start-btn-ga

 

Tar éis dóibh an chéad mheasúnú teanga a dhéanamh, beidh deis ag rannpháirtithe atá roghnaithe ag a gcuid institiúidí/eagraíochtaí baile cúrsaí teanga a dhéanamh saor in aisce*.

Beidh rannpháirtithe in ann feabhas a chur ar an gcumas atá acu sa phríomhtheanga a úsáideann siad chun staidéar, obair, nó obair dheonach a dhéanamh i rith a dtréimhse soghluaiseachta Erasmus+.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, breathnaigh ar an gcur i láthair maidir leis an gcúrsa teanga Erasmus+ OLS anseo.

 

Cén buntáiste atá ann duitse?
Caith súil ar ár gcur i láthair maidir leis na cúrsaí teanga OLS!

Faigh amach faoi cheann de phríomhghnéithe na gcúrsaí teanga: Oiliúint Bheo!