لاطلاع على هذه الصفحة بالعربية، الرجاء النقر هنا

Bu sayfayı Türkçe görüntülemek için buraya tıklayın

Hvad er det?

Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) tilbyder i øjeblikket onlinesprogkurser i bulgarsk, tjekkisk, dansk, tysk, estisk, græsk, engelsk, spansk, fransk, kroatisk, italiensk, lettisk, litauisk, ungarsk, hollandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, finsk og svensk til studerende på videregående uddannelser, personer under erhvervsrettet grund- og efteruddannelse og unge frivillige, som deltager i Erasmus+-programmet.

Europa-Kommissionen har besluttet at udvide denne tjeneste til gavn for ca. 100 000 flygtninge over en periode på tre år, på frivillig basis og vederlagsfrit.

OLS kan anvendes på et hvilket som helst tidspunkt fra en computer, tablet eller smartphone med internetforbindelse. OLS-sprogkurser omfatter en lang række selvlæringsmoduler, der dækker forskellige sprogområder, samt interaktive aktiviteter baseret på "live coaching" (online-MOOC'er, vejledningssessioner og fora).

Hvorfor tilbydes kurserne?

I lyset af den aktuelle migrationskrise er formålet med dette initiativ at støtte den indsats, som EU's medlemsstaterne gør for at integrere flygtninge i Europas uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer og sikre deres kompetenceudvikling.

Hvem kan få nytte af det?

OLS kan gøres tilgængeligt for flygtninge, som i EU-sammenhæng defineres som:

"enten en tredjelandsstatsborger, som i kraft af en velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet, politisk anskuelse eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe opholder sig uden for det land, hvor den pågældende er statsborger, og som ikke kan eller, på grund af en sådan frygt, ikke vil påberåbe sig dette lands beskyttelse, eller en statsløs person, som opholder sig uden for det land, hvor denne tidligere havde sit sædvanlige opholdssted, af samme grunde som anført ovenfor, og som ikke kan eller, på grund af en sådan frygt, ikke vil vende tilbage til dette land, og som ikke er omfattet af artikel 12" (udelukkelse) i direktiv 2011/95/EU.

Denne definition omfatter enkeltpersoner, som allerede har opnået flygtningestatus efter indgivelse af en asylansøgning, enkeltpersoner, hvor der er truffet en positiv beslutning om flygtningestatus, midlertidig/subsidiær beskyttelse eller humanitær beskyttelse, og asylansøgere, uden hensyn til alder.

Hvordan fungerer det?

Deltagelse i dette initiativ er frivillig. I de deltagende lande gives der adgang til OLS til de flygtninge, der ønsker at øge deres kendskab til et af de sprog, som tilbydes i OLS (Bulgarsk, tjekkisk, dansk, tysk, estisk, græsk, engelsk, spansk, fransk, irsk, kroatisk, italiensk, lettisk, litauisk, ungarsk, maltesisk, hollandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, finsk og svensk) af en Erasmus+- institution/organisation, som har besluttet at deltage. Disse organisationer omfatter universiteter, institutioner, som tilbyder erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, ngo'er, ungdomsorganisationer, civilsamfundsorganisationer osv.

Flygtninge kan vælge et OLS-sprogkursus i et hvilket som helst af de tilgængelige sprog. Den tilskudsmodtagende institution/organisation har ansvaret for at angive dette valg i OLS på baggrund af flygtningens behov og de niveauer, der tilbydes på de forskellige sprog.

Når de modtager en invitation til OLS pr. e-mail, skal flygtningene først gennemgå en sprogvurdering for at finde ud af, hvad deres nuværende sproglige niveau er. Efter at have gennemført sprogvurderingen, får de adgang til sprogkurset (hvis det tilbydes på det relevante niveau) i en periode på højst 13 måneder. Sprogkurser på tysk, engelsk, spansk, fransk, italiensk og hollandsk er tilgængelige fra niveau A1 til C2 i henhold til CEFR (Den Fælles Europæiske Referenceramme). Bulgarsk, dansk, estisk, græsk, kroatisk, lettisk, litauisk, ungarsk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk, finsk og svensk sprogkurser tilbydes på niveau A1, mens tjekkisk tilbydes op til niveau A2 og portugisisk tilbydes fra niveau A1 til B2.

De deltagende organisationer/institutioner giver flygtninge adgang til OLS-sprogkurset på baggrund af de anmodninger, de modtager, og det tilgængelige antal OLS-licenser.

Et begrænset antal OLS-licenser er også til rådighed for de erhvervsdrivende, som er i direkte kontakt med flygtninge, med henblik på at ledsage, støtte og vejlede dem gennem OLS-processen.

De deltagende organisationer kan stille computere eller andre IT-faciliteter til rådighed for flygtninge, men dette er ikke et krav. OLS kan tilgås online fra alle enheder, som har en browser og internetforbindelse.

OLS-sprogkurset bør ikke være forbundet med omkostninger for flygtningene.

Hvem kan deltage?

  • Flygtninge
  • Organisation der støtter flygtninge
  • Tilskudsmodtagende Erasmus+ institution/organisation

Hvordan deltager man?

Kontakt dit nationale agentur for yderligere oplysninger om, hvordan du deltager.

Hvor kan jeg få adgang til OLS online sprogkurserne?

Læs mere om

Ofte stillede spørgsmål til Erasmus+ tilskudsmodtagere

Erasmus+-initiativer inden for videregående uddannelse til støtte for flygtninge

Erasmus+ initiativer indenfor europæiske skoler, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse (VET) og voksenuddannelser til støtte for flygtninge

A Council of Europe Toolkit