Какво представлява OLS?

OLS е безплатна онлайн езикова платформа, предназначена за участници в „Еразъм+“ и „Европейския корпус за солидарност“. С помощта на OLS можете да тествате текущото си ниво по езика, който ще използвате, докато сте в чужбина. Резултатите Ви няма да са пречка да участвате в „Еразъм+“ или в „Европейския корпус за солидарност“, но ще Ви дадат достъп до езиков курс към OLS! OLS се използва в комбинация с индивидуално преподаване, което Ви позволява да развивате уменията си извън класната стая. Също така тя Ви предоставя възможности за партньорско и съвместно обучение.

Близък план на улични знаци на стълб.
Група хора държат надуваем глобус.

Какво предлага тя?

OLS предлага онлайн езикови тестове и курсове. Гъвкавостта на инструмента Ви позволява да работите с темпо, което Вие определяте, както и да адаптирате езиковото си обучение така, че да съответства на Вашите потребности и интереси. OLS предоставя голямо разнообразие от възможности за подобряване на езиковите Ви умения. Можете да посещавате тематични „Групови отворени онлайн курсове“ (ГООК) и да се възползвате от онлайн занятия с преподавател, носител на езика, и с други участници в OLS. OLS се предлага на 24 езика.

За кого е предназначена?

Ако сте студент в сферата на висшето образование, обучаем в професионално образование и обучение (ПОО) или доброволец по програма „Еразъм+“ и сте избран(а) да участвате в програмите „Еразъм+“ или „Европейски корпус за солидарност“, можете да се възползвате от OLS. Ще получите имейл покана, съдържащ потребителското Ви име.

Група млади хора държат над главите си цветни балончета за текст.

Филип, който е от Полша, е избрал Барселона за престоя си в чужбина. Той използва OLS, за да подобри испанския си.

Никола, който е от Италия, в момента учи в Португалия и усъвършенства португалския си с OLS.

Hélène е от Франция. Тя използва OLS, за да изучава английски по време на мобилността си във Финландия.

Талисманът на OLS

Не намирате това, което търсите?