1. Отказ от отговорност

 

Онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм+“ (OLS) е услуга, финансирана от Европейската комисия в рамките на програма „Еразъм+“.

От името на Консорциума за проекта (Centre de Langues, Université catholique de Louvain и Altissia International S.A.) Altissia (Алтисия) поддържа този уебсайт с цел популяризиране на инициативите сред обществеността. Материалите на този уебсайт са единствено за информационни и учебни цели.

Консорциумът UCL – ALTISSIA – CLL се стреми да поддържа информацията на уебсайта актуална и точна. Ако бъдем уведомени за грешки, ще се опитаме да ги поправим.

За съдържанието на езиковите тестове, курсовете и всички свързани с тях области, достъпни за участници в дейности за мобилност по програма „Еразъм+“, отговорност носи единствено консорциумът UCL – ALTISSIA – CLL, и по никакъв начин не може да се приема, че те отразяват възгледите на Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

Зоната с ограничен достъп на системата за управление на лицензите във връзка с националните агенции и изпращащите институции/организации по програма „Еразъм+“ се захранва с данни, извлечени от ИТ инструментите на Европейската комисия, и може да бъде променяна от нея. Тези данни са обхванати от правното основание на Директива 95/46 и Регламент 45/2001.

Информацията:

  • е само от общ характер и не се отнася до конкретните обстоятелства, свързани с дадено лице или образувание;
  • не е непременно изчерпателна, точна, пълна или актуална;
  • понякога препраща към външни сайтове, върху които Алтисия, от името на консорциума UCL – ALTISSIA – CLL, няма контрол, и за които Алтисия, от името на консорциума UCL – ALTISSIA – CLL, не носи отговорност;
  • няма професионален или правен характер (ако ви е необходима консултация по конкретен въпрос, винаги търсете съдействие от квалифициран експерт).

Алтисия, от името на консорциума UCL – ALTISSIA – CLL, си запазва правото, при пряко нареждане от EACEA, да отстранява, променя, изменя, добавя или премахва части от уебсайта по всяко време.

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на Алтисия, от името на консорциума UCL – ALTISSIA – CLL, в нарушение на разпоредбите на действащото национално право, нито да я освободи от отговорност в случаи, когато според това право подобно освобождаване не е разрешено.

Отговорност за съдържанието

Въпреки че уебадминистраторът е много внимателен при създаването и актуализирането на този уебсайт, той не може да гарантира точността на информацията. Съдържащата се на този уебсайт информация може да бъде променяна без предизвестие. Уебадминистраторът не носи отговорност за каквито и да е пропуски или грешки на страниците и за последиците от използването на предоставената информация и инструкции.

Европейската комисия, EACEA и Алтисия, от името на консорциума UCL – ALTISSIA – CLL, не носят отговорност за информация или документи, качени от трети страни

Хипервръзки към и от сайта към други сайтове

Авторът на http://erasmusplusols.eu не носи отговорност за използването на хипервръзки на уебсайта към други сайтове и най-общо към всички съществуващи ресурси в интернет. По същия начин, авторът не носи отговорност за други уебсайтове с хипервръзки към този уебсайт; следователно той отрича всякаква отговорност за тяхното съдържание.

Ако искате да включите връзка към уебсайта http://erasmusplusols.eu, трябва да се обърнете предварително към автора му.

2. Авторско право

Уведомление за авторски права

Сайтът http://erasmusplusols.eu е защитен с авторски права. Текстът, изображенията и другите елементи на сайта са защитени с авторски права. Всяко копиране, преработка, превеждане, съгласуване, публично оповестяване, отдаване под наем и друго използване на целия сайт или част от него под каквато и да е форма и с каквито и да е средства, електронни, механични или други, с цел печалба или в частна обстановка, е строго забранено без предварителното одобрение на консорциума UCL – ALTISSIA – CLL. Всяко нарушение на авторските права ще доведе до гражданско или наказателно преследване.

Езиковите тестове, езиковите курсове, графиките от уеб оформлението са собственост на консорциума UCL – ALTISSIA – CLL.

Авторското право върху системните данни във връзка с националните агенции, изпращащите институции/организации по „Еразъм+“, участниците в дейности за мобилност и обобщените статистически данни е собственост на Съюза.

Всички спорове във връзка със сайта http://erasmusplusols.eu се регламентират изключително от правото на Белгия. Съдилищата на Брюксел имат изключителна юрисдикция по всички спорове.

Търговски марки и търговско наименование

„Еразъм+“ е регистрирана марка на Европейския съюз. Логотата, уеб банерите и знаците, използвани на този сайт, са защитени от закона. Всяко използване на тези или подобни наименования е строго забранено без предварително писмено съгласие.

3. Контакт

Можете да се свържете със собственика на сайта или по електронна поща посредством формуляра за контакт на уебсайта, или в главния му офис на следния адрес:

CLL, Place de l’Université 25 – 1348 Louvain-la-Neuve — Белгия

Можете да се свържете с уеб доставчика в централния му офис:

OVH, 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix — Франция

4. Кодекс за поведение на OLS

Като се регистрирате в OLS, вие приемате основния принцип, че OLS е общност на участници в дейности за мобилност, основана на доверие и сътрудничество.

Екипът на OLS ви съветва:

  • да се уверите, че качваните от вас (в профилното ви пространство) снимки не нарушават авторско право.
  • когато публикувате коментар във форума, да се уверите, че коментарът е от значение за първоначалната публикация. Неподходящи коментари не са позволени и се съобщават.
  • да се уверите, че съобщенията, които публикувате във форуми, съответстват на темата на форума.
  • да се въздържате от използване на обиден език и да се отнасяте с уважение един към друг.

Използването на OLS за търговски цели е строго забранено. Всяка компания, инициатива, софтуер с търговска цел ще бъдат премахвани.

Екипът на OLS се грижи за участниците в дейности за мобилност и ще гарантира пълно нетолериране на всяко нарушаване на горния кодекс на поведение

.