start-btn-bg

 

След като положат първия езиков тест, участниците, избрани от своите изпращащи институции/организации, ще имат възможността да посещават безплатни* езикови курсове.

Участниците ще могат да подобрят знанията си по основния език, който са използвали, за да учат, работят или за да участват като доброволци по време на срока си на мобилност в „Еразъм+“.

 

За повече информация моля, вижте презентацията за езиковите курсове към OLS по програма „Еразъм+“, намираща се тук.

Кое е полезното за Вас?
Вижте нашата презентация за езиковите курсове към OLS!

Открийте един от основните компоненти на езиковите курсове: консултациите на живо!