1. Vastuuvapauslauseke

Erasmus+OLS (Online Linguistic Support) on Euroopan komission Erasmus+-ohjelman puitteissa rahoittama palvelu.

Altissia ylläpitää tätä verkkosivustoa konsortion (Centre de Langues, Université Catholique de Louvain ja Altissia International S.A.) puolesta, ja sivuston tarkoituksena on esitellä konsortion aloitteita yleisölle.  Verkkosivuston aineisto on tarkoitettu vain tiedotukseen ja opiskeluun.

UCL – ALTISSIA – CLL ‑konsortion tavoitteena on pitää nämä tiedot ajankohtaisina ja tarkkoina. Jos meille ilmoitetaan virheistä, pyrimme korjaamaan ne.

Erasmus+ -liikkuvuusohjelmaan osallistuvien henkilöiden käytettävissä olevien kieliarviointien, kielikurssien ja kaikkien asiaan liittyvien alueiden sisältö on yksinomaan UCL – ALTISSIA – CLL ‑konsortion vastuulla, eikä sen voida katsoa edustavan Euroopan komission ja koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) näkemyksiä.

Kansallisia toimistoja ja lähettäviä Erasmus+-organisaatioita koskevan käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän rajatulle alueelle syötetään tietoja, jotka saadaan Euroopan komission tietoteknisistä työkaluista, ja sitä voidaan muuttaa kyseisillä työkaluilla.  Nämä tiedot kuuluvat direktiivin 95/46/EY ja asetuksen (EY) N:o 45/2001 muodostamaan oikeusperustaan.

Tämän sivuston tiedot ovat

  • yleisluonteisia eikä niitä ole tarkoitettu koskemaan erityisesti minkään tietyn yksilön tai yhteisön tilannetta
  • tietoja, jotka eivät välttämättä ole kattavia, täydellisiä, tarkkoja tai ajantasaisia
  • toisinaan linkitettyihin ulkopuolisiin sivustoihin, joiihin UCL – ALTISSIA – CLL konsortio ei voi vaikuittaa ja joista UCL – ALTISSIA – CLL ‑konsortio ei ota vastuusta
  • neuvoja, jotka eivät ole ammatillisia tai oikeudellisia (jos tarvitset tällaisia neuvoja, tulee sinun aina keskustellaasianmukaisen pätevyyden omaavan ammattilaisen kanssa).

UCL – ALTISSIA – CLL ‑konsortio pidättää oikeuden peruuttaa, muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa EACEAn suorien ohjeiden nojalla verkkosivuston osia milloin tahansa.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa UCL – ALTISSIA – CLL ‑konsortion vastuuvelvollisuutta jonkin voimassa olevan kansallisen lain vaatimuksen vastaisesti eikä poistaa siltä vastuuvelvollisuutta asioissa, joilta sitä ei kansallisen lain perusteella voida poistaa.

Sisältöä koskeva vastuuvelvollisuus

Sivustovastaava on laatinut tämän verkkosivuston ja päivittää sitä hyvin huolellisesti, mutta tietojen täsmällisyyttä ei voida taata täydellisesti. Sivuston sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. Sivustovastaava ei ole vastuussa laiminlyönneistä tai virheistä sivuillaan eikä annettujen tietojen ja ohjeiden käytöstä johtuvista seurauksista.

Euroopan komissio, EACEA ja UCL – ALTISSIA – CLL ‑konsortio eivät ole vastuussa kolmansien osapuolten lataamista tiedoista tai asiakirjoista.

Saapuvat ja lähtevät hyperlinkit

Hyperlinkkien luominen sivustolla toisille sivustoille ja yleisesti mihin tahansa Internetissä olemassa oleviin resursseihin ei ole http://erasmusplusols.eu-sivuston laatijan vastuulla.  Vastaavasti muut verkkosivustot, joilla on hyperlinkki tälle sivustolle, eivät ole laatijan vastuulla; siksi laatija ei ota vastuuta niiden sisällöstä.

Jos haluat luoda linkin sivustolle http://erasmusplusols.eu, sinun on otettava yhteyttä sivuston laatijaan etukäteen.

2. Tekijänoikeudet

Tekijänoikeuksia koskeva huomautus

Sivusto http://erasmusplusols.eu on suojattu tekijänoikeudella. Sivuston teksti, kuvat ja muut osat on suojattu tekijänoikeudella. Tämän sivuston tai sen osan jäljentäminen, muuttaminen, kääntäminen, muokkaaminen, julkinen välittäminen, vuokraaminen tai muu käyttö missä tahansa muodossa ja millä tahansa keinolla, sähköisesti, mekaanisesti tai muutoin, ansaitsemismielessä tai yksityisesti, on ankarasti kielletty ilman UCL – ALTISSIA – CLL ‑konsortion etukäteen antamaa lupaa. Kaikki tekijänoikeusrikkomukset johtavat siviili- tai rikosoikeudelliseen syytteeseen.

Kieliarvioinnit, kielikurssit ja verkkosivuston ulkoasu ovat UCL – ALTISSIA – CLL ‑konsortion omaisuutta.

Kansallisia toimistoja, lähettäviä Erasmus+-organisaatioita, liikkuvuusohjelmaan osallistuvia koskevoia järjestelmän tietoja ja yhdistelmätilastoja koskeva tekijänoikeus on unionilla.

Kaikkiin sivustoon http://erasmusplusols.eu liittyviin kiistoihin sovelletaan yksinomaan Belgian lainsäädäntöä. Brysselin tuomioistuimilla on yksinomainen tuomiovalta kiistoissa.

Tavaramerkit ja kauppanimi

Erasmus+ on Euroopan unionin rekisteröity tavaramerkki. Tällä sivustolla käytettävät logot, verkkomainospalkit ja merkit ovat lain nojalla suojattuja. Näiden tai samanlaisten nimien käyttö on ankarasti kielletty ilman etukäteen annettua lupaa.

3. Yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä sivuston omistajaan sähköpostitse verkkosivustolla olevan yhteydenottolomakkeen kautta tai päätoimipaikkaan seuraavaan osoitteeseen:

CLL, Place de l’Université 25 – 1348 Louvain-la-Neuve – Belgia

Voit ottaa yhteyttä verkkotoimittajaan sen päätoimipaikkaan:

OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Ranska

4. OLS:n käytännesäännöt

Rekisteröitymällä OLS:ään hyväksyt perusperiaatteen, jonka mukaan OLS on luottamukseen ja yhteistyöhön perustuva liikkuvuusohjelmaan osallistuvien yhteisö.

OLS-ryhmä kehottaa sinua

  • varmistamaan, että (profiiliisi) lataamasi kuvat eivät riko tekijänoikeutta,
  • varmistamaan, että lähettäessäsi kommentin keskustelufoorumiin, kommenttisi liittyy alkuperäisen viestiin. Asiattomat kommentit eivät ole sallittuja, ja niistä ilmoitetaan eteenpäin,
  • varmistamaan, että foorumeihin lähettämäsi viestit ovat yhdenmukaisia keskustelufoorumin aiheen kanssa,
  • pidättäytymään loukkaavasta kielenkäytöstä ja kohtelemaan toisia kunnioittavasti.

OLS:n käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on ankarasti kielletty. Kaikki kaupallisessa tarkoituksessa esitetyt yhtiöt, aloitteet, tapahtumat ja ohjelmistot poistetaan.

OLS-ryhmä välittää liikkuvuusohjelmaan osallistuvista, ja takaamme, että mitään edellä esitettyjen sääntöjen rikkomista ei suvaita.