Tugann Tacaíocht Teanga ar Líne (OLS) Erasmus+ deis dá rannpháirtithe duaiseanna a bhuachan trí pháirt a ghlacadh i gcomórtais a bhfuil sé mar aidhm acu na rannpháirtithe soghluaisteachta is tiomanta do theanga a fhoghlaim leis an OLS a chúiteamh.

Is féidir le rannpháirtithe a bhfuil teacht acu ar chúrsaí teanga Erasmus+ OLS páirt a ghlacadh in dhá chineál comórtais: míosúil agus leathbhliantúil.

1. Comórtais mhíosúla

Gach mí, tugann comórtais OLS deis do rannpháirtithe soghluaisteachta Erasmus+ roinnt duaiseanna a bhuachan, ina measc dearbháin, pacáistí soghluaisteachta, pasanna cathrach agus ticéid taistil.

Cé hiad na daoine ar féidir leo páirt a ghlacadh sna comórtais seo?

Bíonn na comórtais mhíosúla oscailte do na rannpháirtithe soghluaisteachta Erasmus+ go léir a mbíonn teacht acu ar ardán chúrsa teanga Erasmus+ OLS agus a bhíonn 18 mbliana d’aois nó os a chionn.

Cé chomh minic is a bhíonn na comórtais ar siúl?

Bíonn na comórtais ar siúl gach mí, seachas na míonna a mbíonn comórtais leathbhliantúla ar siúl.

Conas is féidir le duine a bheith rannpháirteach?

  • Ní mór do rannpháirtithe cúig huaire a chloig ar a laghad a chaitheamh ar ardán chúrsa teanga Erasmus+ OLS idir an chéad lá agus an lá deireanach den mhí, an dá lá sin san áireamh.
  • Ag deireadh thréimhse an chomórtais, seoltar ceist chomórtais le r-phost chuig na rannpháirtithe incháilithe go léir chun an 20 buaiteoir a roghnú.

Téigh isteach i do chúrsa teanga chun do scileanna teanga a chleachtadh agus chun cáiliú do na comórtais mhíosúla!

2. Comórtais leathbhliantúla

Faoi dhó sa bhliain, tugann na comórtais seo deis do rannpháirtithe soghluaisteachta Erasmus+ roinnt duaiseanna a bhuachan, ina measc dearbháin, pasanna agus ticéid taistil.

Cé hiad na daoine ar féidir leo páirt a ghlacadh sna comórtais seo?

Bíonn na comórtais seo oscailte do na rannpháirtthe soghluaisteachta Erasmus+ go léir a mbíonn teacht acu ar ardán chúrsa teanga Erasmus+ OLS agus a bhíonn 18 mbliana d’aois nó os a chionn.

Cé chomh minic is a bhíonn na comórtais ar siúl?

Bíonn na comórtais seo ar siúl faoi dhó sa bhliain.

Conas is féidir le duine a bheith rannpháirteach?

  • Ní mór do rannpháirtithe seacht n-uaire a chloig ar a laghad a chaitheamh ar ardán chúrsa teanga Erasmus+ OLS idir an chéad lá agus an lá deireanach den mhí a mbíonn an comórtas leathbhliantúil ar siúl, an dá lá sin san áireamh.
  • Le linn mhí an chomórtais leathbhliantúil, ní mór do rannpháirtithe tabhairt faoi ghníomhaíocht bhreise chun cur isteach ar an gcomórtas (féinín, pictiúr nó téacs gearr, etc. a sheoladh isteach). Tugtar na riachtanais shonracha le fios le r-phost.

Mar sin, ná déan aon mhoill!

Ceangail le do chúrsa teanga Erasmus+ OLS anois

agus bain an tairbhe is fearr as do thaithí le bheith ar dhuine de na buaiteoirí ádhúla!