start-btn-da

Lær mere om OLS sprogvurderingen ved at se vores præsentation!

Hvad sker der med resultaterne af vurderingen?

Kun deltagerne og institutionerne/organisationerne med ansvar for deres valgmuligheder vil modtage resultaterne af vurderingen. Resultaterne for en EVS-volontør videresendes ikke til andre organisationer i projektet. Resultaterne for en studerende på en videregående uddannelse videresendes ikke til den modtagende institution eller organisation.

 

Se venligst brugervejledningen for sprogvurderingen her for yderligere information.

Du kan også se vores præsentation af Erasmus+ OLS-sprogvurdering her!

Hvilke trin er involveret i vurderingen?

Deltagerne skal gennemføre den første sprogvurdering, inden de tager afsted på deres mobilitet for at vurdere deres sprogfærdigheder. For studerende på videregående uddannelser er OLS-sprogvurderingen påkrævet inden begyndelsen af deres mobilitetsperiode, med mindre dette er behørigt undskyldt. Resultaterne forhindrer ikke deltagerne i at deltage i mobilitetsprogrammet, men de kan anvendes af sendeinstitutioner/-organisationer til at udpege de deltagere, der har mest brug for sproglig støtte.

Alt efter deres sprogfærdigheder vil deltagerne muligvis få mulighed for at få adgang til OLS-læringsplatformen, hvor de kan deltage i sprogkurser online før eller i løbet af deres mobilitetsperiode. Dette bør aftales mellem sprogeleven og institutionen/organisationen med ansvaret for hans/hendes valgmuligheder.

Ved afslutningen af deres mobilitetsperiode vil deltagerne blive bedt om at gennemføre endnu en vurdering for at vurdere deres forbedring.

Hvordan fungerer sprogvurderingen og hvem er den til?

OLS-sprogvurderingen er obligatorisk for alle, der deltager i Erasmus+-mobilitetsaktiviteter af mindst to måneders varighed (studier/ praktikophold/ EVS-volontørophold) med et af de følgende sprog, som det primære sprog for læring, arbejde eller volontørarbejde (med undtagelse af indfødte sprogbrugere).

Siden 2015 er denne service også til rådighed for studerende på en erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, der deltager i en mobilitet på mindst én måned.

Deltagere i Erasmus+-mobilitet skal deltage i vurderingen to gange - inden de tager afsted og ved afslutningen af deres mobilitetsperiode - for at forbedringen af deres mobilitetssprog kan spores.

Vurderingen online vurderer deltagernes sprogfærdigheder - lytte, læse og skrive - i henhold til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR).