Аз съм участник в мобилност по програма „Еразъм+“

Проблеми, свързани с потребителското име/паролата

 1. Не съм получил потребителското си име/паролата. Какво трябва да направя?

   Ако са Ви избрали да участвате в дейност за мобилност по програма „Еразъм+“, би трябвало да сте получили имейл покана от своята изпращаща институция/организация, в който се посочва потребителското име и паролата Ви за достъп до езиковия тест към OLS по програма „Еразъм+”. Единствено Вашата изпращаща институция/организация може да Ви изпрати данните за влизане в системата, за да получите достъп до езиковия тест.

   Ако не сте получили този имейл покана, моля, проверете папката с нежелана поща/нежеланата поща във входящите си съобщения или се свържете със своята изпращаща институция/организация (координатора към OLS по програма „Еразъм+“).


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 2. Забравих потребителското си име/паролата. Какво трябва да направя?

   Най-лесният начин да нулирате паролата си е да използвате опцията „Забравихте паролата си?“ на нашия уебсайт. След това ще Ви бъде изпратен имейл, чрез който ще Ви бъде разрешено да нулирате паролата си. Моля, проверете дали този имейл не е попаднал в кутията с нежелана поща/нежеланата поща на пощенската Ви кутия.

   Вашето потребителско име е пълният Ви имейл адрес, на който Вашата изпращаща институция/организация е изпратила първата покана да положите езиков тест към OLS по програма „Еразъм+“.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 3. Защо не мога да вляза в системата, въпреки че потребителското ми име и парола са верни?

   Има няколко причини, поради които получавате съобщение за грешка при опит да влезете в системата. Двете основни причини са:

   • Вашият краен срок за полагане на езиковия тест вече е изтекъл.
   • Вашата изпращаща институция/организация (координатор по програма „Еразъм+“) е анулирала Вашата покана.

   И в двата случая Ви съветваме да се свържете с изпращащата си институция/организация (координатор по програма „Еразъм+“), за да заявите нова имейл покана.

   Ако в съобщението за грешка се посочва, че потребителското Ви име или парола е погрешно(а), моля, използвайте опцията „Забравихте паролата си?“, за да нулирате паролата си.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 4. Трябва ли да активирам профила си към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

   Преди да получите достъп до езиковите тестове и курсове към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“, първо трябва да активирате своя потребителски профил към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“. За да го сторите, моля, следвайте връзката, посочена в имейла покана, съдържащ Вашите идентификационни данни за влизане.

   След като активирате своя профил към онлайн езикова подготовка по програма „Еразъм+“, идете на следния URL адрес, за да влезете в началната страница на онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“: http://erasmusplusols.eu. За достъп до страницата за влизане щракнете върху бутона „Влизане“ (в горния десен ъгъл на страницата) и въведете идентификационните данни за влизане, които сте получили на имейла си.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 5. Какво да направя, ако сайтът автоматично ме изведе от системата?

   Уебсайтът на онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ автоматично преустановява връзката на потребителите след 30 минути липса на активност. Ако прекъсванията на връзката се случват често, моля, свържете се с екипа за техническа поддръжка към OLS по програма „Еразъм+“, като щракнете върху бутона „Не, нуждая се от помощ“.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 6. За какъв период от време профилът акаунтът ми към OLS по програма „Еразъм+“ остава активен?

   Вашият профил към OLS по програма „Еразъм+“ остава активен в продължение на 13 месеца, считано от последното Ви влизане в платформата на OLS.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 7. Какво да направя, ако срокът на достъп до онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ изтече?

   Лицензът за използване на онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ изтича в случаите, когато не сте го активирали в срока, указан от Вашата изпращаща институция или организация. Това означава, че след определена дата няма да имате достъп до онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“, за да положите езиковия тест или, за да преминете езиковия курс. Тази дата се определя от Вашата изпращаща институция или организация и е посочена в имейла покана, който сте получили.

   Езиковите курсове са достъпни през целия срок на Вашата мобилност, но трябва да активирате лиценза си в рамките на един месец от получаване на поканата. Например, ако участвате в мобилност по програма „Еразъм+“ с продължителност шест месеца, трябва да влезете в езиковия курс в рамките на един месец, след като сте получили поканата. Тогава ще имате достъп до езиковия курс към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ за същия период на продължителност на срока на мобилност (напр. шест месеца), считано от датата на активация на Вашия лиценз, следователно – в продължение на шест месеца след първия Ви достъп до езиковия курс.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ

Проблеми, свързани с езиковия тест

 1. Как да положа първия езиков тест?

   Ако са Ви избрали да участвате в дейност за мобилност по програма „Еразъм+“, би трябвало да сте получили имейл покана от своята изпращаща институция/организация, в който се посочва потребителското име и паролата Ви за достъп до езиковия тест към OLS по програма „Еразъм+”. Единствено Вашата изпращаща институция/организация може да Ви изпрати данните за влизане в системата, за да получите достъп до езиковия тест.

   Ако не сте получили този имейл покана, моля, проверете папката с нежелана поща/нежеланата поща във входящите си съобщения или се свържете със своята изпращаща институция/организация (координатора към OLS по програма „Еразъм+“).

   Моля обърнете внимание, че ако получите оценка С2 на първия си езиков тест, няма да се наложи да полагате заключителен тест. Поради това няма да получите покана да положите заключителния тест.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 2. Как и кога да положа заключителния езиков тест?

   Електронните покани да се явите на втория езиков тест се разпращат автоматично от системата към OLS по програма „Еразъм+“ на 15-то и 16-то число на последния месец на Вашия срок на мобилност, посочен в профила Ви. Моля, най-напред влезте в акаунта си (като използвате потребителско име и парола) и проверете дали началната и крайната дата на срока Ви на мобилност са въведени правилно в профила Ви. При необходимост ги коригирайте.

   Моля обърнете внимание, че ако получите оценка С2 на първия си езиков тест, няма да се наложи да полагате заключителен тест. Поради това няма да получите покана да положите заключителния тест.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 3. Има ли разлика между първия и окончателния езиков тест към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

   Няма никаква разлика между първия (преди срока на мобилност) и втория (при завръщане от дейност за мобилност) езиков тест към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“. Тестът обаче е адаптивен и затова въпросите може да са различни. Тъй като и двата теста се основават на едни и същи принципи, възможно е да се прецени доколко езиковите Ви умения са се подобрили по време на срока Ви на мобилност.

   Моля обърнете внимание, че ако получите оценка С2 на първия си езиков тест, няма да се наложи да полагате заключителен тест. Поради това няма да получите покана да положите заключителния тест.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 4. Пропуснах крайния срок за полагане на езиковия тест. Как да постъпя?

   В случай, че сте пропуснали крайния срок на началния езиков тест (преди срока на мобилност), моля, уведомете за това изпращащата институция/организация. Единствено Вашият координатор по програма „Еразъм+“ може да Ви окаже съдействие.

   В случай, че сте пропуснали крайния срок на заключителния езиков тест (при завръщането си от срока на мобилност):

   Проверете в долната част на страницата дали бутонът „Начало на езиковия тест“ е активен. Ако е активен, все още можете да положите езиковия тест.

   Ако не е активен, в профила си към OLS задайте края на срока си на мобилност на текущия месец. В случай, че той вече е зададен за текущия месец, просто запишете профила си и би трябвало да получите мигновен достъп, за да положите теста.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 5. Как да променя езика, на който ще положа теста си?

   Достъпът до езиковия тест се предоставя от Вашата изпращаща институция/организация на Вашия основен език на обучение, работа или доброволчество (език на обучение).

   В случай, че има грешка във възложения Ви език на обучение, или в случай, че желаете да го промените, Ви съветваме да се свържете със своята изпращаща институция/организация и по-конкретно със своя координатор към OLS по програма „Еразъм+“.

   Единствено Вашата изпращаща институция/организация има физическата възможност да промени езика на обучение и, за да сторите това, ще трябва да получите нови кодове за достъп, за да можете да положите езиковия тест по езика, който е одобрен от Вашия координатор към OLS по програма „Еразъм+“.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 6. Мога ли да запиша отговорите си, които съм дал/а до момента, преди да изляза от езиковия тест?

   Може да излезете от езиковия тест и да го подновите на по-късна дата, при условие че сте завършили раздела, по който работите в момента. Отговорите Ви може да бъдат записани за период от 10 дни. След като завършите езиковия тест, не може да го положите повторно.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 7. Възможно ли е да сменя последователността на разделите в езиковия тест към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

   Езиковият тест се състои от четири раздела в следната последователност: граматика, лексика, слушане с разбиране и четене с разбиране. Езиковият тест трябва да се проведе в тази последователност и затова не е възможно да се променя подреждането на разделите.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 8. Получих съобщение за грешка, когато полагах езиковия тест към OLS по програма „Еразъм+“. Какво трябва да направя?

   В случай, че сте получили съобщение за грешка, когато полагате езиковия тест към OLS по програма „Еразъм+“, моля, следвайте следните полезни съвети:

   • Проверете дали на компютъра Ви е инсталирана най-новата версия на Adobe Flash Player.
   • Освободете кешпаметта на браузъра си и изтрийте бисквитките, като натиснете едновременно клавишите CTRL + SHIFT + DEL.
   • Влезте отново в уебсайта на OLS по програма „Еразъм+“.
   • Докато полагате езиковия тест, не отваряйте нови раздели и прозорци към други уебсайтове.

   Ако проблемът продължава, моля, възобновете полагането на теста, като използвате различен интернет браузър или дори друг компютър, свързан към друга мрежа, тъй като е възможно мрежата да блокира уебсайта на OLS по програма „Еразъм+“.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 9. Как мога да променя езика на интерфейса на езиковия курс към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

   По подразбиране езикът на интерфейса на уебсайта на онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ и на езиковия тест е английски. Можете да промените езика на интерфейса на езиковия тест на сайта на онлайн езиковата подготовка, като използвате падащото меню в горната част на екрана, преди да положите езиковия тест. Интерфейсът на езиковия тест към OLS по програма „Еразъм+“ се предлага на всички 24 езика на Европейския съюз.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 10. Какво се случва с резултатите от моите езикови тестове към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

   За студентите в сферата на висшето образование резултатите не се огласяват пред приемащата институция или организация. За ЕДС доброволци и обучаеми в ПОО резултатите не се съобщават автоматично на другата(ите) организация(и), участваща(и) в проекта. Единствено Вие и институцията, която Ви е избрала и координира Вашия ЕДС проект, получавате резултатите от Вашите езикови тестове.

   Резултатите от Вашия езиков тест към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ не оказват влияние върху участието Ви в дейностите за мобилност по програма „Еразъм+“. Резултатите може да бъдат използвани от изпращащата институция или от координиращата организация, за да се определят участниците, които имат най-голяма необходимост от езикова подготовка.

   За студенти в сферата на висшето образование и в случаите, когато не е достигнато препоръчаното от приемащата организация езиково ниво, се провежда разговор между студента и висшето учебно заведение (ВУЗ), за да се обсъди конкретната подкрепа за студента.

   В случай, че езиковото Ви ниво не се повиши по време на престоя в чужбина, това няма да доведе до преки отрицателни последствия за участието Ви в програма „Еразъм+“. За да можете, обаче, да се възползвате по най-добрия начин от престоя си в чужбина, следва да се посветите на изучаването на езика, на който следвате, работите или участвате в доброволчески дейности.

   Европейската комисия може да използва сумарните данни от резултатите от езиковия тест със статистическа цел, както и за да оцени ефекта от програмата.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 11. В кои случаи езиковият тест към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ е задължителен?

   Студенти в сферата на висшето образование

   Езиковият тест към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ е задължителен и е необходимо условие за всички студенти в сферата на висшето образование от държавите – участнички в програмата, които осъществяват мобилност по „Еразъм+“ с цел следване или стаж в друга държава – участничка в програмата, за които един от следните езици е основен език, на който ще следват (с изключение на носителите на езика). Първият тест се полага преди срока на мобилност, а окончателният тест – в края на срока на мобилност.

   Ако сте студент в сферата на висшето образование и вече сте избрани да участвате в дейност за мобилност по програма „Еразъм+“ с един от горепосочените езици като основен език за мобилност, Вашата изпращаща институция в сферата на висшето образование ще Ви предостави достъп до онлайн езиковата подготовка, за да положите езиков тест и при необходимост – да преминете онлайн езиков курс. В такъв случай ще получите имейл с потребителско име и парола за достъп до онлайн езиковата подготовка. За по-подробна информация, моля, свържете се със своята изпращаща институция в сферата на висшето образование.

   Доброволци към Европейската доброволческа служба (ЕДС)

   За ЕДС доброволците езиковият тест към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ е задължителен за всички дейности за мобилност с продължителност поне два месеца, на един от следните езици в качеството си на основен език за осъществяване на доброволческа дейност (с изключение на носителите на езика). За да могат ЕДС доброволците, участващи в дългосрочни дейности за мобилност, да получат достъп до онлайн езиковата подготовка, кандидатът трябва да заяви езикова подготовка във формуляра за кандидатстване по проекта.

   Координиращата организация изпраща на ЕДС доброволци, участващи в проектите, потребителско име и парола за достъп до платформата. Приканваме Ви да се свържете със своята координираща организация, за да заявите езикова подготовка.

   Обучаеми в професионално образование и обучение (ПОО)

   От месец юни 2015 г. езиковият тест към OLS по програма „Еразъм+“ е задължителен за всички обучаеми в ПОО, които участват в мобилност с продължителност поне 19 дни на един от следните езици като техен основен език за работа (с изключение на носителите на езика).


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 12. В кои случаи езиковият тест към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ не е задължителен?

   Носителите на езика са освободени от задължението да полагат езиков тест към онлайн езиковата подготовка (за определението на „носител на езика“ моля, обърнете се към своята изпращаща институция или координираща организация).

   В случай, че основният език за мобилност не е някой от следните езици, тестът няма да бъде проведен чрез полагане на езиков тест към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“. Моля обърнете се към своята изпращаща институция или координираща организация за информация относно езиковата подготовка на други езици.

   За допълнителна информация относно онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ или относно други възможности за получаване на езикова подготовка Ви приканваме да се свържете със своята изпращаща институция в сферата на висшето образование по програма „Еразъм+“ или към своята координираща организация ЕДС/ПОО.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 13. Може ли носители на езика за мобилност да положат теста към онлайн езиковата подготовка на друг език?

   За участниците е задължително да положат езиковия тест към онлайн езиковата подготовка на основния език, на който ще следват, работят или ще участват като доброволци по време на срока си на мобилност (при условие, че той е сред езиците, предлагани в онлайн езиковата подготовка). Ако, обаче, участникът е носител на езика, или познанията му по основния език за мобилност са еквивалентни на ниво C2, изпращащата институция/организация може, вместо това, да предостави възможността да се подобри нивото на езика на съответната държава.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 14. Какви са последствията, в случай че даден участник в дейност за мобилност не положи успешно езиковите тестове към OLS по програма „Еразъм+“?

   Езиковият тест към OLS (Онлайн езикова подготовка) по програма „Еразъм+“ е задължителен за всички участници, които осъществяват мобилност по програма „Еразъм+“ с цел следване, стаж или доброволчество в друга държава участничка в програмата, за които един от следните езици е основен език, на който ще следват или ще използват в работата си или в доброволческите дейности (с изключение на носителите на езика). Първият тест се полага преди срока на мобилност, а заключителният тест – в края на срока на мобилност. За студентите в сферата на висшето образование той е и необходимо условие за осъществяване на мобилността. В края на мобилността изпращащата институция/организация взема решение дали да изплати последната вноска от финансовата си подкрепа, при условие че езиковият тест е положен успешно. Това следва да се уточни в член 6.3 от споразумението за отпускане на безвъзмездна помощ.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 15. Кои умения се оценяват в езиковия тест към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

   Чрез онлайн езиковия тест се оценяват Вашите езикови умения в съответствие с Общата европейска референтна езикова рамка (CEFR).

   "На езиковия тест към OLS по програма „Еразъм+“ се оценяват четири умения:

   • Граматическа компетентност: познанието и способността да се използват граматическите източници на езика.
   • Лексикална компетентност: познанието и способността да се използват елементи от граматиката и лексиката (думи, устойчиви словосъчетания и идиоматични изрази)
   • слушане с разбиране: способността да се приема и обработва съобщение от устно съобщение, предадено от един или повече говорещи.
   • Четене с разбиране: способността да се разбират и да се обработват писмени текстове.

   Тестът е съставен от 55 въпроса и е с продължителност приблизително между 30 и 35 минути. Тестът е адаптивен и в него е използвана интелигентна и прогресивна методология: трудността на въпросите е базирана върху отговорите на предходните въпроси, така че езиковите Ви умения могат да бъдат преценени с постоянно повишаваща се степен на точност. По този начин, колкото по-високо е нивото Ви, толкова по-прецизна ще бъде оценката на знанията Ви, тъй като въпросите засягат по-специализирани теми.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 16. Има ли обща информация за езиковия тест към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

   Да, тук на уебсайта има обща информация за езиковия тест към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 17. Има ли ръководство по програмата, което да се предлага за езиковия тест към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

   Да, тук на уебсайта има ръководство по програмата, предназначено за участниците в дейности за мобилност, което се предлага за езиковия тест към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ

Проблеми, свързани с езиковия курс

 1. Как да получа достъп до езиковия курс?

   Ако сте студент в сферата на висшето образование, който ще премине първия си езиков тест за онлайн езиковата подготовка (OLS) по програма „Еразъм+“ на немски, английски, испански, френски, италиански, нидерландски или португалски, Вие ще бъдете официално поканени чрез електронно писмо да преминете езиковия курс на онлайн езиковата подготовка (OLS) по програма „Еразъм+“ на същия език, на който е езиковия тест, ако имате резултат между ниво А1 и В1 на Общата европейска референтна езикова рамка. За български, чешки, датски, естонски, гръцки, хърватски, латвийски, литовски, унгарски, полски, румънски, словашки, словенски, фински и шведски език Вие автоматично ще получите лиценз за езиковия курс, ако сте достигнали резултат под ниво А2 по Общата европейска референтна езикова рамка на Вашия първи езиков тест.

   При всеки друг резултат от теста ще можете да посещавате езиков курс към OLS по основния език, на който ще следвате или работите, или по езика на държавата, в която ще осъществите мобилност по програма „Еразъм+“, при условие че този език се предлага на платформата на OLS. Вашата изпращаща институция/организация ще Ви изпрати електронно уведомление, в което ще бъдете поканен(а) да участвате в езиков курс към OLS.

   Ако сте обучаем в професионално образование и обучение (ПОО) или доброволец към Европейската доброволческа служба (ЕДС), изпращащите/приемащите институции и координиращи организации ще преценят кои участници да поканят да участват в езиков курс към OLS по програма „Еразъм+“ въз основа на тяхната индивидуална езикова компетентност и потребности. Изпращащите институции/координиращите организации се уведомяват автоматично относно положените езикови тестове, след което преценяват дали и на кого да предоставят достъп до онлайн езиковите курсове, като вземат под внимание резултатите от първия езиков тест.

   Ако не сте получили имейл, в който Ви канят да посещавате езиков курс към OLS по програма „Еразъм+“, моля проверете папката с нежелана поща/спам във входящите си съобщения или се свържете със своята изпращаща институция/организация (координатора към OLS по програма „Еразъм+“).


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 2. Пропуснах крайния срок за първоначално влизане в онлайн езиковия курс по програма „Еразъм+“. Какво да направя?

   Лицензът за използване на онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ изтича в случаите, когато не сте го активирали в срока, указан от Вашата изпращаща институция или организация. Това означава, че след определена дата няма да имате достъп до онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“, за да положите езиковия тест или, за да преминете езиковия курс. Тази дата се определя от Вашата изпращаща институция или организация и е посочена в имейла покана, който сте получили.

   Езиковите курсове са достъпни през целия срок на Вашата мобилност, но трябва да активирате лиценза си в рамките на един месец от получаване на поканата. Например, ако участвате в мобилност по програма „Еразъм+“ с продължителност шест месеца, трябва да влезете в езиковия курс в рамките на един месец, след като сте получили поканата. Тогава ще имате достъп до езиковия курс към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ за същия период на продължителност на срока на мобилност (напр. шест месеца), считано от датата на активация на Вашия лиценз, следователно – в продължение на шест месеца след първия Ви достъп до езиковия курс.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 3. Езиковият курс задължителен ли е?

   Онлайн езиковите курсове са създадени с цел да подпомогнат усъвършенстването на Вашите езикови умения както по време на подготовката на мобилността Ви по програма „Еразъм+“, така и през целия период на Вашата мобилност по програма „Еразъм+“. Езиковите курсове не са задължителни, но са една благоприятна възможност за Вас, и единствено Вие решавате дали да се възползвате от нея.

   Може да участвате в толкова модули от езиковия курс и да направите толкова упражнения към OLS по програма „Еразъм+“, колкото желаете в зависимост от своите индивидуални езикови потребности. В края на срока си на мобилност ще получите Свидетелство за участие за това, че сте посещавали езиковия курс към OLS.

   На студентите в сферата на висшето образование изпращащата ги институция/организация в сферата на висшето образование може също така да присъди кредити съгласно Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) за участието им в езиков курс към OLS. За допълнителна информация Ви приканваме да се свържете със своята изпращаща институция/организация.

   ​Ако сте получили покана за езиков курс към OLS, но не желаете или нямате физическа възможност да посещавате онлайн езиков курс, моля информирайте своята изпращаща институция/организация, преди да влезете в системата за първи път. Изпращащите институции и организации могат да поканят само ограничен брой участници в мобилност, които да преминат езиковия курс към OLS по програма „Еразъм+“. Поради тази причина предоставянето на достъп до езиковия курс към OLS по програма „Еразъм+“ е уникална възможност да подобрите своите умения по работния език на програмата си за мобилност.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 4. Колко часа трябва да уча, за да напредна?

   Всички езикови курсове към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ предлагат неограничен достъп в рамките на срока на мобилност по програма „Еразъм+“. Следователно може да оставате в платформата толкова дълго, колкото желаете. Възможно е също така да разгледате хронологията на връзките, като щракнете върху иконата „зъбно колело“ в горния десен ъгъл на началната страница. Изберете Хронология, за да разгледате хронологията, Статистика – за да разгледате показателите на обучението си, и Резултати – за да видите резултатите си в различните упражнения.

   Онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ Ви препоръчва да се обучавате поне два часа седмично в езиковия курс.

   Колкото повече време и усилия вложите, толкова повече ще напреднете. Целесъобразно също така е да осъществявате ежедневен контакт с езика. Четенето на статии от вестниците, слушането на радио, гледането на телевизия на целевия език Ви дава възможност да напредвате по-бързо.

   В края на срока си на мобилност ще получите Свидетелство за участие за това, че сте посещавали езиковия курс към OLS.

   На студентите в сферата на висшето образование изпращащата ги институция/организация може също така да присъди кредити съгласно Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) за участието им в езиков курс към OLS. За допълнителна информация Ви приканваме да се свържете със своята изпращаща институция/организация.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 5. Докога ще имам достъп до езиковия курс?

   Периодът на валидност на достъпа Ви до езиковия курс към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ съответства на продължителността на Вашата мобилност по програма „Еразъм+“ (въз основа на началната и крайната дата на Вашия срок на мобилност, както е посочено във Вашия потребителски профил). Периодът на валидност започва при първото Ви влизане в езиковия курс. Следователно датата на изтичане може да не съответства на реалната дата на завръщането Ви от мобилност по програма „Еразъм+“.

   Ако обаче сте въвели грешна информация в своя профил или ако сте удължили своя срок на мобилност, можете да промените крайната дата на своята мобилност в потребителския си профил. С тази промяна ще удължите максимум до 13 месеца периода на валидност на достъпа си до съответния езиков курс.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 6. Може ли езикът, по който ще премина езиков курс към OLS по програма „Еразъм+“, да е различен от езика, на който ще положа езиковия тест?

   Ако сте студент в сферата на висшето образование, който ще премине първия си езиков тест за онлайн езиковата подготовка (OLS) по програма „Еразъм+“ на немски, английски, испански, френски, италиански, нидерландски или португалски, Вие ще бъдете официално поканени чрез електронно писмо да преминете езиковия курс на онлайн езиковата подготовка (OLS) по програма „Еразъм+“ на същия език, на който е езиковия тест, ако имате резултат между ниво А1 и В1 на Общата европейска референтна езикова рамка. За български, чешки, датски, естонски, гръцки, хърватски, латвийски, литовски, унгарски, полски, румънски, словашки, словенски, фински и шведски език Вие автоматично ще получите лиценз за езиковия курс, ако сте достигнали резултат под ниво А2 по Общата европейска референтна езикова рамка на Вашия първи езиков тест.

   При всеки друг резултат от теста ще можете да посещавате езиков курс към OLS по основния език, на който ще следвате или работите, или по езика на държавата, в която ще осъществите мобилност по програма „Еразъм+“, при условие че този език се предлага на платформата на OLS. Вашата изпращаща институция/организация ще Ви изпрати електронно уведомление, в което ще бъдете поканен(а) да участвате в езиков курс към OLS.

   Ако сте обучаем в професионално образование и обучение (ПОО) или доброволец към Европейската доброволческа служба (ЕДС), изпращащите/приемащите институции и координиращи организации ще преценят кои участници да поканят да участват в езиков курс към OLS по програма „Еразъм+“ въз основа на тяхната индивидуална езикова компетентност и потребности. Изпращащите институции/координиращите организации се уведомяват автоматично относно положените езикови тестове, след което те преценяват дали и на кого да предоставят достъп до онлайн езиковите курсове, като вземат под внимание резултатите от първия езиков тест.

   За повече информация се свържете със своята изпращаща институция/организация (координатора към OLS по програма „Еразъм+“).


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 7. Какво представляват „консултациите на живо”?

   Консултациите на живо (занятия с преподавател и групови отворени онлайн курсове (ГООК)) се предлагат на три нива (A, B, C): затова нива A1 и A2, B1 и B2, и C1 и C2 съответно са слети. Консултациите на живо са достъпни през раздела „Консултации на живо“ в езиковите курсове към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ на следните езици.

   Занятията с преподавател са или тематични, тоест насочени към конкретна тема, или на свободна тема. Занятията на свободна тема дават възможност на участниците да избират теми и аспекти от езика, който желаят да използват в работата си. Благодарение на малките по размер групи (1 до 6 участници), занятията с преподавател са гаранция, че се поставя акцент върху конкретните нужди на обучаемите. При малко повече късмет дори би било възможно преподавателят да преподава само на един обучаем.

   Груповите отворени онлайн курсове са часове с продължителност 30 минути и са насочени към конкретни теми. По време на 30-минутното видео преподавателите ще Ви предоставят допълнителна информация относно темата. Ако по време на занятието имате някакви въпроси, можете да използвате опцията за чат, за да ги зададете на преподавателя или, за да споделите мнението си с другите студенти, които участват в занятието.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 8. Кои са преподавателите в „консултациите на живо”?

   За шестте езика, на които в момента се предлага обучение, съществува резерв от 80 преподаватели, които да Ви помагат и оказват съдействие във Вашето обучение. Преподавателите са носители на езика, с диплома за висше образование по езика, с минимум три години опит като преподаватели на майчиния си език като чужд език.

   За всеки един от следните езици има езиков координатор, който ръководи екипа от преподаватели. Езиковият координатор е носител на езика и специалист по езиково обучение, притежаващ диплома за висше образование по езика, с минимум пет години опит като преподавател на майчиния си език като чужд език. Езиковите координатори набират преподавателите, обучават ги по отношение на техническите и методологически аспекти и гарантират качеството на работата на преподавателите. Те, също така, разработват съдържанието на онлайн езиковите курсове към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 9. Как да участвам в консултация на живо?

   Консултациите на живо се състоят от два различна вида занимания:

   Занятия с преподавател: 30-минутни интерактивни онлайн занятия в групи от 1 до 6 участници, провеждани от преподавател, носител на езика. Тези занятия може да са на конкретна тема или „свободни“, тоест темата се избира от Вас!

   Групови отворени онлайн курсове: 30-минутни видео лекции на разнообразни теми, чиито смисъл ще можете да следвате и ще имате възможност да задавате въпроси в реално време на преподавател, носител на езика.

   Ако желаете да участвате в занятие с преподавател или в групов отворен онлайн курс, следва да кликнете върху бутона „Консултации на живо“, намиращ се на таблото на езиковия курс към OLS по програма „Еразъм+“, където ще видите информация за своите „планирани занятия“ и „предстоящи занятия“. Ако желаете да се запишете за дадено занятие, моля изберете го от списъка и щракнете върху „Записване“. Може да се запишете за повече от едно занятие едновременно. Все още имате възможност да отмените занятието си, като щракнете върху „Не“ в рамките на максимум 24 часа преди началото на планираното занятие. Моля обърнете внимание, че за занятията с преподавател съществува кредитна система. Разполагате с определен брой кодове за достъп (кредити) въз основа на продължителността на Вашата мобилност по програма „Еразъм+“, като за всеки двуседмичен срок на мобилност Ви се присъжда едно занятие с преподавател. Всеки код за достъп е валиден за 30 минути участие в занятие с преподавател. Например студент, който участва в 12-седмичен срок на мобилност по програма „Еразъм+“, получава 6 кода за достъп, които му позволяват да посети шест занятия с преподавател.

   Можете безпрепятствено да влезете във всички публикувани групови отворени онлайн курсове, без да се записвате предварително за тях. Просто щракнете върху бутона библиотека на груповите отворени онлайн курсове в долната част на страницата „Консултации на живо“. На страницата „Библиотека на груповите отворени онлайн курсове“ ще намерите редица видео материали, класифицирани по нива съгласно CEFR – от А до С. Тези видео материали са достъпни по всяко време. Тъй като тези занятия не се провеждат на живо, чатът не е активен.

   Внимание: Правилната настройка на Вашата часова зона в профила Ви е важна, за да могат компонентите на консултациите на живо в езиковия курс към OLS по програма „Еразъм+“ да функционират правилно. Настройката на правилната часова зона ще позволи на системата да Ви показва правилно точния час на консултациите на живо. Избраната от Вас часова зона следва да съответства на държавата, в която се намирате по време на участието Ви в езиковия курс към OLS по програма „Еразъм+“.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 10. Как да получа помощ от учител или да общувам с други обучаеми?

   Езиковите курсове към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ предлагат няколко вида комуникация както с преподаватели, така и с други обучаеми посредством консултациите на живо:

   • ГООК представляват видео занятия, базирани на модела на груповите отворени онлайн курсове (ГООК). Те се предлагат ежеседмично и се обявяват на началната страница на онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“. Тези курсове са достъпни за неограничен брой обучаеми. На уебстраницата се предлагат също така и видеозаписи на предишни занятия от типа групови отворени онлайн курсове.
   • Занятията с преподавател представляват малки занятия в групи от 1 до 6 участници, които дават възможност за пряка комуникация с преподавателя. Предлагат се и занятия, които са тематични и на „свободна“ тематика.
   • Форумът позволява на обучаемите да си помагат взаимно, улеснява съвместното обучение и се направлява от преподаватели, които предоставят полезни съвети, свързани с обучението, и отговарят на въпросите на участниците.

   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 11. Може ли преподавателите да отговарят на въпросите ми?

   Преподавателите може да отговарят на конкретните Ви въпроси както по време на занятията с преподавател, така и посредством раздела Форум. На въпросите, зададени във форума, ще получите отговор в рамките на 24 работни часа.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 12. Какво да направя, ако анимациите не се зареждат?

   В някои модули се предлагат анимации, чрез които се въвеждате в модула. Ако се сблъскате с проблеми, свързани с тези анимации, моля, проверете дали скоростта на връзката е достатъчно висока.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 13. Какво да направя, ако имам проблеми със звука?

   Някои модули включват анимации и упражнения за слушане с разбиране. Относно тези, както и други видове мултимедийни упражнения, е важно да разрешите звука (високоговорители или слушалки) и те да работят добре, за да можете да се възползвате от тези занимания. Ако имате проблеми със звука, моля, най-напред се уверете, че звукът е усилен, и проверете дали е изключен бутона „Без звук” (в Internet Explorer: Начално меню> Настройки> Контролен панел> Звуци и аудио устройства). Ако използвате слушалки, проверете дали са включени правилно в устройството. Накрая влезте в друг уебсайт (напр. www.youtube.com), за да видите дали проблемът е от общ характер за компютъра.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 14. Какво представлява функцията за разпознаване на глас?

   Разпознаването на глас представлява модерен инструмент, който Ви позволява да упражнявате произношението си. Можете да записвате произношението си и да го сравнявате с произношението на носители на езика. Моля, обърнете внимание, че Ви е необходим микрофон, за да запишете гласа си.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 15. Какво да направя, ако думите не са преведени на моя език в списъците с думи и флашкартите?

   В списъците с думи и флашкартите термините са преведени на Вашия език на интерфейса, за да можете да ги разберете по-добре и в крайна сметка да ги научите. Има вероятност думите да не са преведени на Вашия език в списъка с думи в случаите, когато езикът на обучение съответства на Вашия език на интерфейса. Например, ако изучавате английски и сте избрали английския като език на интерфейса, думите в списъка с думи не са преведени на нито един друг език. Можете да променяте своя език на интерфейса в горната лента на екрана (падащото меню), за да видите превода на лексиката.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 16. Може ли да отпечатам материалите за езиковия курс към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

   Възможно е да изтеглите и отпечатате граматичните правила и списъците с думи от всеки урок.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 17. Какво представляват езиковите курсове към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

   Езиковите курсове към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ са подобни на други онлайн езикови курсове, които в момента се предлагат на пазара. Езиковите курсове може да се посещават на същия интерактивен уебсайт и са достъпни от всяка точка и по всяко време.

   Езиковите курсове към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ се основават на три основни принципа на обучение:

   • Потапяне: езиковите умения се развиват и подсилват посредством интензивен контакт с мултимедийна анимация, симулации на реални ситуации от ежедневието, както и чрез комуникация, осъществявана изключително с носители на езика.
   • Практика: даден език се научава чрез слушане, четене, писане и говорене. Вие ще упражнявате всички тези аспекти в конкретни ситуации от ежедневието и от професионалния живот.
   • Спираловидно обучение: всяка тема се въвежда постепенно, като се преговаря редовно и служи за база за сравнение по време на езиковия курс.

   Обикновено уроците започват с реалистични видео материали и анимации, които се отнасят до ситуации, свързани с ежедневието и професионалния живот, с цел да Ви дадат възможност да научите най-необходимите думи и фрази.

   След това можете да запаметявате думи с помощта на интерактивни флашкарти, да подобрявате произношението, като слушате свои собствени записи, да упражнявате речника и да развивате правописа посредством диктовки, както и да подобрите умението да разбирате с помощта на упражнения за слушане. Благодарение на граматичния раздел, можете също така да затвърдите уменията по граматика и знанията за граматичните правила.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 18. Кога и къде се провеждат езиковите курсове към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

   Онлайн езиковият курс към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ се предлага по време на срока Ви на мобилност по програма „Еразъм+“, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието. Може да избирате времето, което е най-удобно за Вас, за да преминете езиковия курс към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“. Може да влизате онлайн в езиковия курс от своя компютър или електронно устройство, при условие че имате интернет връзка.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 19. Какви курсови нива и модули се предлагат в онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

   За абсолютно начинаещите онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ предлага курс от ниво A1 Въвеждане в езика насочен към заучаване на първите думи в даден нов език.

   За обучаеми, които имат най-общи познания по езика, в повечето случаи се предлагат уроци от ниво A1, включващи: граматика, лексика и произношение.

   Курсовете с акцент върху деловия език и изразяване на гледна точка (научаване да се говори като носител на езика) са по-подходящи за хора, които вече владеят доста добре езика, но не съществуват никакви пречки за онези начинаещи, желаещи да посещават тези курсове, тъй като те винаги имат достъп до пълното съдържание на платформата.

   Аргументиране е видеокурс, в който се научавате да изразявате идеите си и да развивате убедителни аргументи по даден чужд език. Всички ситуации, свързани с обучението, са съсредоточени върху ситуации от реалния живот. Курсът Ви дава възможност да чуете и научите изрази, които носителите на езика често използват (различните акценти на говор са подбрани с цел), за да можете да говорите по конкретни теми, като например относно гъвкавото работно време, надомната работа, значението на политиката и въпросите, свързани с трудовия статус. Благодарение на високата скорост на говорене на носителите на езика и използваното от тях естествено звучащо произношение и т.н., ще се почувствате напълно потопени в езика.

   В допълнение към модулите от общото обучение (лексика, граматика, произношение и аргументиране) езиковите курсове към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ предлагат също и модули от курсове с професионална насоченост: Делови срещи, Курсове за работа и Кореспонденция. Курсовете са насочени към езика, използван в работната среда. Поставя се акцент върху асимилирането и използването на важни изрази, които са необходими за осъществяване на ефективна комуникация в редица случаи с професионален контекст. Курсът по английски език предлага също и раздел Банки, в който се научавате как да се справяте в често срещани ситуации, с които е възможно да се сблъскате при отваряне на банкова сметка, при подаване на заявление за кредитна карта или при получаване на съвет в областта на финансите.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ

Проблеми с профила

 1. Как да променя датите на срока си на мобилност?

   За да промените датите на срока си на мобилност, трябва да влезете в акаунта си и да редактирате профила си. Моля обърнете внимание, че датата на заключителния Ви езиков тест и периодът на достъп до езиковия курс към OLS са изчислени въз основа на крайната дата на периода на мобилност, която сте посочили в профила си.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 2. Езикът, по който ще полагам езиковия тест към OLS, е посочен неправилно. Как да го променя?

   Достъпът до езиковия тест се предоставя от Вашата изпращаща институция/организация на Вашия основен език на обучение, работа или доброволчество (език на обучение).

   В случай, че има грешка във възложения Ви език на обучение, или в случай, че желаете да го промените, Ви съветваме да се свържете със своята изпращаща институция/организация и по-конкретно със своя координатор към OLS по програма „Еразъм+“.

   Единствено Вашата изпращаща институция/организация има физическата възможност да промени езика на обучение и, за да сторите това, ще трябва да получите нови кодове за достъп, за да можете да положите езиковия тест по езика, който е одобрен от Вашия координатор към OLS по програма „Еразъм+“.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 3. Трябва ли да отбележа часовата си зона в раздела „Моят профил“?

   Отбелязването на часовата зона е важно по отношение на консултациите на живо в езиковия курс към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“. Избраната от Вас часова зона следва да съответства на държавата, в която се намирате по време на участието си в езиковия курс.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ

Проблеми, свързани с електронната поща

 1. Не получих имейла покана да положа първия езиков тест. Какво трябва да направя?

   Ако са Ви избрали да участвате в дейност за мобилност по програма „Еразъм+“, би трябвало да сте получили имейл покана от своята изпращаща институция/организация, в който се посочва потребителското име и паролата Ви за достъп до езиковия тест към OLS по програма „Еразъм+”. Единствено Вашата изпращаща институция/организация може да Ви изпрати данните за влизане в системата, за да получите достъп до езиковия тест.

   Ако не сте получили този имейл покана, моля, проверете папката с нежелана поща/нежеланата поща във входящите си съобщения или се свържете със своята изпращаща институция/организация (координатора към OLS по програма „Еразъм+“).


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 2. Защо все още получавам напомнителни имейли, след като съм положил/а първия (началния) езиков тест към OLS по програма „Еразъм+“?

   Ако сте положили първия (началния) езиков тест към OLS по програма „Еразъм+“ и резултатите Ви са били показани, моля, не се притеснявайте – те са записани в системата.

   Възможно е все още да получавате напомнителни имейли към OLS по програма „Еразъм+“ в следните случаи:

   • Получили сте напомнителния имейл за първия (началния) езиков тест към OLS по програма „Еразъм+“ скоро, след като сте го положили. Моля, игнорирайте това напомняне.
   • Напомнителният имейл е изпратен във връзка с втория (заключителния) езиков тест към OLS по програма „Еразъм+“, когато сте в последния месец на срока на мобилност, посочен във Вашия профил. В случай, че датата е неточна, моля, променете я възможно по-скоро в своя профил.
   • Напомнителният имейл е изпратен във връзка с езиковия курс към OLS по програма „Еразъм+“, за който сте получили покана.

   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 3. Не получих имейла покана да положа заключителния езиков тест. Какво трябва да направя?

   Електронните покани да се явите на втория езиков тест се разпращат автоматично от системата към OLS по програма „Еразъм+“ на 15-то и 16-то число на последния месец на Вашия срок на мобилност, посочен в профила Ви. Моля, най-напред влезте в акаунта си (като използвате потребителско име и парола) и проверете дали началната и крайната дата на срока Ви на мобилност са въведени правилно в профила Ви. При необходимост ги коригирайте.

   Ако сте въвели датите правилно, но не сте получили този имейл покана, моля проверете папката с нежелана поща/спам в кутията с входящите си съобщения.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 4. Не получих имейла покана да посещавам езиковия курс. Какво трябва да направя?

   Ако сте студент в сферата на висшето образование, който ще премине първия си езиков тест за онлайн езиковата подготовка (OLS) по програма „Еразъм+“ на немски, английски, испански, френски, италиански, нидерландски или португалски, Вие ще бъдете официално поканени чрез електронно писмо да преминете езиковия курс на онлайн езиковата подготовка (OLS) по програма „Еразъм+“ на същия език, на който е езиковия тест, ако имате резултат между ниво А1 и В1 на Общата европейска референтна езикова рамка. За български, чешки, датски, естонски, гръцки, хърватски, латвийски, литовски, унгарски, полски, румънски, словашки, словенски, фински и шведски език Вие автоматично ще получите лиценз за езиковия курс, ако сте достигнали резултат под ниво А2 по Общата европейска референтна езикова рамка на Вашия първи езиков тест.

   При всеки друг резултат от теста ще можете да посещавате езиков курс към OLS по основния език, на който ще следвате или работите, или по езика на държавата, в която ще осъществите мобилност по програма „Еразъм+“, при условие че този език се предлага на платформата на OLS. Вашата изпращаща институция/организация ще Ви изпрати електронно уведомление, в което ще бъдете поканен(а) да участвате в езиков курс към OLS.

   Ако сте обучаем в професионално образование и обучение (ПОО) или доброволец към Европейската доброволческа служба (ЕДС), изпращащите/приемащите институции и координиращи организации ще преценят кои участници да поканят да участват в езиков курс към OLS по програма „Еразъм+“ въз основа на тяхната индивидуална езикова компетентност и потребности. Изпращащите институции/координиращите организации се уведомяват автоматично относно положените езикови тестове, след което преценяват дали и на кого да предоставят достъп до онлайн езиковите курсове, като вземат под внимание резултатите от първия езиков тест.

   Ако не сте получили имейл, в който Ви канят да посещавате езиков курс към OLS по програма „Еразъм+“, моля проверете папката с нежелана поща/спам във входящите си съобщения или се свържете със своята изпращаща институция/организация (координатора към OLS по програма „Еразъм+“).


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 5. Получих два отделни имейла покана на два различни имейл адреса. Какво трябва да направя?

   Ако са Ви избрали да участвате в мобилност по програма „Еразъм+“, в която се предлага онлайн езикова подготовка по програма „Еразъм+“, би трябвало да сте получили имейл покана, в който се посочват потребителското име и паролата Ви за достъп до езиковия тест към OLS по програма „Еразъм+“. Това важи за студентите в сферата на висшето образование, участващи в мобилност с цел следване (за срок 3-12 месеца) или стаж (2-12 месеца) в държави, участващи в програмата, както и за младежи доброволци, осъществяващи Европейска доброволческа служба (ЕДС) (2-12 месеца) и за обучаеми в професионално образование и обучение (ПОО), участващи в мобилност за период от минимум 19 дни.

   Този имейл се генерира автоматично от OLS по програма „Еразъм+“ веднага щом Вашата изпращаща институция/организация потвърди имейл адреса Ви в системата.

   Ако сте получили друг имейл покана от OLS по програма „Еразъм+“ на друг имейл адрес, това означава, че Вашата изпращаща институция/организация е потвърдила и този адрес в системата. Този имейл адрес би могъл да е посочен във връзка с друга мобилност по програма „Еразъм+“, в която сте участвали.

   Съветваме Ви да се свържете със своята изпращаща институция/организация (координатора към OLS по програма „Еразъм+“), за да получите повече информация по въпроса.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ

Въпроси от общ характер относно OLS

 1. Какво представлява онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

   „Еразъм+“ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г. „Еразъм+“ предлага възможности за следване, обучение, придобиване на професионален опит, както и за доброволческа дейност в чужбина, като една от стратегическите ѝ цели е да укрепва езиковите умения и да подпомага езиковото обучение.

   Онлайн езиковата подготовка (Online Linguistic Support (OLS)) е предназначена да помага на участниците в програма „Еразъм+“ да подобрят знанията си по езика, на който ще работят, следват или ще участват като доброволци преди и след престоя си в чужбина, за да се гарантира по-добро качество на мобилността с учебна цел.

   Тъй като липсата на езикови компетенции остава една от основните пречки за участие в европейското образование, обучение и мобилност на младите хора, онлайн езиковата подготовка е достъпна по един гъвкав и лесен начин.

   Онлайн езиковата подготовка предлага онлайн езикови тестове и езикови курсове на участниците в дейностите за мобилност по програма „Еразъм+“ за срок от минимум два месеца (следване[1]/стажове/ЕДС доброволчество) на един от следните езици в качеството си на основен език за работа. От месец юни 2015 г. услугата се предлага и на обучаеми в професионално образование и обучение (ПОО), участващи в дейност за мобилност за период от минимум 19 дни.

   Това са основните езици за осъществяване на мобилност на около 90% от всички участници в програма „Еразъм+“. Целта до 2020 г. е постепенно разширяване на системата за онлайн езикова подготовка, която да обхване всички официални езици на ЕС. За онези студенти, чиито език за мобилност все още не се предлага в онлайн езиковата подготовка, ще им бъде предоставена езикова подготовка или чрез стипендия от името на организация (за студенти в сферата на висшето образование), или чрез конкретни стипендии за езикова подкрепа (за ЕДС доброволци и обучаеми в ПОО).

   Онлайн езиковата подготовка е уникална по рода си и лесно достъпна онлайн среда, посредством която участниците в програма „Еразъм+“, които отговарят на условията по-горе, могат да оценят знанията си по езика за мобилност, като определен брой от тях ще преминат интерактивен езиков курс, определяйки сами темпото на занятията си. Онлайн езиковата подготовка предлага също допълнителни възможности за партньорско и съвместно обучение, като например консултации на живо на най-разнообразни теми, обсъждани в малки групи от обучаеми (занятия с преподаватели) или в по-големи групи (групови отворени онлайн курсове), както и форум, поддържан от модератори, предназначен за обучаемите, които да обменят информация и да се подкрепят взаимно по време на мобилността си.

   [1]Моля, обърнете внимание, че не се допускат студенти, записани в програми за придобиване на съвместни магистърски степени.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 2. Защо да използваме OLS по програма „Еразъм+“?

   OLS по програма „Еразъм+“ е предназначена да помага на участниците в програма „Еразъм+“ да подобрят знанията си по езика, на който ще работят, следват или ще участват като доброволци преди и след престоя си в чужбина, за да се гарантира по-добро качество на мобилността с учебна цел.

   Тъй като липсата на езикови компетенции остава една от основните пречки за участие в европейското образование, обучение и мобилност на младите хора, достъпът до OLS се извършва по гъвкав и лесен начин.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 3. Кой може да се възползва от онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

   В момента онлайн езиковата подготовка се предлага на:

   Студенти в сферата на висшето образование, които осъществяват мобилност с цел следване (3-12 месеца) или стажове  (2-12 месеца), договорени между държавите участнички в програмата.

   Младежи доброволци, осъществяващи европейска доброволческа служба (ЕДС) (2-12 месеца).

   Обучаеми в професионално образование и обучение (ПОО), участващи в мобилност за период от минимум 19 дни.

   Студенти в сферата на висшето образование, ЕДС доброволци и обучаеми в ПОО, за които един от следните езици е основен език за мобилност, могат да се възползват от онлайн езиковата подготовка. Целта до 2020 г. е постепенно разширяване на системата за онлайн езиковата подготовка, която да обхване всички официални езици на ЕС.

   За онези студенти, чиито език за мобилност все още не се предлага в онлайн езиковата подготовка, ще им бъде предоставена езикова подготовка или чрез стипендия от името на организация (за студенти в сферата на висшето образование), или чрез конкретни стипендии за езикова подготовка (за ЕДС доброволци и обучаеми в ПОО).


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 4. Каква е добавената стойност на езиковия тест към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

   Езиковият тест към OLS предоставя на участниците в програма „Еразъм+“ лесен и опростен начин да оценят доколко владеят езика, който ще използват най-често, за да следват, работят или да участват като доброволци по време на своята мобилност в чужбина. Полагайки езиковия тест към OLS по програма „Еразъм+“, те ще могат да определят цялостното си ниво по езика и конкретните си резултати във всяка една област на езика (четене с разбиране, слушане с разбиране, граматическа компетентност и лексикална компетентност), като финалните резултати са в съответствие с Общата европейска референтна езикова рамка (CEFR).

   Езиковият тест към онлайн езиковата подготовка е също така и удобно средство за участниците да разберат дали им е необходима допълнителна лингвистична подкрепа, за да могат да се възползват по най-добрия начин от програмата си за обмен в чужбина.

   Езиковият тест към онлайн езиковата подготовка е задължителен за студентите в сферата на висшето образование, а полагането на езиковия тест към онлайн езиковата подготовка преди тяхното заминаване е необходимо условие за осъществяване на обмена. По никакъв начин обаче резултатите от теста няма да бъдат пречка да вземат участие в дейността за мобилност. Напротив, участниците с по-слаби езикови умения ще имат по-голям шанс да им бъде предложен езиков курс, за да се подготвят най-добре за своята мобилност.

   Полагайки втория езиков тест към онлайн езиковата подготовка при завръщането си от мобилност, участниците в програма „Еразъм+“ ще имат възможността да преценят как се е развило езиковото им ниво по време на престоя им в чужбина, както и да придадат количествено измерение на напредъка си. След като положат всички тестове към онлайн езиковата подготовка, те ще могат да запишат и отпечатат резултатите от своите езикови тестове, за да ги ползват в бъдеще.

   Европейската комисия използва сумарните данни от резултатите от езиковия тест към онлайн езиковата подготовка и курсовете със статистическа цел, както и за да оцени ефекта от дейностите, свързани с мобилността и от програма „Еразъм+“ по отношение на повишаването на лингвистичните умения.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 5. Кои са предимствата на езиковите курсове към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

   Предимствата на езиковите курсове към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ могат да се обобщят в няколко думи: упражнения à la carte (по избор) във време и място, удобни за обучаемия. Благодарение на неограничения достъп до платформата е възможно да посещавате езиковите курсове както през деня, така и вечер и да учите колкото искате и с темпо, което Вие самите ще определите. Тъй като не се изисква предварителна инсталация на софтуер, може да посещавате езиковите курсове към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ от всеки един компютър или таблет, при условие че устройството е свързано към интернет. За да се възползвате по най-добрия начин от предимствата на курса, моля уверете се, че високоговорителите или слушалките Ви са включени.

   На всеки потребител се предлага персонализирана програма за обучение. Вие обаче имате пълната свобода да изберете модулите, които намирате за полезни, като ги посещавате с темпо и последователност, избрани от Вас. Анимациите и видео материалите, базирани на реални ситуации, ще Ви дадат възможност да упражнявате своето слушане с разбиране, четене с разбиране, както и писмените и говорните си умения.

   Понастоящем броят на свидетелствата за езиковите курсове към OLS, предлагани от Европейската комисия, обхваща всички участници в дейности за мобилност по програма „Еразъм+“, за които един от езиците в OLS е техен основен език за мобилност. Това означава, че всеки участник в дейност за мобилност, който положи езиковите тестове към OLS, има възможността, ако желае, да посещава езиков курс към OLS и да подобри своите езикови умения.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 6. Как е организирана онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

   Онлайн езиковата подготовка предоставя на участниците в дейностите за дългосрочна мобилност по програма „Еразъм+“ (Ключова дейност 1) възможността да оценят – преди и след престоя си в чужбина – своите умения по основния език за мобилност. На участниците е възможно също да се предложи онлайн езиков курс, за да повишат езиковото си ниво преди и след периода си на мобилност.

   С изключение на носителите на езика е задължително полагането на езикови тестове преди започване и в края на периода на мобилност, с цел да се наблюдава напредъка по отношение на езиковата компетентност. За студентите в сферата на висшето образование полагането на езиковия тест към OLS – освен в случаите, когато неговото отлагане е надлежно обосновано – преди и след заминаването им е необходимо условие за осъществяване на обмена. По никакъв начин обаче резултатите от езиковия тест няма да бъдат пречка те да вземат участие в дейността за мобилност.

   Въз основа на резултатите, на участниците е възможно също да се предостави достъп до онлайн езиков курс, за да повишат езиковото си ниво преди и след периода си на мобилност. Достъпът до курса включва консултации на живо: занятия с преподаватели, групови отворени онлайн курсове, поддържан от модератори форум, полезни съвети от предишни участници в програма „Еразъм+“ и други.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 7. Участниците в дейности за мобилност имат ли възможност да изучават език, който не е в списъка с езици към OLS по програма „Еразъм+“?

   За участниците в дейности за мобилност по програма „Еразъм+“, чиито език за мобилност все още не се предлага в OLS по програма „Еразъм+“, езиковата подготовка се предоставя или чрез организационна подкрепа под формата на безвъзмездни средства (за студенти в сферата на висшето образование), или чрез конкретни безвъзмездни средства за езикова подготовка (за ЕДС доброволци и обучаеми в ПОО).

   В сферата на висшето образование OLS по програма „Еразъм+“ и езиковите курсове на място, финансирани от организационната подкрепа на програмата, се изключват взаимно, в случай че имат едно и също приложно поле. Ако езиковите курсове са в различно приложно поле, например, ако езиковият курс на място има за цел да развие междукултурните познания и изучаването на културата на приемащата държава, е възможно те да бъдат разрешени. Във всеки случай изпращащата институция / организация е тази, която преценява дали посещаването на езиков курс на място е с добавена стойност за мобилността, като се има предвид, че участникът в дейност за мобилност вече е посещавал езиков курс към OLS по програма „Еразъм+“.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 8. Как ще се обработят личните ми данни?

   Личните Ви данни ще бъдат съхранени и защитени, както е показано по-долу:

   data

   Вашите данни (напр. държава, в която се осъществява мобилността, срок на мобилност и др.) може да се използват от Националните агенции и Европейската комисия за целите на статистиката и наблюдението.

   Това се извършва в съответствие с Регламент (EО) N° 45/2001 [234 KB] на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. Уебсайтове, които изискват подобна информация, я обработват съгласно политиката, описана в гореспоменатия регламент в конкретни декларации относно политиката за защита на личните данни. Декларацията относно политиката на онлайн езиковата подготовка за защита на личните данни се намира на платформата в зоната на участника. Трябва да прочетете и приемете политиката за защита на личните данни, за да можете да преминете към регистрация в уебсайта на онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“.

   Освен това, всички данни относно участниците в дейностите за мобилност по програма „Еразъм+“ – съгласно договорните срокове и условия между EACEA и доставчика на услугата – остават собственост на ЕС, които доставчикът на услугата не може да използва или разпространява.

   На последно място, данните няма да се съхраняват в частни сървъри и няма да се прилагат решения, които водят до съхранението на данните в облак.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 9. Какви са хардуерните и софтуерните изисквания за полагане на езиковите тестове и курсове към онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“?

   Необходим Ви е единствено компютър (или таблет) с интернет връзка, за да се свържете към уебсайта на онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ и за да положите и участвате в езиковите тестове и курсове към онлайн езиковата подготовка. Онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ е пригодена за работа онлайн, и затова не се изисква инсталирането на софтуер от трети лица. Преди да влезете в езиковия тест или в езиковия курс, системата извършва автоматична проверка дали Вашият компютър отговаря на минималните изисквания. Тази проверка включва резолюцията на екрана, браузъра, мултимедийния софтуер (Adobe Flash или HTML 5) и споразумението за използване на бисквитки.

   Когато полагате езиковия тест, е необходимо да разполагате със слушалки или високоговорители, за да можете да направите упражненията за слушане.

   Когато участвате в онлайн езиков курс, препоръчително е да сте оборудвани с микрофон, за да можете да използвате оптимално видеоконферентната система по време на груповите отворени онлайн курсове и занятията с преподавател.

   За да посещавате занятията с преподавател, трябва да инсталирате Adobe Flash. Преди да получите достъп до езиковия курс, системата автоматично проверява дали на компютъра Ви е инсталирано приложението Adobe Flash и ще бъдете уведомени, ако компютърът Ви не отговаря на тези изисквания.

   Онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ е напълно съвместима с най-често използваните уеб браузъри, добавки (plug-ins), операционни системи и приложения. Тя е разработена чрез използването на стандартно съвместими кодове, за да се гарантира, че онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ функционира добре в най-различна среда и при редица устройства – от най-новите до най-старите и от най-обикновените до най-сложните.

   Онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ е съвместима с основните операционни системи и интернет браузъри.

   • Операционна система: Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista или Seven; Mac OS X® 10.1.
   • Интернет браузър: Internet Explorer® (версия 7 или по-висока), Firefox® (версия 3 или по-висока), Chrome®, Safari®, Android® 4.0 или по-висока версия, и iOS® 6 или по-висока версия.

   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ

Аз съм институция/организация бенефициент

Общи бележки

 1. Как да получа идентификационните си данни за достъп до системата?

   След като Вашата национална агенция потвърди проекта Ви, следва да сте получили автоматичен имейл покана, съдържащ идентификационните данни за достъп до системата за управление на лицензи за OLS по програма „Еразъм+“. Когато Вашата национална агенция потвърди проекта Ви, тя въвежда данните Ви в ErasmusPlusLink, които впоследствие се интегрират ръчно в OLS. Точно при тази последна операция се генерира автоматичен имейл, съдържащ Вашите идентификационни данни, в който към Вас се отправя покана да се свържете със системата за управление на лицензи за OLS по програма „Еразъм+“.

   Съветваме Ви да проверите дали имейлът не е попаднал в папката с нежелана поща (спам) на пощенската кутия на изпращащата Ви институция/организация.

   В случай че не можете да намерите този имейл, трябва просто да щракнете върху връзката „Забравихте паролата си?“, за да получите нова парола. Освен това можете да се свържете със своята национална агенция, за да проверите дали проектът Ви действително е бил одобрен.

   В крайна сметка, ако все още не сте получили имейла, би трябвало да проверите в своя отдел „Информационни технологии“ дали имейл адресите support@erasmusplusols.eu и no-reply@erasmusplusols.eu са включени в белия списък с надеждни адреси, за да се гарантира, че съобщенията се насочват правилно, а не се изпращат до кутията Ви с нежелана поща.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 2. Как да променя имейла адреса си за контакт?

   Вашият имейл адрес за контакт по проекта е посочен от националната Ви агенция в EramusPlusLink. Националните агенции трябва да отбелязват в EramusPlusLink евентуални промени в този имейл адрес, откъдето впоследствие данните се прехвърлят ръчно към OLS.

   Ето защо любезно Ви молим да се обърнете към своята национална агенция и да отправите това искане.

   Ако желаете да предоставите достъп на други потребители в своята институция/организация, имате възможност да създадете колкото псевдоними искате, след като промените основния имейл адрес. Можете да направите това, като използвате функцията „Създаване на псевдоними“ на страницата с профила на Вашата институция/организация в системата за управление на лицензи за OLS по програма „Еразъм+“.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 3. Аз съм нов BEN потребител и като такъв, се нуждая от достъп. Какво трябва да направя?

   1) Можете да си създадете псевдоним, като използвате функцията „Създаване на псевдоними“ на страницата с профила на Вашата институция/организация в системата за управление на лицензи за OLS по програма „Еразъм+“. Това автоматично Ви дава достъп с имейл адреса, който желаете да въведете в системата. Можете да използвате тази функция, като щракнете върху имейл адреса за контакт в горната дясна част на екрана, когато влезете в OLS.

   2) Ако желаете да изтриете текущия си акаунт от системата и да го замените с нов имейл адрес, трябва да поискате от националната си агенция да въведе тези промени в ErasmusPlusLink, откъдето данните се прехвърлят ръчно към OLS.

   3) Можете да се свържете със своята национална агенция, за да проверите дали проектът Ви действително е бил одобрен, тъй като точно това одобрение задейства изпращането на имейла, съдържащ Вашите идентификационни данни за достъп до OLS по програма „Еразъм+“.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ
 4. Не съм получил лицензите си/Нужни са ми допълнителни лицензи. Какво трябва да направя?

   Националните агенции определят броя на лицензите за езиковите тестове и курсове към OLS за всеки отделен проект и за всяка покана за участие.

   В случай че Вашите лицензи не се виждат в системата на OLS за текущия Ви проект, моля свържете се със своята национална агенция, за да проверите дали тя е въвела необходимите данни в ErasmusPlusLink. Ако това е сторено, моля обърнете внимание, че за прехвърлянето на данни от ErasmusPlusLink към OLS може да са необходими до 10 дни.

   Ако се нуждаете от допълнителни лицензи за OLS за проекта си по дадена покана за участие, моля свържете се със своята национална агенция, за да заявите такива.


   Отговорихме ли на въпроса Ви? Да Не, нуждая се от помощ