للاطلاع على هذه الصفحة بالعربية، الرجاء النقر هنا

Bu sayfayı Türkçe görüntülemek için buraya tıklayın

Co to je?

On-line jazyková podpora programu Erasmus+ (OLS) v současné době nabízí on-line jazykové kurzy v bulharštině, češtině, dánštině, němčině, estonštině, řečtině, angličtině, španělštině, francouzštině, chorvatštině, italštině, lotyštině, litevštině, maďarštině, nizozemštině, polštině, portugalštině, rumunštině, slovenštině, slovinštině, finštině a švédštině vysokoškolským studentům, studentům účastnícím se odborného vzdělávání a přípravy a mladým dobrovolníkům účastnícím se programu Erasmus+.

Evropská komise se rozhodla tuto službu rozšířit tak, aby ji v nadcházejících třech letech mohlo využít přibližně 100 000 uprchlíků, a to na dobrovolné bázi a zdarma.

OLS lze používat kdykoli z počítače, tabletu nebo chytrého telefonu s internetovým připojením. Jazykové kurzy OLS zahrnují řadu modulů týkajících se různých jazykových oblastí, které mohou studenti absolvovat svým tempem, i interaktivní výuku (hromadné otevřené on-line kurzy, tutorské hodiny a fóra).

Proč se tato služba nabízí?

Vzhledem k současné migrační krizi je cílem této iniciativy podpořit úsilí členských států EU v oblasti začleňování uprchlíků do systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě a zajistit rozvoj jejich dovedností.

Kdo ji může využívat?

OLS lze zpřístupnit uprchlíkům na základě níže uvedené definice:

„V kontextu EU státní příslušník třetí země, který se v důsledku oprávněných obav před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů nachází mimo zemi své státní příslušnosti a je neschopen přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám odmítá ochranu dotyčné země, nebo osoba bez státní příslušnosti, která se ze stejných shora uvedených důvodů nachází mimo zemi svého dosavadního pobytu, která vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit a na kterou se nevztahuje článek 12 (Vyloučení) směrnice 2011/95/EU.“

Tato definice zahrnuje osoby, kterým již bylo přiznáno postavení uprchlíka poté, co podaly žádost o azyl, osoby, které v azylovém řízení obdržely kladné rozhodnutí ohledně postavení uprchlíka, dočasné/doplňkové ochrany nebo humanitární ochrany, a žadatele o azyl bez rozdílu věku.

Jak to funguje?

Účast v této iniciativě je dobrovolná. V zúčastněných zemích se přístup k OLS uděluje uprchlíkům, kteří si chtějí zlepšit znalosti jednoho z jazyků dostupných v OLS (Bulharština, čeština, dánština, němčina, estonština, řečtina, angličtina, španělština, francouzština, irština, chorvatština, italština, lotyština, litevština, maďarština, maltština, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, slovenština, slovinština, finština a švédština) prostřednictvím instituce/organizace, která je příjemcem grantu v rámci programu Erasmus+, která se rozhodla iniciativy zúčastnit. Tyto organizace zahrnují univerzity, organizace odborného vzdělávání a přípravy, nevládní organizace, organizace mládeže, sdružení občanské společnosti atd.

Uprchlíci se mohou rozhodnout absolvovat jazykový kurz OLS v jakémkoli z dostupných jazyků. Tuto možnost volby v rámci OLS musí uvádět instituce/organizace, která je příjemcem grantu, a to na základě potřeb uprchlíků a dostupných úrovní pro různé jazyky.

Jakmile uprchlíci obdrží e-mailem pozvání do OLS, musí nejprve absolvovat jazykový test, aby zjistili aktuální úroveň svých jazykových znalostí. Po vypracování tohoto testu získají přístup k jazykovému kurzu (je-li na požadované úrovni dostupný), a to maximálně na 13 měsíců. Jazykové kurzy v němčině, angličtině, španělštině, francouzštině, italštině a nizozemštině jsou dostupné od úrovně A1 po úroveň C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Jazykové kurzy v bulharštině, dánštině, estonštině, řečtině, chorvatštině, lotyštině, litevštině, maďarštině, polštině, rumunštině, slovenštině, slovinštině, finštině a švédštině jsou k dispozici pouze pro úroveň A1, jazykové kurzy v češtině jsou k dispozici pro úroveň A2. Portugalština je dostupná až do úrovně B2.

Zúčastněné organizace/instituce poskytují uprchlíkům přístup k jazykovému kurzu OLS na základě žádostí, které obdrží, a podle dostupného počtu licencí OLS.

K dispozici je rovněž omezený počet licencí OLS pro provozovatele, kteří jsou s uprchlíky v přímém kontaktu, aby je mohli provádět celým procesem OLS, pomáhat a radit jim s ním.

Zúčastněné organizace mohou uprchlíkům poskytnout počítače nebo jiné zařízení IT, není to však podmínkou. K OLS lze přistupovat on-line pomocí jakéhokoli zařízení s prohlížečem a připojením na internet.

Uprchlíkům by v souvislosti s přístupem k jazykovému kurzu OLS neměly vzniknout žádné náklady.

Kdo se může zúčastnit?

  • Uprchlíci
  • Organizace podporující uprchlíky
  • Instituce/organizace účastnící se Programu Erasmus+

Jak se zúčastnit?

Kontaktujte svoji národní agenturu, která vám poskytne podrobnější informace o tom, jak se zúčastnit.

Kde získat přístup do on-line jazykových kurzů OLS?

Více informací

Často kladené otázky pro žadatele Programu Erasmus+

Iniciativy v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rámci programu Erasmus+ zaměřené na podporu uprchlíků

Iniciativy v oblasti odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých v rámci programu Erasmus+ zaměřené na podporu uprchlíků

A Council of Europe Toolkit