Какво представлява „OLS за бежанци“?

Онлайн езиковата подготовка (OLS) е онлайн платформа за чуждоезиково обучение. В периода от 2016 г. до 2019 г. Европейската комисия предлага достъп до OLS на доброволен принцип на 100 000 бежанци и новопристигнали мигранти. Инициативата има за цел да им помогне да се интегрират по-добре в обществото, като им предостави възможността да изучават местния език.

Група млади хора на заден план.
Близък план на календар с пинчета (кабърчета).

Какво предлага тя?

OLS дава на бежанците и мигрантите достъп до безплатни онлайн езикови курсове. Най-напред бежанците определят езиковото си ниво благодарение на онлайн тест. След това те могат да влизат в платформата за чуждоезиково обучение към OLS в продължение на максимум 13 месеца. Езиковите курсове към OLS са съставени от широка гама от модули, обхващащи различни аспекти на езика, както и интерактивни занимания. По-късно бежанците могат да положат втори тест, за да се оцени напредъкът им.

За кого е предназначена?

Бежанците и новопристигналите мигранти могат да се възползват от „OLS за бежанци“. Неправителствените организации, осигуряващи подкрепа за бежанци и мигранти, трябва да се свържат с най-близката институция, която участва в тази инициатива, да предоставят имейл адрес на проявяващите интерес кандидати и да посочат езика, който кандидатите желаят да изучават.

Млад човек, позиращ пред фотоапарат.

Намерете най-близката институция, която участва в инициативата „OLS за бежанци“.

Карта на Европа от Google Карти с маркирани многобройни места

Талисманът на OLS

Не намирате това, което търсите?