Wsparcie Językowe Online Erasmus+ (OLS) daje swoim uczestnikom szansę na zdobycie nagród poprzez wzięcie udziału w konkursach mających na celu wyróżnienie najbardziej zaangażowanych w naukę języka z OLS uczestników.

Uczestnicy, którzy mają dostęp do kursów językowych Erasmus+OLS, mogą wziąć udział w dwóch rodzajach konkursów: comiesięcznych i półrocznych.

1. Konkursy comiesięczne

Każdego miesiąca OLS daje uczestnikom mobilności Erasmus+ szansę na wygranie wielu nagród, w tym: voucherów, zestawów mobilnościowych, kart city pass i biletów wycieczkowych.

Kto może wziąć udział w konkursach?

W comiesięcznych konkursach wziąć mogą udział uczestnicy mobilności Erasmus+ posiadający dostęp do platformy kursów językowych Erasmus+ OLS, którzy ukończyli 18 lat.

Kiedy przeprowadzane są konkursy?

Konkursy te przeprowadzane są każdego miesiąca, za wyjątkiem miesięcy, w których odbywa się konkurs półroczny.

Jak można wziąć udział w konkursie?

  • Uczestnicy muszą spędzić minimum pięć godzin na platformie kursu językowego Erasmus+OLS w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca (włącznie).
  • Na końcu okresu trwania konkursu do uczestników spełniających jego warunki drogą mailową zostanie przesłane pytanie konkursowe. W ten sposób wyłonionych zostanie 20 zwycięzców.

Korzystaj z kursu językowego, aby ćwiczyć swoje umiejętności językowe i móc zakwalifikować się do comiesięcznych konkursów!

2. Konkursy półroczne

Dwa razy w roku konkursy te dają uczestnikom mobilności Erasmus+ szansę na wygranie wielu nagród, w tym: voucherów, bonów travel pass oraz biletów.

Kto może wziąć udział w tych konkursach?

W konkursach tych udział wziąć mogą uczestnicy mobilności Erasmus+ posiadający dostęp do platformy kursów językowych Erasmus+OLS, którzy ukończyli 18 lat.

Kiedy przeprowadzane są konkursy?

Konkursy te przeprowadzane są dwa razy w roku.

Jak można wziąć udział w konkursie?

  • Uczestnicy muszą spędzić minimum siedem godzin na platformie kursu językowego Erasmus+OLS w okresie od pierwszego do ostatniego dnia trwania półrocznego konkursu (włącznie).
  • Podczas półrocznego konkursu uczestnicy muszą wykazać się dodatkową aktywnością (wysłanie selfie, zdjęcia lub krótkiego tekstu itp.). Szczegółowe wymagania przekazywane są drogą mailową, a także dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pl.

Na co więc czekasz?

Zaloguj się na kurs językowy Erasmus+ OLS teraz

i stań się jednym ze szczęśliwych zwycięzców!