لاطلاع على هذه الصفحة بالعربية، الرجاء النقر هنا

Bu sayfayı Türkçe görüntülemek için buraya tıklayın

Mis see on?

Erasmus+ veebipõhine keeletugi (OLS) pakub praegu bulgaaria,tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, hispaania, prantsuse, horvaadi, itaalia, läti, leedu, ungari, hollandi, poola, portugali, rumeenia, slovaki, sloveeni, soome ja rootsi keele veebikursusi üliõpilastele, kutseharidusõpilastele ning noortele vabatahtlikele, kes osalevad Erasmus+ programmis.

Euroopa Komisjon on otsustanud laiendada seda teenust ja pakkuda keeleõpet ligikaudu 100 000 pagulasele kolme aasta jooksul. Keeleõppes osalemine on vabatahtlik ja tasuta.

Veebipõhist keeletuge saab kasutada igal ajal internetiühendust omava arvuti, tahvelarvuti või nutitelefoni kaudu. OLS keelekursused koosnevad erinevaid keeleteemasid käsitlevatest moodulitest, mille läbimise kiirust saab ise valida, ja interaktiivsest virtuaalkoolitusest (MOOC, tuutorlus-sessioonid ja foorumid).

Miks seda pakutakse?

Praegust rändekriisi silmas pidades on selle algatuse eesmärk toetada ELi liikmesriikide püüdlusi pagulaste lõimimiseks Euroopa haridus- ja koolitussüsteemidesse ning tagada pagulaste oskuste areng.

Kes võivad sellest kasu saada?

Veebipõhise keeletoe võib teha kättesaadavaks pagulastele, kes vastavad järgmisele määratlusele:

„Pagulane on ELi tähenduses kolmanda riigi kodanik, kes põhjendatud kartuse tõttu rassilise, usulise, rahvusel, poliitilistel vaadetel või teatavasse sotsiaalsesse rühma kuulumisel põhineva tagakiusamise ees viibib väljaspool kodakondsusjärgset riiki ja ei saa või kõnealuse kartuse tõttu ei taha anda ennast nimetatud riigi kaitse alla, või kodakondsuseta isik, kes samadel põhjustel, nagu eespool nimetatud, viibides väljaspool varasemat alalist elukohariiki ei saa või kõnealuse kartuse tõttu ei taha sinna tagasi pöörduda, ja kelle suhtes ei kohaldata direktiivi 2011/95/EL artiklit 12 (Välistavad asjaolud).“

See määratlus hõlmab vanusepiiranguid kohaldamata üksikisikuid, kes on juba saanud pagulasseisundi pärast varjupaiga taotlemist või kelle suhtes on tehtud positiivne varjupaigaotsus koos pagulasseisundi, ajutise/täiendava kaitse või humanitaarkaitse andmisega, ning varjupaigataotlejaid.

Kuidas see toimib?

Algatuses osalemine on vabatahtlik. Osalevates riikides annab pagulastele, kes soovivad parandada oma keeleoskust ühes veebipõhise keeletoe pakutavas keeles (bulgaaria, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, hispaania, prantsuse, iiri*, horvaadi, itaalia, läti, leedu, ungari, malta*, hollandi, poola, portugali, rumeenia, slovaki, sloveeni, soome ja rootsi keeles), juurdepääsu veebipõhisele keeletoele Erasmus+ raames toetust saav asutus või organisatsioon, kes on otsustanud algatuses osaleda.

Need organisatsioonid hõlmavad ülikoole, kutsehariduse ja -koolituse organisatsioone, vabaühendusi, noorte organisatsioone, kodanikuühiskonna ühendusi jne.

Pagulased võivad läbida OLS keelekursuse mis tahes keeles, mis on kättesaadav. Toetust saava asutuse või organisatsiooni ülesanne on märkida see valik OLSis, tuginedes pagulase vajadustele ja eri keelte puhul kättesaadavatele tasemetele.

Kui pagulane saab e-kirjaga kutse osaleda veebipõhises keeletoes, peab ta kõigepealt läbima keeleoskuse hindamise, millega tehakse kindlaks tema keeleoskuse tase. Hindamise läbimisel saab ta kuni 13 kuuks juurdepääsu keelekursusele (kui see on nõutaval tasemel kättesaadav). Saksa, inglise, hispaania, prantsuse, itaalia, ja hollandi keele kursuseid pakutakse Euroopa keeleõppe raamdokumendi tasemetel A1 kuni C2. Bulgaaria, taani, eesti, kreeka, horvaadi, läti, leedu, ungari, poola, rumeenia, slovaki, sloveeni, soome ja rootsi keele kursusi pakutakse tasemele A1, tšehhi keele kursusi kuni tasemeni A2 ja portugali keele kursusi kuni tasemeni B2. Keelekursuse lõpus saab osaleja allalaadida osalemistunnistuse ja läbida soovi korral teise keeleoskuse hindamise, millega mõõdetakse keeleoskuse arendamisel tehtud edusamme. Teine keeleoskuse hindamine ei ole kohustuslik.

Osalevad organisatsioonid ja asutused annavad pagulastele juurdepääsu OLS keelekursustele laekunud taotluste alusel ja vastavalt olemasolevale OLS litsentside arvule.

Piiratud arv OLS litsentse antakse ka pagulastega otsekontaktis olevatele ettevõtjatele, kes saadavad, toetavad ja juhendavad neid veebipõhise keeletoe protsessis.

Osalevad organisatsioonid võivad anda pagulaste käsutusse arvutid või muud IT-vahendid, kuid see ei ole kohustuslik. Veebipõhisele keeletoele saab juurdepääsu iga brauserit ja internetiühendust omava vahendiga.

OLS keelekursusele juurdepääs ei tohiks tekitada pagulastele kulusid.

Kes võivad osaleda?

  • Pagulased
  • Pagulasi toetavad organisatsioonid
  • Erasmus+ raames toetust saavad asutused või organisatsioonid

Kuidas osaleda?

Võtke osalemise kohta lisateabe saamiseks ühendust riikliku bürooga. Osalevate organisatsioonide loetelu.

Kus on võimalik OLS-i veebipõhistele keelekursustele juurdepääsu saada?

Lisateave

Erasmus+ Korduma Kippuvad Küsimused

Erasmus+ kõrghariduse tegevused, mille eesmärk on toetada pagulasi

Erasmus+ üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse tegevused, mille eesmärk on toetada pagulasi

A Council of Europe Toolkit