Jsem účastník mobility programu Erasmus+

Otázky ohledně přihlášení / hesla

 1. Dosud jsem neobdržel přihlašovací údaje/heslo. Co mám dělat?

   Pokud jste byli vybráni k účasti na mobilitě programu Erasmus+, měli jste od své vysílající instituce/organizace obdržet e-mailovou pozvánku obsahující přihlašovací jméno a heslo k přístupu do jazykového testu Erasmus+ OLS. Přihlašovací údaje k přístupu do jazykového testu Vám může zaslat pouze vysílající instituce/organizace.

   Pokud jste toto pozvání e-mailem neobdrželi, zkontrolujte prosím svou složku Spam/Nevyžádaná pošta, nebo kontaktujte svou vysílající instituci/organizaci (koordinátora programu Erasmus+).


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 2. Zapomněl jsem své přihlašovací jméno/heslo. Co mám dělat?

   Nejrychlejším způsobem, jak obnovit heslo, je kliknout na tlačítko „Zapomněli jste heslo?“ na našich webových stránkách. Následně obdržíte e-mail, který Vám umožní nastavit si nové heslo. Zkontrolujte prosím, zda se tento e-mail nedostal do složky Spam/Nevyžádaná pošta.

   Vaším přihlašovacím jménem je Vaše úplná e-mailová adresa, na kterou Vám vysílající instituce/organizace zaslala první pozvání k jazykovému testu Erasmus+ OLS.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 3. Proč se nemohu připojit, i když mé přihlašovací jméno/heslo jsou správné?

   Chybové hlášení se během přihlašování může objevit z různých důvodů. Dvěma hlavními důvody jsou:

   • Termín, do kdy jste měli vykonat jazykový test, již vypršel.
   • Vysílající instituce/organizace (koordinátor programu Erasmus+) Vaše pozvání zrušila.

   V obou případech Vám doporučujeme kontaktovat koordinátora programu Erasmus+ Vaší vysílající instituce/organizace a požádat o zaslání nového zvacího e-mailu.

   Pokud chybové hlášení oznamuje, že Vaše přihlašovací jméno či heslo nejsou správné, použijte prosím volbu „Zapomněli jste heslo?“ pro obnovu hesla.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 4. Musím aktivovat svůj účet Erasmus+ OLS?

   Než budete moci vstoupit do jazykových testů a jazykových kurzů Erasmus+ OLS, musíte nejprve aktivovat svůj uživatelský účet Erasmus+ OLS. Pro jeho aktivaci použijte odkaz, který Vám byl zaslán ve zvacím e-mailu s Vašimi přihlašovacími údaji.

   Po aktivaci svého účtu Erasmus+ OLS přejděte na následující URL adresu pro vstup na domovskou stránku Erasmus+ OLS: http://erasmusplusols.eu. Pro vstup na přihlašovací stránku klikněte na tlačítko „Přihlášení“ (v pravém horním rohu stránky) a zadejte přihlašovací údaje, které jste obdrželi e-mailem.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 5. Co mám dělat, když mě stránka automaticky odhlásí?

   Webové stránky Erasmus+ OLS uživatele po 30 minutách nečinnosti automaticky odhlásí. Dochází-li k odhlášení častěji, obraťte se prosím na Tým technické podpory Erasmus+ OLS kliknutím na tlačítko „Ne, potřebuji podporu“.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 6. Jak dlouho zůstane můj účet Erasmus+ OLS aktivní?

   Váš účet Erasmus+ OLS zůstane aktivní po dobu třinácti měsíců od Vašeho posledního připojení na platformu OLS.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 7. Co mám dělat, když můj přístup do Erasmus+ OLS vyprší?

   Licence na použití Erasmus+ OLS vyprší, pokud ji neaktivujete do termínu určeného Vaší vysílající institucí či organizací. To znamená, že po určitém datu již nebudete mít do Erasmus+ OLS přístup a nebudete moci vypracovat jazykový test či se zúčastnit jazykového kurzu. Toto datum stanoví Vaše vysílající instituce či organizace a oznámí Vám je v e-mailu s pozvánkou.

   Jazykové kurzy jsou přístupné po celou dobu trvání Vaší mobility, musíte však svou licenci aktivovat do jednoho měsíce od chvíle, kdy obdržíte pozvání. Jedete-li například na mobilitu programu Erasmus+ v délce šesti měsíců, musíte do jazykového kurzu vstoupit do jednoho měsíce od chvíle, kdy jste obdrželi pozvání. Počínaje datem, kdy aktivujete svou licenci, budete mít přístup do jazykového kurzu Erasmus+ OLS po stejně dlouhou dobu, jaké je Vaše období mobility. V případě šestiměsíčního období mobility to tedy znamená, že do jazykového kurzu budete mít přístup po dobu šesti měsíců od svého prvního vstupu.

    


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu

Otázky ohledně jazykového testu

 1. Jak mohu vykonat první jazykový test?

   Pokud jste byli vybráni k účasti na mobilitě programu Erasmus+, měli jste od své vysílající instituce/organizace obdržet e-mailovou pozvánku obsahující přihlašovací jméno a heslo k přístupu do jazykového testu Erasmus+ OLS. Přihlašovací údaje k přístupu do jazykového testu Vám může zaslat pouze Vaše vysílající instituce/organizace.

   Pokud jste toto pozvání e-mailem neobdrželi, zkontrolujte prosím svou složku Spam/Nevyžádaná pošta, nebo kontaktujte svou vysílající instituci/organizaci (koordinátora programu Erasmus+).

   Pokud jste v prvním jazykovém testu prokázali znalosti, které Vás řadí do úrovně C2, nebudete muset konat závěrečný jazykový test. Tudíž ani neobdržíte pozvánku k jeho konání.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 2. Jak a kde mohu vykonat závěrečný jazykový test?

   Systém Erasmus+ OLS automaticky zasílá e-maily s pozváním na závěrečný jazykový test patnáctého či šestnáctého dne posledního měsíce Vašeho období mobility, a to dle toho, jak jste je zadali ve svém profilu. Přihlaste se prosím nejprve na svůj účet (s použitím svého přihlašovacího jména a hesla) a zkontrolujte, zda máte data zahájení a ukončení svého období mobility zadána ve svém profilu správně. Je-li třeba, opravte je.

   Pokud jste v prvním jazykovém testu prokázali znalosti, které Vás řadí do úrovně C2, nebudete muset konat závěrečný jazykový test. Tudíž ani neobdržíte pozvánku k jeho konání.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 3. Je mezi prvním a závěrečným jazykovým testem Erasmus+ OLS rozdíl?

   Mezi prvním (před začátkem období mobility) a závěrečným (na konci mobility) jazykovým testem Erasmus+ OLS není rozdíl. Test je však adaptivní, takže otázky mohou být jiné. Vzhledem k tomu, že oba testy vycházejí ze stejných principů, je možné změřit, jaký pokrok v jazykových znalostech jste během období mobility učinili.

   Pokud jste v prvním jazykovém testu prokázali znalosti, které Vás řadí do úrovně C2, nebudete muset konat závěrečný jazykový test. Tudíž ani neobdržíte pozvánku k jeho konání.

    


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 4. Zmeškal jsem termín jazykového testu. Co mám dělat?

   Pokud jste zmeškali termín prvního jazykového testu (před svým obdobím mobility), informujte o tom prosím svou vysílající instituci/organizaci. V tomto případě Vám může pomoci pouze Váš koordinátor programu Erasmus+.

   Pokud jste zmeškali termín závěrečného jazykového testu (při návratu z období mobility):

   1. Přihlaste se na webovou stránku Erasmus+ OLS.

   2. Podívejte se, zda je ve spodní části stránky k dispozici tlačítko „Zahájit jazykový test“. Pokud ano, stále ještě můžete jazykový test vykonat.

   Pokud již tlačítko k dispozici není, nastavte ve svém profilu OLS aktuální měsíc jako měsíc ukončení svého období mobility. Pokud již je takto nastaven, pouze svůj profil uložte. Okamžitě poté byste měli mít k testu přístup.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 5. Jak mohu změnit jazyk svého testu?

   Vysílající instituce/organizace Vám poskytne přístup do jazykového testu v hlavním jazyce Vašeho studia, práce či dobrovolnické činnosti (jazyce výuky). Pokud Vám byl omylem přidělen jiný jazyk výuky, nebo pokud byste jej chtěli změnit, můžete kontaktovat svou vysílající instituci/organizaci, respektive svého koordinátora programu Erasmus+. Jazyk může změnit pouze Vaše vysílající instituce/organizace. V takovém případě budete muset obdržet nové přístupové kódy, abyste mohli vykonat jazykový test v jazyce, který schválil Váš koordinátor programu Erasmus+.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 6. Mohu si uložit dosavadní práci, když chci jazykový test přerušit?

   Z jazykového testu můžete odejít a pokračovat v něm později za předpokladu, že jste dokončili část, na které právě pracujete. Vaše odpovědi budou uloženy po dobu deseti dní. Jakmile dokončíte celý jazykový test, nebudete jej již moci opakovat.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 7. Je možné změnit pořadí jednotlivých částí jazykového testu Erasmus+ OLS?

   Jazykový test se skládá ze čtyř částí v následujícím pořadí: gramatika, slovní zásoba, porozumění mluvenému slovu a porozumění psanému textu. Jazykový test musí být vypracován přesně v tomto pořadí. Měnit pořadí jednotlivých částí není možné.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 8. Během jazykového testu Erasmus+ OLS jsem obdržel chybové hlášení. Co mám dělat?

   Pokud obdržíte chybové hlášení během práce na jazykovém testu Erasmus+ OLS, zkuste prosím následující kroky:

   1) Zkontrolujte, zda je na Vašem počítači nainstalována poslední verze Adobe Flash Player.

   2) Vyčistěte mezipaměť svého prohlížeče a vymažte soubory cookies současným stiskem kláves CTRL + SHIFT + DEL.

   3) Znovu se připojte na webovou stránku Erasmus+ OLS.

   4) Během testu neotvírejte žádné záložky či okna jiných stránek.

   Pokud problém přetrvává, zkuste prosím pokračovat v testu v jiném internetovém prohlížeči nebo na jiném počítači připojeném do jiné sítě. Je možné, že daná síť blokuje webovou stránku Erasmus+ OLS.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 9. Jak mohu změnit jazyk rozhraní jazykového testu Erasmus+ OLS?

   V základním nastavení je jazykem rozhraní webových stránek Erasmus+ OLS a jazykového testu angličtina. Jazyk rozhraní jazykového testu se dá ještě před vypracováním jazykového testu změnit pomocí rozbalovací nabídky v horní části obrazovky na stránkách OLS. Jako jazyk rozhraní pro jazykový test Erasmus+ OLS je k dispozici všech 24 jazyků Evropské unie.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 10. Pro koho je jazykový test Erasmus+ OLS povinný?

   Vysokoškolští studenti

   Jazykový test Erasmus+ je povinný a je nezbytnou podmínkou pro všechny vysokoškolské studenty, kteří v rámci mobility programu Erasmus+ vyjíždějí z programové země na studia či praktickou stáž v jiné programové zemi a jejichž hlavním jazykem studia či práce je některý z následujících jazyků (s výjimkou rodilých mluvčích). První jazykový test je třeba vykonat ještě před obdobím mobility, závěrečný jazykový test pak na konci období mobility.

   Pokud patříte k vysokoškolským studentům, kteří již byli vybráni na mobilitu programu Erasmus+, a pokud Váš hlavní jazyk mobility patří k výše uvedeným, poskytne Vám Vaše vysílající vysokoškolská instituce přístup do On-line jazykové podpory (OLS), abyste mohli vypracovat jazykový test a případně se dle svého rozhodnutí mohli účastnit on-line jazykového kurzu. V tom případě obdržíte e-mail s přihlašovacím jménem a heslem pro přístup do OLS. Pro bližší informace se prosím obraťte na svou vysílající vysokoškolskou instituci (koordinátora programu Erasmus+).

   Dobrovolníci Evropské dobrovolné služby (EVS)

   V případě dobrovolníků EVS je jazykový test Erasmus+ OLS povinný pro všechny účastníky, kteří odjíždějí na mobilitu v délce nejméně dvou měsíců a jejichž hlavním jazykem dobrovolnictví je některý z následujících jazyků (s výjimkou rodilých mluvčích). Dlouhodobí dobrovolníci EVS mohou získat přístup do OLS na základě žádosti o jazykovou podporu, kterou podají prostřednictvím formuláře projektové žádosti.

   Dobrovolníci EVS, kteří jsou účastníky projektů, obdrží přihlašovací jméno a heslo pro přístup na platformu od organizace koordinující projekt. S dotazy ohledně jazykové podpory se prosím obraťte na svou koordinující organizaci.

   Studenti programů Odborného vzdělávání a přípravy (VET)

   Od června 2015 je jazykový test Erasmus+ OLS povinný pro všechny studenty programu VET, kteří se účastní mobility trvající nejméně 19 dní a jejichž hlavním pracovním jazykem je jeden z následujících jazyků (s výjimkou rodilých mluvčích).


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 11. V kterých případech není jazykový test Erasmus+ OLS povinný?

   Z povinnosti absolvovat jazykový test OLS jsou vyňati rodilí mluvčí (pro definici rodilého mluvčího se prosím obraťte na svou vysílající instituci či koordinující organizaci (koordinátora Erasmus+).

   Pokud hlavním jazykem mobility není žádný z následujících jazyků, nebude test probíhat prostřednictvím on-line jazykové podpory (OLS) Erasmus+.Pro informace o jazykové podpoře v jiných jazycích se prosím obraťte na svou vysílající instituci či koordinující organizaci.

   Pro bližší informace o Erasmus+ OLS či dalších možnostech jazykové podpory můžete kontaktovat svou vysílající vysokoškolskou organizaci nebo koordinující organizaci EVS/VET.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 12. Mohou rodilí mluvčí jazyka mobility absolvovat test OLS v jiném jazyce?

   Účastníci mají povinnost absolvovat jazykový test OLS v hlavním jazyce, který budou používat při studiu, práci či dobrovolnictví během své mobility (za předpokladu, že jde o jazyk, který OLS nabízí). Pokud je však účastník rodilým mluvčím nebo v prvním jazykovém testu OLS obdržel výsledek mezi B2 a C2 podle SERR, může mu vysílající instituce/organizace místo toho nabídnout možnost studovat jazykový kurz OLS v místním jazyce.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 13. Co se stane, když účastník mobility nevykoná jazykový test Erasmus+ OLS?

   Jazykový test Erasmus+ OLS je povinný pro všechny účastníky, kteří odjíždějí na mobilitu programu Erasmus+ na studia, praktickou stáž či dobrovolnickou činnost v jiné programové zemi a jejichž hlavním jazykem studia, práce či dobrovolnické činnosti je jeden z následujících jazyků (s výjimkou rodilých mluvčích). První jazykový test je třeba vykonat ještě před obdobím mobility, závěrečný jazykový test pak na konci období mobility. Pro vysokoškolské studenty je jazykový test Erasmus+ OLS nezbytnou podmínkou účasti na mobilitě. Vysílající instituce/organizace může výplatu poslední části finanční podpory podmínit absolvováním závěrečného jazykového testu Erasmus+ OLS na konci mobility. Tato skutečnost bude upřesněna v článku 6.3 grantové smlouvy.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 14. Jaké dovednosti se hodnotí v jazykovém testu Erasmus+ OLS?

   On-line jazykový test hodnotí jazykové dovednosti podle Společného evropského referenčního rámce (SERR).

   V jazykovém testu Erasmus+ OLS se hodnotí čtyři dovednosti:

   • Gramatická kompetence: znalost gramatických jazykových prostředků a schopnost je používat
   • Lexikální kompetence: znalost gramatických i lexikálních složek jazyka (slovíčka, běžné fráze a idiomatické výrazy) a schopnost je používat
   • Sémantická kompetence: schopnost rozumět smyslu řetězce slov
   • Porozumění mluvenému slovu: schopnost přijmout a zpracovat sdělení pronesené jedním či více mluvčími
   • Porozumění čtenému textu: schopnost rozumět psaným textům a pracovat s nimi

   Test se skládá ze 55 otázek a trvá přibližně 30 až 35 minut. Výsledky se ukládají a test je možno vykonat po jednotlivých etapách.  Výsledky se ukládají a test je možno vykonat po jednotlivých etapách. Průběh testu je adaptivní a využívá inteligentní a progresivní metodologii: obtížnost otázek vychází z odpovědí na předchozí otázky. Vaše jazykové schopnosti se tudíž dají změřit se zvyšující se přesností: čím vyšší je Vaše jazyková úroveň, tím přesnější bude Vaše hodnocení, protože otázky se týkají specializovanějších témat.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 15. Co se stane s výsledky mého jazykového testu Erasmus+ OLS?

   Výsledky vysokoškolských studentů nejsou sdělovány jejich přijímající instituci či organizaci. Výsledky dobrovolníků EVS a studentů programů VET nejsou automaticky sdělovány ostatním organizacím podílejícím se na projektu. Výsledky Vašeho jazykového testu obdržíte pouze Vy a instituce, která Vás vybrala, nebo instituce koordinující Váš projekt EVS.

   Výsledky jazykového testu Erasmus+ OLS nemohou nikomu bránit v účasti na mobilitě programu Erasmus+. Vysílající instituce či koordinující organizace však mohou výsledky využít k tomu, aby určily, kteří účastníci potřebují jazykovou podporu nejvíce.

   V případě, že vysokoškolský student nedosahuje jazykové úrovně doporučované přijímající organizací, proběhne mezi vysokoškolskou institucí a studentem diskuze o tom, jakou podporu potřebuje.

   Pokud se Vaše jazyková úroveň během pobytu v zahraničí nezmění, nebude to mít žádný přímý negativní dopad na Vaši účast v programu Erasmus+. Abyste však času stráveného v zahraničí využili co nejlépe, měli byste mít zájem naučit se dobře jazyk, který budete používat při studiích, práci či dobrovolnické činnosti.

   Evropská komise může použít souhrnné údaje o výsledcích jazykových testů pro statistické účely k vyhodnocení efektivity programu.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 16. Je k dispozici základní prezentace jazykového testu programu Erasmus+ OLS?

   Ano, základní prezentaci jazykového testu programu Erasmus+ OLS naleznete zde na těchto webových stránkách.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 17. Je k dispozici uživatelská příručka k jazykovému testu programu Erasmus+ OLS?

   Ano, uživatelskou příručku k jazykovému testu programu Erasmus+ OLS naleznete zde na těchto webových stránkách.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu

Otázky ohledně jazykového kurzu

 1. Jak se mohu dostat do jazykového kurzu?

   Pokud jste vysokoškolský student, který bude absolvovat svůj první jazykový test Erasmus+ OLS v němčině, angličtině, španělštině, francouzštině, italštině, nizozemštině nebo portugalštině, automaticky obdržíte e-mailem pozvání k účasti v jazykovém kurzu Erasmus+ OLS ve stejném jazyce, dosáhnete-li úrovně A1 až B1 podle SERR. U bulharštiny, češtiny, dánštiny, estonštiny, řečtiny, chorvatštiny, lotyštiny, litevštiny, maďarštiny, polštiny, rumunštiny, slovenštiny, slovinštiny, finštiny a švédštiny automaticky získáte licenci k jazykovému kurzu, dosáhnete-li v prvním jazykovém testu úrovně nižší než A2.

   Při dosažení jiných výsledků budete moci absolvovat jazykový kurz OLS v hlavním jazyce svého studia či práce nebo v místním jazyce cílové země své mobility v rámci programu Erasmus+, pokud je tento jazyk dostupný v OLS. Od své vysílající instituce/organizace obdržíte e-mailem oznámení s pozvánkou do jazykového kurzu OLS.

   V případě studentů programu Odborného vzdělávání a přípravy (VET) či dobrovolníků Evropské dobrovolnické služby (EVS) rozhodují vysílající/přijímající instituce a koordinující organizace programu Erasmus+  o tom, které účastníky pozvou k jazykovému kurzu Erasmus+ OLS, a to na základě jejich individuálních jazykových schopností a potřeb. Vysílající instituce/koordinující organizace dostávají  oznámení o vykonaných jazykových testech automaticky.  Po obdržení oznámení se na základě výsledků prvního jazykového testu rozhodnou, zda a komu udělí přístup do jazykových kurzů OLS.

   Pokud jste neobdrželi e-mail s pozváním do jazykového kurzu Erasmus+ OLS, zkontrolujte prosím svou složku Spam/Nevyžádaná pošta, nebo kontaktujte svou vysílající instituci/organizaci (koordinátora programu Erasmus+).


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 2. Zmeškal jsem termín pro první přihlášení do on-line jazykového kurzu Erasmus+. Co mám dělat?

   Licence na použití Erasmus+ OLS vyprší, pokud ji neaktivujete do termínu určeného Vaší vysílající institucí či organizací. To znamená, že po určitém datu již nebudete mít do Erasmus+ OLS přístup a nebudete moci vypracovat jazykový test či se zúčastnit jazykového kurzu. Toto datum stanoví Vaše vysílající instituce či organizace a oznámí Vám je v e-mailu s pozvánkou.

   Jazykové kurzy jsou přístupné po celou dobu trvání Vaší mobility, musíte však svou licenci aktivovat do jednoho měsíce od chvíle, kdy obdržíte pozvání. Jedete-li například na mobilitu programu Erasmus+ v délce šesti měsíců, musíte do jazykového kurzu vstoupit do jednoho měsíce od chvíle, kdy jste obdrželi pozvání. Počínaje datem, kdy aktivujete svou licenci, budete mít přístup do jazykového kurzu Erasmus+ OLS po stejně dlouhou dobu, jaké je Vaše období mobility. V případě šestiměsíčního období mobility to tedy znamená, že do jazykového kurzu budete mít přístup po dobu šesti měsíců od svého prvního vstupu.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 3. Je jazykový kurz povinný?

   On-line jazykové kurzy byly vytvořeny s cílem pomoci Vám zlepšit své jazykové schopnosti během přípravy na mobilitu programu Erasmus+ i během této mobility.  Jazykové kurzy nejsou povinné – jsou pro Vás příležitostí a záleží pouze na Vás, jak této příležitosti využijete.

   Podle svých individuálních potřeb můžete absolvovat libovolný počet modulů jazykového kurzu Erasmus+ OLS a vykonat libovolné množství cvičení. Na konci svého období mobility obdržíte Potvrzení o účasti na jazykovém kurzu OLS.

   Pro vysokoškolskéstudenty: Vaše ysokoškolská vysílající instituce/organizace Vám za aktivní účast na jazykovém kurzu OLS může udělit kredity ECTS. Pro více informací prosím kontaktujte svou vysílající instituci/organizaci.

   Pokud jste obdrželi pozvání do jazykového kurzu OLS, ale nechcete nebo nemůžete on-line jazykový kurz absolvovat, informujte prosím ještě před prvním přihlášením svou vysílající instituci/organizaci. Vysílající instituce/organizace mohou do jazykového kurzu Erasmus+ OLS pozvat pouze omezený počet účastníků mobilit. Proto je udělení přístupu do jazykového kurzu Erasmus+ OLS jedinečnou příležitostí, jak zlepšit své znalosti pracovního jazyka svého programu mobility.

    


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 4. Kolik hodin musím kurzu věnovat, abych zaznamenal pokrok?

   Všichni uživatelé jazykových kurzů Erasmus+ OLS mají neomezený přístup na kurzy po celou dobu svého období mobility programu Erasmus+. Můžete se tudíž připojovat, na jak dlouho chcete. Kliknutím na ikonu ozubeného kolečka v pravé horní části domovské stránky si můžete prohlédnout svou historii připojení. Klikněte na Historii, chcete-li si prohlédnout svou historii připojení, na Statistiku, chcete-li vidět svůj učební výkon, a na Výsledky, chcete-li vidět své výsledky cvičení. Můžete si také stáhnout Potvrzení o účasti, které uvádí, kolik hodin jste v jazykovém kurzu Erasmus+ OLS strávili.

   On-line jazyková podpora Erasmus+ doporučuje věnovat jazykovému kurzu nejméně dvě hodiny týdně. Čím více času a úsilí do učení investujete, tím většího pokroku dosáhnete. Rovněž je vhodné být v každodenním kontaktu s jazykem.Četba novinových článků, poslouchání rozhlasu a sledování televize v cílovém jazyce Vám umožní učinit ještě větší pokrok.

   Na konci svého období mobility obdržíte Potvrzení o účasti na jazykovém kurzu OLS.

   Pro vysokoškolské studenty:  Vaše vysílající instituce/organizace Vám za aktivní účast na jazykovém kurzu OLS může udělit kredity ECTS. Pro více informací prosím kontaktujte svou vysílající instituci/organizaci.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 5. Do kdy budu mít do jazykového kurzu přístup?

   Doba platnosti Vašeho přístupu do jazykového kurzu Erasmus+ OLS odpovídá délce Vaší mobility programu Erasmus+ (podle data zahájení a data ukončení Vašeho období mobility, které uvedete ve svém uživatelském profilu). Období platnosti začíná Vaším prvním připojením do jazykového kurzu. Konec platnosti tedy nemusí odpovídat Vašemu skutečnému datu návratu z mobility programu Erasmus+.

   Pokud jste však ve svém profilu udělali chybu, nebo jste si prodloužili svou mobilitu, můžete ve svém uživatelském profilu změnit datum ukončení mobility. Tato změna prodlouží dobu platnosti Vašeho přístupu do jazykového kurzu až na dobu třinácti měsíců.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 6. Může být jazyk mého jazykového kurzu Erasmus+ OLS odlišný od jazyka mého jazykového testu?

   Pokud jste vysokoškolský student, který bude absolvovat svůj první jazykový test Erasmus+ OLS v němčině, angličtině, španělštině, francouzštině, italštině, nizozemštině nebo portugalštině, automaticky obdržíte e-mailem pozvání k účasti v jazykovém kurzu Erasmus+ OLS ve stejném jazyce, dosáhnete-li úrovně A1 až B1 podle SERR. U bulharštiny, češtiny, dánštiny, estonštiny, řečtiny, chorvatštiny, lotyštiny, litevštiny, maďarštiny, polštiny, rumunštiny, slovenštiny, slovinštiny, finštiny a švédštiny automaticky získáte licenci k jazykovému kurzu, dosáhnete-li v prvním jazykovém testu úrovně nižší než A2.

   Při dosažení jiných výsledků budete moci absolvovat jazykový kurz OLS v hlavním jazyce svého studia či práce nebo v místním jazyce cílové země své mobility v rámci programu Erasmus+, pokud je tento jazyk dostupný v OLS. Od své vysílající instituce/organizace obdržíte e-mailem oznámení s pozvánkou do jazykového kurzu OLS.

   V případě studentů programu Odborného vzdělávání a přípravy (VET) či dobrovolníků Evropské dobrovolnické služby (EVS) rozhodují vysílající/přijímající instituce a koordinující organizace programu Erasmus+ o tom, které účastníky pozvou k jazykovému kurzu Erasmus+ OLS, a to na základě jejich individuálních jazykových schopností a potřeb. Vysílající instituce/koordinující organizace dostávají  oznámení o vykonaných jazykových testech automaticky. Po obdržení oznámení rozhodnou na základě výsledků prvního jazykového testu, zda a komu udělí přístup do jazykových kurzů OLS.

   Pro více informací kontaktujte prosím svou vysílající instituci/organizaci (koordinátora programu Erasmus+).


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 7. Co je „interaktivní výuka“ (live coaching)?

   Interaktivní výuka (tutorské hodiny a MOOC) je k dispozici na třech úrovních (A, B, C): každá z dvojic úrovní A1 a A2, B1 a B2 a C1 a C2 je v interaktivní výuce spojena do jedné. Do interaktivní výuky lze vstoupit přes záložku „Interaktivní výuka“ jazykových kurzů Erasmus+ OLS v následujících jazycích.

   Tutorské hodiny (tutoring sessions) jsou buď tematické, tzn. zaměřené na konkrétní téma, nebo „volné“. „Volné hodiny“ umožňují účastníkům zvolit si téma či aspekt jazyka, na který se chtějí zaměřit. Malá velikost skupinek (1 až 6 účastníků) zajišťuje, že se tutorské hodiny soustřeďují na konkrétní potřeby účastníků. Při troše štěstí je dokonce možné mít s tutorem individuální hodinu.

   MOOC jsou půlhodinové lekce zaměřené na konkrétní témata. Tutoři vám během půlhodinového videa poskytnou podrobnější informace o daném tématu. Máte-li otázky, můžete během lekce vstoupit do chatu a položit tutorovi dotaz nebo sdílet své názory s ostatními účastníky hodiny.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 8. Kdo jsou tutoři „interaktivní výuky“ (live coaching)?

   V šesti jazycích, které jsou v současnosti nabízeny, je k dispozici 80 tutorů, kteří Vám mohou pomáhat a provádět Vás učením. Tutoři jsou rodilí mluvčí s vysokoškolským jazykovým vzděláním a minimálně tříletou praxí ve výuce své mateřštiny jako cizího jazyka.

   Na tým tutorů pro každý z následujících jazyků dohlíží jazykový koordinátor. Jazykový koordinátor je rodilý mluvčí a odborník na výuku jazyků, má vysokoškolské jazykové vzdělání a minimálně pětiletou praxi ve výuce své mateřštiny jako cizího jazyka. Jazykoví koordinátoři provádějí nábor tutorů, školí je v technických a metodických záležitostech a garantují kvalitu jejich práce. Jazykoví koordinátoři také tvoří obsah kurzů pro on-line jazykové kurzy Erasmus+ OLS.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 9. Jak se mohu účastnit hodiny interaktivní výuky (live coaching)?

   Hodiny interaktivní výuky zahrnují dva typy aktivit:

   - Tutorské hodiny (tutoring sessions): Třicetiminutové interaktivní on-line hodiny vedené rodilým mluvčím ve skupinách s jedním až šesti účastníky. Tyto hodiny mohou být buď zaměřeny na konkrétní téma, nebo jsou „volné“, tedy na téma, které si vyberete sami!

   - MOOC (hromadné otevřené on-line kurzy): Třicetiminutové video lekce na rozmanitá témata, při jejichž sledování můžete zároveň v reálném čase klást otázky tutorovi, který je rodilým mluvčím.

   Chcete-li se účastnit tutorské hodiny nebo MOOC, klikněte na tlačítko „Interaktivní výuka“ na ovládacím panelu svého jazykového kurzu Erasmus+ OLS a dozvíte se informace o svých „plánovaných hodinách“ či „nadcházejících hodinách“. Pokud si chcete rezervovat hodinu, vyberte si ji ze seznamu a klikněte na tlačítko „Registrovat se“.  Můžete se registrovat i na více hodin. Svou hodinu můžete zrušit kliknutím na tlačítko „Ne“ nejpozději 24 hodin před začátkem plánované hodiny. Upozorňujeme, že na tutorské hodiny se vztahuje kreditní systém. Na svou mobilitu programu Erasmus+ dostanete přidělen určitý počet žetonů, který závisí na délce Vaší mobility. Za každé dva týdny mobility dostanete žeton na jednu tutorskou hodinu. Každý žeton je platný na 30 minut účasti na tutorské hodině. Pokud se tedy student účastní mobility programu Erasmus+ v délce například 12 týdnů, obdrží celkem šest žetonů a může se tak zúčastnit šesti tutorských hodin.

   Do všech zveřejněných MOOC (hromadných otevřených on-line kurzů) můžete vstoupit bez rezervace. Stačí kliknout na tlačítko „KNIHOVNA MOOC” ve spodní části stránky „Interaktivní výuka“. V Knihovně MOOC naleznete škálu videí řazených podle úrovní SERR od A do C. Tato videa jsou přístupná kdykoli. Chat však není aktivní, protože tyto hodiny již nejsou vysílány naživo.

   Upozornění: Pro správnou funkci interaktivní výuky jazykového kurzu Erasmus+ OLS je nutné nastavit ve svém profilu aktuální časové pásmo. Nastavení aktuálního časového pásma umožní systému oznámit Vám správný čas hodiny interaktivní výuky. Vybrané časové pásmo by mělo odpovídat zemi, v níž budete přebývat během jazykového kurzu Erasmus+ OLS.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 10. Jak mohu získat pomoc od učitele nebo komunikovat s ostatními účastníky?

   Jazykové kurzy Erasmus+ OLS nabízejí několik typů komunikace jak s tutory, tak s ostatními účastníky formou interaktivní výuky (live coaching):

   • Videa založená na modelu hromadných otevřených on-line kurzů (MOOC) jsou nabízena týdně a jsou vždy oznamována na domovské stránce OLS. Tyto kurzy jsou k dispozici neomezenému počtu účastníků. Na stránce najdete rovněž videonahrávky z předchozích videí MOOC.
   • Tutorské hodiny (tutoring sessions) jsou vyučovací hodiny pro skupinky od jednoho do šesti účastníků, kteří mohou přímo komunikovat s vyučujícím. K dispozici jsou jak tematické, tak „volné“ hodiny.
   • Fórum umožňuje účastníkům navzájem se podporovat, usnadňuje skupinovou výuku a je moderováno tutory, kteří poskytují tipy k učení a odpovídají na dotazy vznesené účastníky.

   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 11. Mohou tutoři odpovídat na mé dotazy?

   Tutoři mohou odpovídat na Vaše konkrétní dotazy během tutorských hodin (tutoring sessions) nebo prostřednictvím fóra. Dotazy položené ve fóru budou zodpovězeny do 24 pracovních hodin.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 12. Co dělat, když se nechce načíst animace?

   Některé moduly nabízejí video animace, které slouží jako počáteční úvod do celého modulu. Máte-li se sledováním těchto animací potíže, zkontrolujte prosím, zda máte dostatečně rychlé připojení k internetu.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 13. Co dělat v případě problémů se zvukem?

   Některé moduly obsahují video animace a cvičení na porozumění mluvenému slovu. Pro tyto i další typy multimediálních cvičení je důležité, aby zvuková zařízení (sluchátka či reproduktory) byla aktivována a správně fungovala. Jen tak můžete mít z těchto aktivit užitek. Máte-li problémy se zvukem, ujistěte se prosím nejprve, že nemáte vypnutý zvuk a máte nastavenou dostatečnou hlasitost (v prohlížeči Internet Explorer: Menu Start > Nastavení > Ovládací panely> Zvuky a zvuková zařízení). Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, že jsou správně připojena k počítači. Nakonec zkuste navštívit jinou webovou stránku (např. www.youtube.com), abyste se ujistili, že problém nespočívá ve Vašem počítači.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 14. Co je funkce rozpoznávání řeči?

   Rozpoznávání řeči je pokročilý nástroj, který Vám umožní procvičovat výslovnost. Můžete si svou výslovnost nahrát a srovnat ji s výslovností rodilých mluvčích. Připomínáme, že k nahrávání svého hlasu potřebujete mikrofon.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 15. Co mohu dělat, když slova v seznamech slovíček a na výukových kartách nejsou přeložena do mého jazyka?

   Výrazy v seznamech slovíček a na výukových kartách jsou přeloženy do Vašeho jazyka rozhraní, abyste jim lépe rozuměli a naučili se je. Slova v seznamu slovíček nemusí být přeložena do Vašeho jazyka v případě, že Váš jazyk výuky je shodný s jazykem rozhraní. Pokud se například učíte anglicky a zároveň jste si vybrali angličtinu jako jazyk rozhraní, výrazy v seznamu slovíček nebudou přeloženy do jiného jazyka. Chcete-li, aby se Vám ukázaly překlady výrazů ze slovní zásoby, můžete změnit jazyk rozhraní v horní liště obrazovky (rozbalovací nabídka).


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 16. Mohu si materiál jazykového kurzu Erasmus+ OLS vytisknout?

   Je možné stáhnout si a vytisknout výklad gramatických pravidel a seznamy slovíček ke každé lekci.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 17. Jaké jsou jazykové kurzy Erasmus+ OLS?

   Jazykové kurzy Erasmus+ OLS jsou srovnatelné s jinými on-line jazykovými kurzy, které se v současnosti nabízejí na trhu. Do jazykových kurzů lze vstoupit ze stejné interaktivní webové stránky kdykoli a odkudkoli.

   Jazykové kurzy Erasmus+ OLS stojí na třech klíčových učebních principech:

   • Ponoření do jazyka: Jazykové dovednosti se rozvíjejí a upevňují pomocí intenzivního využití multimediální animace, simulacemi běžných situací z reálného života, a to výhradně prostřednictvím rodilých mluvčích.
   • Procvičování: Jazyk se učí poslechem, četbou, psaním i mluvením. Všechny tyto aspekty si budete procvičovat v konkrétních situacích z běžného a pracovního života.
   • Spirálové učení: Každé téma je uváděno postupně, pravidelně se procvičuje při opakování a během celého jazykového kurzu slouží jako výchozí bod.

   Lekce obvykle začínají videi a animacemi, ve kterých se můžete naučit nejpotřebnější slovíčka a fráze na téma běžných a profesních situací z reálného života.

   Následně se můžete učit slovíčka pomocí interaktivních výukových karet, zlepšovat svou výslovnost poslechem vlastních nahrávek, procvičovat slovní zásobu a rozvíjet pravopis pomocí diktátů a zlepšovat své porozumění mluvenému slovu pomocí poslechových cvičení. V oddíle gramatika si můžete procvičit a upevnit své znalosti gramatických pravidel.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 18. Kdy a kde probíhají jazykové kurzy Erasmus+ OLS?

   On-line jazykový kurz Erasmus+ OLS je k dispozici po celou dobu Vašeho pobytu na mobilitě programu Erasmus+, sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Pro účast na jazykovém kurzu Erasmus+ OLS si můžete sami zvolit dobu, jaká Vám vyhovuje. Do on-line jazykového kurzu můžete vstoupit z jakéhokoli počítače či elektronického zařízení, které je připojeno k internetu.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 19. Jaké úrovně a moduly kurzů Erasmus+ OLS nabízí?

   Úplným začátečníkům Erasmus+ OLS nabízí kurz A1 Úvod, ve kterém se mohou naučit první slovíčka nového jazyka.

   Pro studenty se základní znalostí jazyka jsou vhodné kurzy úrovně A1, dostupné ve většině oddílů: gramatika, slovní zásoba a výslovnost.

   Kurzy zaměřené na obchodní jazyk a vyjadřování stanovisek (účastníci se učí mluvit jako rodilí mluvčí) jsou vhodnější pro ty, kteří již jazyk poměrně dobře ovládají; i začátečníci však mají přístup k plnému obsahu platformy, a tak jim nic nebrání, aby tyto kurzy také navštěvovali.

   Argumentace je videokurz, který Vás naučí vyjadřovat své myšlenky a rozvíjet přesvědčivé argumenty v cizím jazyce. Všechny probírané situace vycházejí z reálného života. V tomto kurzu uslyšíte a budete se moci naučit výrazy běžně užívané rodilými mluvčími (úmyslně byli vybráni mluvčí s různými přízvuky), abyste mohli hovořit o konkrétních tématech, jako je například flexibilní pracovní doba, práce z domova, význam politiky či záležitosti pracovního života. Díky rychlému tempu řeči rodilých mluvčích, použití přirozených zvuků okolního prostředí a podobně se budete cítit skutečně ponořeni do jazyka.

   Kromě modulů všeobecného kurzu (slovní zásoba, gramatika, výslovnost a argumentace) nabízejí jazykové kurzy Erasmus+ OLS také pracovně zaměřené moduly: Schůzky, Pracovní kurzy a Korespondence. Tyto kurzy se zaměřují na jazyk používaný v pracovním prostředí. Důraz je kladen na osvojení a používání klíčových výrazů potřebných k efektivní komunikaci v řadě profesně pracovních situací. Kurz angličtiny obsahuje také oddíl Bankovnictví, ve kterém se můžete naučit jednat v běžných situacích, do kterých se můžete dostat, když si otvíráte bankovní účet, žádáte o kreditní kartu nebo si necháváte radit od finančního poradce.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu

Otázky ohledně profilu

 1. Jak mohu změnit data své mobility?

   Abyste změnili data svého období mobility, musíte se přihlásit do svého účtu a editovat svůj profil.
   Upozorňujeme, že datum Vašeho závěrečného jazykového testu a doba přístupu do jazykového kurzu OLS jsou vypočítány na základě data ukončení Vašeho období mobility, které jste zadali ve svém profilu.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 2. Jazyk mého jazykového testu OLS není správný. Jak jej mohu změnit?

   Vysílající instituce/organizace Vám poskytne přístup do jazykového testu v hlavním jazyce Vašeho studia, práce či dobrovolnické činnosti (jazyce výuky).

   Pokud Vám byl omylem přidělen jiný jazyk výuky, nebo pokud byste jej chtěli změnit, můžete kontaktovat svou vysílající instituci/organizaci (koordinátora programu Erasmus+), respektive svého koordinátora programu Erasmus+.

   Jazyk může změnit pouze Vaše vysílající instituce/organizace. V takovém případě budete muset obdržet nové přístupové kódy, abyste mohli vykonat jazykový test v jazyce, který schválil Váš koordinátor programu Erasmus+.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 3. Musím ve svém profilu určit své časové pásmo?

   Určení Vašeho časového pásma je důležité pro interaktivní výuku (live coaching) v rámci jazykového kurzu Erasmus+ OLS. Vybrané časové pásmo by mělo odpovídat zemi, ve které pobýváte v době, kdy absolvujete jazykový kurz.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu

Otázky ohledně e-mailu

 1. Neobdržel jsem e-mail s pozváním k prvnímu jazykovému testu. Co mám dělat?

   Pokud jste byli vybráni k účasti na mobilitě programu Erasmus+, měli jste od své vysílající instituce/organizace obdržet e-mailovou pozvánku obsahující přihlašovací jméno a heslo, které potřebujete k přihlášení do jazykového testu Erasmus+ OLS. Přihlašovací údaje k přístupu do jazykového testu Vám může zaslat pouze Vaše vysílající instituce/organizace.
   Pokud jste e-mailovou pozvánku neobdrželi, zkontrolujte prosím svou složku Spam/Nevyžádaná pošta, nebo kontaktujte svou vysílající instituci/organizaci (koordinátora programu Erasmus+).


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 2. Proč nadále dostávám e-mailem připomínky, i když jsem již první jazykový test Erasmus+ OLS vykonal?

   Pokud jste dokončili svůj první jazykový test Erasmus+ OLS a zobrazily se Vám jeho výsledky, nedělejte si prosím starosti. Výsledky jsou uloženy v systému.

   Připomínky od Erasmus+ OLS Vám mohou nadále přicházet v následujících případech:

   • Připomínka prvního (úvodního) jazykového testu Erasmus+ OLS Vám přijde krátce poté, co jste jej dokončili. V takovém případě připomínku prosím ignorujte.
   • Pokud Vám e-mailová připomínka přijde během posledního měsíce Vašeho období mobility, tak jak jste je nastavili ve svém profilu, týká se druhého (závěrečného) jazykového testu Erasmus+ OLS. Není-li datum správné, změňte je prosím ve svém profilu co nejdříve.
   • E-mailová připomínka se týká jazykového kurzu Erasmus+ OLS, na který jste byli pozváni.

   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 3. Neobdržel jsem e-mail s pozváním k závěrečnému jazykovému testu. Co mám dělat?

   Systém Erasmus+ OLS automaticky zasílá e-maily s pozváním na závěrečný jazykový test patnáctého či šestnáctého dne posledního měsíce Vašeho období mobility, a to dle toho, jak jste je zadali ve svém profilu.

   Přihlaste se prosím nejprve na svůj účet (s použitím svého přihlašovacího jména a hesla) a zkontrolujte, zda máte data zahájení a ukončení svého období mobility zadána ve svém profilu správně. Je-li třeba, opravte je.

   Pokud jsou Vaše data zadána správně, ale neobdrželi jste zvací e-mail, zkontrolujte prosím svou složku Spam/Nevyžádaná pošta.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 4. Neobdržel jsem e-mail s pozváním na jazykový kurz. Co mám dělat?

   Pokud jste vysokoškolský student, který bude absolvovat svůj první jazykový test Erasmus+ OLS v němčině, angličtině, španělštině, francouzštině, italštině, nizozemštině nebo portugalštině, automaticky obdržíte e-mailem pozvání k účasti v jazykovém kurzu Erasmus+ OLS ve stejném jazyce, dosáhnete-li úrovně A1 až B1 podle SERR. U bulharštiny, češtiny, dánštiny, estonštiny, řečtiny, chorvatštiny, lotyštiny, litevštiny, maďarštiny, polštiny, rumunštiny, slovenštiny, slovinštiny, finštiny a švédštiny automaticky získáte licenci k jazykovému kurzu, dosáhnete-li v prvním jazykovém testu úrovně nižší než A2.

   Při dosažení jiných výsledků budete moci absolvovat jazykový kurz OLS v hlavním jazyce svého studia či práce nebo v místním jazyce cílové země své mobility v rámci programu Erasmus+, pokud je tento jazyk dostupný v OLS. Od své vysílající instituce/organizace obdržíte e-mailem oznámení s pozvánkou do jazykového kurzu OLS.

   V případě studentů programu Odborného vzdělávání a přípravy (VET) či dobrovolníků Evropské dobrovolnické služby (EVS) rozhodují vysílající/přijímající instituce a koordinující organizace programu Erasmus+ o tom, které účastníky pozvou k jazykovému kurzu Erasmus+ OLS, a to na základě jejich individuálních jazykových schopností a potřeb. Vysílající instituce/koordinující organizace dostávají  oznámení o vykonaných jazykových testech automaticky. Po obdržení oznámení se na základě výsledků prvního jazykového testu rozhodnou, zda a komu udělí přístup do jazykových kurzů OLS.

   Pokud jste neobdrželi e-mail s pozváním do jazykového kurzu Erasmus+ OLS, zkontrolujte prosím svou složku Spam/Nevyžádaná pošta, nebo kontaktujte svou vysílající instituci/organizaci (koordinátora programu Erasmus+).


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 5. Obdržel jsem dva zvací e-maily na dvě různé e-mailové adresy. Co mám dělat?

   Pokud jste byli vybráni k účasti na mobilitě programu Erasmus+, pro kterou je dostupná On-line jazyková podpora Erasmus+, měli jste obdržet zvací e-mail s přihlašujícími údaji a heslem pro přístup do prvního jazykového testu Erasmus+ OLS. Toto platí pro vysokoškolské studenty účastnící se mobilit za účelem studií (3-12 měsíců) či praktických stáží (2-12 měsíců) mezi programovými zeměmi, mladé dobrovolníky zapojené do Evropské dobrovolné služby (EVS) (2-12 měsíců) a studenty programu Odborného vzdělávání a přípravy (VET), kteří se účastní mobility trvající nejméně 19 dní.

   Platforma Erasmus+ OLS tento e-mail automaticky vygeneruje, jakmile Vaše vysílající instituce/organizace potvrdí v systému Vaši e-mailovou adresu.

   Pokud od Erasmus+ OLS obdržíte jiný zvací e-mail na jinou e-mailovou adresu, znamená to, že tato adresa byla Vaší vysílající institucí/organizací v systému rovněž potvrzena. Tento e-mail se může týkat jiné mobility programu Erasmus+, které se účastníte.

   Pro více informací v této záležitosti Vám doporučujeme kontaktovat svou vysílající instituci/organizaci (koordinátora programu Erasmus+).


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu

Obecné otázky ohledně OLS

 1. Co je On-line jazyková podpora programu Erasmus+?

   Erasmus+ je nový program Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014–2020. Erasmus+ nabízí příležitosti ke studiu, odborné přípravě, získávání pracovních zkušeností a dobrovolnické činnosti v zahraničí a jedním z jeho strategických cílů je posilovat jazykové dovednosti a podporovat jazykové vzdělávání.

   On-line jazyková podpora (Online Linguistic Support - OLS) si klade za cíl pomáhat účastníkům programu Erasmus+ před jejich zahraničním pobytem i během něj zlepšovat znalosti jazyka, který budou používat při práci, studiu či dobrovolnické činnosti, a tak zvýšit kvalitu vzdělávací mobility.

   Vzhledem k tomu, že nedostatečné jazykové znalosti zůstávají jednou z hlavních překážek pro využití příležitostí, které se v Evropě nabízejí v oblastech vzdělávání, odborné přípravy a mobility mládeže, poskytuje OLS jazykovou podporu flexibilním a snadným způsobem.

   OLS nabízí on-line jazykové testy a jazykové kurzy účastníkům mobilit programu Erasmus+ v délce nejméně dvou měsíců (studia[1]/praktické stáže/dobrovolnictví EVS), kteří jako svůj hlavní jazyk práce používají některý z následujících jazyků. Od června 2015 je tato služba rozšířena pro studenty programu Odborného vzdělávání a přípravy (VET), kteří se účastní mobility trvající nejméně 19 dní.

   Výše uvedené jazyky jsou hlavními jazyky mobilit pro zhruba 90 % účastníků programu Erasmus+. Cílem OLS je do roku 2020 postupně rozšířit systém na všechny úřední jazyky EU. Těm účastníkům, jejichž hlavní jazyk mobility nepatří k aktuálně nabízeným jazykům OLS, bude jazyková podpora poskytnuta buď prostřednictvím grantu organizační podpory (vysokoškolským studentům), nebo prostřednictvím specifických grantů jazykové podpory (dobrovolníkům EVS a studentům programů VET).

   OLS nabízí jedinečné, snadno přístupné on-line prostředí, v němž účastníci programu Erasmus+, kteří splňují výše uvedená kritéria, mohou zhodnotit své znalosti jazyka mobility, a pokud chtějí, mohou se také vlastním tempem účastnit interaktivního jazykového kurzu. OLS dále nabízí možnosti společného a vzájemného učení, jako například interaktivní výuku (live coaching) na řadu témat v malých skupinkách (tutorské hodiny) či větších skupinách (MOOC), jakož i moderované fórum, kde spolu mohou účastníci během své mobility komunikovat a vzájemně se podporovat.

   [1]Upozorňujeme, že na studenty společných magisterských studijních programů se nabídka nevztahuje.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 2. Proč používáme platformu Erasmus+ OLS?

   Účelem On-line jazykové podpory programu Erasmus+ je pomáhat účastníkům programu Erasmus+ před jejich pobytem v zahraničí i během něj zlepšovat znalosti jazyka, který používají při práci, studiu či dobrovolnické činnosti, a tak zvýšit kvalitu vzdělávací mobility.

   Vzhledem k tomu, že nedostatečné jazykové schopnosti stále patří mezi hlavní překážky pro využití příležitostí, které se v Evropě v oblastech vzdělávání, odborné přípravy a mobility mládeže nabízejí, poskytuje OLS jazykovou podporu flexibilním a snadným způsobem.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 3. Kdo může využít On-line jazykovou podporu programu Erasmus+?

   OLS je v současnosti k dispozici:

   Vysokoškolským studentům, kteří odjíždějí na mobilitu mezi programovými zeměmi na studia (3–12 měsíců) nebo na praktické stáže (2–12 měsíců).

   Mladí dobrovolníci zapojení do Evropské dobrovolné služby (EVS) (2–12 měsíců).

   Studenti programu Odborného vzdělávání a přípravy (VET) účastnící se mobility trvající nejméně 19 dní.

   OLS podporu mohou využít vysokoškolští studenti, dobrovolníci EVS či studenti programů VET, jejichž hlavním jazykem mobility je některý z následujících jazyků. Do roku 2020 je cílem OLS postupně rozšířit systém na všechny úřední jazyky EU.

   Účastníkům, jejichž hlavní jazyk mobility nepatří k aktuálně nabízeným jazykům OLS, bude jazyková podpora poskytnuta prostřednictvím grantu organizační podpory (vysokoškolským studentům) nebo prostřednictvím účelových grantů jazykové podpory (dobrovolníkům EVS a studentům programů VET).


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 4. Jaká je přidaná hodnota jazykového testu Erasmus+ OLS?

   Jazykový test OLS nabízí účastníkům programu Erasmus+ snadný a jednoduchý způsob, jak zhodnotit úroveň svých znalostí jazyka, který budou převážně používat při studiu, práci či dobrovolnické činnosti během své mobility v zahraničí. Díky absolvování jazykového testu OLS budou schopni určit jak svou celkovou úroveň daného jazyka, tak svůj výkon v jednotlivých jazykových dovednostech (porozumění psanému textu, porozumění mluvenému slovu, gramatická kompetence a lexikální kompetence) podle stupnice Společného evropského referenčního rámce (SERR).

   Jazykový test OLS rovněž představuje rychlý způsob, jak mohou účastníci zjistit, zda nepotřebují dodatečnou jazykovou podporu, aby svůj výměnný pobyt v zahraničí mohli využít naplno.

   Jazykový test je povinný. Pro vysokoškolské studenty je absolvování jazykového testu OLS ještě před odjezdem nezbytnou podmínkou pro jejich účast na zahraničním pobytu. Výsledky jazykového testu však v žádném případě nemohou bránit účasti na mobilitě. Naopak, účastníci mají možnost absolvovat jazykový kurz, ve kterém mohou zlepšit úroveň svých jazykových schopností a připravit se tak na svou mobilitu co nejlépe.

   Díky absolvování druhého jazykového testu OLS při návratu z mobility budou mít účastníci programu Erasmus+ možnost vyhodnotit, jak se jejich úroveň daného jazyka během zahraničního pobytu změnila, a změřit svůj pokrok. Po absolvování každého jazykového testu OLS si účastníci mohou své výsledky uložit a vytisknout pro případné další využití.

   Evropská komise používá souhrnné údaje z jazykových testů a jazykových kurzů pro statistické účely, aby mohla vyhodnotit přínos mobilit a programu Erasmus+ pro zlepšování jazykových schopností.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 5. Jaké jsou výhody jazykových kurzů Erasmus+ OLS?

   Výhody jazykových kurzů Erasmus+ OLS se dají shrnout několika slovy: možnost procvičování dle vlastního výběru kdekoli a kdykoli. Díky neomezenému přístupu můžete využívat jazykové kurzy ve dne i v noci a vlastním tempem studovat podle svých potřeb. Vzhledem k tomu, že není nutná žádná instalace, je možné navštěvovat jazykové kurzy Erasmus+ OLS z jakéhokoli počítače či tabletu připojeného k internetu. Abyste z kurzu vytěžili co nejvíce, ujistěte se, že máte připojené reproduktory či sluchátka.

   Každému uživateli je přidělen učební program sestavený na míru. Máte však naprostou volnost sami si zvolit moduly, které jsou pro vás užitečné, a procházet je vlastním tempem a v pořadí, jaké si sami zvolíte. Animace a videa, vycházející ze situací z reálného života, Vám umožní trénovat porozumění mluvenému slovu, porozumění psanému textu, písemný projev i mluvení.

   V současné době mohou licence Evropské komise na jazykové kurzy OLS využít všichni účastníci mobilit programu Erasmus+, jejichž hlavním jazykem mobility je jeden z jazyků OLS. To znamená, že každý účastník mobility, který vykoná jazykový test OLS, má možnost zlepšit své jazykové schopnosti v jazykovém kurzu OLS.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 6. Jak Erasmus+ OLS funguje?

   OLS nabízí účastníkům dlouhodobých mobilit programu Erasmus+ (Klíčová akce 1) příležitost vyhodnotit své znalosti hlavního jazyka mobility před zahraničním pobytem a po něm. Pokud účastníci chtějí, mohou se také zúčastnit on-line jazykového kurzu, díky němuž budou moci zlepšovat své jazykové schopnosti jak před svou mobilitou, tak během ní.

   Účastníci, s výjimkou rodilých mluvčích, musí vypracovat povinný jazykový test OLS jak před zahájením svého období mobility, tak na jeho konci, aby mohli zjistit, jaký pokrok v jazyce učinili. Pro vysokoškolské studenty je absolvování jazykového testu OLS před odjezdem nezbytnou podmínkou pro účast na výměnném pobytu. Výjimka je možná pouze v řádně odůvodněných případech. Výsledky jazykového testu jim však v účasti na mobilitě bránit nemohou.

   Na základě výsledků testu může být účastníkům udělen přístup do on-line jazykového kurzu, aby mohli ještě před svým zahraničním pobytem i během něj zlepšit své jazykové schopnosti. Přístup do kurzu zahrnuje interaktivní výuku (live coaching): tutorské hodiny (tutoring sessions), hromadné otevřené on-line kurzy (MOOC), moderované fórum a mnoho dalšího.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 7. Mohou se účastníci mobilit učit jazyk mimo platformu Erasmus+ OLS?

   Účastníkům mobilit programu Erasmus+, jejichž hlavní jazyk mobility nepatří k aktuálně nabízeným jazykům na platformě Erasmus+ OLS, je jazyková podpora poskytována buď prostřednictvím grantu organizační podpory (vysokoškolským studentům), nebo prostřednictvím specifických grantů jazykové podpory (dobrovolníkům EVS a studentům programů VET).

   Pokud se jazykové kurzy Erasmus+ OLS a místní jazykové kurzy pro vysokoškolské studenty financované z Programu organizační podpory obsahově překrývají, vzájemně se vylučují. Toto neplatí v případě, že se obsah kurzů liší – například pokud je místní jazykový kurz zaměřen na rozvoj mezikulturních kompetencí a výuku o kultuře přijímající země. V každém případě je na vysílající instituci/organizaci, aby vzhledem k tomu, že se účastník mobility již účastní jazykového kurzu Erasmus+ OLS, vyhodnotila, zda má místní jazykový kurz pro mobilitu přínos.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 8. Jak bude naloženo s mými údaji?

   Vaše údaje budou uchovány a chráněny způsobem znázorněným na následujícím obrázku:

   data

    

   Národní agentury a Evropská komise mohou Vaše údaje (např. zemi mobility, délku mobility apod.) použít pro účely statistického sledování.

   Tento postup je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 [234 KB] ze dne 18. prosince 2000. Všechny webové stránky vyžadující takové údaje obsahují prohlášení o ochraně soukromí v souladu s výše zmíněným nařízením. Na stránkách OLS se prohlášení o ochraně soukromí nachází v části určené pro účastníky. Chcete-li dokončit svou registraci na webových stránkách Erasmus+ OLS, musíte si nejprve přečíst a odsouhlasit toto prohlášení.

   Všechny údaje týkající se účastníků mobilit programu Erasmus+ zůstávají – v souladu se smluvními podmínkami mezi agenturou EACEA a poskytovatelem služby – vlastnictvím EU a poskytovatel služby je nesmí používat ani distribuovat.

   K uchovávání údajů nebude použito žádné cloudové řešení. Údaje jsou uchovávány pouze na privátních serverech.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 9. Jaké jsou hardwarové a softwarové požadavky pro jazykové testy a jazykové kurzy Erasmus+ OLS?

   Pro vstup na stránku Erasmus+ OLS a absolvování jazykových testů a jazykových kurzů potřebujete pouze počítač (nebo tablet) s připojením na internet. Erasmus+ OLS je zcela on-line, tudíž nevyžaduje instalaci žádného softwaru třetí strany. Před vstupem do jazykového testu či jazykového kurzu systém automaticky prověří, zda Váš počítač splňuje minimální požadavky. Toto prověření se týká rozlišení Vaší obrazovky, prohlížeče, multimediálního softwaru (Adobe Flash či HTML 5) a Vašeho souhlasu s použitím cookies.

   Při vypracovávání jazykového testu byste měli být vybaveni sluchátky či reproduktory, abyste mohli vykonat poslechová cvičení.

   Pro účast na on-line jazykovém kurzu Vám doporučujeme vybavit se mikrofonem, abyste mohli mít plný užitek z tutorských hodin (tutoring sessions) (pro MOOC není mikrofon nutný).

   Pro účast na tutorských hodinách (tutoring sessions) je potřeba mít naistalován Adobe Flash. Před vstupem do jazykového kurzu systém automaticky zkontroluje, zda je Adobe Flash na Vašem počítači nainstalován. V případě, že Váš počítač tomuto požadavku nevyhovuje, obdržíte oznámení.

   Erasmus+ OLS je do velké míry kompatibilní s nejpoužívanějšími webovými prohlížeči, zásuvnými moduly, operačními systémy a aplikacemi. Erasmus+ OLS byl vyvinut s použitím standardních kódů, aby se zajistilo jeho správné fungování v široké škále různých prostředí a na řadě různých zařízení, od nejstarších a nejzákladnějších typů po ty nejnovější a nejpokročilejší.

   Erasmus+ OLS je kompatibilní s hlavními operačními systémy a internetovými prohlížeči:

   1. Operační systém Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista nebo 7; Mac OS X® 10.1.
   2. Internetový prohlížeč: Internet Explorer® (verze 7 a vyšší), Firefox® (verze 3 a vyšší), Chrome®, Safari®, Android® 4.0 a vyšší nebo iOS® 6 a vyšší.

   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu

Jsem instituce/organizace, která je příjemcem grantu

Obecné otázky

 1. Jak mohu získat přístupové údaje?

   Poté, co Vaše národní agentura schválila Váš projekt, jste měli obdržet automatický zvací e-mail obsahující údaje pro přístup do systému pro správu licencí Erasmus+ OLS. Jakmile národní agentura Váš projekt schválí, zanese Vaše údaje do ErasmusPlusLink, který je následně manuálně integrován do OLS. Právě při této poslední operaci se generuje automatický e-mail obsahující Vaše přístupové údaje a pozvání k připojení se do systému pro správu licencí Erasmus+ OLS.

   Doporučujeme Vám zkontrolovat, zda e-mail neskončil ve složce Nevyžádaná pošta (spam) elektronické pošty Vaší instituce/organizace.

   V případě, že tento e-mail nemůžete nalézt, stačí kliknout na odkaz „Zapomněli jste heslo?“, abyste si mohli nastavit nové heslo. Kromě toho můžete kontaktovat svou národní agenturu, abyste si ověřili, zda byl Váš projekt skutečně chválen.

   Pokud jste e-mail přesto neobdrželi, měli byste u svého IT oddělení ověřit, zda jsou e-mailové adresy support@erasmusplusols.eu, no-reply@erasmusplusols.eu na seznamu důvěryhodných adres, aby zprávy z těchto adres nebyly označovány jako nevyžádaná pošta.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 2. Jak mohu změnit svou kontaktní e-mailovou adresu?

   Kontaktní e-mailovou adresu Vašeho projektu zadala do ErasmusPlusLink Vaše národní agentura. Změnu této adresy musí v ErasmusPlusLink provést opět národní agentura. Poté mohou být údaje manuálně převedeny do OLS.

   Z toho důvodu se s touto žádostí obracejte na svou národní agenturu.

   Chcete-li poskytnout přístup dalším uživatelům Vaší instituce/organizace, po úpravě hlavní adresy budete moci vytvořit libovolný počet aliasů, a to pomocí funkce „create alias“ (vytvořit alias) na profilové stránce Vaší instituce/organizace v systému pro správu licencí Erasmus+ OLS.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 3. Jsem nový uživatel – příjemce grantu a potřebuji přístup. Co mám dělat?

   1) Alias si můžete vytvořit sami pomocí funkce „create alias“ (vytvořit alias) na profilové stránce Vaší instituce/organizace v systému pro správu licencí Erasmus+ OLS. Tím automaticky získáte přístup s e-mailovou adresou, kterou si přejete zadat do systému. Tuto funkci naleznete po kliknutí na kontaktní e-mailovou adresu v pravé horní části obrazovky.

   2) Pokud chcete ze systému vymazat svůj současný účet a nahradit jej novou e-mailovou adresou, musíte požádat svou národní agenturu, aby tyto změny zanesla do ErasmusPlusLink, odkud budou data manuálně převedena do OLS.

   3) Chcete-li si ověřit, zda byl Váš projekt potvrzen, kontaktujte svou národní agenturu. Právě po jeho potvrzení se generuje oznamovací e-mail obsahující Vaše přístupové údaje k Erasmus+ OLS.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu
 4. Dosud jsem neobdržel licence. / Potřebuji další licence. Co mám dělat?

   Počet licencí na jazykové testy a kurzy OLS pro každý projekt každé výzvy přidělují institucím/organizacím, které jsou příjemci grantu, národní agentury.

   Pokud se Vaše licence k Vašemu současnému projektu neobjeví v systému OLS, kontaktujte prosím svou národní agenturu a ověřte si, zda zadala nezbytné údaje do ErasmusPlusLink. Pokud ano, počítejte prosím s tím, že přenos dat z ErasmusPlusLink do OLS může trvat až deset dní.

   Pokud pro svůj projekt v rámci dané výzvy potřebujete dodatečné licence OLS, obraťte se s touto žádostí na národní agenturu.


   Zodpověděli jsme Vaši otázku? Ano Ne, potřebuji podporu