start-btn-bg

Научете повече за езиковия тест към OLS, като гледате нашата презентация!

Какво се случва с резултатите от теста?

Единствено участниците и институциите/организациите, които са ги избрали, получават резултатите от тестовете. Резултатите на ЕДС доброволците не се огласяват пред другите организации, участващи в проекта. Резултатите на студентите във висши учебни заведения не се огласяват пред приемащата институция/организация.

 

Можете също така да погледнете нашата презентация на езиковия тест към OLS по програма „Еразъм+“, която се намира тук!

За повече информация моля, вижте презентацията за езиковите курсове към OLS по програма „Еразъм+“, намираща се тук.

Кои са етапите от изпита?

За да оценят своите езикови познания, участниците трябва да положат първия езиков тест преди срока си на мобилност. За студенти във висши учебни заведения полагането на езиковия тест OLS, преди да заминат по проект за мобилност, е необходимо условие, свързано с мобилността, освен в случаите, когато неговото отлагане е надлежно обосновано. Резултатите от теста не са пречка за участниците да се включат в програмата за мобилност, но изпращащите институции/организации могат да използват резултатите, за да посочат кои участници имат най-голяма нужда от езикова подготовка.

Въз основа на езиковата си компетентност участниците могат да получат възможност за достъп до образователната платформа на OLS, където да преминат езиков курс преди или по време на своя срок на мобилност. Това следва да се съгласува между обучаемия и институцията/организацията, която го/я е избрал(а).

В края на своя срок на мобилност участниците ще бъдат помолени да положат втори тест, за да се оцени напредъка им.

Как протича езиковият тест и за кого е предназначен?

Езиковият тест към OLS е задължителен за всички участници в дейностите за мобилност по програма „Еразъм+“, чиято продължителност е минимум два месеца (следване/стажове/ЕДС доброволчество), на един от следните езици, на който те ще следват, работят или участват като доброволци (с изключение на участниците, за които съответният език е майчин).

От 2015 г. услугата ще се предлага и на обучаеми в сферата на Професионалното образование и обучение (ПОО), които участват в дейност за мобилност за период от минимум един месец.

Участниците в дейностите за мобилност по програма „Еразъм+“ трябва да положат теста два пъти – преди началото и в края на срока си на мобилност – за да наблюдават напредъка си по езика, на който осъществяват мобилността си.

Чрез онлайн теста се оценяват езиковите умения на участниците – слушане, четене и писане – съгласно Общата европейска референтна езикова рамка (CEFR).