start-btn-fi

Katso lisätietoja OLS-kieliarvioinnista esittelystä!

Mitä arviointituloksille tapahtuu?

Vain osallistujat ja heidän valinnastaan vastaavat laitokset/organisaatiot saavat arviointien tulokset. Vapaaehtoisten tuloksia ei välitetä muille projektin organisaatioille. Korkeakouluopiskelijoiden tuloksia ei välitetä vastaanottavalle organisaatiolle.

 

Ole hyvä ja katso lisätietoja kieliarvioinnin käyttöoppaasta.

Voit myös katsoa Erasmus+ OLS ‑kieliarvioinnin esittelyn tästä!

Mitä arvioinnin vaiheisiin kuuluu?

Osallistujien on tehtävä ensimmäinen kieliarviointi ennen liikkuvuutta kielitaitonsa arvioimiseksi. Korkeakouluopiskelijoille OLS-kieliarvioinnin tekeminen ennen lähtöä on edellytyksenä liikkuvuudelle, asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta. Arviointitulokset eivät estä osallistujia ottamasta osaa liikkuvuusohjelmaan, mutta lähettävä organisaatio / koordinoiva organisaatio voi käyttää tuloksia sellaisten osallistujien tunnistamiseen, jotka ovat eniten kielellisen tuen tarpeessa.

Kielitaidon perusteella osallistujilla saattaa olla mahdollisuus käyttää OLS-opiskelualustaa verkkokielikurssin käymiseksi ennen liikkuvuusjaksoaan ja sen aikana. Osallistujan ja hänen valinnastaan vastaavan laitoksen/organisaation tulisi sopia asiasta keskenään.

Liikkuvuusjaksonsa lopussa osallistujia pyydetään tekemään toinen arviointi edistymisen arvioimiseksi.

Miten kieliarviointi toimii ja kenelle se on tarkoitettu?

OLS-kieliarviointi on pakollinen kaikille osallistujille, jotka osallistuvat vähintään kahden kuukauden Erasmus+ -liikkuvuuteen (opinnot/harjoittelut/vapaaehtoistyö), jossa ohjauksen, työskentelyn tai vapaaehtoistyön pääkieli on jokin näistä kielistä (poikkeuksena kieltä äidinkielenään puhuvat).

Palvelu on vuodesta 2015 lähtien ollut myös ammatillisten opiskelijoiden käytettävissä, jos he osallistuvat vähintään kuukauden kestävään liikkuvuusjaksoon.

Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujien on tehtävä arviointi kahdesti – ennen liikkuvuusjaksoa ja sen lopussa – jotta he voivat tarkkailla edistymistään liikkuvuuskielen osalta.

Verkkoarvioinnissa arvioidaan osallistujien kielitaitoa – kuuntelua, lukemista ja kirjoittamista – kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti (CEFR).