1. Ansvarsfraskrivelse

 

Sproglig onlinesupport under Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) er en tjeneste, som er finansieret af Europa-Kommissionen inden for Erasmus+-programmet.

Konsortiet (Centre de Langues, Universite Catholique de Louvain og Altissia International S.A.) vedligeholder dette websted for at fremme dets initiativer over for offentligheden. Materialet på dette websted er udelukkende til oplysnings- og undervisningsformål.

Konsortiet (CLL - UCL - ALTISSIA) tilstræber, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Vi vil forsøge at rette eventuelle fejl.

Indholdet af de sprogvurderinger, kurser og alle dermed forbundne områder, som er tilgængelige for Erasmus+-mobilitetsdeltagere, er konsortiets (CLL - UCL - ALTISSIA) eneansvar og kan på ingen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens og Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kulturs holdninger.

Det afgrænsede område i systemet til forvaltning af licenser, der vedrører nationale agenturer og Erasmus+-senderinstitutioner/-organisationer, tilføres oplysninger hentet med Europa-Kommissionens it-værktøjer og kan ændres af disse. Disse oplysninger er omfattet af retsgrundlaget i direktiv 95/46 og forordning 45/2001.

Disse oplysninger:

  • er af generel karakter og er ikke rettet til nogen bestemt enkeltperson eller enhed
  • er ikke nødvendigvis dækkende, korrekte, fuldstændige eller ajourførte
  • kan indeholde links til eksterne websteder, som konsortiet (CLL - UCL - ALTISSIA) ikke har nogen kontrol over, og for hvilke konsortiet (CLL - UCL - ALTISSIA) ikke påtager sig noget ansvar
  • udgør ikke professionel eller juridisk rådgivning (har du behov for særlig rådgivning, bør du altid henvende dig til en specialist på det pågældende område).

Konsortiet (CLL - UCL - ALTISSIA) forbeholder sig retten til efter direkte anvisninger fra Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur til enhver tid at udsætte, ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af webstedet.

Hensigten med denne erklæring om ansvarsfraskrivelse er hverken at begrænse konsortiets (CLL - UCL - ALTISSIA) ansvar på en måde, der strider mod eventuelle krav ifølge gældende national ret, eller at udelukke dets ansvar i tilfælde, hvor ansvar ikke kan fraskrives i henhold til national ret.

Ansvar for indhold

Selv om webmasteren er meget omhyggelig med at oprette og ajourføre dette websted, kan denne ikke garantere, at oplysningerne er korrekte. Oplysningerne på dette websted kan ændres uden varsel. Webmasteren påtager sig intet ansvar for fejl eller mangler på webstedets sider eller for de konsekvenser, som følger af anvendelsen af de angivne oplysninger og anvisninger.

Europa-Kommissionen, Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur, og konsortiet (CLL - UCL - ALTISSIA) er ikke ansvarlige for oplysninger eller dokumenter, der uploades af tredjeparter.

Ind- og udgående hyperlinks

Ophavsmanden til http://erasmusplusols.eu er ikke ansvarlig for implementeringen af hyperlinks på webstedet til andre websteder eller generelt til alle eksisterende ressourcer på internettet. Ej heller er ophavsmanden ansvarlig for andre websteder med hyperlinks til dette websted og fraskriver sig derfor ethvert ansvar for deres indhold.

Hvis du ønsker at linke til webstedet http://erasmusplusols.eu, skal du kontakte webstedets ophavsmand på forhånd.

2. Ophavsret

Meddelelse om ophavsret

Webstedet http://erasmusplusols.euer ophavsretligt beskyttet. Tekst, billeder og andre dele af webstedet er ophavsretligt beskyttet. Enhver gengivelse, tilpasning, oversættelse, aftale, offentlig kommunikation, udlejning og anden udnyttelse af hele eller dele af dette websted i enhver form og med ethvert middel, det være sig elektronisk, mekanisk eller andet, der udføres med økonomisk vinding for øje eller i privat regi, er strengt forbudt uden konsortiets (CLL - UCL - ALTISSIA) forudgående godkendelse. Enhver ophavsretlig overtrædelse vil medføre civil eller strafferetlig retsforfølgelse.

Prøver, sprogkurser og grafik til weblayout er konsortiets (CLL - UCL - ALTISSIA) ejendom.

Ophavsretten til systemdata vedrørende nationale agenturer, Erasmus+-senderinstitutioner/-organisationer, mobilitetsdeltagere og aggregeret statistik tilhører Unionen.

Enhver tvist vedrørende webstedet http://erasmusplusols.eu reguleres udelukkende af belgisk lovgivning. Domstolene i Bruxelles har enekompetence i enhver tvist.

 

Vare- og handelsmærke:

Erasmus+ er et registreret varemærke tilhørende Den Europæiske Union. Logoer, webbannere og skilte, der anvendes på dette websted, er retligt beskyttet. Enhver brug af disse eller lignende navne er strengt forbudt uden forudgående samtykke.

3.Kontakt

Du kan kontakte indehaveren af webstedet pr. e-mail via kontaktformularen på webstedet eller ved at kontakte hovedkontoret på følgende adresse:

CLL, Place de l’Université 25 – 1348 Louvain-la-Neuve – Belgien
Du kan kontakte webudbyderens hovedkvarter:
OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrig

4. OLS's adfærdskodeks

Når du bliver registreret på OLS, erklærer du dig enig i det grundlæggende princip om, at OLS er et samfund af mobilitetsdeltagere, som er baseret på tillid og samarbejde.

Holdet bag OLS har følgende råd til dig:

  • Sørg for, at de billeder, du uploader (på dit profilområde), ikke overtræder nogen ophavsret.
  • Når du slår en kommentar op i forummet, skal du sørge for, at den er relevant for det oprindelige opslag. Upassende kommentarer er ikke tilladt og vil blive indberettet.
  • Sørg for, at de meddelelser, du slå op i fora, vedrører emnet i forummet.
  • Brug ikke stødende sprog, og vær respektfulde over for hinanden.

Det er strengt forbudt at anvende OLS til kommercielle formål. Enhver form for virksomhed, initiativ eller software med kommercielt indhold vil blive fjernet.

Holdet bag OLS passer på mobilitetsdeltagerne og sørger for, at ovenstående adfærdskodeks ikke overtrædes.