Онлайн езиковата подготовка (OLS) по програма „Еразъм+“ предлага на своите участници възможността да спечелят награди, като участват в конкурси, които имат за цел да поощрят най-силно ангажираните участници в мобилност в изучаването на чужд език към OLS.

Участниците, които имат достъп до езиковите курсове към OLS по програма „Еразъм+“ могат да участват в два вида конкурси: месечни.

1. Месечни конкурси

Всеки месец конкурсите към OLS предоставят на участниците в мобилност по програма „Еразъм+“ възможността да спечелят редица награди, в това число ваучери, комплекти за мобилност, карти с отстъпки за туристи и билети за транспорт.

Кой може да участва в тези конкурси?

Месечните конкурси са отворени за всички участници в мобилност по програма „Еразъм+“, които имат достъп до платформата за езикови курсове към OLS по програма „Еразъм+“ и са на възраст 18 или повече години.

Кога се провеждат конкурсите?

Тези конкурси се провеждат всеки месец с изключение на месеците, в които се провеждат шестмесечните конкурси.

Как да участвате?

  • Участниците трябва да са присъствали минимум пет часа на платформата за езикови курсове към OLS по програма „Еразъм+“ в периода между първия и последния ден на месеца (включително тези два дни).
  • В края на конкурсния период на всички участници, отговарящи на условията, се изпраща имейл с въпрос от конкурса, който има за цел да определи избора на 20-те печеливши участници.

Влезте в езиковия си курс, за да упражните езиковите си умения и да добиете право на участие в месечните конкурси!

2. Шестмесечни конкурси

Два пъти в годината тези конкурси предоставят на участниците в мобилност по програма „Еразъм+“ възможността да спечелят редица награди, в това число ваучери, карти с отстъпки за туристи и билети за транспорт.

Кой може да участва в тези конкурси?

Тези конкурси са отворени за всички участници в мобилност по програма „Еразъм+“, които имат достъп до платформата за езикови курсове към OLS по програма „Еразъм+“ и са на възраст 18 или повече години.

Кога се провеждат конкурсите?

Конкурсите се провеждат два пъти годишно.

Как да участвате?

  • Участниците трябва да са присъствали минимум седем часа на платформата за езикови курсове към OLS по програма „Еразъм+“ в периода между първия и последния ден на месеца (включително тези два дни), в който се провежда шестмесечният конкурс.
  • През месеца за провеждане на конкурса на шест месеца, участниците трябва да проявят допълнителна активност (да изпратят селфи, снимка или кратък текст и др.), за да добият право на участие. Конкретните изисквания за конкурса се разясняват по имейл.

Какво чакате още?

Влезте в езиковия курс към OLS по програма „Еразъм+“ още сега

и се възползвайте най-пълноценно от придобитите практически знания,

за да бъдете един от щастливите печеливши!