht seolta go bhfuil cuireadh á thabhairt duit teacht ar chúrsa teanga OLS.

   Más foghlaimeoir Gairmoideachais agus Oiliúna (VET) thú nó oibrí deonach na Seirbhíse Deonaí Eorpaí (EVS), déanfaidh na hinstitiúidí seolta/glactha Erasmus+ agus na heagraíochtaí comhordaithe an cinneadh cé hiad na rannpháirtithe a dtabharfar cuireadh dóibh cúrsa teanga Erasmus+ OLS a dhéanamh, bunaithe ar chumas agus riachtanais teanga an duine aonair. Cuirtear institiúidí seolta/eagraíochtaí comhordaithe ar an eolas go huathoibríoch nuair a chríochnaítear measúnuithe teanga, agus i ndiaidh an fhógra seo, déanann siad cinneadh cé acu an dtabharfar rochtain ar chúrsaí teanga OLS nó nach dtabharfar agus cé dóibh a dtabharfar an rochtain sin, agus torthaí an mheasúnaithe teanga tosaigh á gcur san áireamh.

   Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le d’institiúid/d’eagraíocht seolta (Comhordaitheoir Erasmus+).


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 7. Céard í an “Oiliúint Bheo” OLS?

   Seisiúin teagaisc agus MOOCanna atá san oiliúint bheo atá ar fáil le haghaidh trí leibhéal (A, B, C): mar sin déantar na leibhéil A1 agus A2, B1 agus B2, agus C1 agus C2, faoi seach, a chumasc le chéile. Is féidir rochtain a fháil ar an oiliúint bheo tríd an táb "Oiliúint bheo" atá ar chúrsaí teanga Erasmus+ OLS sna teangacha seo a leanas.

   Is seisiúin théamacha (i.e. seisiúin atá dírithe ar théama ar leith) nó 'saorsheisiúin' a bhíonn sna seisiúin teagaisc. Tugann 'saorsheisiúin' deis do rannpháirtithe na topaicí agus na gnéithe den teanga ar mian leo dul ag obair orthu a roghnú. Ó tharla go mbíonn na ranganna beag (idir duine amháin agus seisear), féachtar chuige go ndírítear ar riachtanais shonracha na bhfoghlaimeoirí sna seisiúin teagaisc. Cá bhfios, ach an t-ádh a bheith ar dhuine, nach seisiún duine le duine a bheadh ann.

   Ranganna leathuair an chloig a bhíonn sna MOOCanna agus bíonn siad dírithe ar ábhair shonracha. Tabharfaidh na teagascóirí breis eolais ar an ábhar sin duit fad is a bheidh an físeán, a mhairfidh leathuair an chloig, ar siúl. Má bhíonn aon cheist le cur agat, féadfaidh tú leas a bhaint as cnaipe comhrá an tseisiúin le ceist a chur ar an teagascóir nó féadfaidh tú do smaointe a roinnt leis na rannpháirtithe eile a bheidh ag freastal ar an seisiún.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 8. Cé hiad na teagascóirí don “Oiliúint Bheo”

   Tá buíon 80 teagascóir ann le haghaidh na sé theanga a ndéantar freastal orthu faoi láthair agus beidh na teagascóirí seo ar fáil le cúnamh agus tacaíocht a thabhairt duit le do chuid foghlama. Is cainteoirí dúchais iad na teagascóirí a bhfuil céim i dteangacha acu agus a bhfuil taithí ghairmiúil trí bliana ar a laghad acu ag múineadh a máthairtheanga mar theanga iasachta.

   Maidir le gach aon cheann de na teangacha seo a leanas, bíonn an fhoireann teagascóirí á maoirsiú ag comhordaitheoir teanga. Is cainteoir dúchais agus speisialtóir in oiliúint teanga é/í an comhordaitheoir teanga ag a bhfuil céim i dteangacha mar aon le taithí ghairmiúil cúig bliana ar a laghad i múineadh a m(h)áthairtheanga mar theanga iasachta. Is iad na comhordaitheoirí teanga a earcaíonn na teagascóirí, a chuireann oiliúint orthu sna gnéithe teicniúla agus modheolaíochta agus a ráthaíonn caighdeán feidhmíochta na dteagascóirí. Is iadsan freisin a chruthaíonn an t-ábhar do chúrsaí teanga ar líne Erasmus+ OLS.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 9. Cén chaoi ar féidir liom freastal ar sheisiún oiliúna beo?

   Tá dhá chineál éagsúla gníomhaíochta i gceist le seisiúin oiliúna beo:

   - Seisiúin teagaisc: ranganna idirghníomhacha 30 nóiméad ar líne i ngrúpaí ó aon rannpháirtí amháin go seisear rannpháirtithe, á bhíonn á dteagasc ag teagascóir ar cainteoir dúchais é/í. Is féidir gur téama ar leith a bheadh sna seisiúin seo nó go mbeidís “saor”, i.e., is fúibhse a bheadh roghnú na topaice!

   - MOOCanna (Ollchúrsa Oscailte ar Líne):  léachtaí 30 nóiméad i bhfoirm físeáin ar réimse topaicí ar féidir leat iad a leanúint, agus an deis ann ceisteanna a chur i bhfíor-am ar theagascóir ar cainteoir dúchais é/í.

   Más mian leat a bheith páirteach i seisiún teagaisc nó in MOOC, ba cheart duit cliceáil ar an gcnaipe “Oiliúint Bheo” ar dheais do chúrsa teanga Erasmus + OLS, áit a bhfeicfidh tú eolas faoin/faoi na “seisiú(i)n sceidealaithe” agus faoin/faoi na “seisiú(i)n atá le teacht”. Más mian leat seisiún a chur in áirithe, roghnaigh ceann ón liosta agus cliceáil ar “Cláraigh”. Is féidir leat clárú le haghaidh níos mó ná aon seisiún amháin ag an aon am amháin. Beidh deis agat fós do sheisiún a chur ar ceal trí chliceáil ar “No”, suas le 24 uair an chloig sula dtosóidh an seisiún sceidealaithe. Tabhair do d’aire, le do thoil, go bhfuil córas creidiúna ann i dtaca leis na seisiúin teagaisc. Sannfar líon áirithe dearbhán duit, bunaithe ar fhad do thréimhse soghluaisteachta Erasmus +, agus déanfar aon seisiún amháin teagaisc a chreidiúnú duit in aghaidh gach coicíse den tsoghluaisteacht. Bíonn gach aon dearbhán bailí le haghaidh 30 nóiméad rannpháirtíochta i seisiún teagaisc. Mar shampla, gheobhaidh mac léinn atá rannpháirteach i dtréimhse shoghluaisteachta Erasmus + a mhairfidh 12 sheachtain sé dhearbhán, rud a thabharfaidh cead dó/di freastal ar shé sheisiún teagaisc.

   Is féidir leat teacht go héasca ar gach MOOC (Ollchúrsa Oscailte ar Líne) atá foilsithe, gan aon áirithint a dhéanamh. Níl le déanamh ach cliceáil ar an gcnaipe “MOOC LIBRARY” ag bun an leathanaigh “Oiliúint Bheo”.  Ar an leathanach “MOOC Library”, is féidir leat teacht ar raon físeán atá ar fáil agus atá rangaithe ó A go C de réir leibhéil an CTET. Is féidir na físeáin seo a fháil am ar bith. Ach, ó tharla nach mbíonn na seisiúin seo beo, ní bhíonn an comhrá gníomhach.

   Rabhadh: Tá sé tábhachtach an crios ama a shocrú i gceart i do phróifíl ionas go bhfeidhmeoidh gnéithe na hoiliúna beo den chúrsa teanga Erasmus +OLS i gceart. Má shocraítear an crios ama ceart, beidh an córas ábalta an t-am ceart i gcomhair na seisiún oiliúna beo a thabhairt duit. Ba cheart go dtiocfadh an crios ama roghnaithe leis an tír ina bhfuil tú lonnaithe agus do chúrsa teanga Erasmus+ OLS á dhéanamh agat.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 10. Cén chaoi a bhfaighidh mé cúnamh ó mhúinteoir nó cén chaoi a ndéanfaidh mé idirghníomhaíocht le foghlaimeoirí eile?

   Tá roinnt mhaith cineálacha idirghníomhaíochta is féidir a dhéanamh le teagascóirí agus foghlaimeoirí eile araon ar chúrsaí teanga Erasmus+ OLS tríd an oiliúint bheo:

   • Is éard is MOOCanna ann seisiúin físeán atá bunaithe ar mhúnla na nOllchúrsaí Oscailte ar Líne (MOOCanna), agus iad á dtairiscint gach seachtain agus á bhfógairt ar leathanach baile ardán Erasmus +OLS. Féadfaidh líon gan teorainn d'fhoghlaimeoirí na cúrsaí seo a dhéanamh. Tá taifid físe de sheisiúin MOOC a rinneadh roimhe seo le fáil ar an ardán OLS freisin.
   • Seisiúin bheaga iad na seisiúin teagaisc; idir aon duine amháin agus seisear a bhíonn sna grúpaí agus is féidir idirghníomhaíocht dhíreach a dhéanamh leis an teagascóir ar cainteoir dúchais é/í. Bíonn seisiúin théamacha agus "saorsheisiúin" araon ar fáil.
   • Tugann an Fóram deis d'fhoghlaimeoirí cúnamh a thabhairt dá chéile, éascaíonn sé an fhoghlaim i gcomhar, agus bíonn sé á stiúradh ag teagascóirí a sholáthraíonn leideanna foghlama agus a fhreagraíonn ceisteanna a ardaíonn rannpháirtithe.

   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 11. An mbeidh ar chumas na dteagascóirí mo cheisteanna a fhreagairt?

   Beidh ar chumas na dteagascóirí freagraí a thabhairt ar cheisteanna sonracha uait, tríd na seisiúin teagaisc agus tríd an bhfóram araon. Freagrófar ceisteanna a chuirtear san fhóram taobh istigh de 24 uair oibre.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 12. Céard is féidir liom a dhéanamh mura féidir liom na beochaintí físe a lódáil?

   Tá beochaintí físe ag gabháil le roinnt de na modúil chun léiriú a thabhairt duit ar a mbeidh i gceist sa mhodúl. Má tharlaíonn sé go mbíonn fadhbanna agat leis na beochaintí físe seo, seiceáil an bhfuil luas an naisc sách mear.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 13. Céard is féidir liom a dhéanamh má bhíonn fadhbanna agam leis an bhfuaim?

   Tá beochaintí físe agus cleachtaí éisteachta i dtuiscint na cainte ag gabháil le roinnt de na modúil. Nuair a bheidh na cleachtaí seo agus cineálacha eile cleachtaí ilmheán á ndéanamh agat, ní foláir don fhuaim (callairí nó cluasáin) a bheith cumasaithe agus a bheith ag obair i gceart, le go bhféadfaidh tú tairbhe a bhaint as na gníomhaíochtaí seo. Má tharlaíonn sé go mbeidh fadhbanna agat leis an bhfuaim, féach chuige ar dtús go bhfuil an airde casta suas agus féach nach bhfuil an cnaipe "balbh" ar siúl (in Internet Explorer: Start Menu> Settings> Control Panel> Sounds and Audio Devices). Má bhíonn cluasáin in úsáid agat, féach an bhfuil siad plugáilte isteach i gceart sa ghléas. Ar deireadh, téigh isteach chuig suíomh gréasáin eile (e.g. www.youtube.com) go bhfeicfidh tú an fhadhb ghinearálta atá agat le do ríomhaire.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 14. Céard í an aithint gutha?

   Arduirlis í an aithint gutha a thugann deis duit an fuaimniú a chleachtadh. Féadfaidh tú d'fhuaimniú féin a thaifeadadh agus é a chur i gcomparáid leis an bhfuaimniú a bhíonn ag cainteoirí dúchais. Tabhair do d'aire go mbeidh micreafón uait le do ghlór a thaifeadadh.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 15. Céard is féidir liom a dhéanamh mura mbeidh focail aistrithe go dtí mo theangasa sna liostaí focal agus ar na luaschártaí?

   Sna liostaí focal agus ar na luaschártaí, déantar téarmaí a aistriú go dtí teanga an chomhéadain atá agat chun cabhrú leat iad a thuiscint agus, ar deireadh, iad a fhoghlaim. B'fhéidir go dtarlódh sé nach ndéanfar focail a aistriú go dtí do theangasa sa liosta focal i gcásanna nuair is ionann an teanga atá á foghlaim agat agus teanga an chomhéadain atá agat. Mar shampla, má tá Béarla á fhoghlaim agat agus má roghnaíonn tú Béarla freisin mar theanga an chomhéadain, ní dhéanfar focail atá sa liosta focal a aistriú go dtí teanga ar bith eile. Féadfaidh tú teanga an chomhéadain a athrú sa bharra ar bharr an scáileáin (an roghchlár anuas) chun aistriúcháin ar an stór focal a fheiceáil ann.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 16. An féidir liom ábhar chúrsa teanga Erasmus+ OLS a phriontáil?

   Féadfaidh tú na rialacha gramadaí agus na liostaí focal a ghabhann le gach ceacht a íoslódáil agus a phriontáil.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 17. Cén cineál cúrsaí iad cúrsaí teanga Erasmus+ OLS?

   Is den chineál céanna iad cúrsaí teanga Erasmus+ OLS agus cúrsaí teanga ar líne eile atá ar an margadh faoi láthair. Is féidir teacht ar chúrsaí teanga ón suíomh gréasáin idirghníomhach céanna, agus tá siad ar fáil áit ar bith agus am ar bith

   Tá cúrsaí teanga Erasmus+ OLS bunaithe ar thrí phríomhphrionsabal foghlama:

   • Tumadh: déantar scileanna teanga a fhoghlaim agus a fheabhsú trí dhianúsáid a bhaint as beochaintí ilmheán, trí ionsamhlúcháin a dhéanamh ar ghnáthchúrsaí laethúla an tsaoil, agus trí leas a bhaint as cainteoirí dúchais amháin.
   • Cleachtadh: is de bharr bheith ag éisteacht, ag léamh, ag scríobh agus ag labhairt a fhoghlaimítear teanga. Beidh gach ceann de na gnéithe seo á gcleachtadh agat i suíomhanna réalaíocha a bhaineann le gnáthshaol an lae agus na hoibre.
   • Foghlaim bhíseach: tugtar isteach gach ábhar de réir a chéile, déantar athbhreithniú air go rialta agus úsáidtear é mar ábhar tagartha ar an gcúrsa teanga.

   De ghnáth cuirtear tús leis na ceachtanna le físeáin agus beochaintí réalaíocha a bhaineann leis an saol laethúil agus an saol gairmiúil le go bhféadfaidh tú na focail agus na leaganacha is mó a bheidh uait a fhoghlaim.

   Ansin féadfaidh tú luaschártaí idirghníomhacha a úsáid agus an stór focal a chur de ghlanmheabhair, éisteacht le do thaifid agus an fuaimniú a fheabhsú, do stór focal a chleachtadh agus an deachtú a úsáid le barr feabhais a chur ar an litriú, chomh maith le cleachtaí éisteachta a dhéanamh le cur le do thuiscint ar an gcaint. Leis an gcuid ina bhfuil an ghramadach, tabharfar cúnamh duit a bheith níos fearr ag an ngramadach agus ag na rialacha a ghabhann léi.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 18. Cén t-am agus cén áit a mbíonn cúrsaí teanga Erasmus+ OLS ar siúl?

   Tá cúrsa teanga ar líne Erasmus+ OLS ar fáil seacht lá na seachtaine, 24 uair an chloig sa lá, fad is a bheidh tú ar shoghluaisteacht Erasmus+. Féadfaidh tú an t-am is fearr a oirfidh duit féin a roghnú leis an gcúrsa teanga Erasmus+ OLS a dhéanamh. Is féidir leat logáil isteach ar an gcúrsa teanga ar líne ó aon ríomhaire nó aon ghléas leictreonach atá nasctha leis an Idirlíon.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 19. Céard iad na leibhéil agus na modúil a bhaineann leis an gcúrsa a bhíonn ar tairiscint ar Erasmus+ OLS?

   Maidir le glantosaitheoirí, tairgeann Erasmus+ OLS cúrsa leibhéal A1 Tús chun na chéad fhocail de theanga nua a fhoghlaim.

   Maidir le foghlaimeoirí a bhfuil buneolas acu ar an teanga, bíonn ranganna leibhéal A1 ar fáil i bhformhór na gcodanna: gramadach, stór focal agus fuaimniú.

   Is fearr a fheileann na cúrsaí seo a bhíonn dírithe ar theanga an ghnó agus ar thuairimíocht (ag foghlaim cé mar a labhródh cainteoir dúchais) do dhaoine a bhfuil máistreacht réasúnta acu ar an teanga cheana féin. Mar sin féin, níl rud ar bith a stopfadh tosaitheoirí ó na cúrsaí seo a dhéanamh, toisc go mbíonn rochtain ag gach duine i gcónaí ar an ábhar iomlán a bhíonn ar fáil ar an ardán.

   Cúrsa físe atá i gceist le Foclaíocht a mhúinfidh duit an chaoi le do smaointe a chur in iúl agus le hargóint a dhéanamh go diongbháilte i dteanga iasachta. Gnáthchúrsaí an tsaoil mar a bhíonn i ndáiríre atá sna hócáidí foghlama go léir. Tabharfaidh an cúrsa seo deis duit gnáthleaganacha cainte a bhíonn ag cainteoirí dúchais a chloisteáil agus a fhoghlaim (roghnaíodh canúintí éagsúla d'aon turas), le go bhféadfaidh tú labhairt faoi ábhair réalaíocha amhail fleisc-uaireanta oibre, obair ón mbaile, an tábhacht atá leis an bpolaitíocht, saincheist an stádais oibre, etc. Aireoidh tú go mbeidh tú tumtha sa teanga go fírinneach nuair a chloisfidh tú a thapúla a labhraíonn cainteoirí dúchais, fuaimeanna comhthimpeallacha in úsáid, etc.

   Chomh maith leis na modúil le haghaidh cúrsaí ginearálta (stór focal, gramadach, fuaimniú, agus foclaíocht) i gcúrsaí teanga Erasmus+ OLS, bíonn modúil le haghaidh cúrsaí gairmiúla á dtairiscint sna cúrsaí seo freisin: Cruinnithe, Cúrsaí a bhaineann le hobair agus Comhfhreagras. Bíonn na cúrsaí seo dírithe ar an teanga a bhíonn in úsáid sa timpeallacht oibre. Leagtar an bhéim ar chomhshamhlú agus ar an úsáid a bhaintear as na leaganacha is mó a theastaíonn ar mhaithe le cumarsáid éifeachtach a dhéanamh i líon áirithe comhthéacsanna gairmiúla. Tá cuid a bhaineann le Baincéireacht ag gabháil leis an gcúrsa Béarla freisin agus sa chuid seo múintear duit conas déileáil le gnáthchúinsí a bhainfeadh, mar shampla, le cuntas bainc a oscailt, cárta creidmheasa a iarraidh nó comhairle airgeadais a fháil.  


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim

Fadhbanna le Próifíl

 1. Cén chaoi ar féidir liom dátaí mo shoghluaisteachta a athrú?

   Ní mór duit logáil isteach logáil isteach i do chuntas agus do phróifíl a chur in eagar chun dátaí do thréimhse soghluaisteachta a athrú.
   Tabhair do d’aire, le do thoil, go ndéantar dáta do mheasúnaithe dheiridh agus an tréimhse rochtana ar an gcúrsa teanga OLS a ríomh bunaithe ar dháta deiridh na tréimhse soghluaisteachta faoi mar a bhí curtha isteach i do phróifíl.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 2. Níl teanga mo mheasúnaithe teanga OLS ceart, an féidir liom í a athrú?

   Is í d’institiúid/d’eagraíocht seolta a chuireann rochtain ar an measúnú teanga ar fáil i do phríomhtheanga teagaisc, oibre nó oibre deonaí (an teanga atá á foghlaim).
   Má tá earráid sa teanga atá á foghlaim a shanntar duit, nó dá mba mhaith leat í a athrú molaimid duit dul i dteagmháil le d’institiúid/d’eagraíocht seolta (Comhordaitheoir Erasmus+ OLS).
   Is í d’institiúid/d’eagraíocht seolta amháin atá ábalta an teanga seo a athrú, agus chun é sin a dhéanamh, beidh ort cóid rochtana nua a fháil ionas gur féidir leat tabhairt faoin measúnú teanga sa teanga atá faofa ag do Chomhordaitheoir Erasmus+ OLS.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 3. An gcaithfidh mé m’amchrios a chur in iúl i ‘Mo Phróifíl’?

   Tá sé tábhachtach duit d'amchrios a chur in iúl don oiliúint bheo ar chúrsa teanga Erasmus+ OLS. Ba cheart don amchrios a roghnóidh tú a bheith ag teacht le hamchrios na tíre ina mbeidh tú lonnaithe agus tú ag déanamh do chúrsa teanga.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim

Fadhbanna le r-phoist

 1. Ní bhfuair mé r-phost agus cuireadh ann tabhairt faoin measúnú teanga tosaigh. Céard is ceart dom a dhéanamh?

   Má roghnaíodh thú le páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht soghluaisteachta Erasmus+, ba cheart go mbeadh cuireadh faighte agat ar an r-phost ó d’institiúid/d’eagraíocht seolta ina raibh do logáil isteach agus do phasfhocal chun teacht ar an measúnú teanga Erasmus+ OLS. Is í d’institiúid/d’eagraíocht seolta amháin ar féidir léi na sonraí logála isteach sin, chun teacht ar an measúnú teanga, a sheoladh chugat.

    Mura bhfuair tú an cuireadh seo ar an r-phost, seiceáil d’fhillteán turscair/do tháb dramhphoist i do bhosca isteach, nó déan teagmháil le d’institiúid/d’eagraíocht seolta (Comhordaitheoir Erasmus+).


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 2. Cén fáth a bhfaighim meabhrúcháin r-phoist fós tar éis dom measúnú teanga tosaigh Erasmus+ OLS a dhéanamh?

   Má tá measúnú teanga tosaigh Erasmus+ OLS déanta agat agus má taispeánadh do chuid torthaí, ná bíodh imní ort más é do thoil é, tá na torthaí seo sábháilte sa chóras.

   Is féidir go bhfaighidh tú meabhrúcháin r-phoist Erasmus+ OLS fós sna cásanna seo a leanas:

   • Fuair tú an meabhrúchán r-phoist i gcomhair mheasúnú teanga tosaigh Erasmus+ OLS go luath tar éis duit é a bheith déanta agat. Déan neamhaird den mheabhrúchán seo, más é do thoil é.
   • Is i gcomhair an mheasúnú teanga deiridh Erasmus+ OLS atá an meabhrúchán r-phoist má táthar sa mhí dheiridh den tréimhse shoghluaiseachta atá taifeadta i do phróifíl.  Má tá an dáta seo mícheart, athraigh i do phróifíl é chomh luath agus is féidir, más é do thoil é.
   • Is faoin gcúrsa teanga Erasmus+ OLS, a bhfuil cuireadh faighte agat ina leith, atá an meabhrúchán r-phoist.

   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 3. Ní bhfuair mé r-phost agus cuireadh ann an measúnú teanga deiridh a dhéanamh. Céard is ceart dom a dhéanamh?

   Seoltar cuirí chun tabhairt faoin measúnú teanga deiridh ar an r-phost go huathoibríoch ar chóras Erasmus+ OLS ar an 15ú nó an 16ú lá den mhí dheiridh de do thréimhse shoghluaisteachta, mar a léirítear i do phróifíl.
   Déan an nasc le do chuntas i dtosach, (agus do logáil isteach agus do phasfhocal á n-úsáid agat) agus seiceáil go bhfuil dátaí tosaigh agus deiridh do thréimhse soghluaisteachta curtha isteach i gceart i do phróifíl. Ba cheart duit iad a athrú más gá.

   Má tá do chuid dátaí ceart, ach nach bhfuair tú an cuireadh seo ar an r-phost, seiceáil d’fhillteán turscair/táb dramhphoist do bhosca isteach.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 4. Ní bhfuair mé r-phost agus cuireadh ann an cúrsa teanga a dhéanamh. Céard is ceart dom a dhéanamh?

   Más mac léinn Ardoideachais tú atá chun tabhairt faoin gcéad mheasúnú teanga sa Ghearmáinis, Béarla, Spáinnis, Fraincis, Iodáilis, Ollainnis nó Portaingéilis, tabharfar cuireadh duit go huathoibríoch tríd an r-phost an cúrsa teanga Erasmus+ sa teanga chéanna leis an measúnu a dhéanamh má fhaigheann tú toradh idir leibhéal A1 agus B1 den CTET. Maidir leis an mBulgáiris, Seicis, Danmhairgis, Eastóinis, Gréigis, Cróitis, Latvais, Liotuánais, Ungáiris, Polainnis, Rómáinis, Slóvaicis, Slóivéinis, Fionlainnis agus Sualainnis, gheobhaidh tú do cheadúnas cúrsa teanga go huathoibríoch má fhaigheann tú toradh faoi leibhéal A2 de chuid an CTET sa chéad mheasúnú teanga a rinne tú.

   Maidir le gach toradh eile, beidh tú ábalta cúrsa teanga OLS a dhéanamh sa phríomhtheanga teagaisc nó oibre, nó i dteanga logánta cheann scríbe do shoghluaisteachta Erasmus, ar an gcoinníoll go bhfuil an teanga seo ar fáil  san OLS. Gheobhaidh tú fógra ar an r-phost ó d’institiúid/d’eagraíocht seolta go bhfuil cuireadh á thabhairt duit teacht ar chúrsa teanga OLS.

   Más foghlaimeoir Gairmoideachais agus Oiliúna (VET) thú nó oibrí deonach na Seirbhíse Deonaí Eorpaí (EVS), déanfaidh na hinstitiúidí seolta/glactha Erasmus+ agus na heagraíochtaí comhordaithe an cinneadh cé hiad na rannpháirtithe a dtabharfar cuireadh dóibh cúrsa teanga Erasmus+ OLS a dhéanamh, bunaithe ar chumas agus riachtanais teanga an duine aonair. Cuirtear institiúidí seolta/eagraíochtaí comhordaithe ar an eolas go huathoibríoch nuair a chríochnaítear measúnuithe teanga, agus i ndiaidh an fhógra seo, déanann siad cinneadh cé acu an dtabharfar rochtain ar chúrsaí teanga OLS nó nach dtabharfar agus cé dóibh a dtabharfar an rochtain sin, agus torthaí an mheasúnaithe teanga tosaigh á gcur san áireamh.

   Mura bhfuil r-phost faighte agat agus cuireadh ann cúrsa teanga Erasmus+ OLS a dhéanamh, seiceáil d’fhillteán turscair/táb dramhphoist do bhosca isteach, nó déan teagmháil le d’institiúid/d’eagraíocht seolta (Comhordaitheoir Erasmus+).


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 5. Fuair mé dhá chuireadh ar leith ar an r-phost ag dhá sheoladh r-phoist éagsúla. Céard is ceart dom a dhéanamh?

   Má roghnaíodh thú le páirt a ghlacadh i dtréimhse shoghluaisteachta Erasmus+, ina bhfuil an Tacaíocht Teanga ar Líne Erasmus+ ar fáil, ba cheart go mbeadh cuireadh faighte agat ar an r-phost ina mbeadh do logáil isteach agus do phasfhocal chun teacht ar an measúnú teanga tosaigh Erasmus+ OLS. Baineann sé seo le mic léinn Ardoideachais atá chun páirt a ghlacadh i dtréimhse shoghluaisteachta i dtaca le staidéir (3-12 mhí) nó le cúrsaí oiliúna (2-12 mhí) idir Tíortha atá rannpháirteach sa Chlár, le hoibrithe deonacha óga atá ag gabháil don tSeirbhís Dheonach Eorpach (EVS) (2-12 mhí) agus le foghlaimeoirí Gairmoideachais agus Oiliúna (VET) atá rannpháirteach i soghluaisteacht d’aon mhí amháin ar a laghad.

   Cruthaíonn an Erasmus + OLS an teachtaireacht r-phoist seo go huathoibríoch, a luaithe a bhíonn do sheoladh r-phoist bailíochtaithe ag d’institiúid/d’eagraíocht seolta sa chóras.

   Má fuair tú cuireadh eile ar an r-phost ón Erasmus + OLS chuig seoladh r-phoist eile, ciallaíonn sé seo go bhfuil an seoladh seo bailíochtaithe chomh maith sa chóras ag d’institiúid/d’eagraíocht seolta. D’fhéadfadh go mbainfeadh an r-phost seo le soghluaisteacht Erasmus + OLS eile a bhfuil tú rannpháirteach inti.

   Molaimid duit dul i dteagmháil le d’institiúid(í)/d’eagraíocht(aí) seolta (Comhordaitheoir Erasmus +) chun tuilleadh eolais a fháil faoin bhfadhb.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim

Ceisteanna ginearálta faoin OLS

 1. Céard atá i gceist le Tacaíocht Teanga ar Líne Erasmus+ (OLS)?

   Clár nua an AE um oideachas, oiliúint, óige agus spórt don tréimhse 2014‑2020 is ea Erasmus+. Tugtar deiseanna faoi Erasmus+ staidéar nó obair dheonach a dhéanamh, nó oiliúint nó taithí oibre a fháil thar lear agus is ceann dá chuspóirí straitéiseacha cur le scileanna teanga agus tacú le foghlaim teangacha.

   Ceapadh Tacaíocht Teanga ar Líne (OLS)  le cúnamh a thabhairt do dhaoine a ghlacann páirt in Erasmus+ feabhas a chur ar a n-eolas ar an teanga a bheidh in úsáid acu agus iad ag obair, ag staidéar nó ag obair go deonach, sula rachaidh siad thar lear agus fad is a bheidh siad thar lear, chun soghluaisteacht foghlama ar chaighdeán níos fearr a chinntiú.

   Tá ganntanas ó thaobh inniúlachta teanga de fós ar cheann de na constaicí is mó a chuireann bac ar dhaoine deiseanna soghluaisteachta a bhaineann le hoideachas, oiliúint agus an óige a thapú san Eoraip. Is mar gheall air sin a chuireann OLS tacaíocht teanga ar fáil ar bhealach éasca solúbtha.

   Soláthraíonn an OLS measúnuithe teanga ar líne agus cúrsaí teanga dóibh siúd atá chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí soghluaisteachta Erasmus+  a mhairfidh dhá mhí ar a laghad (staidéar[1]/cúrsaí oiliúna/obair dheonach EVS) agus a bhfuil ceann de na teangacha seo a leanas mar phríomhtheanga oibre acu. I mí an Mheithimh 2015, leathnaíodh amach an tseirbhís d’fhonn go mbeadh fáil uirthi ag foghlaimeoirí Gairmoideachais agus Oiliúna (VET) a ghlacfadh páirt i soghluaisteacht a mhairfeadh aon mhí amháin ar a laghad.

   Is é an sprioc atá ann an córas OLS a leathnú amach de réir a chéile le go mbeidh teangacha oifigiúla uile an AE fúithi faoi 2020. Maidir leo siúd nach bhfuil a bpríomhtheanga shoghluaisteachta san OLS fós, tabharfar tacaíocht teanga dóibh tríd an deontas tacaíochta eagrúcháin (do mhic léinn ardoideachais) nó trí dheontais shonracha do thacaíocht teanga (d'oibrithe deonacha EVS agus d'fhoghlaimeoirí VET).

   Timpeallacht ar líne atá uathúil agus éasca le rochtain a fháil uirthi is ea OLS ina bhféadfaidh na daoine a bheidh ag tabhairt faoi chlár Erasmus+ agus a shásóidh na critéir sin thuas measúnú a dhéanamh ar an eolas atá acu ar an teanga shoghluaisteachta agus cúrsa teanga idirghníomhach a dhéanamh ar a luas féin, más mian leo sin a dhéanamh. Gabhann deiseanna breise don fhoghlaim i gcomhar agus don phiarfhoghlaim le OLS freisin, amhail oiliúint bheo i dtopaicí éagsúla do ghrúpaí beaga foghlaimeoirí (seisiúin teagaisc) nó do ghrúpaí níos leithne (MOOCanna), mar aon le fóram stiúrtha d'fhoghlaimeoirí mar ar féidir leo eolas a mhalartú agus tacaíocht a thabhairt dá chéile le linn a soghluaisteachta.

   [1]Tabhair do d'aire nach mbeidh mic léinn i mbun Céim Mháistir Ilábhar incháilithe ar an scéim.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 2. Cén fáth a bhfuil Erasmus+ OLS á úsáid againn?

   Dearadh Erasmus+ OLS chun cuidiú le rannpháirtithe Erasmus+ feabhas a chur ar a n-eolas ar an teanga a mbeidh siad ag obair léi, ag déanamh staidéir léi nó ag obair mar oibrithe deonacha léi, roimh a dtréimhse lonnaithe thar lear agus lena linn, chun caighdeán foghlama níos fearr a chinntiú do lucht na soghluaisteachta.

   Ó tharla go bhfuil an easpa cumas teanga ar cheann de na príomhchonstaicí ar rannpháirtíocht san oideachas, san oiliúint agus i ndeiseanna soghluaisteachta don óige san Eoraip i gcónaí, cuireann an OLS tacaíocht teanga ar fáil ar bhealach solúbtha agus éasca.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 3. Cé atá in ann tairbhe a bhaint as Erasmus+ OLS?

   Faoi láthair tá OLS ar fáil dóibh seo a leanas:

   Mic Léinn Ardoideachais a bheidh ag dul ar shoghluaisteacht, lena mbaineann staidéir (3-12 mhí) nó cúrsaí oiliúna (2-12 mhí), idir tíortha atá rannpháirteach sa Chlár

   Oibrithe deonacha óga a bheidh ag tabhairt faoi Sheirbhís Dheonach Eorpach (EVS) (2-12 mhí)

   Foghlaimeoirí Gairmoideachais agus Oiliúna (VET) ar shoghluaisteacht a mhaireann aon mhí amháin ar a laghad.

   Féadfaidh Mic Léinn Ardoideachais, oibrithe deonacha EVS agus foghlaimeoirí VET a mbeidh ceann amháin de na teangacha seo a leanas ina príomhtheanga shoghluaisteachta acu tairbhe a bhaint as OLS. Is é an sprioc atá ann an córas OLS a leathnú amach de réir a chéile le go mbeidh teangacha oifigiúla uile an AE fúithi faoi 2020.

   Maidir leo siúd nach bhfuil a bpríomhtheanga shoghluaisteachta in OLS fós, tabharfar tacaíocht teanga dóibh tríd an deontas tacaíochta d'eagraíochtaí (do mhic léinn ardoideachais) nó trí dheontais shonracha do thacaíocht teanga (d'oibrithe deonacha EVS agus d'fhoghlaimeoirí VET).


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 4. Cad é an breisluach atá le measúnú teanga Erasmus+ OLS?

   Cuireann an measúnú teanga Erasmus + OLS bealach éasca agus simplí ar fáil do rannpháirtithe Erasmus + a gcumas a mheas sa teanga a mbainfidh siad úsáid aisti den chuid is mó chun staidéar, obair nó obair dheonach a dhéanamh le linn a dtréimhse soghluaisteachta thar lear. Má thugann siad faoin measúnú teanga Erasmus + OLS, beidh siad ábalta a leibhéal foriomlán sa teanga a mheas, chomh maith lena dtoradh sonraithe maidir le gach inniúlacht ar leith (tuiscint na léitheoireachta, tuiscint na cainte, inniúlacht sa ghramadach agus inniúlacht san fhoclóireacht), agus na scóir dheiridh de réir Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha (CTET).

   Is bealach tapa é measúnú teanga Erasmus + OLS freisin do rannpháirtithe le fáil amach an mbeidh tacaíocht teanga sa bhreis ag teastáil uathu chun an tairbhe is fearr a bhaint as an tréimhse thar lear.

   Tá an measúnú teanga Erasmus + OLS éigeantach. Ní mór do dhaltaí ardoideachais an measúnú teanga OLS a dhéanamh roimh imeacht dóibh mar is réamhriachtanas don tréimhse shoghluaisteachta atá ann. Ach ní chuirfidh torthaí an mheasúnaithe cosc orthu in aon chás, áfach, páirt a ghlacadh sa ghníomhaíocht soghluaisteachta. Os a choinne sin, beidh seans ag rannpháirtithe cúrsa teanga a dhéanamh chun feabhas a chur ar a leibhéal teanga agus chun go mbeidh siad ullmhaithe níos fearr dá soghluaisteacht.

   Má dhéanann siad an measúnú teanga deiridh Erasmus + OLS ar fhilleadh ón tsoghluaisteacht dóibh, beidh an deis acu siúd a ghlac páirt in Erasmus+ meastóireacht a dhéanamh ar an bhforbairt a tháinig ar a leibhéal teanga fad is a bhí siad thar lear. Chomh maith leis sin, cuideoidh an measúnú teanga deiridh le rannpháirtithe a ndul chun cinn a mheas. Nuair a bheidh gach aon cheann de mheasúnuithe Erasmus + OLS déanta acu, beidh siad in ann a dtorthaí sa mheasúnú teanga a shábháil agus a phriontáil ar eagla go dteastóidís arís.

   Bainfidh an Coimisiún Eorpach leas as sonraí comhiomlánaithe mheasúnú teanga agus chúrsaí Erasmus + OLS chun críocha staitistiúla, chun tionchar na ngníomhaíochtaí soghluaisteachta agus chlár Erasmus+ ó thaobh cur le scileanna teanga de a mheasúnú.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 5. Céard iad na buntáistí atá le cúrsaí teanga Erasmus+ OLS?

   Is féidir achoimre i mbeagán focal a dhéanamh ar na buntáistí atá le cúrsaí teanga Erasmus+ OLS: cleachtaí à la carte, san áit a bhfuil siad uait agus nuair atá siad uait. A bhuíochas ar an rochtain gan teorainn, is féidir leas a bhaint as na cúrsaí teanga de lá agus d'oíche, agus oiread staidéir is mian leat a dhéanamh, ar do luas féin. Ó tharla nach gá aon bhogearra a shuiteáil, is féidir cúrsaí teanga Erasmus+ OLS a dhéanamh ó aon ríomhaire nó táibléad chomh fada is go bhfuil an gléas nasctha leis an Idirlíon. Chun an leas is fearr a bhaint as an gcúrsa, féach chuige go bhfuil na callairí casta air, nó go bhfuil na cluasáin plugáilte isteach.

   Leagtar amach clár oiliúna pearsantaithe do gach úsáideoir. Ach tá an tsaoirse agat na modúil atá úsáideach duit a roghnú agus iad a leanúint ar do luas féin agus san ord a roghnaíonn tú. Tabharfaidh beochaintí agus físeáin bunaithe ar an saol mar atá deis duit do chuid scileanna i dtuiscint na cainte, i dtuiscint na léitheoireachta, sa scríbhneoireacht agus sa labhairt a chleachtadh.

   Faoi láthair, cuimsíonn líon na gceadúnas i gcomhair chúrsaí teanga OLS, a gcuireann an Coimisiún Eorpach iad ar fáil, gach aon rannpháirtí soghluaisteachta Erasmus+ a bhfuil ceann de theangacha OLS á úsáid aige/aici mar a bpríomhtheanga shoghluaisteachta. Ciallaíonn sé sin go bhfuil an seans ag gach rannpháirtí soghluaisteachta a thugann faoin measúnú teanga OLS cúrsa teanga OLS a leanúint agus a scileanna teanga a fheabhsú, más mian leo sin a dhéanamh.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 6. Cén chaoi a n-oibríonn Erasmus+ OLS?

   Tugann OLS deis dóibh siúd a ghlacann páirt in imeachtaí soghluaisteachta fadtéarmaí Erasmus+ (Príomhghníomhaíocht 1) a n-eolas ar an bpríomhtheanga shoghluaisteachta a mheasúnú roimh dóibh dul thar lear agus arís tar éis dóibh filleadh. Más mian leo é, beidh an deis freisin ag rannpháirtithe cúrsa teanga ar líne a dhéanamh chun a leibhéal teanga a fheabhsú, roimh thús na soghluaisteachta agus lena linn.

   Ach amháin i gcás cainteoirí dúchais, caithfear measúnuithe teanga OLS atá éigeantach a dhéanamh roimh an tréimhse shoghluaisteachta agus ag a deireadh d'fhonn monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn a rinneadh san inniúlacht teanga. Maidir le Mic Léinn Ardoideachais Erasmus+, agus seachas i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, is réamhriachtanas don tsoghluaisteacht go ndéanfaí measúnú teanga OLS roimh imeacht. Ach ní chuirfidh torthaí an mheasúnaithe teanga cosc orthu páirt a ghlacadh sa ghníomhaíocht soghluaisteachta.

   D'fhéadfadh sé freisin, bunaithe ar a dtorthaí, go dtabharfaí rochtain ar chúrsa ar líne do rannpháirtithe sula n-imeoidís thar lear agus le linn dóibh a bheith thar lear chun a n-inniúlacht teanga a fheabhsú. San áireamh i rochtain ar an gcúrsa, tá oiliúint bheo: seisiúin teagaisc, MOOCanna, fóram faoi réir ag modhnóir agus tuilleadh.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 7. An bhfuil aon deis ann do rannpháirtithe soghluaisteachta teanga a fhoghlaim taobh amuigh den Erasmus+ OLS?

   Maidir le rannpháirtithe soghluaisteachta Erasmus+ nach bhfuil a bpríomhtheanga shoghluaisteachta fós ar fáil san Erasmus+ OLS, cuirtear tacaíocht teanga ar fáil tríd an Deontas Tacaíochta Eagrúcháin (do mhic léinn ardoideachais) nó trí dheontais shainiúla le haghaidh tacaíocht teanga (d’oibrithe deonacha EVS agus d’fhoghlaimeoirí VET).

   Maidir leis an Ardoideachas, ní cheadaítear cúrsa teanga Erasmus+ OLS agus cúrsaí teanga ar an láthair, arna maoiniú ag Tacaíocht Eagrúcháin an Chláir, araon a dhéanamh, ar fhaitíos go gcuimsíonn siad an t‑ábhar céanna. Más ábhar éagsúil atá iontu, mar shampla más í aidhm an chúrsa teanga ar an láthair inniúlachtaí idirchultúrtha agus foghlaim faoi chultúr na tíre glactha a fhorbairt, d’fhéadfaí é a cheadú. Ar aon chuma, is faoin institiúid/eagraíocht seolta a mheas an bhfuil aon tairbhe breise le cúrsa ar an láthair a ghlacadh mar chuid den tsoghluaisteacht, nuair a chuirtear san áireamh go mbeidh cúrsa teanga Erasmus+ OLS déanta cheana ag an rannpháirtí soghluaisteachta.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 8. Cé mar a chaithfear le mo chuid sonraí?

   Déanfar do chuid sonraí a stóráil agus a chosaint faoi mar a léirítear thíos:

   data

   Féadfaidh Gníomhaireachtaí Náisiúnta agus an Coimisiún Eorpach do chuid sonraí (e.g. an tír don tsoghluaisteacht, tréimhse na soghluaisteachta, etc.) a úsáid chun críocha monatóireachta agus staidrimh.

   Comhlíonann an méid sin Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 [234 KB] ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, an 18 Nollaig 2000. Maidir leis na suíomhanna gréasáin a mbíonn an t-eolas sin á iarraidh acu, caitheann siad leis de réir an bheartais a ndéantar cur síos air sa Rialachán atá luaite thuas i ráitis shonracha maidir leis an mbeartas príobháideachais. Tá an ráiteas maidir leis an mbeartas príobháideachais atá ag OLS le fáil sa chuid don rannpháirtí. Beidh ort an beartas príobháideachais a léamh agus glacadh leis le bheith in ann leanúint le do chlárú ar shuíomh gréasáin Erasmus+ OLS.

   Ina theannta sin, maidir leis na sonraí uile a bhaineann le rannpháirtithe shoghluaisteacht Erasmus + - de réir théarmaí agus choinníollacha an chonartha idir an EACEA agus an soláthraí seirbhíse – beidh na sonraí sin ina maoin de chuid an AE i gcónaí agus ní fhéadfaidh an soláthraí seirbhíse iad a úsáid ná a dháileadh.

   Ar deireadh, ní chuirfear aon réiteach néalríomhaireachta i bhfeidhm agus déanfar na sonraí a stóráil i bhfreastalaithe príobháideacha.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 9. Cé na crua-earraí agus na bogearraí is gá chun measúnuithe teanga agus cúrsaí Erasmus+ OLS a dhéanamh?

   Ní bheidh uait ach ríomhaire (nó táibléad) a mbeidh nasc idirlín leis chun nascadh le suíomh gréasáin Erasmus+ OLS agus measúnuithe teanga agus cúrsaí OLS a dhéanamh. Is ar líne go hiomlán atá Erasmus+ OLS, agus dá bhrí sin ní gá bogearraí tríú páirtí ar bith a shuiteáil. Sula dtabharfar rochtain duit ar an measúnú teanga nó ar an gcúrsa teanga, déanfaidh an córas do ríomhaire a sheiceáil go huathoibríoch chun fáil amach an bhfuil na híosriachtanais air. Áirítear leis sin seiceáil ar an taifeach scáileáin, an brabhsálaí, bogearraí ilmheán (Adobe Flash nó HTML 5) agus comhaontú maidir le fianáin a úsáid.

   Nuair a bheidh an measúnú teanga á dhéanamh agat, ba cheart duit cluasáin nó callairí a úsáid le haghaidh na gcleachtaí ar thuiscint na cainte.

   Nuair a bheidh cúrsa teanga á dhéanamh agat ar líne, moltar duit micreafón a úsáid ionas go mbainfidh tú an tairbhe is fearr is féidir as na seisiúin teagaisc (ní theastaíonn aon mhicreafón I gcomhair na MOOCanna).

   Ní mór Adobe Flash a shuiteáil chun na seisiúin teagaisc a leanúint. Sula ndéantar rochtain ar an gcúrsa teanga, seiceálann an córas go huathoibríoch an bhfuil Adobe Flash suiteáilte ar do ríomhaire agus cuirfear in iúl duit é mura sásaíonn do ríomhaire an riachtanas sin.

   Tá Erasmus+ OLS comhoiriúnach go fada fairsing leis na brabhsálaithe gréasáin, na breiseáin, na córais oibriúcháin agus na feidhmchláir is minice a úsáidtear. Nuair a bhí an córas á fhorbairt, úsáideadh cóid chaighdeán-chomhlíontacha lena chinntiú go n-oibreodh Erasmus+ OLS go maith i dtimpeallachtaí éagsúla go leor agus le gléasanna éagsúla, idir na cinn is nuaí agus na cinn is sine, agus idir na cinn is bunúsaí agus na cinn is sofaisticiúla amuigh.

   Tá Erasmus+ OLS comhoiriúnach leis na príomhchórais oibriúcháin agus na príomhbhrabhsálaithe idirlín:

   • Córas oibriúcháin: Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista nó 7; Mac OS X® 10.1.
   • Brabhsálaí idirlín: Internet Explorer® (leagan 7 agus níos airde), Firefox® (leagan 3 agus níos airde), Chrome®, Safari®, Android® 4.0 agus níos airde, agus iOS® 6 agus níos airde.

   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim

Is Institiúid/Eagraíocht Thairbhíoch mé

Pointí ginearálta

 1. Cén chaoi ar féidir liom teacht ar mo dhintiúir rochtana?

   Tar éis do thionscadal a bheith bailíochtaithe ag do Ghníomhaireacht Náisiúnta, ba cheart go bhfaighfeá cuireadh go huathoibríoch ar an r-phost, a mbeadh na dintiúir ann chun rochtain a fháil ar Chóras Bainistíochta Ceadúnais Erasmus+ OLS. Nuair a dhéanann do GN bailíochtú ar do thionscadal, cuireann sí do chuid sonraí isteach in ErasmusPlusLink, agus déantar iad seo a chomhtháthú de láimh leis an OLS. Is í an oibríocht dheiridh seo a ghineann r-phost uathoibríoch ina mbíonn do dhintiúir rochtana agus a thugann cuireadh duit nasc a dhéanamh le do Chóras Bainistíochta Ceadúnais Erasmus+ OLS.

   Molaimid duit fáil amach ar tháinig an r-phost isteach i bhfillteán dramhphoist (turscar) d’institiúide/d’eagraíochta.

   Sa chás nach féidir leat teacht ar an r-phost seo, níl le déanamh agat ach cliceáil ar an nasc “Pasfhocal Dearmadta Agat” chun pasfhocal nua a fháil. Chomh maith leis sin, is féidir leat dul i dteagmháil le do Ghníomhaireacht Náisiúnta lena dheimhniú go bhfuil do thionscadal bailíochtaithe go fírinneach.

   Ar deireadh, mura bhfuil an r-phost faighte fós agat, ba cheart duit seiceáil le do rannóg TF go bhfuil na seoltaí support@erasmusplusols.eu agus no-reply@erasmusplusols.eu cuimsithe i liosta bán na seoltaí iontaofa, lena chinntiú go dtagann teachtaireachtaí chugat mar is cóir agus nach seoltar chuig do dhramhphost iad.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 2. Cén chaoi ar féidir liom mo sheoladh teagmhála r-phoist a athrú?

   Tá seoladh teagmhála r-phoist do thionscadail léirithe ag do Ghníomhaireacht Náisiúnta in EramusPlusLink. Ní mór do na Gníomhaireachtaí Náisiúnta athruithe sa seoladh r-phoist seo a léiriú in ErasmusPlusLink, agus déantar na sonraí a aistriú de láimh uaidh sin chuig an OLS.

   Iarraimid ort, mar sin, le do thoil, dul i dteagmháil le do Ghníomhaireacht Náisiúnta leis an iarratas seo.

   Más mian leat rochtain a thabhairt d’usáideoirí eile i d’institiúid/d’eagraíocht, tá an deis agat an méid ailiasanna is mian leat a chruthú, ach an príomhsheoladh a bheith leasaithe ar dtús. Is féidir leat sin a dhéanamh trí úsáid a bhaint as an bhfeidhm "cruthaigh ailias" i leathanach próifíle d’institiúide/d’eagraíochta de Chóras Bainistíochta Ceadúnais Erasmus+ OLS.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 3. Is úsáideoir nua BEN mé agus dá réir sin tá rochtain uaim. Céard is ceart dom a dhéanamh?

   1) Is féidir leat ailias a chruthú duit féin trí úsáid a bhaint as an bhfeidhm “cruthaigh ailias” i leathanach próifíle d’institiúide/d’eagraíochta den Chóras Bainistíochta Ceadúnais Erasmus+ OLS. Tabharfaidh sé rochtain duit go huathoibríoch nuair a bheidh an seoladh r-phoist ar mian leat é a chur isteach sa chóras á úsáid agat. Is féidir teacht ar an bhfeidhm sin trí chliceáil ar an seoladh teagmhála r-phoist ar bharr an scáileáin, ar thaobh na láimhe deise, nuair a bheidh an nasc déanta agat leis an OLS.

   2) Más mian leat do chuntas reatha a bhaint ón gcóras agus seoladh nua r-phoist a chur ina áit, ní mór duit iarraidh ar do Ghníomhaireacht Náisiúnta na leasuithe seo a chur isteach in ErasmusPlusLink agus aistreofar na sonraí de láimh uaidh sin chuig an OLS.

   3) Is féidir leat dul i dteagmháil le do Ghníomhaireacht Náisiúnta lena dheimhniú go bhfuil do thionscadal bailíochtaithe go fírinneach, mar go dtionscnaíonn an bailíochtú an fógra r-phoist ina bhfuil do dhintiúir rochtana ar an Erasmus+ OLS.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim
 4. Ní bhfuair mé mo cheadúnais/Tá ceadúnais bhreise ag teastáil uaim. Céard is ceart dom a dhéanamh?

   Is iad na Gníomhaireachtaí Náisiúnta a shannann líon na gceadúnas, maidir le measúnú agus cúrsaí OLS i dtaca le gach tionscadal de gach Glao, do na hinstitiúidí/na heagraíochtaí tairbhíocha.

   Mura bhfuil do cheadúnais le sonrú sa chóras OLS i dtaca le do thionscadal reatha, téigh i dteagmháil le do Ghníomhaireacht Náisiúnta le fáil amach an bhfuil na sonraí riachtanacha curtha isteach in ErasmusPlusLink. Má tá sé sin déanta aici, tabhair faoi deara go bhféadfadh go dtógfadh sé suas le 10 lá chun na sonraí a aistriú ó ErasmusPlusLink chuig an OLS.

   Má tá breis ceadúnas OLS ag teastáil uait i gcomhair do thionscadail i dtaca le Glao áirithe, déan teagmháil le do Ghníomhaireacht Náisiúnta leis an iarratas seo.


   Ar fhreagair sé seo do cheist? D’fhreagair Níor fhreagair, tá cúnamh ag teastáil uaim