start-btn-cs

Zjistěte více o jazykovém testu OLS v naší prezentaci!

Co se stane s výsledky testu?

Výsledky testu obdrží pouze účastníci a instituce/organizace pověřené jejich výběrem. Výsledky dobrovolníků EVS nebudou sděleny ostatním organizacím podílejícím se na projektu. Výsledky vysokoškolských studentů nebudou sděleny jejich přijímající instituci/organizaci.

 

Více informací o jazykovém testu naleznete zde v uživatelské příručce.

Zde se také můžete podívat na prezentaci jazykových testů.

Z jakých kroků test sestává?

Účastníci musí absolvovat první jazykový test za účelem vyhodnocení svých jazykových schopností před odjezdem na mobilitu. Pro vysokoškolské studenty je absolvování jazykového testu OLS před odjezdem nezbytnou podmínkou pro účast na mobilitě. Výjimka je možná pouze v řádně odůvodněných případech. Výsledky testu nemají vliv na účast na programu mobility, ale mohou být použity vysílající institucí/koordinující organizací ke zjištění, kteří účastníci potřebují jazykovou podporu nejvíce.

Na základě úrovně svých jazykových znalostí mohou účastníci získat možnost vstoupit do výukové platformy OLS a zúčastnit se on-line jazykového kurzu před zahájením svého období mobility i během něj, a to na základě dohody mezi účastníkem a institucí/organizací pověřenou jeho výběrem.

Na konci svého období mobility budou účastníci vyzváni, aby absolvovali druhý test, a vyhodnotili tak svůj pokrok.

Jakým způsobem funguje jazykový test a komu je určen?

Jazykový test OLS je povinný pro všechny účastníky mobilit programu Erasmus+ v délce nejméně dvou měsíců (studia/praktické stáže/dobrovolnictví EVS), jejichž hlavním jazykem studia, práce či dobrovolnictví je jeden z následujících jazyků (s výjimkou rodilých mluvčích).

Od roku 2015 je tato služba k dispozici rovněž účastníkům stáží v Odborném vzdělávání a přípravě (VET), kteří se účastní mobility v délce nejméně jednoho měsíce.

Účastníci mobilit programu Erasmus+ musí absolvovat test dvakrát – před začátkem svého období mobility a na jeho konci –, aby tak mohli vyhodnotit svůj pokrok v jazyce mobility.

On-line test hodnotí jazykové dovednosti účastníků – poslech, četbu a psaní – podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).